Tư vấn du lịch

Tuần trăng mật trọn vẹn

Tuần trăng mật trọn vẹn

<p align="justify">C&oacute; thể n&oacute;i rằng tuần trăng mật l&agrave; thời kỳ đầu đẹp nhất của cuộc sống vợ chồng. Xin m&aacute;ch cho đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương những kinh nghiệm chọn tour du lịch cũng như những vật dụng thiết thực nhất cần phải mang theo gi&uacute;p chuyến đi th&ecirc;m thi vị.</p>
   03/10/2008 16:37
Bí quyết khi đi du lịch một mình

Bí quyết khi đi du lịch một mình

<p align="justify">Du lịch một m&igrave;nh hiện nay đang l&agrave; mốt của c&aacute;c bạn trẻ th&iacute;ch c&oacute; cơ hội được thỏa m&atilde;n bản th&acirc;n đủ hơn, lại kh&ocirc;ng bị bao quanh bởi bất đồng, hay sở th&iacute;ch của bạn đồng h&agrave;nh. Để c&oacute; một chuyến du lịch thật sự thoải m&aacute;i, tất nhi&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng cần phải chuẩn bị tốt về h&agrave;nh trang lẫn tinh thần.</p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 16:33
Lưu ý khi đi du lịch Macau

Lưu ý khi đi du lịch Macau

<p align="justify">Như một c&ocirc; g&aacute;i phương Đ&ocirc;ng trầm mặc trong bộ &acirc;u phục hiện đại, Macau hấp dẫn du kh&aacute;ch bởi t&iacute;nh c&aacute;ch e ấp m&agrave; vẫn rất gợi t&igrave;nh. Mặc d&ugrave; l&agrave; một khu h&agrave;nh ch&iacute;nh của Cộng h&ograve;a Nh&acirc;n d&acirc;n Trung Hoa, nhưng Macau lại c&oacute; những đặc trưng ri&ecirc;ng biệt khiến du kh&aacute;ch tới đ&acirc;y phải đặc biệt lưu &yacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   22/09/2008 11:56
Giữ sức khi đi du lịch

Giữ sức khi đi du lịch

<p align="justify">Theo c&aacute;c chuy&ecirc;n gia tư vấn Tổng cục Du lịch VN, trước khi đi du lịch bạn cần lưu &yacute; một số điều như sau:</p> <div align="justify"> </div>
   15/09/2008 15:10
Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

Đi du lịch Mỹ, chuẩn bị gì?

<p align="justify">Ở Mỹ, &yacute; thức, t&iacute;nh tự gi&aacute;c lu&ocirc;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. V&igrave; vậy, để tr&aacute;nh bị &ldquo;sốc&rdquo; khi du lịch Mỹ, bạn n&ecirc;n t&igrave;m hiểu kỹ những tập qu&aacute;n dưới đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div>
   08/09/2008 13:25
Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

Những điều cấm kỵ khi du lịch ở một số nước

<p align="justify">Mỗi một nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy tắc ri&ecirc;ng - nhiều khi rất lạ m&agrave; ta phải biết, nếu kh&ocirc;ng, những ng&agrave;y th&aacute;ng thư gi&atilde;n nơi đất bạn c&oacute; thể sẽ trở th&agrave;nh cơn &aacute;c mộng trong đời.</p> <div align="justify"> </div> &nbsp; <div align="justify"> </div>
   01/09/2008 13:15
Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

Những thứ cần mang theo trong chuyến dã ngoại

<p align="justify">D&ugrave; tự thiết kế chuyến nghỉ m&aacute;t c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh hay đăng k&yacute; dịch vụ trọn g&oacute;i theo tour, bạn vẫn cần chuẩn bị v&agrave;i thứ tiện &iacute;ch v&agrave; ph&ograve;ng ngừa bất ngờ tr&ecirc;n đường xa.</p> <div align="justify"> </div>
   25/08/2008 11:56
Một vài điều cần lưu ý khi đi du lịch Hồng Kông

Một vài điều cần lưu ý khi đi du lịch Hồng Kông

<p align="justify">Đ&atilde; từ l&acirc;u, Hồng K&ocirc;ng được xem l&agrave; điểm đến mua sắm, tham quan l&yacute; tưởng của du kh&aacute;ch Việt Nam. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; một chuyến du lịch ho&agrave;n hảo du kh&aacute;ch cần phải ch&uacute; &yacute; đến một v&agrave;i vấn đề sau: </p> <div align="justify"> </div>
   18/08/2008 11:34
Chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài?

Chuẩn bị những gì cho lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài?

<div align="justify">N&ecirc;n mang theo tất cả c&aacute;c giấy tờ c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc xuất nhập cảnh. Đối với những tờ khai đ&ocirc;i, phải giữ lại tờ khai ph&iacute;a sau để l&agrave;m thủ tục xuất cảnh tại c&aacute;c nước.<br /> <br /> </div>
   12/08/2008 10:03
Những điều cần biết khi đến Hàn Quốc du lịch

Những điều cần biết khi đến Hàn Quốc du lịch

<div align="justify">Khi đi du lịch sang H&agrave;n Quốc, du kh&aacute;ch nhớ mang theo dầu gội đầu, sữa tắm, kem v&agrave; b&agrave;n chải đ&aacute;nh răng... v&igrave; nhiều kh&aacute;ch sạn ở H&agrave;n Quốc thường kh&ocirc;ng phục vụ c&aacute;c vật dụng vệ sinh c&aacute; nh&acirc;n trong ph&ograve;ng nghỉ hoặc t&iacute;nh tiền dịch vụ nếu du kh&aacute;ch sử dụng b&agrave;n chải, kem đ&aacute;nh răng, lược của kh&aacute;ch sạn. <br /> <br /> </div>
   04/08/2008 13:41
Đi du lịch cùng cơ quan

