Đại hội cổ đông

Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel

Dự kiến Đại hội diễn ra vào lúc 8h00 Ngày 19/4/2015 tại Hội trường lầu 3, Văn phòng Vietravel, số 35 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp.HCM

Xin vui lòng xem bản chi tiết của Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel tại đây

   01/04/2015 16:00