Đại hội cổ đông

Thông báo phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Quý II năm 2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty, Hội động quản trị nhất trí thông qua nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong Quý II năm 2015.

Vui lòng xem file gốc nội dung chi tiết tại đây.

   02/04/2015 00:00

Thông báo: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vietravel

Thời gian: 8h00 ngày 19/4/2015 Địa điểm: Hội trường lầu 3 Văn phòng Vietravel Số 35 Trần Quốc Toản, quận 3, Tp.HCM

Xin vui lòng xem thư mời chi tiết tại đây.

   01/04/2015 18:00

Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel

Dự kiến Đại hội diễn ra vào lúc 8h00 Ngày 19/4/2015 tại Hội trường lầu 3, Văn phòng Vietravel, số 35 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp.HCM

Xin vui lòng xem bản chi tiết của Nội dung chương trình Đại hội Cổ đông năm 2015 - Vietravel tại đây

   01/04/2015 16:00