Tư vấn du lịch

Chuẩn bị cho trẻ nhỏ đi du lịch

Chuẩn bị cho trẻ nhỏ đi du lịch

<p align="justify">Trước hết, bạn cần nghi&ecirc;n cứu kỹ lịch tr&igrave;nh của chuyến đi. Nếu du lịch theo tour của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch với lịch tr&igrave;nh d&agrave;y đặc th&igrave; bạn n&ecirc;n hạn chế mang theo trẻ nhỏ. Bởi cả gia đ&igrave;nh sẽ phải đi bộ nhiều, di chuyển tới nhiều địa điểm, do đ&oacute;, kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp sức khỏe của trẻ em dưới 5 tuổi.</p> <div align="justify"> </div>
   19/05/2008 16:37
Mẹo nhỏ khi đi du lịch

Mẹo nhỏ khi đi du lịch

<p align="justify">Khi đi du lịch, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n mang theo cuốn danh bạ điện thoại hay sổ ghi địa chỉ chi ch&iacute;t v&agrave; d&agrave;y cộm v&igrave; ch&uacute;ng sẽ l&agrave;m h&agrave;nh l&yacute; th&ecirc;m nặng. H&atilde;y in địa chỉ người th&acirc;n, bạn b&egrave; v&agrave;o những mảnh giấy c&oacute; decal rồi d&aacute;n l&ecirc;n bưu thiếp, vừa tiết kiệm tiền bạc vừa kh&ocirc;ng mua thiếu qu&agrave; tặng.</p> <div align="justify"> </div>
   13/05/2008 13:26
Đảm bảo sức khỏe khi đi du lịch bằng máy bay

Đảm bảo sức khỏe khi đi du lịch bằng máy bay

<div align="justify">Đi m&aacute;y bay hiện nay ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến đối với mọi người, đặc biệt l&agrave; đối với những người thường xuy&ecirc;n đi c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; du lịch. Ngo&agrave;i những ưu điểm lớn như tiết kiệm thời gian, sang trọng, đi m&aacute;y bay c&ograve;n c&oacute; thể tạo những ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt đến sức khỏe, đặc biệt l&agrave; những người đầu ti&ecirc;n đi m&aacute;y bay. Những kinh nghiệm sau đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn:</div>
   08/05/2008 13:41
Cẩm nang du lịch Malaysia

Cẩm nang du lịch Malaysia

<div align="justify">Maylaysia l&agrave; một đất nước v&ocirc; c&ugrave;ng xinh đẹp v&agrave; quyến rũ với những b&atilde;i biển xanh m&aacute;t, nền văn h&oacute;a đa sắc tộc độc đ&aacute;o, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c hiện đại v&agrave; kỳ vĩ... đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm đến hấp dẫn cho những du kh&aacute;ch khắp nơi tr&ecirc;n thế giới. Để c&oacute; một chuyến du lịch Malaysia thật ho&agrave;n hảo, bạn n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; những điều dưới đ&acirc;y:<br /> &nbsp;</div>
   02/05/2008 14:15
Chuẩn bị đi tắm biển

Chuẩn bị đi tắm biển

M&ugrave;a h&egrave; l&agrave; thời đểm tuyệt vời nhất để bạn đi du lịch biển, tung tăng tr&ecirc;n b&atilde;i c&aacute;t v&agrave;ng &oacute;ng &aacute;nh v&agrave; đắm m&igrave;nh dưới l&agrave;n nước trong vắt. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; thể vui chơi v&agrave; nghỉ ngơi một c&aacute;ch trọn vẹn, bạn n&ecirc;n lưu &yacute; những điều quan trọng sau đ&acirc;y:
   24/04/2008 11:33
Du lịch ở những nơi có khí hậu khác nhau

Du lịch ở những nơi có khí hậu khác nhau

<p align="justify">Hầu hết mọi người đều suy nghĩ chung chung về kh&iacute; hậu ở nơi họ sẽ du lịch, m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; những sự t&igrave;m hiểu hay kế hoạch cụ thể cần thiết. Điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m nhiều du kh&aacute;ch thấy hụt hẫng m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể l&agrave;m hỏng cả chuyến du lịch. Chỉ cần d&agrave;nh ch&uacute;t thời gian t&igrave;m hiểu, hoặc y&ecirc;u cầu nh&agrave; cung cấp dịch vụ cung cấp th&ocirc;ng tin bạn quan t&acirc;m v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch chuẩn bị trước, l&agrave; bạn c&oacute; thể y&ecirc;n t&acirc;m về một chuyến đi thuận buồm xu&ocirc;i gi&oacute;.</p> <div align="justify"> </div>
   18/04/2008 08:35
Những lời khuyên cho người sắp đi du lịch

