Tin khuyến mại

SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

SÔI ĐỘNG SẮC THU VÀNG 2007

<p align="justify">M&ugrave;a thu, đ&oacute; l&agrave; khoảng thời gian tuyệt đẹp để con người c&oacute; thể h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, kh&aacute;m ph&aacute; những điều mới lạ trong cuộc sống tr&ecirc;n những chuyến du&nbsp; lịch kỳ th&uacute;. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &quot;Sắc Thu v&agrave;ng&quot; của Vietravel&nbsp;sẽ ch&iacute;nh thức khởi động từ ng&agrave;y 20/9/2007 &ndash; 30/11/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; dịp tham quan những chương tr&igrave;nh du lịch đậm sắc thu tại Việt Nam v&agrave; nhiều nước tr&ecirc;n thế giới.</p>
   16/09/2007 11:15
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT: TOUR THÁI LAN CHỈ TỪ 189USD

<p align="justify">Kể từ ng&agrave;y 28/7/2007, du kh&aacute;ch sẽ c&oacute; cơ hội kh&aacute;m ph&aacute; Xứ sở ch&ugrave;a v&agrave;ng - Th&aacute;i Lan với mức gi&aacute; đặc biệt chỉ từ 189 &ndash; 199USD. H&atilde;y đến ngay Vietravel để được kh&aacute;m ph&aacute; những chương tr&igrave;nh du lịch hấp dẫn với mức gi&aacute; kh&ocirc;ng thể rẻ hơn. </p>
   28/07/2007 22:49
ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

ĐI DU LỊCH HÈ TRÚNG XE NOUVO CÙNG VIETRAVEL

<div align="justify">Thị trường du lịch h&egrave; 2007 đ&atilde; khởi động một c&aacute;ch n&aacute;o nhiệt, lượng kh&aacute;ch đăng k&yacute; tour tại Vietravel đang tăng cao từng ng&agrave;y, dự kiến h&egrave; năm nay số lượng kh&aacute;ch tại Vietravel sẽ tăng từ 15% - 20% so với c&aacute;c m&ugrave;a du lịch kh&aacute;c trong năm. Song song với sự tăng nhanh nhu cầu du lịch của du kh&aacute;ch, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận &ndash; niềm vui v&ocirc; tận, c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;, với phần qu&agrave; đặc biệt m&agrave; du kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội nhận được l&agrave; 03 chiếc Nouvo cho 03 đợt bốc thăm c&ugrave;ng nhiều phần qu&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị kh&aacute;c, cũng đang diễn ra kh&aacute; s&ocirc;i động khi thời gian bốc thăm cho đợt 1 đ&atilde; cận kề. </div>
   28/06/2007 11:45
Chương Trình Khuyến Mãi: “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN CÙNG VIETRAVEL” năm 2007

Chương Trình Khuyến Mãi: “MÙA HÈ VÔ TẬN – NIỀM VUI VÔ TẬN CÙNG VIETRAVEL” năm 2007

<p align="justify"><font face="Arial">C</font>hương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;<strong><font color="#ff0000"><a target="_blank" href="http://www.travel.com.vn/muahevotan/">M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận - niềm vui v&ocirc; tận, c&ugrave;ng Vietravel</a></font></strong>&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 05/06/2007 &ndash; 05/09/2007&nbsp;l&agrave; một hoạt động lớn, mang t&iacute;nh thường ni&ecirc;n của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel. Khi qu&yacute; kh&aacute;ch đăng k&yacute; c&aacute;c tour du lịch trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i tại c&aacute;c Văn ph&ograve;ng, Chi nh&aacute;nh, Trung t&acirc;m, Đại l&yacute; trực thuộc c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel tại Tp. HCM trong thời gian diễn ra khuyến mại, sẽ được tận hưởng những niềm vui bất ngờ c&ugrave;ng cơ hội sở hữu những phần thưởng hấp dẫn c&ugrave;ng Vietravel trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay:<br /> </p>
   08/06/2007 15:28
Đi Du Lịch Trúng Vé Máy Bay

Đi Du Lịch Trúng Vé Máy Bay

<div align="justify">Để tăng th&ecirc;m gi&aacute; trị tour du lịch cho du kh&aacute;ch trong suốt m&ugrave;a h&egrave; từ 20/04 đến 31/08/07, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng c&aacute;c h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng tổ chức chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;<strong><em>Đi du lịch tr&uacute;ng v&eacute; m&aacute;y bay</em></strong>&rdquo; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn. </div>
   06/06/2007 15:37
Cơ Hội Mua Tour Giảm Giá Từ 30% - 90%

Cơ Hội Mua Tour Giảm Giá Từ 30% - 90%

<p style="MARGIN-TOP: 0pt; MARGIN-LEFT: 10px; MARGIN-RIGHT: 10px" align="justify">Nhằm đ&aacute;p lại sử ủng hộ của Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đối với trang web <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> - hệ thống tra cứu th&ocirc;ng tin v&agrave; đặt tour du lịch trực tuyến đầu ti&ecirc;n tại Việt Nam, từ <strong>ng&agrave;y 01/04/2007 </strong>đến<strong> ng&agrave;y 30/09/2007</strong>, khi truy cập trang web <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> v&agrave; đặt c&aacute;c tour du lịch trong v&agrave; ng&ograve;ai nước, Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; cơ hội được giảm gi&aacute; từ 30% đến 90% cho tour du lịch m&agrave; m&igrave;nh đang đặt, <strong><em>c&oacute; tất cả <font color="#ff0000">3.000 chỗ</font> được giảm gi&aacute; từ 30% đến 90%</em></strong>, <em><strong><font color="#ff0000">3.000 chỗ </font>n&agrave;y sẽ được hệ thống ph&acirc;n phối một c&aacute;ch ngẫu nhi&ecirc;n tr&ecirc;n trang web</strong></em> <a style="COLOR: blue; TEXT-DECORATION: underline" href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a>. C&aacute;ch thức tiến h&agrave;nh đặt chỗ v&agrave; nhận biết th&ocirc;ng tin nếu được giảm gi&aacute; như sau :</p>
   10/05/2007 10:31
Cơ Hội Du Lịch Hàn Quốc Miễn Phí Cùng VIETRAVEL

