Tư vấn du lịch

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

<p align="justify">Năm mới đến kh&ocirc;ng chỉ mang lại những điều khởi đầu mới mẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; thời điểm kết th&uacute;c một m&ugrave;a du lịch bận rộn. Nhưng, một kỳ nghỉ năm mới cũng c&oacute; thể l&agrave; một c&aacute;ch gi&uacute;p bạn xả hơi, thư gi&atilde;n sau một năm cũ nhiều lo toan v&agrave; bạn rộn. Nếu bạn c&oacute; dự định l&ecirc;n kế hoạch cho kỳ nghỉ năm mới, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch:</p> <div align="justify"> </div>
   12/12/2008 10:12
Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

<div align="justify">Kh&aacute;c với kh&iacute; hậu n&oacute;ng ấm của m&ugrave;a h&egrave;, m&aacute;t dịu của m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; những cơn gi&oacute; thu nhẹ nh&agrave;ng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng đến mang kh&iacute; hậu lạnh, thiếu &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời n&ecirc;n vi khuẩn hoạt động mạnh hơn, khiến cơ thể dễ bị &quot;đ&aacute;nh bại&quot;. Những lưu &yacute; dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một sức khỏe tốt để c&oacute; thể tha hồ kh&aacute;m ph&aacute; những thắng cảnh đẹp trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng n&agrave;y.</div>
   08/12/2008 11:02
Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

<p align="justify">M&ugrave;a lễ hội l&agrave; thời gian bận rộn v&agrave; căng thẳng nhất trong năm đối với du lịch h&agrave;ng kh&ocirc;ng, v&igrave; vậy bạn h&atilde;y chuẩn bị thật chu đ&aacute;o cho k&igrave; nghỉ của m&igrave;nh. Thời gian n&agrave;y rất nhiều người đang vội v&atilde; về thăm nh&agrave;, bao nhi&ecirc;u gia đ&igrave;nh đang tr&ecirc;n đường tới thăm th&acirc;n, v&agrave; rồi c&ograve;n những vấn đề li&ecirc;n quan tới thời tiết... Lập một kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi m&aacute;y bay lần n&agrave;y của bạn l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n n&ecirc;n l&agrave;m.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   03/12/2008 11:17
Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

<p align="justify">Đối với rất nhiều người, một k&igrave; nghỉ gi&aacute;ng sinh l&yacute; tưởng l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; mọi người c&ugrave;ng tụ họp trong gia đ&igrave;nh, ngồi quanh c&acirc;y th&ocirc;ng noel, mở những g&oacute;i qu&agrave; v&agrave; ăn những m&oacute;n ăn tự l&agrave;m tại nh&agrave;. Nhưng đối với nhiều người kh&aacute;c, Gi&aacute;ng sinh lại l&agrave; khoảng thời gian tuyệt vời để đi du lịch, tới những v&ugrave;ng đất mới hoặc đến nghỉ ngơi tại một khu nghỉ y&ecirc;u th&iacute;ch n&agrave;o đ&oacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   28/11/2008 10:57
Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Đa số c&aacute;c m&aacute;y ảnh phổ th&ocirc;ng kh&ocirc;ng được thiết kế chế độ chụp trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng nếu bạn sử dụng đ&uacute;ng quy c&aacute;ch bạn vẫn c&oacute; thể ghi lại nhiều h&igrave;nh tuyệt vời khi kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</span></span></span></div>
   25/11/2008 09:34
Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

<p align="justify"><span>M&ugrave;a thu đ&ocirc;ng gắn liền với kh&iacute; hậu lạnh v&agrave; những cơn mưa k&eacute;o d&agrave;i. Những lời khuy&ecirc;n sau đ&acirc;y rất cần thiết để gi&uacute;p bạn c&oacute; một chuyến đi du lịch thật ho&agrave;n hảo.</span></p>
   21/11/2008 11:18
Những điều cần biết về Hawaii

Những điều cần biết về Hawaii

<p align="justify">S&acirc;n bay quốc tế Honolulu (Honolulu International Airport-HNL) tại đảo Oahu l&agrave; s&acirc;n bay ch&iacute;nh của Hawaii, phục vụ c&aacute;c thủ tục về nhập cảnh cho hầu hết kh&aacute;ch du lịch đến Hawaii.</p> <div align="justify"> </div>
   17/11/2008 11:49
Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