Những lời khuyên cho người sắp đi du lịch

<p align="justify"><span>Kh&ocirc;ng &iacute;t người đ&atilde; phải đi nghỉ để lấy lại sức khỏe sau một chuyến du lịch. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; họ đ&atilde; kh&ocirc;ng c&oacute; sự chuẩn bị tốt về nhiều mặt, kh&ocirc;ng lường trước được những điều n&ecirc;n tr&aacute;nh trong một chuyến đi xa. </span><span>Sau đ&acirc;y l&agrave; một số kinh nghiệm m&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia du lịch thế giới đưa ra cho những người đang chuẩn bị l&ecirc;n đường trong những dịp nghỉ lễ, quốc kh&aacute;nh d&agrave;i ng&agrave;y. </span></p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   10/04/2008 09:30
Hành hương đầu xuân và những điều cần lưu ý

Hành hương đầu xuân và những điều cần lưu ý

<p align="justify">M&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave; thời điểm tuyệt vời nhất để mọi người c&ugrave;ng nhau trẩy hội, l&ecirc;n ch&ugrave;a cầu b&igrave;nh an, may mắn cho năm mới. Để c&oacute; một chuyến đi thật trọn vẹn v&agrave; &yacute; nghĩa, trước khi đi h&agrave;nh hương, du kh&aacute;ch n&ecirc;n trang bị cho m&igrave;nh những kiến thức cần thiết, hữu &iacute;ch. </p>
   31/03/2008 10:58
Những điều bạn nên biết khi đến Ấn Ðộ

Những điều bạn nên biết khi đến Ấn Ðộ

<div align="justify"> Thời gian tốt nhất để đến Ấn Độ l&agrave; từ th&aacute;ng 10 tới th&aacute;ng 3, v&igrave; trong thời điểm n&agrave;y bạn mới tr&aacute;nh được những đợt gi&oacute; m&ugrave;a v&agrave; c&aacute;i n&oacute;ng khắc nghiệt (c&oacute; khi l&ecirc;n tới 430C) của nước sở tại.</div>
   12/02/2008 08:03
Những điều cần biết khi chinh phục Phansipan

Những điều cần biết khi chinh phục Phansipan

<div align="justify">Phansipang l&agrave; đỉnh n&uacute;i c&oacute; độ cao khoảng 3143m, được xem l&agrave; n&oacute;c nh&agrave; của v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Dương. Đ&acirc;y được xem l&agrave; niềm mơ ước của những bạn c&oacute; sở th&iacute;ch mạo hiểm v&agrave; chinh phục những đỉnh cao, v&agrave; t&igrave;m kiếm cảm gi&aacute;c của sự bồng bềnh trong những tầng m&acirc;y đang lơ lững giăng ngang trời&hellip;</div>
   05/02/2008 15:24
Du Lịch Trăng Mật – Những Điều Cần Lưu Ý

Du Lịch Trăng Mật – Những Điều Cần Lưu Ý

<div align="justify">Bận rộn nhiều cho lễ cưới, những đ&ocirc;i uy&ecirc;n ương chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều thời gian để chuẩn bị cho một chuyến trăng mật. Do đ&oacute;, chủ đề của C&acirc;u Lạc Bộ du lịch kỳ n&agrave;y hy vọng sẽ mang đến cho độc giả một v&agrave;i gợi &yacute; bổ &iacute;ch để kỳ nghỉ trăng mật của m&igrave;nh c&agrave;ng th&uacute; vị v&agrave; ho&agrave;n hảo hơn</div>
   07/11/2007 14:39
Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc

Những điều bạn cần biết khi đi du lịch Trung Quốc

<p align="justify">Theo qui định chung của h&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam v&agrave; Trung Quốc, du kh&aacute;ch được mang số lượng h&agrave;nh l&yacute; miễn cước l&agrave; 20kg v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; x&aacute;ch tay kh&ocirc;ng qu&aacute; 5kg. Về số lượng ngoại tệ, du kh&aacute;ch mang theo kh&ocirc;ng được vượt qu&aacute; 7.000USD, nếu vượt mức qui định sẽ phải khai b&aacute;o với Hải quan. Đối với c&aacute;c đồ vật c&oacute; gi&aacute; trị tr&ecirc;n 300USD như camera, m&aacute;y chụp ảnh loại lớn... cũng phải khai b&aacute;o Hải quan. </p>
   06/11/2007 09:50
Chuẩn Bị Gì Cho Du Lịch Mùa Thu

Chuẩn Bị Gì Cho Du Lịch Mùa Thu

<div align="justify">Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i nắng n&oacute;ng của m&ugrave;a hạ, kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;i lạnh buốt của m&ugrave;a đ&ocirc;ng, m&ugrave;a thu được xem l&agrave; thời điểm đẹp nhất v&agrave; th&iacute;ch hợp nhất trong năm để bạn tận hưởng những chuyến tham quan th&uacute; vị.<span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></div>
   01/11/2007 09:31
Những điều cần biết khi đi du lịch Caravan

