Tin Tức Du Lịch

CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong hai d&ograve;ng th&aacute;c lớn nhất thế giới (sau th&aacute;c Victoria ở Ch&acirc;u Phi) với chiều cao khoảng 50m. Do ở giữa th&aacute;c c&oacute; đảo nhỏ n&ecirc;n chia cắt th&aacute;c th&agrave;nh hai phần: một b&ecirc;n được gọi l&agrave; th&aacute;c M&oacute;ng Ngựa v&agrave; một b&ecirc;n t&ecirc;n l&agrave; th&aacute;c American Falls (do nằm ph&iacute;a Mỹ).</font>
   08/03/2007 12:04
DU LỊCH VIỆT NAM – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN

DU LỊCH VIỆT NAM – ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN VÀ THÂN THIỆN

<font face="Arial">Vừa qua, Hội chợ du lịch quốc tế Viaggiatori 2005 tại th&agrave;nh phố Lugano (Thụy Sĩ) Ban tổ chức đ&atilde; trao giải thưởng &ldquo;Việt Nam &ndash; điểm đến mới tốt nhất khu vực Viễn Đ&ocirc;ng năm 2005&rdquo; cho đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam.</font>
   08/03/2007 12:03
TUYẾN CÁP TREO TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG

TUYẾN CÁP TREO TẠI THÀNH PHỐ BIỂN NHA TRANG

<font face="Arial">V&agrave;o th&aacute;ng 11/2005 tuyến c&aacute;p treo Vinpearl (lớn nhất miền Trung) nối khu d&acirc;n cư Ph&uacute; Qu&yacute; ở ph&iacute;a Nam th&agrave;nh phố Nha Trang với khu nghỉ m&aacute;t cao cấp H&ograve;n Ngọc Việt (Sofitel Vinpearl) tr&ecirc;n đảo H&ograve;n Tre sẽ được đi v&agrave;o khởi c&ocirc;ng.</font>
   08/03/2007 12:02
PHỐ VĂN HÓA ĐÊM TẠI HÀ NỘI

PHỐ VĂN HÓA ĐÊM TẠI HÀ NỘI

<font face="Arial">Theo dự kiến, phố văn h&oacute;a đ&ecirc;m tr&ecirc;n phố Nguyễn Th&aacute;i Học (đoạn từ ng&atilde; ba Ho&agrave;ng Diệu đến ng&atilde; tư L&ecirc; Duẩn) sẽ được tổ chức v&agrave;o trung tuần th&aacute;ng 11/2005 v&agrave; k&eacute;o khoảng d&agrave;i hơn 2 th&aacute;ng cho đến trước Tết nguy&ecirc;n đ&aacute;n.</font>
   08/03/2007 11:59
ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006 TẠI ĐÀ NẴNG

ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006 TẠI ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Theo dự kiến, giải đua thuyền buồm quốc tế Đ&agrave; Nẵng 2006 (Danang Internationl Sailing Regatta 2006) sẽ được tổ chức tại bờ biển Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2006 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o Quốc kh&aacute;nh 2/9/2006 do H&atilde;ng Goodman Marine International Overseas (G.M.I Overseas) phối hợp với Sở Du lịch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng thực hiện. </font>
   08/03/2007 11:58
DU LỊCH BẰNG XE TRÂU

DU LỊCH BẰNG XE TRÂU

<font face="Arial">Loại h&igrave;nh du lịch độc đ&aacute;o n&agrave;y vừa được đưa v&agrave;o hoạt động ở B&aacute;t Tr&agrave;ng (một trong những l&agrave;ng nghề cổ nhất Việt Nam ở ngoại th&agrave;nh H&agrave; Nội) c&aacute;ch đ&acirc;y khoảng 4 th&aacute;ng.</font>
   08/03/2007 11:55
CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁNG ĐỂ THAM QUAN

CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC ĐÁNG ĐỂ THAM QUAN

<font face="Arial">Lonely Planet (trang web du lịch nổi tiếng) đ&atilde; dựa theo sự lựa chọn của du kh&aacute;ch để b&igrave;nh chọn 5 c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c đ&aacute;ng để gh&eacute; thăm như sau:..</font>
   08/03/2007 11:54
SIÊU THỊ MIỄN THUẾ MỘC BÀI – TÂY NINH

