1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Thị Trường Du Lịch Nóng

TƯNG BỪNG LỄ HỘI TRÊN CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG

TƯNG BỪNG LỄ HỘI TRÊN CON ĐƯỜNG DI SẢN MIỀN TRUNG

<p align="justify">Th&aacute;ng 6, th&aacute;ng bắt đầu của một m&ugrave;a H&egrave; tuyệt đẹp được xem l&agrave; th&aacute;ng s&ocirc;i nổi nhất trong năm với những lễ hội khắp mọi miền đất nước. Du kh&aacute;ch đi du lịch c&ugrave;ng Vietravel trong thời điểm n&agrave;y sẽ c&oacute; dịp kh&aacute;m ph&aacute; con đường di sản miền Trung từng bừng những lễ hội đặc biệt diễn ra tại mỗi điểm dừng ch&acirc;n. </p>
   11/06/2007 16:09
ĐẾN NHA TRANG THAM DỰ FESTIVAL BIỂN

ĐẾN NHA TRANG THAM DỰ FESTIVAL BIỂN

<div align="justify">Vốn l&agrave; một trong những th&agrave;nh phố biển đẹp nhất Việt Nam, Nha Trang từ trước đến nay đ&atilde; lu&ocirc;n lu&ocirc;n thu h&uacute;t du kh&aacute;ch từ mọi miền đất nước cũng như ở nước ngo&agrave;i đến tham quan, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o m&ugrave;a H&egrave;. V&agrave; m&ugrave;a H&egrave; năm nay, v&ugrave;ng biển Nha Trang lại tiếp tục s&ocirc;i động với Festival&nbsp;biển 2007 sẽ diễn ra trong 7 ng&agrave;y (09/05/2007-15/05/2007) với những hoạt động nghệ thuật, thể thao phong ph&uacute; v&agrave; hấp dẫn. </div>
   08/06/2007 16:10
Năm du lịch Malaysia 2007

Năm du lịch Malaysia 2007

V&agrave;i ba năm trở lại đ&acirc;y, Malaysia l&agrave; điểm đến tham quan, du lịch, giải tr&iacute; v&agrave; mua sắm của nhiều kh&aacute;ch Việt Nam. Giới chức du lịch Malaysia cũng biết r&otilde; điều n&agrave;y. Nh&acirc;n Năm du lịch Malaysia 2007 đ&aacute;nh dấu 50 năm gi&agrave;nh độc lập, Cục X&uacute;c tiến du lịch v&agrave; h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc gia của Malaysia đ&atilde; l&ecirc;n chương tr&igrave;nh mới, hấp dẫn d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch Việt Nam. <br />
   08/06/2007 15:37
“VISIT MALAYSIA 2007”

“VISIT MALAYSIA 2007”

<div align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i, năm 2007 l&agrave; năm đặc biệt đối với đất nước dầu cọ Malaysia. Đ&acirc;y l&agrave; dịp kỷ niệm 50 năm ng&agrave;y độc lập, v&agrave; cũng c&oacute; chừng ấy sự kiện diễn ra li&ecirc;n tục suốt năm, thu h&uacute;t h&agrave;ng triệu du kh&aacute;ch tham quan v&agrave; mua sắm nh&acirc;n sự kiện n&agrave;y. </div>
   06/06/2007 13:52
Thưởng Thức “Đêm Hòang Cung” Cùng Vietravel Trên Đất Cố Đô

Thưởng Thức “Đêm Hòang Cung” Cùng Vietravel Trên Đất Cố Đô

<div align="justify">Sau kỳ nghỉ lễ với những điểm đến mang t&iacute;nh giải tr&iacute; như v&ugrave;ng biển hay v&ugrave;ng n&uacute;i v&agrave; c&aacute;c chuyến du lịch nước ngo&agrave;i ngắn ng&agrave;y th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; thời điểm du kh&aacute;ch bắt đầu l&ecirc;n kế hoạch cho kỳ nghỉ h&egrave; kh&aacute; d&agrave;i ng&agrave;y của m&igrave;nh. Theo dự đo&aacute;n, trong h&egrave; n&agrave;y du kh&aacute;ch c&oacute; khuynh hướng sẽ chọn tour li&ecirc;n tuyến với c&aacute;c điểm đến l&agrave; c&aacute;c khu di t&iacute;ch thắng cảnh nổi tiếng dọc suốt từ Bắc v&agrave;o Nam như H&agrave; Nội, SaPa, Huế, Đ&agrave; Nẵng, Nha Trang, Ph&uacute; Quốc, C&agrave; Mau... </div>
   06/06/2007 13:39
Mùa Hè Đi Lặn Biển Nha Trang

