Vòng Quanh Thế Giới

Mũi Hảo Vọng - Mũi Thần Tiên Của Trái Đất

Mũi Hảo Vọng - Mũi Thần Tiên Của Trái Đất

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; mũi đất hoang d&atilde; v&agrave; c&oacute; nhiều đ&aacute; ở Cộng h&ograve;a Nam Phi, nằm tr&ecirc;n r&igrave;a ph&iacute;a nam của b&aacute;n đảo Cape, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Cape Town khoảng 30 km về ph&iacute;a nam, l&agrave; nơi giao thoa giữa Ấn Độ Dương v&agrave; Đại T&acirc;y Dương, nơi th&ocirc;ng thương h&agrave;ng hải giữa &Acirc;u - &Aacute;, nơi gặp nhau giữa hai d&ograve;ng biển n&oacute;ng v&agrave; lạnh của v&ugrave;ng nam b&aacute;n cầu</font></p>
   12/03/2007 13:56
CAPE TOWN – HẢI CẢNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

CAPE TOWN – HẢI CẢNG ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Lung linh trong sương m&ugrave; với d&aacute;ng dấp của một đ&ocirc; thị ch&acirc;u &Acirc;u pha trộn giữa sắc th&aacute;i hiện đại v&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang d&atilde;, Cape Town từ l&acirc;u đ&atilde; được biết đến như l&agrave; một hải cảng đẹp nhất thế giới. Dường như th&agrave;nh phố tận c&ugrave;ng của lục địa đen n&agrave;y lu&ocirc;n nhận được sự ưu &aacute;i của tạo h&oacute;a v&agrave; cả con người. <br /> </font>
   12/03/2007 13:55
TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐỒI CỌ MALAYSIA

TRÊN ĐẤT NƯỚC ĐỒI CỌ MALAYSIA

<p align="justify"><font face="Arial">Trong vẻ đẹp hiện đại vẫn dịu d&agrave;ng n&eacute;t cổ k&iacute;nh hiền h&ograve;a, b&ecirc;n cạnh những t&ograve;a nh&agrave; chọc trời kh&ocirc;ng gian vẫn c&oacute; nhiều khoảng xanh rợp m&aacute;t. Đ&oacute; l&agrave; những điều bạn dễ d&agrave;ng cảm nhận được khi đến với Malaysia, đất nước với những đồi cọ ng&uacute;t ng&agrave;n, một nền kinh tế ph&aacute;t triển v&agrave; một nếp sống th&acirc;n thiện, văn minh.</font></p>
   12/03/2007 09:28
THÀNH PHỐ PUTRAJAYA – TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

THÀNH PHỐ PUTRAJAYA – TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; trung t&acirc;m h&agrave;nh ch&iacute;nh mới của Malaysia, c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Kuala Lumpur 25 km về ph&iacute;a Bắc v&agrave; c&aacute;ch s&acirc;n bay quốc tế Kuala Lumpur 20 km về ph&iacute;a Nam, với diện t&iacute;ch 4.931 ha, Putrajaya đ&atilde; trở th&agrave;nh h&igrave;nh ảnh mới của đất nước Malaysia trong thời kỳ hiện đại. <br /> Th&agrave;nh phố được chia th&agrave;nh hai khu vực ch&iacute;nh: Khu trung t&acirc;m v&agrave; khu ngoại vi, được t&aacute;ch biệt bởi hồ Putrajaya xinh đẹp.<br /> </font></p>
   12/03/2007 09:26
THÀNH CỔ MALACCA – VENICE CHÂU Á

THÀNH CỔ MALACCA – VENICE CHÂU Á

<p align="justify"><font face="Arial">L&agrave; th&agrave;nh phố cổ xưa nhất với những dấu ấn về thời v&agrave;ng son của Malaysia 600 năm về trước, Malacca với kh&ocirc;ng gian &ecirc;m đềm, cổ k&iacute;nh v&agrave; tĩnh lặng lu&ocirc;n được xem l&agrave; những trang sử s&aacute;ch sinh động v&agrave; qu&yacute; gi&aacute; trong lịch sử h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển của đất nước n&agrave;y.<br /> </font></p>
   12/03/2007 09:25
GENTING – THÀNH PHỐ TRONG MÂY

GENTING – THÀNH PHỐ TRONG MÂY

<p align="justify"><font face="Arial">Nằm c&aacute;ch ph&iacute;a bắc thủ đ&ocirc; Kuala Lumpur, c&aacute;ch gần 60 km đường đ&egrave;o n&uacute;i với những cua tay &aacute;o nhiều tầng lắt l&eacute;o, cao nguy&ecirc;n Genting với nhiệt độ b&igrave;nh qu&acirc;n chỉ từ 18 đến 22<sup>O</sup>C, kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, m&aacute;t mẻ quanh năm đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm đến rất hấp dẫn kh&aacute;ch du lịch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. <br /> </font></p>
   12/03/2007 09:20
THÁP ĐÔI PETRONAS