SIÊU THỊ MIỄN THUẾ MỘC BÀI – TÂY NINH

<font face="Arial">Si&ecirc;u thị miễn thuế tại khu kinh tế Mộc B&agrave;i &ndash; T&acirc;y Ninh c&oacute; tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng đ&atilde; ch&iacute;nh thức đi v&agrave;o hoạt động v&agrave;o ng&agrave;y 26/10 vừa qua.</font>
   08/03/2007 11:41
DU LỊCH QUỐC TẾ VỚI CARAVAN TẠI ĐÀ NẴNG

DU LỊCH QUỐC TẾ VỚI CARAVAN TẠI ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Vừa&nbsp; qua, sau khi đ&oacute;n dẫn th&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n Caravan (đi du lịch bằng xe &ocirc; t&ocirc;) du lịch đến miền Trung, C&ocirc;ng ty du lịch Việt Nam tại Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tiếp tục tổ chức tour Caravan thứ 2 trong th&aacute;ng 10 n&agrave;y.</font>
   08/03/2007 11:34
RỰC RỠ LỄ HỘI DEEPAVALI TẠI SINGAPORE

RỰC RỠ LỄ HỘI DEEPAVALI TẠI SINGAPORE

<font face="Arial">Lễ hội n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Lễ hội &Aacute;nh S&aacute;ng, được diễn ra từ ng&agrave;y 1/10 đến 6/11/2005 tại khu Tiểu An với con đường Serangoon rực rỡ trong sắc m&agrave;u v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng.</font>
   08/03/2007 11:33
KHÁM PHÁ ASIA VỚI GIÁ RẺ

KHÁM PHÁ ASIA VỚI GIÁ RẺ

<font face="Arial">Đại diện 2 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng lớn Garuda (Indonesia) v&agrave; Malaysia Airlines cho biết sẽ giới thiệu chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c du lịch đưa du kh&aacute;ch Việt Nam đến 3 quốc gia Singapore &ndash; Malaysia &ndash; Indonesia với gi&aacute; rẻ. </font>
   08/03/2007 11:29
VIETNAM AIRLINES KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ

VIETNAM AIRLINES KHUYẾN MÃI GIẢM GIÁ

<font face="Arial">Từ 1/9 &ndash;31/10/2005 Tổng C&ocirc;ng ty H&agrave;ng Kh&ocirc;ng Việt Nam (Vietnam Airlines) đang thực hiện giảm từ 20% đến 30% gi&aacute; v&eacute; cho c&aacute;c chuyến bay từ H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh đi c&aacute;c nước Ch&acirc;u Au v&agrave; ngược lại. </font>
   08/03/2007 11:27
KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH LÀNG QUÊ CẨM NAM

KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH LÀNG QUÊ CẨM NAM

<font face="Arial">Nằm tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 11.000m2 (gồm khu nh&agrave; nghỉ 8 ph&ograve;ng, khu nh&agrave; h&agrave;ng, qu&aacute;n bar với sức chứa khoảng 1.000 kh&aacute;ch), khu du lịch l&agrave;ng qu&ecirc; Việt Nam tại Cẩm Nam, thị x&atilde; Hội An (Quảng Nam) như một l&agrave;ng qu&ecirc; Việt Nam thu nhỏ với bến nước, s&acirc;n đ&igrave;nh, bờ tre&hellip; </font>
   08/03/2007 11:23
DU LỊCH HÀN QUỐC HẤP DẪN DU KHÁCH NHỜ… PHIM

DU LỊCH HÀN QUỐC HẤP DẪN DU KHÁCH NHỜ… PHIM

<font face="Arial">Theo &ocirc;ng Cho Sung Woock - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Vụ tiếp thị v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch H&agrave;n Quốc, Tổng cục du lịch nước n&agrave;y đang c&oacute; kế hoạch hợp t&aacute;c với cục điện ảnh để quảng b&aacute; điện ảnh khắp thế giới.</font>
   08/03/2007 11:22
ĐIÊU KHẮC CHĂM TẠI BẢO TÀNG GUIMET (PARIS)