Những điều nên biết khi đi du lịch Bắc Kinh

<p align="justify"><!--[if gte vml 1]> <![endif]-->Thủ đ&ocirc; Bắc Kinh l&agrave; v&ugrave;ng thuộc miền Bắc của Trung Quốc, tiếp gi&aacute;p với sa mạc T&acirc;n Cương. Tuy l&agrave; v&ugrave;ng thuộc kh&iacute; hậu h&agrave;n đới nhưng v&igrave; gi&aacute;p với sa mạc T&acirc;n Cương n&ecirc;n v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave;, khi những luồng gi&oacute; n&oacute;ng từ sa mạc thổi về mang theo b&atilde;o c&aacute;t, th&igrave; thời tiết ở đ&acirc;y n&oacute;ng kh&ocirc; v&agrave; c&oacute; ng&agrave;y nhiệt độ l&ecirc;n đến gần 40 độ C. V&igrave; vậy, du kh&aacute;ch cần tư vấn kỹ để mang trang phục th&iacute;ch hợp với thời tiết trong năm.</p> <div align="justify"> </div>
   10/11/2008 13:43
Mua sắm ở Singapore

Mua sắm ở Singapore

<p align="justify">Việc đi Singapore đối với người Việt Nam đ&atilde; trở n&ecirc;n qu&aacute; dễ d&agrave;ng, c&aacute;c &ldquo;t&iacute;n đồ&rdquo; của shopping hẳn kh&ocirc;ng thể ngồi y&ecirc;n mỗi khi v&agrave;o kỳ giảm gi&aacute;. Để đi lại một c&aacute;ch thuận tiện v&agrave; &iacute;t tốn k&eacute;m nhất, bạn n&ecirc;n l&agrave;m quen với hệ thống t&agrave;u điện ngầm rất hiện đại ở đ&acirc;y.</p>
   03/11/2008 13:30
Một số loại thuốc nên mang theo khi đi chơi xa

Một số loại thuốc nên mang theo khi đi chơi xa

<p align="justify">Đi du lịch, đến những v&ugrave;ng đất lạ với kh&iacute; hậu, thổ nhưỡng kh&aacute;c biệt, bạn cần chuẩn bị sẵn một số thuốc men để kh&ocirc;ng bị động khi chột bụng, nhức đầu, cảm c&uacute;m, say nắng... Nhất l&agrave; trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay c&aacute;c chăm s&oacute;c y tế tại c&aacute;c khu du lịch vẫn chưa được quan t&acirc;m đ&uacute;ng mức.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   27/10/2008 11:59
Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

Nên đi chơi đâu vào mùa thu?

<div align="justify">Trong năm, m&ugrave;a thu ch&iacute;nh l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng nhất để bạn l&ecirc;n kế hoạch cho một chuyến du lịch chi&ecirc;m ngưỡng cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bởi tiết trời dịu nhẹ, m&aacute;t mẻ. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những điểm đến gợi &yacute; để bạn c&oacute; thể sở hữu một chuyến đi tuyệt vời trong m&ugrave;a thu n&agrave;y.&nbsp; </div>
   21/10/2008 11:30
Chọn tour chất lượng

Chọn tour chất lượng

<p align="justify">Một tour du lịch th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n sẽ đem lại cho bạn những gi&acirc;y ph&uacute;t l&atilde;ng mạn, vui vẻ, thật sự thoải m&aacute;i v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng về mọi thứ. Để chọn được một tour du lịch vừa ph&ugrave; hợp với t&uacute;i tiền của m&igrave;nh lại đảm bảo chất lượng, ngo&agrave;i gi&aacute; rẻ bạn cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; tới những chi tiết nhỏ như ph&iacute; tham quan, di chuyển, ăn uống...</p>
   13/10/2008 14:48
Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