THÁP ĐÔI PETRONAS

<font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng về độ cao, th&aacute;p đ&ocirc;i Petronas c&ograve;n l&agrave; một c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&oacute; kiến tr&uacute;c đẹp v&agrave; lộng lẫy, xứng đ&aacute;ng l&agrave; biểu tượng của đất nước Malaysia, g&oacute;p phần đưa đất nước Malaysia bước v&agrave;o thế giới hiện đại h&ocirc;m nay.<br /> </font>
   12/03/2007 09:04
VƯỜN CHIM JURONG – MUÔN VẠN SẮC MÀU

VƯỜN CHIM JURONG – MUÔN VẠN SẮC MÀU

<p align="justify"><font face="Arial">Với hơn 9.000 người bạn l&ocirc;ng vũ từ hơn 600 lo&agrave;i, trong một thế giới đầy tiếng r&iacute;u r&iacute;t vui nhộn từ buổi b&igrave;nh minh cho đến khi ho&agrave;ng h&ocirc;n bu&ocirc;ng xuống, c&ugrave;ng những cảnh bay lượn, đập c&aacute;nh, vỗ c&aacute;nh s&ocirc;i nổi của những ch&uacute; chim vui nhộn, th&ocirc;ng minh, vườn chim Jurong của Singapore xứng đ&aacute;ng được xem l&agrave; c&ocirc;ng vi&ecirc;n chim lớn nhất v&agrave; ấn tượng nhất khu vực ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
   10/03/2007 12:21
ĐẢO SENTOSA KỲ THÚ

ĐẢO SENTOSA KỲ THÚ

<p align="justify"><font face="Arial">Chỉ c&aacute;ch th&agrave;nh phố khoảng một v&agrave;i ph&uacute;t đi bằng c&aacute;p treo hoặc đường bộ, khu nghỉ m&aacute;t tr&ecirc;n đảo Sentosa của Singapore l&agrave; một sự kết hợp ho&agrave;n hảo giữa một khu vui chơi giải tr&iacute; nhiệt đới, c&ocirc;ng vi&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; trung t&acirc;m di sản. <br /> </font></p>
   10/03/2007 12:20
MÙA THU PARIS

MÙA THU PARIS

<p align="justify"><font face="Arial">Được biết đến như l&agrave; một thi&ecirc;n đường của ch&acirc;u &Acirc;u cổ k&iacute;nh, Paris trong mắt mọi người l&agrave; những g&igrave; hối hả, s&ocirc;i động, xa hoa v&agrave; vương giả bậc nhất thế giới. Nhưng đối với những tr&aacute;i tim nhạy cảm trước nhan sắc của th&agrave;nh phố mỹ miều n&agrave;y, Paris lắng đọng s&acirc;u xa, gợi l&ecirc;n những rung cảm da diết nhất ch&iacute;nh l&agrave; v&agrave;o thời khắc đượm m&agrave;u Thu, thứ m&agrave;u sắc s&oacute;ng s&aacute;nh giữa n&acirc;u, v&agrave;ng mật ong, cam đỏ&hellip; h&ograve;a quyện v&agrave;o nhau tr&ecirc;n những thảm l&aacute; phong trải d&agrave;i ng&uacute;t mắt.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
   10/03/2007 12:11
SỔ TAY DU LỊCH KHI ĐẾN THÁI LAN

SỔ TAY DU LỊCH KHI ĐẾN THÁI LAN

<p align="justify"><font face="Arial">MỘT SỐ PHONG TỤC TẬP QU&Aacute;N TH&Aacute;I LAN</font></p> <p align="justify">Mỗi quốc gia đều c&oacute; những phong tục ri&ecirc;ng, đặc biệt l&agrave; những nước phương Đ&ocirc;ng, ch&iacute;nh v&igrave; vậy t&igrave;m hiểu v&agrave;&nbsp;ứng xử ph&ugrave; hợp l&agrave;&nbsp;điều rất&nbsp;được mọi người quan t&acirc;m. Do vậy, h&igrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute;&nbsp;đất nước ch&ugrave;a v&agrave;ng Th&aacute;i Lan, c&ograve;n l&agrave; cơ hội&nbsp;để du kh&aacute;ch hiểu th&ecirc;m nếp văn h&oacute;a truyền thống&nbsp;đặc trưng nơi&nbsp;đ&acirc;y.&nbsp;&nbsp;</p>
   10/03/2007 11:39
MẠO HIỂM Ở CHIANG MAI

MẠO HIỂM Ở CHIANG MAI

<p align="justify"><font face="Arial">Với bề d&agrave;y lịch sử 700 năm, được mệnh danh l&agrave; &ldquo;Lẵng hoa hồng miền Bắc&rdquo; của Th&aacute;i Lan, vốn l&agrave; thủ đ&ocirc; của vương quốc Lanna (vương quốc Một triệu c&aacute;nh đồng), nằm c&aacute;ch thủ đ&ocirc; Bangkok 700km (khoảng một giờ bay), Chiang Mai thực sự l&agrave; một điểm đến đầy th&uacute; vị của du kh&aacute;ch.<br /> </font></p>
   10/03/2007 11:37