1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

<font face="Arial">Theo tinh thần cuộc họp ng&agrave;y 21/6/2006 của Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu T&iacute;n với c&aacute;c Sở ban - ng&agrave;nh th&agrave;nh phố, th&aacute;ng 9/2006 l&agrave; dịp thuận lợi để tổ chức th&aacute;ng b&aacute;n h&agrave;ng khuyến m&atilde;i lần 3. </font>
   08/03/2007 16:44
RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

<font face="Arial">Dự kiến đến th&aacute;ng 9/2006, Cục Di sản (Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin) sẽ tr&igrave;nh l&ecirc;n tổ chức UNESCO, đề nghị xem x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận rừng quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n l&agrave; di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới.</font>
   08/03/2007 16:43
CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n được k&yacute; kết giữa C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Quảng c&aacute;o Trường Sinh với chi ph&iacute; đầu tư ban đầu l&agrave; 16 tỷ đồng.</font>
   08/03/2007 16:14
NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

<font face="Arial">Nhằm t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị văn h&oacute;a c&aacute;c tộc người, trong đ&oacute; c&oacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y văn ho&aacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 9/2006. </font>
   08/03/2007 16:13
NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

<font face="Arial">Theo dự kiến, khu du lịch Ph&uacute; Qu&yacute; sẽ được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch khoảng 71 ha tại khu lấn biển n&uacute;i Cầu đ&aacute; (đối diện đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n), thuộc th&agrave;nh phố Nha Trang. </font>
   08/03/2007 16:12
CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

<font face="Arial">Theo c&ocirc;ng văn số 1261/VPCP-QHQT ng&agrave;y 09/03/2006 v&agrave; c&ocirc;ng văn số 768/TTg-QHQT ng&agrave;y 22/05/2006 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam sẽ chủ tr&igrave;, phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Những ng&agrave;y Việt Nam&quot; tại Anh, H&agrave;n Quốc, Bỉ &amp; Luxembourg. </font>
   08/03/2007 15:56
TRƯNG BÀY 9.400 HIỆN VẬT VIỆT NAM TẠI PARIS

TRƯNG BÀY 9.400 HIỆN VẬT VIỆT NAM TẠI PARIS

<font face="Arial">Theo Đại sứ qu&aacute;n Ph&aacute;p tại Việt Nam, Bảo t&agrave;ng Quai Branly vừa qua đ&atilde; được khai trương v&agrave;o ng&agrave;y 20/6/2006 tại t&ograve;a nh&agrave; Quai Branly (Paris, quận 7). </font>
   08/03/2007 15:55
VIỆT NAM ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SOM 3

VIỆT NAM ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SOM 3

<font face="Arial">Trong khu&ocirc;n khổ của Hội nghị APEC 2006, hai hội nghị cấp cao SOM 1 diễn ra từ ng&agrave;y 20/2&ndash;2/3/2006 v&agrave; SOM 2 ng&agrave;y 30/5/2006 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   08/03/2007 15:54
GIÁ CHUYẾN BAY ĐÀ NẴNG – SINGAPORE CHỈ CÒN 160 USD

GIÁ CHUYẾN BAY ĐÀ NẴNG – SINGAPORE CHỈ CÒN 160 USD

<font face="Arial">Theo th&ocirc;ng tin của h&atilde;ng Silk Air (Singapore) cho biết, gi&aacute; v&eacute; &aacute;p dụng đối với những h&agrave;nh kh&aacute;ch mua v&eacute; khứ hồi tr&ecirc;n chuyến bay Đ&agrave; Nẵng &ndash; Singapore sẽ chỉ c&ograve;n 160 USD. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng từ th&aacute;ng 5 cho đến hết th&aacute;ng 8/2006.</font>
   08/03/2007 15:53
ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CUỘC ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CUỘC ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

<font face="Arial">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng trước đ&oacute;, năm nay cuộc đua thuyền buồm quốc tế Đ&agrave; Nẵng 2006 sẽ diễn ra từ cuối th&aacute;ng 8 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh 2/9/2006. </font>
   08/03/2007 15:53
LẬP HỒ SƠ GHI DANH VỊNH LĂNG CÔ VÀO CLB NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

LẬP HỒ SƠ GHI DANH VỊNH LĂNG CÔ VÀO CLB NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Đại sứ, Trưởng Ph&aacute;i đo&agrave;n Thường trực Việt Nam - UNESCO đ&atilde; c&oacute; thư th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; chuyển đề nghị của Tổng thư k&yacute; của Hiệp hội </font>
   08/03/2007 15:52
BÌNH ĐỊNH TIẾN HÀNH KHAI QUẬT LỚN Ở THÁP DƯƠNG LONG