Cơ Hội Du Lịch Hàn Quốc Miễn Phí Cùng VIETRAVEL

M&ugrave;a du lịch h&egrave; đang bước v&agrave;o giai đọan khời động, cũng l&agrave; l&uacute;c Vietravel mang đến cho du kh&aacute;ch nhiều hơn những cơ hội du lịch giảm gi&aacute; bất ngờ v&agrave; đặc biệt, bạn c&oacute; thể l&agrave; du kh&aacute;ch may mắn du lịch H&agrave;n Quốc miễn ph&iacute; trong dịp n&agrave;y.<br />
   10/05/2007 10:21
Cơ Hội Mua Hàng Giảm Giá Cùng VIETRAVEL MEMBER CARD

Cơ Hội Mua Hàng Giảm Giá Cùng VIETRAVEL MEMBER CARD

<p>Vừa đi du lịch, vừa được hưỡng những ưu đ&atilde;i lớn từ c&aacute;c dịch vụ, mua sắm tại c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, cửa h&agrave;ng nổi tiếng khắp cả nước l&agrave; điều th&uacute; vị nhất m&agrave; du kh&aacute;ch sẽ t&igrave;m thấy sau c&aacute;c chuyến đi c&ugrave;ng Vietravel.&nbsp;</p>
   10/05/2007 09:43
VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

VIETRAVEL - Sức Khỏe Vàng, Trọn Niềm Vui

<font face="Arial">V&agrave;o cuối năm, khi nhiều người chọn việc đi du lịch như l&agrave; một c&aacute;ch nghỉ ngơi mới thay cho c&aacute;ch nghỉ Tết truyền thống, Vietravel giới thiệu ngay đến c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh một chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n mới cả về nội dung v&agrave; h&igrave;nh thức d&agrave;nh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng khu vực TPHCM: &ldquo;Vietravel - Sức khỏe v&agrave;ng, Trọn niềm vui&rdquo;.<br /> </font>
   10/05/2007 09:30
"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

"Cơ Hội Nhân Bốn” Với Chương Trình “Du Xuân CùngVIETRAVEL” Với Tổng Giá Trị Giải Thưởng Là 500 Triệu Đồng

<p align="justify"><font face="Arial">Diễn ra từ ng&agrave;y 5/1/2007 &ndash; 30/3/2007, chương tr&igrave;nh &ldquo;Du xu&acirc;n c&ugrave;ng Vietravel&rdquo; sẽ mang lại cho qu&yacute; du kh&aacute;ch niềm vui với &ldquo;cơ hội nh&acirc;n bốn&rdquo;. Nhiều giải thưởng lớn v&agrave; những niềm vui bất ngờ sẽ đến với bạn trong năm mới.<br /> </font></p>
   10/05/2007 09:29
Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

Cơ Hội Đi Tour Giảm Giá Dịp Tết Đinh Hợi - 2007

<p align="justify"><font face="Arial">Nh&acirc;n dịp tết Đinh Hợi 2007, trong khoảng thời gian từ ng&agrave;y 25 cho đến 29/12 &acirc;m lịch, Vietravel sẽ tiến h&agrave;nh một đợt giảm gi&aacute; đặc biệt d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch trong tất cả c&aacute;c chuyến tham quan đến hầu hết c&aacute;c nước do Vietravel tổ chức. </font></p>
   10/05/2007 09:28
Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

Chương Trình “SẮC THU VÀNG”

<p align="justify"><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; được c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ ng&agrave;y 30/09/2006 đến ng&agrave;y 30/11/2006 đ&atilde; thu h&uacute;t h&agrave;ng chục ng&agrave;n lượt kh&aacute;ch du lịch tham gia. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng tri &acirc;n của Vietravel đối với sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của qu&yacute; kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước trong thời gian vừa qua. Lễ r&uacute;t thăm may mắn chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng&rdquo; đ&atilde; được tổ chức tại trụ sở C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel, số 190 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM v&agrave;o ng&agrave;y 14/12/2006. </font></p>
   15/03/2007 14:02
Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

<p align="justify"><font face="Arial">&ldquo;M&Ugrave;A H&Egrave; V&Ocirc; TẬN &ndash; NIỀM VUI V&Ocirc; TẬN&hellip; C&Ugrave;NG VIETRAVEL&rdquo;<br /> Hướng về m&ugrave;a Du lịch H&egrave; năm nay, c&ocirc;ng ty Vietravel ph&aacute;t động một chương tr&igrave;nh quy m&ocirc; chưa từng c&oacute; để đem đến cho du kh&aacute;ch kỳ nghỉ tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:17
HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">TIVI 34INCH M&Agrave;N H&Igrave;NH PHẲNG TUYỆT ĐẸP C&Ugrave;NG NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP KH&Aacute;C CỦA SONY D&Agrave;NH CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CỦA VIETRAVEL THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH N&Agrave;Y<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:03
10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">Headline: TIVI SONY 29INCH V&Agrave; NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SONY D&Agrave;NH TẶNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN M&Atilde;I N&Agrave;Y.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:02