Tin khuyến mại

Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

Chương Trình Đỉnh Cao Dành Cho Mùa Du Lịch Hè

<p align="justify"><font face="Arial">&ldquo;M&Ugrave;A H&Egrave; V&Ocirc; TẬN &ndash; NIỀM VUI V&Ocirc; TẬN&hellip; C&Ugrave;NG VIETRAVEL&rdquo;<br /> Hướng về m&ugrave;a Du lịch H&egrave; năm nay, c&ocirc;ng ty Vietravel ph&aacute;t động một chương tr&igrave;nh quy m&ocirc; chưa từng c&oacute; để đem đến cho du kh&aacute;ch kỳ nghỉ tuyệt vời, đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh &ldquo;M&ugrave;a H&egrave; v&ocirc; tận, niềm vui v&ocirc; tận&hellip; c&ugrave;ng Vietravel&rdquo;.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:17
HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

HÁI LỘC ĐẦU XUÂN CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">TIVI 34INCH M&Agrave;N H&Igrave;NH PHẲNG TUYỆT ĐẸP C&Ugrave;NG NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP KH&Aacute;C CỦA SONY D&Agrave;NH CHO KH&Aacute;CH H&Agrave;NG CỦA VIETRAVEL THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH N&Agrave;Y<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:03
10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

10 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG VIETRAVEL

<p><font face="Arial">Headline: TIVI SONY 29INCH V&Agrave; NHIỀU SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA SONY D&Agrave;NH TẶNG KH&Aacute;CH H&Agrave;NG THAM GIA CHƯƠNG TR&Igrave;NH KHUYẾN M&Atilde;I N&Agrave;Y.<br /> </font></p>
   15/03/2007 12:02