1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Vòng Quanh Thế Giới

Dấu Ấn Bắc Kinh

Dấu Ấn Bắc Kinh

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; thủ đ&ocirc; của đất nước Trung Hoa huyền thoại, th&agrave;nh phố Bắc Kinh c&oacute; quyền tự h&agrave;o khi đang sở hữu một kho t&agrave;ng văn minh nh&acirc;n loại đồ sộ m&agrave; ở đ&oacute;, từ lịch sử, văn h&oacute;a, văn học, &acirc;m nhạc, hội họa, kiến tr&uacute;c&hellip; </font></p>
   14/03/2007 09:41
Những Điểm Đến Của Hồng Kông

Những Điểm Đến Của Hồng Kông

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều cảnh quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n h&ugrave;ng vĩ, nhưng Hồng K&ocirc;ng cũng c&oacute; những điểm đến mang vẻ đẹp ri&ecirc;ng của th&agrave;nh phố m&igrave;nh đợi chờ du kh&aacute;ch kh&aacute;m ph&aacute;. Vịnh nước cạn l&agrave; b&atilde;i biển đẹp, nước biển trong xanh, c&aacute;t mịn, s&oacute;ng nhẹ. </font></p>
   13/03/2007 11:58
Công Viên Disneyland -  Thế Giới Cổ Tích

Công Viên Disneyland - Thế Giới Cổ Tích

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; một trong bốn c&ocirc;ng vi&ecirc;n Disneyland lừng danh tr&ecirc;n thế giới, Disneylang Hồng K&ocirc;ng c&oacute; diện t&iacute;ch nhỏ nhất nhưng cũng l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n xinh xắn nhất, mỗi ng&agrave;y thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n du kh&aacute;ch kể cả người lớn v&agrave; trẻ em. <br /> </font></p>
   13/03/2007 11:57
Chợ Quý Bà

Chợ Quý Bà

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm ở giữa khu mua sắm sầm uất nhất khu Cửu Long l&agrave; một ng&ocirc;i chợ kh&aacute; đặc biệt, thường được gọi l&agrave; &ldquo;Chợ Qu&yacute; b&agrave;&rdquo; hay &ldquo;Phố Qu&yacute; b&agrave;&rdquo; bu&ocirc;n b&aacute;n n&aacute;o nhiệt suốt ng&agrave;y đ&ecirc;m.<br /> T&ecirc;n gọi &ldquo;Phố qu&yacute; b&agrave;&rdquo; nhằm để chỉ đến khu vực ph&iacute;a Nam đường Tung Choi nổi tiếng ở khu vực trung t&acirc;m MongKok, Cửu Long (Hồng K&ocirc;ng) v&agrave; cũng để ph&acirc;n biệt với&nbsp; khu vực ph&iacute;a Bắc c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &ldquo;Chợ c&aacute; v&agrave;ng&rdquo; hay &ldquo;Phố c&aacute; v&agrave;ng&rdquo;. <br /> </font></p>
   13/03/2007 11:56
Hồng Kông Luôn Tỏa Sáng

Hồng Kông Luôn Tỏa Sáng

<p align="justify"><font face="Arial">Một th&agrave;nh phố với những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời, hệ thống giao th&ocirc;ng hiện đại nhưng thiếu c&acirc;y xanh k&egrave;m với nhịp sống bận rộn tất bật đ&ocirc;i l&uacute;c khiến cho người d&acirc;n ở đ&acirc;y cảm thấy như ngạt thở v&agrave; mệt mỏi. Thế nhưng vượt qua tất cả, sức ph&aacute;t triển mạnh mẽ v&agrave; bền bỉ của đặc khu Hồng K&ocirc;ng suốt bao nhi&ecirc;u năm qua đ&atilde; đem đến cho th&agrave;nh phố n&agrave;y vẻ đẹp lu&ocirc;n tỏa s&aacute;ng v&agrave; hết sức lạc quan.</font></p>
   13/03/2007 11:54
APSARA Và Vũ Điệu Thần Tiên

APSARA Và Vũ Điệu Thần Tiên

<p align="justify"><font face="Arial">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh đền đ&aacute; uy nghi, Angkor c&ograve;n thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của nhiều du kh&aacute;ch bởi c&aacute;c tượng vũ nữ Apsara trong d&aacute;ng vẻ mềm mại uyển chuyển c&ugrave;ng những điệu m&uacute;a chốn thần ti&ecirc;n.</font></p>
   12/03/2007 14:22
Hòang Cung Campuchia - Duyêng Dáng Giữa Thủ Đô

