Tư vấn du lịch

MUA SẮM KHI ĐI DU LỊCH

MUA SẮM KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify">Khi đi du lịch, ngo&agrave;i việc kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của những c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c, những cảnh quan đẹp, th&igrave; mua sắm l&agrave; một nhu cầu thiết yếu. Ở đ&oacute;, du kh&aacute;ch c&oacute; thể t&igrave;m cho m&igrave;nh v&agrave; người th&acirc;n những m&oacute;n qu&agrave; ngộ nghĩnh v&agrave; mang nhiều &yacute; nghĩa sau chuyến đi th&uacute; vị.</div>
   20/06/2007 17:21
KHI ĐI DU LỊCH CÙNG TRẺ EM

KHI ĐI DU LỊCH CÙNG TRẺ EM

<div align="justify">Kh&ocirc;ng phải khi n&agrave;o bạn cũng đi du lịch &ldquo;độc th&acirc;n&rdquo;, m&agrave; đ&ocirc;i khi bạn sẽ đi c&ugrave;ng với những đứa trẻ tinh nghịch, đ&aacute;ng y&ecirc;u của bạn. Vậy, bạn phải l&agrave;m g&igrave; để lu&ocirc;n bảo vệ an to&agrave;n cho những đứa trẻ m&agrave; kh&ocirc;ng bị ch&uacute;ng l&agrave;m cho chuyến đi thiếu ho&agrave;n hảo?</div>
   20/06/2007 15:11
THỜI TRANG DU LỊCH BIỂN – HÈ 2007

THỜI TRANG DU LỊCH BIỂN – HÈ 2007

<div align="justify">B&atilde;i biển Việt Nam vốn tuyệt vời lại c&agrave;ng tuyệt vời hơn khi được chấm ph&aacute; bằng h&igrave;nh ảnh của những đ&ocirc;i nam thanh nữ t&uacute; với những trang phục đẹp v&agrave; ph&ugrave; hợp l&agrave;m cho bức tranh du lịch biển m&ugrave;a H&egrave; vốn hấp dẫn lại c&agrave;ng quyến rũ hơn. </div>
   13/06/2007 14:39
KHI ĐI DU LỊCH CÙNG NGƯỜI LỚN TUỔI

KHI ĐI DU LỊCH CÙNG NGƯỜI LỚN TUỔI

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 13pt">Do nhu cầu đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, v&agrave; điều kiện đi du lịch ng&agrave;y c&agrave;ng thuận tiện hơn , v&igrave; vậy ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; nhiều du kh&aacute;ch lớn tuổi tham gia c&aacute;c tour trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi ch&uacute;ng ta cần phải lưu &yacute; một số vấn đề.</span></p>
   06/06/2007 15:22
CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

CÁCH GỌI ĐIỆN THOẠI KHI ĐI DU LỊCH

<div align="justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Trong c&aacute;c chuyến tham quan, li&ecirc;n lạc l&agrave; một nhu cầu kh&ocirc;ng thể thiếu của tất cả mọi người. Đặc biệt l&agrave; đối với c&aacute;c chuyến đi d&agrave;i ng&agrave;y, đến những v&ugrave;ng đất xa x&ocirc;i. V&igrave; vậy, trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ xin giới thiệu đ&ocirc;i n&eacute;t về c&aacute;ch gọi điện thoại khi đi du lịch.</span></div>
   06/06/2007 15:14
Nữ giới chuẩn bị gì khi đi du lịch?

Nữ giới chuẩn bị gì khi đi du lịch?

<p align="justify"><font face="Arial">Đối với ph&aacute;i nữ, việc chuẩn bị h&agrave;nh trang cho một chuyến du lịch lu&ocirc;n &ldquo;cầu kỳ&rdquo; hơn nam giới bởi v&igrave; ngo&agrave;i những đồ d&ugrave;ng cần thiết cho một chuyến đi, bạn nữ c&ograve;n phải trang bị những dụng cụ l&agrave;m đẹp cho m&igrave;nh, để lu&ocirc;n giữ được n&eacute;t đẹp, sự tươi tắn v&agrave; duy&ecirc;n d&aacute;ng ở bất cứ l&uacute;c n&agrave;o. V&igrave; c&oacute; kh&aacute; nhiều dụng cụ l&agrave;m đẹp phải mang đi c&ugrave;ng, do đ&oacute; trong mỗi chuyến đi xa, nhiều bạn nữ thường phải đắn đo trong việc l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; thể l&agrave;m đẹp với một h&agrave;nh trang vừa gọn nhẹ, đầy đủ vừa ph&ugrave; hợp với nhu cầu di chuyển nhiều v&agrave; li&ecirc;n tục trong những chuyến tham quan. </font></p>
   10/05/2007 11:48
Chọn bạn đuờng cho đôi chân

Chọn bạn đuờng cho đôi chân

<font face="Arial">Nếu kh&ocirc;ng được chuẩn bị cẩn thận, nhiều du kh&aacute;ch phải rất kh&oacute; chịu sau chuyến đi với đ&ocirc;i ch&acirc;n phồng rộp v&igrave; chọn loại gi&agrave;y kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp. Yếu tố thời trang l&agrave; quan trọng, nhưng khi chọn gi&agrave;y để đi du lịch, bạn n&ecirc;n đặt ưu ti&ecirc;n &ldquo;thoải m&aacute;i cho ch&acirc;n&rdquo; l&ecirc;n h&agrave;ng đầu.<br /> </font>
   16/03/2007 15:14
Cách chọn kính Râm