Những điều cần biết khi đi du lịch Caravan

<div align="justify">N&oacute;i đến loại h&igrave;nh du lịch caravan, người ta nghĩ ngay đến những đo&agrave;n xe nối tiếp nhau tr&ecirc;n những cung đường. Thế nhưng để chuẩn bị cho đầy đủ c&aacute;c vật dụng trong chuyến đi l&agrave; điều kh&ocirc;ng đơn giản, đặc biệt l&agrave; đối với chuyến caravan đầu ti&ecirc;n.</div> <div align="justify"></div>
   10/09/2007 10:43
Mua quà tặng khi đi du lịch trong nước

Mua quà tặng khi đi du lịch trong nước

<div align="justify">Trong mỗi chuyến du lịch tham quan, b&ecirc;n cạnh sở th&iacute;ch kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của những v&ugrave;ng đất tr&ecirc;n qu&ecirc; hương Việt Nam, du kh&aacute;ch cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n mang về những m&oacute;n qu&agrave; lưu niệm, những đặc sản ri&ecirc;ng c&oacute; của từng v&ugrave;ng miền để l&agrave;m qu&agrave; cho bạn b&egrave; v&agrave; gia đ&igrave;nh.</div>
   13/08/2007 08:39
Thời Trang Du Lịch Biển – Hè 2007

Thời Trang Du Lịch Biển – Hè 2007

<p align="justify">B&atilde;i biển Việt Nam vốn tuyệt vời lại c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi được chấm ph&aacute; bằng h&igrave;nh ảnh của những đ&ocirc;i nam thanh nữ t&uacute; với những trang phục đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp l&agrave;m cho bức tranh du lịch biển m&ugrave;a H&egrave; vốn hấp dẫn lại c&agrave;ng quyến rũ hơn. </p>
   01/08/2007 10:13
Khi đi du lịch cùng người lớn tuổi

Khi đi du lịch cùng người lớn tuổi

<div align="justify">Do nhu cầu đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, v&agrave; điều kiện đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng thuận tiện hơn, v&igrave; vậy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều du kh&aacute;ch lớn tuổi tham gia c&aacute;c tour trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi ch&uacute;ng ta cần phải lưu &yacute; một số vấn đề.</div> <div align="justify"></div>
   13/07/2007 11:47
Khắc phục sự cố khi đi du lịch

Khắc phục sự cố khi đi du lịch

<div align="justify">Khi đi du lịch, đặc biệt l&agrave; trong những chuyến du lịch nước ngo&agrave;i, d&ugrave; đ&atilde; chuẩn bị kỹ lưỡng mọi việc nhưng vẫn sẽ c&oacute; l&uacute;c bạn gặp phải những sự cố ngo&agrave;i &yacute; muốn như trễ chuyến bay, mất hộ chiếu, t&agrave;i sản... Nếu bạn đi theo đo&agrave;n v&agrave; c&oacute; sự trợ gi&uacute;p của hướng dẫn vi&ecirc;n th&igrave; c&oacute; thể an t&acirc;m hơn, nhưng nếu đi một nh&oacute;m nhỏ hoặc ri&ecirc;ng lẻ th&igrave; d&ugrave; sự cố đ&oacute; c&oacute; nghi&ecirc;m trọng v&agrave; l&agrave;m bạn rất bối rối, lo lắng, bạn cũng cần giữ b&igrave;nh tĩnh v&agrave; c&oacute; thể tham khảo một v&agrave;i gợi &yacute; tr&ecirc;n trang C&acirc;u lạc bộ Du lịch kỳ n&agrave;y.</div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   11/07/2007 11:32
GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify">Trong c&aacute;c chuyến du lịch tham quan, li&ecirc;n lạc về gia đ&igrave;nh v&agrave; giải quyết c&aacute;c c&ocirc;ng việc l&agrave; một nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu của tất cả mọi người. Đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c chuyến đi d&agrave;i ng&agrave;y, đến những v&ugrave;ng đất xa x&ocirc;i. V&igrave; vậy, trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ xin giới thiệu đ&ocirc;i n&eacute;t về c&aacute;ch gọi điện thoại khi đi du lịch sao cho đạt hiệu quả th&ocirc;ng tin cao nhất v&agrave; chi ph&iacute; vẫn rất tiết kiệm.</div>
   04/07/2007 09:42
ĐI DU LỊCH MÙA MƯA

ĐI DU LỊCH MÙA MƯA

<div align="justify">Với điều kiện kh&iacute; hậu nhiệt đới gi&oacute; m&ugrave;a, mang t&iacute;nh đặc trưng với 2 m&ugrave;a nắng - mưa r&otilde; rệt, do đ&oacute; v&agrave;o thời điểm từ th&aacute;ng 4 &ndash; 11 ở những miền đất du lịch nổi tiếng ở Việt Nam thường xuất hiện những cơn mưa bất chợt. V&igrave; vậy, khi đi du lịch, du kh&aacute;ch cũng cần quan t&acirc;m nhiều hơn đến một số yếu tố sau:</div>
   27/06/2007 12:11