Hòang Cung Campuchia - Duyêng Dáng Giữa Thủ Đô

<p align="justify"><font face="Arial">Được x&acirc;y dựng v&agrave;o năm 1866 dưới thời kỳ vua Norodom Sihanouk, l&agrave; nơi l&agrave;m việc của Ho&agrave;ng gia kể từ năm 1870, Ho&agrave;ng cung Camphuchia l&agrave; một trong những điểm tham quan th&uacute; vị cho du kh&aacute;ch khi đến đất nước n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c truyền thống, c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y c&ograve;n ảnh hưởng phong c&aacute;ch kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p, thể hiện qua việc bố tr&iacute; cảnh vườn, những bậc cấp&hellip; </font></p>
   12/03/2007 14:21
Đền TA PROHM

Đền TA PROHM

<p align="justify"><font face="Arial">C&aacute;ch Angkor Thom khoảng 1km về ph&iacute;a Đ&ocirc;ng, nằm ở bờ Nam của hồ Baray Đ&ocirc;ng huyền thoại, theo sử liệu cho biết, đền Ta Prohm l&agrave; một trong những ng&ocirc;i đền đầu ti&ecirc;n được vua Jayavarman VII (1181-1220) cho x&acirc;y dựng từ cuối thế kỷ XII (1186) đến đầu thế kỷ XIII, với diện t&iacute;ch khoảng 650.000 m2, theo phong c&aacute;ch Bayon. </font></p>
   12/03/2007 14:20
Nụ Cười BAYON

Nụ Cười BAYON

<p align="justify"><font face="Arial">Từ tr&ecirc;n cao nh&igrave;n xuống, Angkor Thom hiện l&ecirc;n như một ốc đảo giữa m&agrave;u xanh bạt ng&agrave;n với nụ cười Bayon như một c&acirc;u đố đầy h&oacute;c b&uacute;a cho những ai từng t&igrave;m kiếm lời đ&aacute;p trong suốt nhiều thế kỷ qua, &ldquo;c&acirc;u hỏi&rdquo; vẫn c&ograve;n đ&oacute; v&agrave; lời đ&aacute;p vẫn l&agrave; một dấu lặng.<br /> </font></p>
   12/03/2007 14:19
ANGKOR Huyền Bí

ANGKOR Huyền Bí

<p align="justify"><font face="Arial">C&oacute; thể n&oacute;i, thời kỳ Angkor l&agrave; một mốc son rực rỡ trong to&agrave;n bộ tiến tr&igrave;nh lịch sử Campuchia. Trải qua 7 thế kỷ với 27 đời vua, đất nước Campuchia đ&atilde; v&agrave; đang thừa hưởng cả một gia t&agrave;i đồ sộ bằng đ&aacute; với những đền th&aacute;p độc nhất v&ocirc; nhị.&nbsp; <br /> </font></p>
   12/03/2007 14:18
Thăm Vương Quốc Chùa Tháp

Thăm Vương Quốc Chùa Tháp

<p align="justify"><font face="Arial">Như một n&agrave;ng c&ocirc;ng ch&uacute;a c&ograve;n ngủ qu&ecirc;n sau biết bao biến đổi của thời cuộc, v&agrave;i năm nay, Campuchia bỗng như bừng tỉnh, v&agrave; vội v&atilde; nhắc với cả thế giới nhớ đến sự hiện hữu của m&igrave;nh, một đất nước đang sở hữu những c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&ocirc; gi&aacute; v&agrave; bất diệt trước thời gian. Thủ đ&ocirc; Phnuom P&ecirc;nh sau thời gian xoa dịu những vết thương chiến tranh, giờ đ&acirc;y đang hăm hở chuyển m&igrave;nh trong sự ph&aacute;t triển chung của thế giới. </font></p>
   12/03/2007 14:10
Vườn Quốc Gia KRISTENBOSCH – Vẻ Đẹp Lộng Lẫy

Vườn Quốc Gia KRISTENBOSCH – Vẻ Đẹp Lộng Lẫy

<p align="justify"><font face="Arial">Vườn thực vật quốc gia Kristenbosch c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 40 ha, l&agrave; nơi nổi tiếng thế giới về sự đa dạng v&agrave; vẻ đẹp của c&aacute;c chủng lo&agrave;i thực vật bản địa Nam Phi. Vẻ đẹp lộng lẫy của khu vườn uốn theo những đường cong của con dốc ph&iacute;a đ&ocirc;ng d&atilde;y n&uacute;i B&agrave;n (Table Mountain). </font></p>
   12/03/2007 13:58
Vùng Trời DURBAN

Vùng Trời DURBAN

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; th&agrave;nh phố xinh đẹp thuộc tỉnh Kwazulu c&ograve;n được biết đến với c&aacute;i t&ecirc;n kh&aacute;c l&agrave; eThekwini (c&oacute; nghĩa l&agrave; phố cảng), Durban l&agrave; một trong những điểm đến kh&ocirc;ng thể bỏ qua khi bạn đến ch&acirc;u Phi. </font></p>
   12/03/2007 13:57
Mũi Hảo Vọng - Mũi Thần Tiên Của Trái Đất

