Tin Tức Du Lịch

DU LỊCH KHÔNG GIAN TẠI NHẬT

DU LỊCH KHÔNG GIAN TẠI NHẬT

<font face="Arial">Thị trường du lịch tại Nhật vừa xuất hiện một sản phẩm kh&aacute; độc đ&aacute;o: Tour du lịch 1 tuần sống tr&ecirc;n trạm kh&ocirc;ng gian quốc tế ISS v&agrave; đi l&ecirc;n đ&oacute; bằng t&agrave;u con thoi Soyuz của Nga. Dự kiến thực hiện v&agrave;o th&aacute;ng 10 năm nay, tour du lịch đặc biệt n&agrave;y thu h&uacute;t kh&aacute; nhiều sự quan t&acirc;m mặc d&ugrave; &ldquo;nơi ở&rdquo; sẽ rất thiếu tiện nghi, thức ăn kh&ocirc;ng ngon v&agrave; gi&aacute; tiền th&igrave; kh&aacute; đắt đỏ: 2,2 tỷ yen cho 1 du kh&aacute;ch.</font>
   08/03/2007 09:36
FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT DIỄN RA VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 12

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT DIỄN RA VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 12

<font face="Arial">Năm nay, Festival hoa Đ&agrave; Lạt sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 12/12 đến 18/12 tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt với sự tham gia của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i như H&agrave; Lan, Bỉ, Bungari, Trung Quốc, Singapore&hellip;</font>
   08/03/2007 09:33