ĐIÊU KHẮC CHĂM TẠI BẢO TÀNG GUIMET (PARIS)

<font face="Arial">Lần đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới, triển l&atilde;m &ldquo;Kho t&agrave;ng nghệ thuật Việt Nam đi&ecirc;u khắc Chăm thế kỷ V &ndash; XV&rdquo; được trưng b&agrave;y quy m&ocirc;, b&agrave;i bản tại Guimet &ndash; bảo t&agrave;ng h&agrave;ng đầu thế giới về nghệ thuật ch&acirc;u &Aacute;.</font>
   08/03/2007 11:19
ĐI CHỢ TRỜI Ở ROMA

ĐI CHỢ TRỜI Ở ROMA

<font face="Arial">Khu chợ d&agrave;i 2km, l&agrave; một khu trung t&acirc;m thương mại khổng lồ, t&ecirc;n l&agrave; Porta Portese nằm ở Roma &ndash; thủ đ&ocirc; của Italia họp mỗi tuần một phi&ecirc;n.</font>
   08/03/2007 11:18
MAUI – HÒN ĐẢO TUYỆT VỜI NHẤT HÀNH TINH

MAUI – HÒN ĐẢO TUYỆT VỜI NHẤT HÀNH TINH

<font face="Arial">L&agrave; một h&ograve;n đảo thuộc Hawaii, ở về ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam Oahu, Maui được bạn đọc thường ni&ecirc;n tạp ch&iacute; du lịch &ldquo;Cond&eacute; Nast Traveler&rdquo; b&igrave;nh chọn l&agrave; &ldquo;H&ograve;n đảo tuyệt vời nhất h&agrave;nh tinh&rdquo;.</font>
   08/03/2007 11:12
KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY NHẬT THỰC TẠI  BÌNH THUẬN

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY NHẬT THỰC TẠI BÌNH THUẬN

<font face="Arial">Theo UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận, lễ hội n&agrave;y sẽ k&eacute;o d&agrave;i trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y (từ 22/10 &ndash; 24/10) với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn h&oacute;a ri&ecirc;ng của B&igrave;nh Thuận như: t&aacute;i hiện lễ hội Kat&ecirc; của người Chăm, lễ hội Nghinh &Ocirc;ng Quan Th&aacute;nh của người Hoa, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của người Chăm như thi dệt thổ cẩm, chế t&aacute;c gốm, l&agrave;m b&aacute;nh gừng&hellip; </font>
   08/03/2007 11:05
DU NGOẠN BẰNG CANÔ PHAO TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

DU NGOẠN BẰNG CANÔ PHAO TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

<font face="Arial">Vừa được du nhập v&agrave;o Việt Nam nhưng h&igrave;nh thức du ngoạn bằng can&ocirc; k&eacute;o phao tại khu du lịch Biển Đ&ocirc;ng (số 08, Th&ugrave;y V&acirc;n, TP. Vũng T&agrave;u) đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh một trong những m&ocirc;n thể thao biển hấp dẫn, đem lại cho người chơi sự mới lạ, th&uacute; vị, sảng kho&aacute;i. </font>
   08/03/2007 09:43
DU LỊCH BẰNG VESPA CỔ TẠI HUẾ

DU LỊCH BẰNG VESPA CỔ TẠI HUẾ

<p><font face="Arial"><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một loại h&igrave;nh du lịch mới v&agrave; độc đ&aacute;o đ&atilde; được doanh nghiệp tư nh&acirc;n Bắc Hưng Quang (số 5, H&ugrave;ng Vương, TP. Huế) giới thiệu. Kh&aacute;ch du lịch sẽ được ngao du về c&aacute;c l&agrave;ng qu&ecirc; bằng những chiếc Vespa đời cổ ch&iacute;nh hiệu -&nbsp; loại xe đang rất được c&aacute;c tay chơi &ldquo;đồ cổ&rdquo; ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn ưa chuộng. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh du lịch lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tại Huế. </font></font></p>
   08/03/2007 09:40