Đi du lịch cùng cơ quan

<p align="justify">Mỗi năm, thường v&agrave;o dịp h&egrave;, cơ quan lại tổ chức một chuyến du lịch cho to&agrave;n thể c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n. Những dịp đ&oacute; l&agrave; cơ hội l&yacute; tưởng để mọi người đến gần nhau hơn, bạn đừng từ chối tham gia. Nhưng cần nhớ một v&agrave;i quy tắc ứng xử.</p> <div align="justify"> </div>
   28/07/2008 11:49
Ăn uống trên đường du lịch

Ăn uống trên đường du lịch

<div align="justify">Một số ghi nhận dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn được thể trạng tốt khi đi du lịch, v&agrave; nếu &aacute;p dụng thật đ&uacute;ng đắn, bạn c&ograve;n giảm được lượng mỡ thừa.</div> <div align="justify"> </div>
   28/07/2008 11:38
Đi du lịch xuyên Việt

Đi du lịch xuyên Việt

<p align="justify">Một tour xuy&ecirc;n Việt thường trải qua một con đường d&agrave;i đi về khoảng 5.000 km hoặc nhiều hơn nữa. Mỗi chặng đường ăn uống, nghỉ ngơi, thăm viếng đều được nh&agrave; tổ chức t&iacute;nh to&aacute;n trước s&iacute;t sao v&agrave; người hướng dẫn lu&ocirc;n thực hiện đ&uacute;ng giờ giấc. </p> <div align="justify"> </div>
   07/07/2008 14:39
Để giữ gìn sức khỏe trên chuyến bay đến Nam Phi

Để giữ gìn sức khỏe trên chuyến bay đến Nam Phi

<div align="justify">Để đặt ch&acirc;n xuống th&agrave;nh phố Johannesburg (Nam Phi), bạn phải trải qua một chuyến bay d&agrave;i 14 tiếng đồng hồ. Ngồi l&acirc;u tr&ecirc;n m&aacute;y bay, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c mệt mỏi, nhức đầu, mất ngủ v&agrave; đầy bụng. <br /> </div>
   30/06/2008 12:00
Ăn hoa quả khi đi dã ngoại

Ăn hoa quả khi đi dã ngoại

<p align="justify">Trong c&aacute;c loại thực phẩm, tr&aacute;i c&acirc;y đ&oacute;ng vai tr&ograve; rất quan trọng v&igrave; chứa &iacute;t chất b&eacute;o, natri v&agrave; l&agrave; nguồn cung cấp vitamin A, vitamin C, folat, acid folic, kali v&agrave; chất xơ. V&igrave; vậy, ăn nhiều tr&aacute;i c&acirc;y trước khi đi, đang đi v&agrave; sau khi đi d&atilde; ngoại sẽ gi&uacute;p bạn củng cố năng lượng, bổ sung nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.</p> <div align="justify"> </div>
   23/06/2008 08:44
Mang laptop đi du lịch - những điều cần nhớ

Mang laptop đi du lịch - những điều cần nhớ

<p align="justify">M&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay đang l&agrave; vật bất ly th&acirc;n của rất nhiều người. Bạn cần lưu &yacute; một số điều sau nếu muốn mang laptop đi du lịch để sử dụng hiệu quả v&agrave; bảo quản m&aacute;y t&iacute;nh an to&agrave;n nhất.</p> <div align="justify"> </div>
   16/06/2008 11:18
Bí kíp để có một chuyến du lịch hè sôi động

Bí kíp để có một chuyến du lịch hè sôi động

<p align="justify">D&ugrave; đặt tour sẵn, nhưng bạn cũng cần phải tự chuẩn bị một số th&ocirc;ng tin cần thiết để kh&ocirc;ng gặp trở ngại với c&aacute;c chuyến du lịch nước ngo&agrave;i. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i kinh nghiệm rất hữu &iacute;ch để bạn c&oacute; được một chuyến du lịch h&egrave; cực kỳ th&uacute; vị v&agrave; s&ocirc;i động...</p> <div align="justify"> </div>
   10/06/2008 09:52
Những lưu ý khi đi du lịch trong nước

Những lưu ý khi đi du lịch trong nước

<p align="justify">Khi kh&aacute;ch đi du lịch trong nước n&ecirc;n lưu &yacute; một số vấn đề sau:</p> <div align="justify"> </div>
   02/06/2008 15:46
Những điều cần biết khi đi du lịch Ai Cập

Những điều cần biết khi đi du lịch Ai Cập

<p align="justify">Du h&agrave;nh đến một v&ugrave;ng đất mới lạ như Ai Cập, một trong những điều bạn cần chuẩn bị trong h&agrave;nh trang l&ecirc;n đường l&agrave; những hiểu biết về tập tục, văn h&oacute;a địa phương để chuyến đi vui vẻ trọn vẹn.</p> <div align="justify"> </div>
   27/05/2008 11:25
Chuẩn bị cho trẻ nhỏ đi du lịch

Chuẩn bị cho trẻ nhỏ đi du lịch

<p align="justify">Trước hết, bạn cần nghi&ecirc;n cứu kỹ lịch tr&igrave;nh của chuyến đi. Nếu du lịch theo tour của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch với lịch tr&igrave;nh d&agrave;y đặc th&igrave; bạn n&ecirc;n hạn chế mang theo trẻ nhỏ. Bởi cả gia đ&igrave;nh sẽ phải đi bộ nhiều, di chuyển tới nhiều địa điểm, do đ&oacute;, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp sức khỏe của trẻ em dưới 5 tuổi.</p> <div align="justify"> </div>
   19/05/2008 16:37