Tư vấn du lịch

10 điểm cần khám phá ở Dubai

10 điểm cần khám phá ở Dubai

<div align="justify">L&agrave; một trong c&aacute;c vương quốc của C&aacute;c tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Dubai nổi tiếng với c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; chọc trời cao nhất thế giới l&agrave; nơi nghỉ dưỡng được c&aacute;c nh&acirc;n vật nổi tiếng v&agrave; gi&agrave;u c&oacute; nhất thế giới t&igrave;m đến. Nếu c&oacute; cơ hội được đến đ&acirc;y&nbsp;một lần, bạn n&ecirc;n ưu ti&ecirc;n cho 10 điểm đến dưới đ&acirc;y trong h&agrave;ng trăm điểm đến nổi tiếng kh&aacute;c.</div>
   24/02/2009 10:13
Những điều cần biết khi du lịch Nepal

Những điều cần biết khi du lịch Nepal

<div align="justify">Thời điểm thuận lợi nhất để du lịch Nepal l&agrave; từ th&aacute;ng 11 đến th&aacute;ng 3, v&igrave; sau thời gian đ&oacute; xứ sở n&agrave;y hay mưa to, gi&oacute; lớn, m&acirc;y m&ugrave; d&agrave;y đặc.</div>
   20/02/2009 10:12
10 camera đắt hàng tháng 1/2009

10 camera đắt hàng tháng 1/2009

<div align="justify">M&aacute;y ảnh du lịch (Point-and-shoot) ng&agrave;y c&agrave;ng hiện đại, được tăng cường nhiều t&iacute;nh năng mạnh, như ống k&iacute;nh g&oacute;c rộng&hellip; Sau đ&acirc;y l&agrave; 10 camera số b&aacute;n chạy nhất trong th&aacute;ng đầu năm 2009.</div>
   16/02/2009 15:36
8 lưu ý cần thiết cho một chuyến du lịch gia đình

8 lưu ý cần thiết cho một chuyến du lịch gia đình

<div align="justify">L&acirc;u l&acirc;u rồi cả nh&agrave; mới c&oacute; 1 chuyến đi nghỉ b&ecirc;n nhau. Bạn loay hoay v&igrave; kh&ocirc;ng biết sắp xếp thế n&agrave;o đồ đạc mang theo. H&atilde;y tham khảo list đồ dưới đ&acirc;y nh&eacute;!</div>
   09/02/2009 16:08
Việt Nam thập tự

Việt Nam thập tự

<p align="justify">M&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave; m&ugrave;a của lễ hội, du kh&aacute;ch bốn phương thường t&igrave;m đến c&aacute;c hội ch&ugrave;a lớn để mong t&igrave;m sự b&igrave;nh an v&agrave; may mắn cho cả năm. Sau đ&acirc;y l&agrave; mười hội ch&ugrave;a đầu xu&acirc;n lớn nhất Việt Nam mang đậm bản sắc văn h&oacute;a t&ocirc;n gi&aacute;o truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời v&agrave; phổ biến trong những ng&agrave;y Tết của người Việt Nam. </p>
   04/02/2009 16:53
Mẹo chụp ảnh đẹp khi du Xuân

Mẹo chụp ảnh đẹp khi du Xuân

<div align="justify">Bạn thường ngại chụp ảnh v&igrave; nghĩ m&igrave;nh kh&ocirc;ng ăn ảnh ch&uacute;t n&agrave;o? Tết n&agrave;y h&atilde;y thử những b&iacute; quyết nhỏ sau đ&acirc;y nh&eacute;.</div>
   30/01/2009 13:40
Giải trí ngày xuân

Giải trí ngày xuân

<p align="justify">Một m&ugrave;a xu&acirc;n mới lại đến, đ&acirc;y l&agrave; khoảng thời gian tuyệt vời nhất để c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave; thư gi&atilde;n v&agrave; vui chơi thỏa th&iacute;ch để ch&agrave;o đ&oacute;n một năm mới đầy may mắn. H&atilde;y c&ugrave;ng Người du lịch Vietravel điểm qua những hoạt động vui chơi, giải tr&iacute; nổi bật đ&oacute;n Tết Kỷ Sửu 2009 bạn nh&eacute;.</p>
   21/01/2009 14:58
Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc vào mùa xuân

Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc vào mùa xuân

<div align="justify"><span>Theo qui định chung của h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; Trung Quốc, du kh&aacute;ch được mang số lượng h&agrave;nh l&yacute; miễn cước l&agrave; 20kg v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay kh&ocirc;ng qu&aacute; 5 kg.</span><br /> <span> </span><br /> <span> </span></div>
   19/01/2009 16:16
5 máy ảnh du lịch chấm "khủng" xuất sắc dành cho mùa Tết

5 máy ảnh du lịch chấm "khủng" xuất sắc dành cho mùa Tết

<div align="justify">Với những chiếc m&aacute;y ảnh nhỏ gọn v&agrave; tiện lợi trong t&uacute;i, Tết n&agrave;y bạn c&oacute; thể tung tăng đi chơi với gia đ&igrave;nh v&agrave; bạn b&egrave;. Ảnh đẹp, m&agrave;u sắc tuyệt vời.</div>
   12/01/2009 10:34
Rộn rã du xuân

Rộn rã du xuân

<p align="justify"><span>Năm hết Tết đến, l&ograve;ng người lại h&aacute;o hức đ&oacute;n ch&agrave;o một m&ugrave;a xu&acirc;n mới với nhiều niềm vui v&agrave; hy vọng. Trong năm mới Kỷ Sửu n&agrave;y, nếu c&ograve;n dự khi lựa chọn điểm du xu&acirc;n, mời bạn tham khảo những điểm đến hấp dẫn dưới đ&acirc;y để c&oacute; th&ecirc;m nhiều lựa chọn. &nbsp;</span></p>
   05/01/2009 14:10
Du lịch châu Á - Chọn thời điểm nào là tốt nhất?

Du lịch châu Á - Chọn thời điểm nào là tốt nhất?

<p align="justify">Để c&oacute; được một tour như &yacute;, trước khi thăm một quốc gia hay v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ n&agrave;o đ&oacute;, bạn h&atilde;y chọn m&ugrave;a đẹp nhất trong năm. Một khung cảnh đẹp, kh&ocirc;ng kh&iacute; dễ chịu sẽ tạo th&ecirc;m nhiều niềm vui trong cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; miền đất lạ. Dưới đ&acirc;y l&agrave; lời khuy&ecirc;n của c&aacute;c chuy&ecirc;n gia du lịch.</p>
   02/01/2009 15:32
5 mẹo để có những bức ảnh lễ tết đẹp nhất

5 mẹo để có những bức ảnh lễ tết đẹp nhất

<p align="justify">Thật c&oacute; l&yacute; khi n&oacute;i m&aacute;y ảnh sinh ra l&agrave; để d&agrave;nh cho ng&agrave;y nghỉ. Những ng&agrave;y nghỉ cuối năm với kh&ocirc;ng kh&iacute; nhộn nhịp tr&agrave;n ngập mọi nẻo đường, hay gi&acirc;y ph&uacute;t sum họp c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh l&agrave; những dịp kh&ocirc;ng tồi để &ldquo;chộp&rdquo; những kiểu ảnh đ&aacute;ng nhớ.</p> <div align="justify"> </div>
   26/12/2008 17:02
10 chiêu để tránh mất laptop và dữ liệu khi đi du lịch

10 chiêu để tránh mất laptop và dữ liệu khi đi du lịch

<div align="justify">Laptop dần trở th&agrave;nh thiết bị kh&ocirc;ng thể thiếu với những người thường xuy&ecirc;n di chuyển. Thế nhưng, để bảo vệ ch&uacute;ng v&agrave; cả dữ liệu quan trọng l&agrave; điều kh&aacute; đau đầu. Sau đ&acirc;y l&agrave; 10 lưu &yacute; để bảo vệ laptop v&agrave; t&agrave;i liệu mật trong laptop.</div>
   16/12/2008 10:28
Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Năm Mới

<p align="justify">Năm mới đến kh&ocirc;ng chỉ mang lại những điều khởi đầu mới mẻ m&agrave; c&ograve;n l&agrave; thời điểm kết th&uacute;c một m&ugrave;a du lịch bận rộn. Nhưng, một kỳ nghỉ năm mới cũng c&oacute; thể l&agrave; một c&aacute;ch gi&uacute;p bạn xả hơi, thư gi&atilde;n sau một năm cũ nhiều lo toan v&agrave; bạn rộn. Nếu bạn c&oacute; dự định l&ecirc;n kế hoạch cho kỳ nghỉ năm mới, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số lời khuy&ecirc;n hữu &iacute;ch:</p> <div align="justify"> </div>
   12/12/2008 10:12
Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