BÌNH ĐỊNH TIẾN HÀNH KHAI QUẬT LỚN Ở THÁP DƯƠNG LONG

<font face="Arial">Nhằm t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về kỹ thuật x&acirc;y dựng, vật liệu v&agrave; nghệ thuật trang tr&iacute; ở những th&aacute;p cổ Champa cũng như phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ugrave;ng tu c&aacute;c di t&iacute;ch Chăm, </font>
   08/03/2007 15:51
NHA TRANG CHUẨN BỊ NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐÓN TOUR HÈ 2006

NHA TRANG CHUẨN BỊ NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐÓN TOUR HÈ 2006

<font face="Arial">Theo dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra tại khu du lịch H&ograve;n Ngọc Việt (Vinpearl) - Nha Trang v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2006.</font>
   08/03/2007 15:50
TUYÊN QUANG CÓ THÊM MỘT ĐIỂM THAM QUAN MỚI

TUYÊN QUANG CÓ THÊM MỘT ĐIỂM THAM QUAN MỚI

<font face="Arial">Theo kế hoạch dự kiến, v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 8/2006 tỉnh Tuy&ecirc;n Quang sẽ tổ chức Tuần lễ Văn h&oacute;a - Du lịch T&acirc;n Tr&agrave;o, </font>
   08/03/2007 15:49
FESTIVAL VIỆT NAM Ở ITALIA

FESTIVAL VIỆT NAM Ở ITALIA

<font face="Arial">Từ 16/6 đến 16/7, tại Thủ đ&ocirc; Roma, Italia sẽ diễn ra th&aacute;ng Festival văn ho&aacute; Việt Nam với chủ đề &quot;Rồng v&agrave; Bướm&quot;. Festival bao gồm c&aacute;c nội dung: </font>
   08/03/2007 15:38
QUẢNG BÁ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ VÀ NHẬT BẢN

QUẢNG BÁ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ VÀ NHẬT BẢN

<font face="Arial">Ng&agrave;y 11/5/2006 vừa qua, Đại sứ qu&aacute;n Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với kh&aacute;ch sạn Taj Mahan (tại thủ đ&ocirc; New Dehli ) đ&atilde; tổ chức Lễ hội ẩm thực Việt Nam. </font>
   08/03/2007 15:37
MỞ ĐƯỜNG BAY TRỰC TIẾP TỪ BRUNEI ĐẾN VIỆT NAM

MỞ ĐƯỜNG BAY TRỰC TIẾP TỪ BRUNEI ĐẾN VIỆT NAM

<font face="Arial">V&agrave;o ng&agrave;y 11/5/2006, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Ho&agrave;ng Gia Brunei (RBA) đ&atilde; ch&iacute;nh thức mở chuyến bay đầu ti&ecirc;n mang m&atilde; hiệu Airbus 320 tới TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</font>
   08/03/2007 15:36
ĐÀ NẴNG: KHAI MẠC PHÒNG TRƯNG BÀY DI SẢN CHĂM

ĐÀ NẴNG: KHAI MẠC PHÒNG TRƯNG BÀY DI SẢN CHĂM

<font face="Arial">Ng&agrave;y 24/5 vừa qua, tại Bảo t&agrave;ng Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc ph&ograve;ng trưng b&agrave;y di sản Chăm.</font>
   08/03/2007 15:35
HỘI AN: TỔ CHỨC HỘI THI THẢ DIỀU NGHỆ THUẬT

HỘI AN: TỔ CHỨC HỘI THI THẢ DIỀU NGHỆ THUẬT

<font face="Arial">Trong hai ng&agrave;y 13 v&agrave; 14/6, tại b&atilde;i biển Cửa Đại - Quảng Nam, ban tổ chức Năm du lịch quốc gia Quảng Nam tại Hội An kết hợp với khu nghỉ m&aacute;t Victoria tổ chức &ldquo;Hội thi thả diều nghệ thuật&rdquo;.</font>
   08/03/2007 15:34
VIỆT NAM ĐÓN 1, 3 TRIỆU KHÁCH QUỐC TẾ TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

VIỆT NAM ĐÓN 1, 3 TRIỆU KHÁCH QUỐC TẾ TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

<font face="Arial">Bốn th&aacute;ng đầu năm nay, cả nước đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 1,3 triệu lượt kh&aacute;ch du lịch quốc tế, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; kh&aacute;ch H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Ph&aacute;p, Th&aacute;i Lan, Malaixia.</font>
   08/03/2007 15:22