CON ĐƯỜNG CHÚNG TÔI ĐI

1992
• Thành lập với tên gọi Trung tâm Du lịch – Tiếp thị và Dịch vụ Đầu tư (Tracodi Tours)
• Vốn ban đầu: 06 triệu đồng, 07 thành viên

1995 – 1999
• Phát triển thành Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam (Vietravel) trực thuộc Bộ GTVT (Năm 1995)
• Tổng doanh thu: 78 tỷ 937 triệu đồng
• Tổng lượt khách: 33.780 lượt
 
2000 – 2004
Tổng doanh thu: 859 tỷ 331 triệu đồng
Tổng lượt khách: 323.946 lượt
• Năm 2001: Huân Chương Lao động hạng III
• Năm 2004: Cờ thi đua Chính phủ
• Năm 2001 & 2002: Giải thưởng Du lịch Việt Nam và Giải thưởng Top Ten Du lịch TP.HCM
 
2005 – 2009
Tổng doanh thu: 3.093 tỷ 578 triệu đồng
Tổng lượt khách: 762.905 lượt
• Năm 2005 & 2007: Huân Chương Lao động hạng II
• Năm 2005 – 2015: Cờ thi đua Chính phủ
• Năm 2006 & 2009 
- Giải thưởng Du lịch Việt Nam
- Giải thưởng Top Ten Du lịch TP.HCM
 
2010 – 2014
Tổng doanh thu: 12.337 tỷ 677 triệu đồng
Tổng lượt khách: 1.754.960 lượt
• Năm 2010
- Huân chương Lao động Hạng I
• Năm 2012
- Đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” lần I
- Giải thưởng TTG Travel Awards
- Gairi thưởng “Nhân tài Đất Việt” với “Hệ thóng kinh doanh quản lý bán tour”
- Giải thưởng VNR 500 – Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam 
• Năm 2013
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards)
- Giải thưởng MTAA (Mekong Tourism Alliance Awards)
- Giải thưởng TTG Travel Awards
• Năm 2014
- Đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” lần II
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards)
- Giải thưởng MTAA (Mekong Tourism Alliance Awards)
- Giải thưởng TTG Travel Awards
 
2015 - 2019
Tổng doanh thu: 30.702 tỷ 686 triệu đồng
Tổng lượt khách: 3.781.178 lượt
 
• Năm 2015
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards)
- Giải thưởng MTAA (Mekong Tourism Alliance Awards)
• Năm 2016
- Đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” lần III
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards)
- Giải thưởng TTG Travel Awards
• Năm 2017
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards) – “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới”
- Giải thưởng TTG Travel Awards
• Năm 2018
- Đạt danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” lần IV
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards) - “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới” lần thứ 2
- Giải thưởng TTG Travel Awards
• Năm 2019
- Giải thưởng WTA (World Travel Awards) - “Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới” lần thứ 3
 
>> 2025 
- Vietravel Holdings là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực hàng không – lữ hành
- Dự kiến tổng doanh thu đạt: 15.000 tỷ đồng
- Dự kiến tổng lượt khách đạt: 2.000.000 lượt