Sức khỏe trong mùa đông: Một số điều cần lưu ý

<div align="justify">Kh&aacute;c với kh&iacute; hậu n&oacute;ng ấm của m&ugrave;a h&egrave;, m&aacute;t dịu của m&ugrave;a xu&acirc;n v&agrave; những cơn gi&oacute; thu nhẹ nh&agrave;ng, m&ugrave;a đ&ocirc;ng đến mang kh&iacute; hậu lạnh, thiếu &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời n&ecirc;n vi khuẩn hoạt động mạnh hơn, khiến cơ thể dễ bị &quot;đ&aacute;nh bại&quot;. Những lưu &yacute; dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một sức khỏe tốt để c&oacute; thể tha hồ kh&aacute;m ph&aacute; những thắng cảnh đẹp trong m&ugrave;a đ&ocirc;ng n&agrave;y.</div>
   08/12/2008 11:02
Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

Một vài lời khuyên khi đi du lịch vào dịp Giáng Sinh

<p align="justify">M&ugrave;a lễ hội l&agrave; thời gian bận rộn v&agrave; căng thẳng nhất trong năm đối với du lịch h&agrave;ng kh&ocirc;ng, v&igrave; vậy bạn h&atilde;y chuẩn bị thật chu đ&aacute;o cho k&igrave; nghỉ của m&igrave;nh. Thời gian n&agrave;y rất nhiều người đang vội v&atilde; về thăm nh&agrave;, bao nhi&ecirc;u gia đ&igrave;nh đang tr&ecirc;n đường tới thăm th&acirc;n, v&agrave; rồi c&ograve;n những vấn đề li&ecirc;n quan tới thời tiết... Lập một kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi m&aacute;y bay lần n&agrave;y của bạn l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n n&ecirc;n l&agrave;m.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   03/12/2008 11:17
Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

Lên kế hoạch cho kì nghỉ Giáng Sinh

<p align="justify">Đối với rất nhiều người, một k&igrave; nghỉ gi&aacute;ng sinh l&yacute; tưởng l&agrave; khoảng thời gian m&agrave; mọi người c&ugrave;ng tụ họp trong gia đ&igrave;nh, ngồi quanh c&acirc;y th&ocirc;ng noel, mở những g&oacute;i qu&agrave; v&agrave; ăn những m&oacute;n ăn tự l&agrave;m tại nh&agrave;. Nhưng đối với nhiều người kh&aacute;c, Gi&aacute;ng sinh lại l&agrave; khoảng thời gian tuyệt vời để đi du lịch, tới những v&ugrave;ng đất mới hoặc đến nghỉ ngơi tại một khu nghỉ y&ecirc;u th&iacute;ch n&agrave;o đ&oacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   28/11/2008 10:57
Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

Sử dụng máy ảnh an toàn trong mùa lạnh

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Đa số c&aacute;c m&aacute;y ảnh phổ th&ocirc;ng kh&ocirc;ng được thiết kế chế độ chụp trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng nếu bạn sử dụng đ&uacute;ng quy c&aacute;ch bạn vẫn c&oacute; thể ghi lại nhiều h&igrave;nh tuyệt vời khi kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của m&ugrave;a đ&ocirc;ng.</span></span></span></div>
   25/11/2008 09:34
Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

Những vật dụng cần thiết khi đi du lịch vào mùa đông

<p align="justify"><span>M&ugrave;a thu đ&ocirc;ng gắn liền với kh&iacute; hậu lạnh v&agrave; những cơn mưa k&eacute;o d&agrave;i. Những lời khuy&ecirc;n sau đ&acirc;y rất cần thiết để gi&uacute;p bạn c&oacute; một chuyến đi du lịch thật ho&agrave;n hảo.</span></p>
   21/11/2008 11:18
Những điều cần biết về Hawaii

Những điều cần biết về Hawaii

<p align="justify">S&acirc;n bay quốc tế Honolulu (Honolulu International Airport-HNL) tại đảo Oahu l&agrave; s&acirc;n bay ch&iacute;nh của Hawaii, phục vụ c&aacute;c thủ tục về nhập cảnh cho hầu hết kh&aacute;ch du lịch đến Hawaii.</p> <div align="justify"> </div>
   17/11/2008 11:49