Mũi Hảo Vọng - Mũi Thần Tiên Của Trái Đất

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; mũi đất hoang d&atilde; v&agrave; c&oacute; nhiều đ&aacute; ở Cộng h&ograve;a Nam Phi, nằm tr&ecirc;n r&igrave;a ph&iacute;a nam của b&aacute;n đảo Cape, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Cape Town khoảng 30 km về ph&iacute;a nam, l&agrave; nơi giao thoa giữa Ấn Độ Dương v&agrave; Đại T&acirc;y Dương, nơi th&ocirc;ng thương h&agrave;ng hải giữa &Acirc;u - &Aacute;, nơi gặp nhau giữa hai d&ograve;ng biển n&oacute;ng v&agrave; lạnh của v&ugrave;ng nam b&aacute;n cầu</font></p>
   12/03/2007 13:56
CAPE TOWN – HẢI CẢNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

CAPE TOWN – HẢI CẢNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Lung linh trong sương m&ugrave; với d&aacute;ng dấp của một đ&ocirc; thị ch&acirc;u &Acirc;u pha trộn giữa sắc th&aacute;i hiện đại v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;, Cape Town từ l&acirc;u đ&atilde; được biết đến như l&agrave; một hải cảng đẹp nhất thế giới. Dường như th&agrave;nh phố tận c&ugrave;ng của lục địa đen n&agrave;y lu&ocirc;n nhận được sự ưu &aacute;i của tạo h&oacute;a v&agrave; cả con người. <br /> </font>
   12/03/2007 13:55
TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐỒI CỌ MALAYSIA

TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐỒI CỌ MALAYSIA

<p align="justify"><font face="Arial">Trong vẻ đẹp hiện đại vẫn dịu d&agrave;ng n&eacute;t cổ k&iacute;nh hiền h&ograve;a, b&ecirc;n cạnh những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời kh&ocirc;ng gian vẫn c&oacute; nhiều khoảng xanh rợp m&aacute;t. Đ&oacute; l&agrave; những điều bạn dễ d&agrave;ng cảm nhận được khi đến với Malaysia, đất nước với những đồi cọ ng&uacute;t ng&agrave;n, một nền kinh tế ph&aacute;t triển v&agrave; một nếp sống th&acirc;n thiện, văn minh.</font></p>
   12/03/2007 09:28
THÀNH PHỐ PUTRAJAYA – TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

THÀNH PHỐ PUTRAJAYA – TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh mới của Malaysia, c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Kuala Lumpur 25 km về ph&iacute;a Bắc v&agrave; c&aacute;ch s&acirc;n bay quốc tế Kuala Lumpur 20 km về ph&iacute;a Nam, với diện t&iacute;ch 4.931 ha, Putrajaya đ&atilde; trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh mới của đất nước Malaysia trong thời kỳ hiện đại. <br /> Th&agrave;nh phố được chia th&agrave;nh hai khu vực ch&iacute;nh: Khu trung t&acirc;m v&agrave; khu ngoại vi, được t&aacute;ch biệt bởi hồ Putrajaya xinh đẹp.<br /> </font></p>
   12/03/2007 09:26
THÀNH CỔ MALACCA – VENICE CHÂU Á

THÀNH CỔ MALACCA – VENICE CHÂU Á

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; th&agrave;nh phố cổ xưa nhất với những dấu ấn về thời v&agrave;ng son của Malaysia 600 năm về trước, Malacca với kh&ocirc;ng gian &ecirc;m đềm, cổ k&iacute;nh v&agrave; tĩnh lặng lu&ocirc;n được xem l&agrave; những trang sử s&aacute;ch sinh động v&agrave; qu&yacute; gi&aacute; trong lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước n&agrave;y.<br /> </font></p>
   12/03/2007 09:25
GENTING – THÀNH PHỐ TRONG MÂY

GENTING – THÀNH PHỐ TRONG MÂY

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm c&aacute;ch ph&iacute;a bắc thủ đ&ocirc; Kuala Lumpur, c&aacute;ch gần 60 km đường đ&egrave;o n&uacute;i với những cua tay &aacute;o nhiều tầng lắt l&eacute;o, cao nguy&ecirc;n Genting với nhiệt độ b&igrave;nh qu&acirc;n chỉ từ 18 đến 22<sup>O</sup>C, kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ quanh năm đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm đến rất hấp dẫn kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. <br /> </font></p>
   12/03/2007 09:20
THÁP ĐÔI PETRONAS

THÁP ĐÔI PETRONAS

<font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng về độ cao, th&aacute;p đ&ocirc;i Petronas c&ograve;n l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; kiến tr&uacute;c đẹp v&agrave; lộng lẫy, xứng đ&aacute;ng l&agrave; biểu tượng của đất nước Malaysia, g&oacute;p phần đưa đất nước Malaysia bước v&agrave;o thế giới hiện đại h&ocirc;m nay.<br /> </font>
   12/03/2007 09:04