Những điều nên tránh khi đi du lịch Brunei

<p align="justify">Brunei &quot;xanh&quot; kh&ocirc;ng chỉ với m&ocirc;i trường thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, luật lệ của quốc gia n&agrave;y sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhi&ecirc;n n&agrave;y đến ngạc nhi&ecirc;n kh&aacute;c. L&agrave; quốc gia c&oacute; một bản sắc văn h&oacute;a rất ri&ecirc;ng v&agrave; đậm chất địa phương, đến đ&acirc;y, c&oacute; thể đấng m&agrave;y r&acirc;u sẽ phải lắc đầu thở d&agrave;i ngao ng&aacute;n, trong khi c&aacute;c phu nh&acirc;n lại c&oacute; thể hả h&ecirc; bởi đ&atilde; chọn được cho gia đ&igrave;nh một tour xanh, sạch đẹp theo đ&uacute;ng nghĩa đen lẫn nghĩa b&oacute;ng của n&oacute;.</p>
   09/10/2008 09:59
Tuần trăng mật trọn vẹn

Tuần trăng mật trọn vẹn

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i rằng tuần trăng mật l&agrave; thời kỳ đầu đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng. Xin m&aacute;ch cho đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương những kinh nghiệm chọn tour du lịch cũng như những vật dụng thiết thực nhất cần phải mang theo gi&uacute;p chuyến đi th&ecirc;m thi vị.</p>
   03/10/2008 16:37
Bí quyết khi đi du lịch một mình

Bí quyết khi đi du lịch một mình

<p align="justify">Du lịch một m&igrave;nh hiện nay đang l&agrave; mốt của c&aacute;c bạn trẻ th&iacute;ch c&oacute; cơ hội được thỏa m&atilde;n bản th&acirc;n đủ hơn, lại kh&ocirc;ng bị bao quanh bởi bất đồng, hay sở th&iacute;ch của bạn đồng h&agrave;nh. Để c&oacute; một chuyến du lịch thật sự thoải m&aacute;i, tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt về h&agrave;nh trang lẫn tinh thần.</p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 16:33
Lưu ý khi đi du lịch Macau

Lưu ý khi đi du lịch Macau

<p align="justify">Như một c&ocirc; g&aacute;i phương Đ&ocirc;ng trầm mặc trong bộ &acirc;u phục hiện đại, Macau hấp dẫn du kh&aacute;ch bởi t&iacute;nh c&aacute;ch e ấp m&agrave; vẫn rất gợi t&igrave;nh. Mặc d&ugrave; l&agrave; một khu h&agrave;nh ch&iacute;nh của Cộng h&ograve;a Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Hoa, nhưng Macau lại c&oacute; những đặc trưng ri&ecirc;ng biệt khiến du kh&aacute;ch tới đ&acirc;y phải đặc biệt lưu &yacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   22/09/2008 11:56
Giữ sức khi đi du lịch

Giữ sức khi đi du lịch

<p align="justify">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tư vấn Tổng cục Du lịch VN, trước khi đi du lịch bạn cần lưu &yacute; một số điều như sau:</p> <div align="justify"> </div>
   15/09/2008 15:10
Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

<p align="justify">Ở Mỹ, &yacute; thức, t&iacute;nh tự gi&aacute;c lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; vậy, để tr&aacute;nh bị &ldquo;sốc&rdquo; khi du lịch Mỹ, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu kỹ những tập qu&aacute;n dưới đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div>
   08/09/2008 13:25
Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

<p align="justify">Mỗi một nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy tắc ri&ecirc;ng - nhiều khi rất lạ m&agrave; ta phải biết, nếu kh&ocirc;ng, những ng&agrave;y th&aacute;ng thư gi&atilde;n nơi đất bạn c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh cơn &aacute;c mộng trong đời.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   01/09/2008 13:15
Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

<p align="justify">D&ugrave; tự thiết kế chuyến nghỉ m&aacute;t c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh hay đăng k&yacute; dịch vụ trọn g&oacute;i theo tour, bạn vẫn cần chuẩn bị v&agrave;i thứ tiện &iacute;ch v&agrave; ph&ograve;ng ngừa bất ngờ tr&ecirc;n đường xa.</p> <div align="justify"> </div>
   25/08/2008 11:56