Cách chọn kính Râm

<font face="Arial">C&oacute; những vật dụng tuy nhỏ nhưng nếu kh&ocirc;ng được chuẩn bị chu đ&aacute;o sẽ l&agrave;m cho chuyến du lịch của bạn k&eacute;m đi sự ho&agrave;n hảo, c&oacute; khi c&ograve;n g&acirc;y kh&oacute; chịu lớn. K&iacute;nh mắt v&agrave; gi&agrave;y được xem l&agrave; những vật dụng cần được bạn quan t&acirc;m chuẩn bị cẩn thận trước mỗi chuyến đi.<br /> </font>
   16/03/2007 15:07
Ứng xử văn hóa khi tham quan di tích, di sản

Ứng xử văn hóa khi tham quan di tích, di sản

<font face="Arial">Hiện nay, du lịch đến thăm những di t&iacute;ch, di sản quốc gia ng&agrave;y c&agrave;ng được y&ecirc;u th&iacute;ch. Để giữ g&igrave;n v&agrave; bảo tồn những gi&aacute; trị văn h&oacute;a l&acirc;u bền, tại những điểm tham quan n&agrave;y đều c&oacute; những quy định bắt buộc du kh&aacute;ch phải tu&acirc;n thủ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi địa phương hoặc quốc gia c&ograve;n c&oacute; những phong tục tập qu&aacute;n kh&aacute;c nhau. V&igrave; thế, c&oacute; những hiểu biết v&agrave; kiến thức nhất định khi tham quan những địa điểm l&agrave; di t&iacute;ch hoặc di sản quốc gia để ứng xử ph&ugrave; hợp v&agrave; c&oacute; văn h&oacute;a l&agrave; điều du kh&aacute;ch rất quan t&acirc;m.<br /> </font>
   16/03/2007 15:03
Lên rừng - xuống biển - vào hang động

Lên rừng - xuống biển - vào hang động

<font face="Arial">Đ&acirc;y đ&oacute; tiếng ve đ&atilde; r&acirc;m rang dưới những t&aacute;n phượng mảnh khảnh vươn l&ecirc;n b&ecirc;n những b&ocirc;ng hoa đỏ thắm b&aacute;o hiệu m&ugrave;a h&egrave; &ndash; m&ugrave;a du lịch đang đến gần. H&egrave; n&agrave;y, c&oacute; kh&aacute; nhiều tour kh&aacute;m ph&aacute; theo phong c&aacute;ch &ldquo;L&ecirc;n rừng &ndash; Xuống biển &ndash; V&agrave;o hang&rdquo; đang chờ đ&oacute;n bạn, vậy bạn đ&atilde; chuẩn bị g&igrave; cho chuyến đi? Nếu chưa, trang CLB Du lịch kỳ n&agrave;y sẽ mang đến cho bạn những th&ocirc;ng tin cần thiết v&agrave; l&yacute; th&uacute;.<br /> </font>
   16/03/2007 15:00
Chuyến du lịch hòan hảo

Chuyến du lịch hòan hảo

<p><font face="Arial">Để tạo được một kh&ocirc;ng kh&iacute; thoải m&aacute;i khi đi du lịch th&igrave; kh&acirc;u chuẩn bị tinh thần v&agrave; h&agrave;nh l&yacute; l&agrave; điều quan trọng. Lu&ocirc;n chuẩn bị một t&acirc;m l&yacute; thoải m&aacute;i v&agrave; lường trước được những kh&oacute; khăn sẽ xảy ra, chuẩn bị đầy đủ những vật dụng thiết yếu sẽ gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n chủ động trong chuyến du lịch của m&igrave;nh. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; những sự chuẩn bị tốt v&agrave; đạt được sự thoải m&aacute;i khi du lịch, Trang C&acirc;u lạc bộ du lịch kỳ n&agrave;y sẽ cung cấp cho bạn một số điều bổ &iacute;ch để chuẩn bị trong h&agrave;nh trang cho chuyến đi của m&igrave;nh c&agrave;ng ho&agrave;n hảo hơn.<br /> </font></p>
   16/03/2007 14:57
Giữ gìn sức khỏe khi đi du lịch

Giữ gìn sức khỏe khi đi du lịch

<font face="Arial">Ng&agrave;y nay, du lịch được xem l&agrave; một nhu cầu giải tr&iacute; l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch v&agrave; l&yacute; th&uacute; đối với nhiều người. Tuy nhi&ecirc;n, để c&oacute; được một chuyến du lịch ho&agrave;n hảo th&igrave; việc đảm bảo sức khỏe tốt l&agrave; một yếu tố quan trọng v&agrave; cần thiết. Trang &ldquo;C&acirc;u lạc bộ du lịch&rdquo; kỳ n&agrave;y sẽ cung cấp cho c&aacute;c bạn một số kiến thức cơ bản về việc giữ g&igrave;n sức khỏe trong khi đi du lịch.<br /> </font>
   16/03/2007 14:53
Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

Quy định hải quan và thủ tục tại sân bay

<p><font face="Arial">Để đảm bảo an ninh quốc gia, tại s&acirc;n bay Việt Nam cũng như c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới đều c&oacute; những quy định nghi&ecirc;m ngặt v&agrave; chặt chẽ đối với h&agrave;nh kh&aacute;ch tham gia tr&ecirc;n c&aacute;c chuyến bay. V&igrave; vậy để thuận tiện v&agrave; dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng cho qu&yacute; kh&aacute;ch khi tham gia chuyến bay, trang &ldquo;Kiến thức Du lịch&rdquo; kỳ n&agrave;y sẽ giới thiệu với qu&yacute; kh&aacute;ch một số quy định Hải quan v&agrave; c&aacute;c thủ tục th&ocirc;ng thường tại s&acirc;n bay Việt Nam v&agrave; Th&aacute;i Lan để qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể c&oacute; một chuyến bay an to&agrave;n v&agrave; thoải m&aacute;i hơn.<br /> </font></p>
   16/03/2007 14:45