Mùa Hè Đi Lặn Biển Nha Trang

<p align="justify"><font face="Arial">Trong c&aacute;i nắng h&egrave; oi bức, được đắm m&igrave;nh trong l&agrave;n nước m&aacute;t mang hơi thở của đại dương l&agrave; niềm vui của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch. Kh&ocirc;ng những chơi đ&ugrave;a c&ugrave;ng những con s&oacute;ng bạc, thưởng thức những m&oacute;n đặc sản tươi ngon, biển c&ograve;n mang đến cho du kh&aacute;ch th&uacute; vui tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; lặn biển v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; thế giới m&agrave;u sắc lung linh dưới đ&aacute;y đại dương.</font></p>
   06/06/2007 13:31
Tháng Ba Trẩy Hội Đền Hùng

Tháng Ba Trẩy Hội Đền Hùng

<p align="justify"><font face="Arial">Trong tiết trời v&agrave;o xu&acirc;n, khi những c&agrave;nh lộc non bắt đầu khoe m&agrave;u &aacute;o xanh trong nắng mới cũng l&agrave; l&uacute;c mọi người trẩy hội xu&acirc;n. Trong đ&oacute; đền H&ugrave;ng l&agrave; ng&ocirc;i nh&agrave; của những đứa con Việt, d&ugrave; đi đ&acirc;u cũng gắng quay về.<br /> </font></p>
   11/05/2007 15:33
Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

Mùa Trẩy Hội Chùa Chiền

<p align="justify"><font face="Arial">V&agrave;o th&aacute;ng Gi&ecirc;ng, th&aacute;ng Hai &acirc;m lịch, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng đồng bằng Bắc bộ, khắp nơi đều vang l&ecirc;n những tiếng chu&ocirc;ng ch&ugrave;a ng&acirc;n vang trong c&otilde;i hư kh&ocirc;ng, mang đầy ước vọng về những điều may mắn tốt l&agrave;nh sẽ đến với du kh&aacute;ch thập phương. B&ecirc;n cạnh m&aacute;i đ&igrave;nh truyền thống, ng&ocirc;i ch&ugrave;a từ l&acirc;u đ&atilde; trở th&agrave;nh một yếu tố kh&ocirc;ng thể thiếu trong đời sống tinh thần của người d&acirc;n Việt. Nắm bắt được nhu cầu của số đ&ocirc;ng du kh&aacute;ch đi lễ ch&ugrave;a trong dịp đầu năm, </font></p>
   11/05/2007 15:30
Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại  Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

Đi Trượt Tuyết Giữa Mùa Hè Tại Australia – Duy Nhất Có Tại Công Ty Vietravel

<p align="justify"><font face="Arial">Khi c&aacute;i n&oacute;ng m&ugrave;a H&egrave; bao tr&ugrave;m xuống th&agrave;nh phố ngột ngạt v&agrave; đầy ắp m&ugrave;i vị đ&ocirc; thị ở c&aacute;c nước miền nhiệt đới, th&igrave; ở xứ sở của những ch&uacute; Kanguroo đ&aacute;ng y&ecirc;u, tuyết bắt đầu trắng x&oacute;a ở một số th&agrave;nh phố v&agrave; trở th&agrave;nh điểm hẹn m&ugrave;a H&egrave; vừa l&yacute; tưởng vừa độc đ&aacute;o hơn bao giờ hết. <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:33
Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

Đến Với Lễ Hội Quảng Nam - Tháng 7

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm trong chương tr&igrave;nh Năm Du lịch Quảng Nam 2006, th&aacute;ng 7/2006 tới đ&acirc;y, miền đất &ldquo;Một điểm đến hai di sản&rdquo; n&agrave;y đang c&oacute; nhiều hoạt động đặc sắc v&agrave; hấp dẫn du kh&aacute;ch trong m&ugrave;a H&egrave;. Tập trung v&agrave;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Du lịch văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc v&agrave; đường Hồ Ch&iacute; Minh huyền thoại&rdquo;, mở đầu l&agrave; Li&ecirc;n hoan Văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc thiểu số Quảng Nam, kế tiếp l&agrave; c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi kh&aacute;c như: Cuộc h&agrave;nh qu&acirc;n &ldquo;Theo dấu ch&acirc;n anh&rdquo;; khai trương c&aacute;c tour du lịch Kh&aacute;m ph&aacute; Con đường huyền thoại Trường Sơn v&agrave; tham quan Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n s&ocirc;ng Thanh... <br /> </font></p>
   14/03/2007 10:25
FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

FESTIVAL Huế – Hứa Hẹn Nhiều Thú Vị

<p align="justify"><font face="Arial">Được xem l&agrave; một trong những sự kiện văn h&oacute;a du lịch quan trọng của đất nước ta, Festival Huế những lần trước đ&acirc;y đều đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng to lớn trong việc quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Huế cũng như Việt Nam đến với du kh&aacute;ch gần xa. Đến hẹn lại l&ecirc;n, Festival 2006 hứa hẹn những chương tr&igrave;nh lễ hội đặc sắc v&agrave; sống động lại sắp khai mạc tr&ecirc;n đất cố đ&ocirc; từ ng&agrave;y 3/6 đến ng&agrave;y 11/06/2006. </font></p>
   14/03/2007 10:19