Nhật Ký Vietravel

Vietravel chúc mừng du khách Hoàng Quốc Việt với lượt truy cập thứ 9.666.666 trong chương trình khuyến mãi “Truy tìm số 9 may mắn”

Vietravel chúc mừng du khách Hoàng Quốc Việt với lượt truy cập thứ 9.666.666 trong chương trình khuyến mãi “Truy tìm số 9 may mắn”

<div align="justify"><span>Diễn ra từ ng&agrave;y 1/8/2008 đến 31/12/2008, chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;Truy t&igrave;m số 9 may mắn&rdquo; tr&ecirc;n <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> của c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sự quan t&acirc;m v&agrave; tham gia của c&aacute;c du kh&aacute;ch gần xa. Cho đến nay, chương tr&igrave;nh đ&atilde; mang đến niềm vui cho 5 du kh&aacute;ch khi may mắn sở hữu những chuyến du lịch rất hấp dẫn. </span></div>
   21/11/2008 13:39
Sôi động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng - Đi tour trúng vàng" cùng Vietravel

Sôi động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng - Đi tour trúng vàng" cùng Vietravel

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Nhằm g&oacute;p phần tăng th&ecirc;m t&iacute;nh hấp dẫn cho chương tr&igrave;nh khuyến mại &ldquo;Sắc Thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, b&ecirc;n cạnh gi&aacute; tour được giảm trực tiếp từ 20% &ndash; 100%, c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel đ&atilde; quyết định ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh &ldquo;<strong>Sắc thu v&agrave;ng &ndash; Đi tour tr&uacute;ng v&agrave;ng</strong>&rdquo; với giải thưởng l&agrave; một lượng v&agrave;ng 9999.</p> <div align="justify"> </div>
   04/11/2008 13:27
Vietravel chúc mừng du khách với lượt truy cập thứ 9.444.444 trong chương trình khuyến mãi “Truy tìm số 9 may mắn”

Vietravel chúc mừng du khách với lượt truy cập thứ 9.444.444 trong chương trình khuyến mãi “Truy tìm số 9 may mắn”

<p align="justify"><span>Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i <strong><em>Truy T&igrave;m Số 9 May Mắn</em></strong> được ph&aacute;t động từ ng&agrave;y 1/8/2008 &ndash; 31/12/2008 tr&ecirc;n website <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> đ&atilde; t&igrave;m ra du kh&aacute;ch may mắn tr&uacute;ng giải thưởng một chuyến du lịch Nha Trang &ndash; Đ&agrave; Lạt với lượt truy cập 9.444.444. C&ocirc;ng ty Vietravel xin gửi lời ch&uacute;c mừng đến du kh&aacute;ch Nguyễn Ho&agrave;ng Tr&iacute; Hiếu ở địa chỉ: 55/ 10 K Phạm Văn Chi&ecirc;u, Phường 9, Quận G&ograve; Vấp, TP. HCM. </span></p> <div align="justify"> </div>
   30/10/2008 11:29
Vietravel Cần Thơ tham gia tour Famtrip tại Thái Lan

Vietravel Cần Thơ tham gia tour Famtrip tại Thái Lan

<div align="justify"> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <meta content="Word.Document" name="ProgId" /> <meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" /> <meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" /> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman"; mso-bidi-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Từ ng&agrave;y 7 - 13 th&aacute;ng 10 năm 2008, nhận lời mời của Tổng cục Du lịch Th&aacute;i Lan (VP đại diện tại TP. HCM), chi nh&aacute;nh Vietravel Cần Thơ đ&atilde; tham gia chuyến Famtrip khảo s&aacute;t tuyến du lịch Bangkok &ndash; Chiang Mai c&ugrave;ng với đại diện của một số c&ocirc;ng ty du lịch v&agrave; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; trong nước</div>
   22/10/2008 16:23
Vietravel tổ chức đoàn Press Trip tham quan mùa thu Phương Bắc

Vietravel tổ chức đoàn Press Trip tham quan mùa thu Phương Bắc

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Kh&ocirc;ng giống như những quốc gia trong khu vực, Việt Nam c&oacute; điều kiện kh&iacute; hậu kh&aacute; đặc biệt, với 2 m&ugrave;a mưa nắng ở miền Nam, v&agrave; 4 m&ugrave;a Xu&acirc;n &ndash; Hạ - Thu &ndash; Đ&ocirc;ng kh&aacute; r&otilde; rệt ở miền Bắc. Do đ&oacute;, nhu cầu du lịch v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; c&aacute;c tỉnh miền Bắc v&agrave;o m&ugrave;a thu của du kh&aacute;ch miền Nam n&oacute;i chung v&agrave; TP. HCM n&oacute;i ri&ecirc;ng rất lớn.</div>
   22/10/2008 15:23
Tổ chức giao lưu họp mặt nữ cán bộ nhân viên Vietravel nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

Tổ chức giao lưu họp mặt nữ cán bộ nhân viên Vietravel nhân ngày Phụ nữ Việt Nam

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Ng&agrave;y 20/10/2008, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 78 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập HLH Phụ Nữ Việt Nam 20/10, hưởng ứng cuộc vận động phong tr&agrave;o thi đua phụ nữ&nbsp;&ldquo;03 tốt&rdquo;, với mục ti&ecirc;u: &ldquo;Kỷ cương - Chất Lượng - Hợp t&aacute;c - An to&agrave;n - Hiệu quả&ldquo; ban nữ c&ocirc;ng c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; tổ chức buổi giao lưu họp mặt nữ nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty với chủ đề &ldquo;Giỏi việc nước &ndash; Đảm việc nh&agrave;&rdquo;.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   17/10/2008 09:45
Không ngừng phát triển Đảng viên trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ Vietravel

Không ngừng phát triển Đảng viên trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ Vietravel

<div align="justify">Với sự quan t&acirc;m s&acirc;u s&aacute;t của Ban Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; Chi bộ Đảng, lực lượng c&aacute;n bộ trẻ mang t&iacute;nh kế thừa đang từng bước được ph&aacute;t triển v&agrave; l&agrave; tiền đề cho sự lớn mạnh của c&ocirc;ng ty.&nbsp; </div>
   15/10/2008 10:19
"Bản lĩnh Vietravel" 2008, một chuyến đi - vạn tấm lòng

"Bản lĩnh Vietravel" 2008, một chuyến đi - vạn tấm lòng

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Ng&agrave;y thứ 4 của chương tr&igrave;nh tập huấn đợt 2 - &quot;Bản lĩnh Vietravel,&quot; gần 200 th&agrave;nh vi&ecirc;n của 4 đội c&ugrave;ng với Ban Tổng Gi&aacute;m đốc đ&atilde; dừng ch&acirc;n tại Trung t&acirc;m Bảo trợ X&atilde; hội tỉnh B&igrave;nh Thuận tại Thị x&atilde; H&agrave;m T&acirc;n thăm v&agrave; tặng q&ugrave;a cho c&aacute;c bệnh nh&acirc;n t&acirc;m thần, những cụ gi&agrave; neo đơn đang nương tựa tại đ&acirc;y.</p> <div align="justify"> </div> <div align="justify"> <br /> </div>
   13/10/2008 15:22
Đêm hội Gala Night - Đêm toả sáng

Đêm hội Gala Night - Đêm toả sáng

<div align="justify">Tiếp theo sau hai ng&agrave;y tranh t&agrave;i đầy gay cấn giữa 4 đội tại khu resort Novotel Phan Thiết v&agrave; đồi c&aacute;t v&agrave;ng, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n bước v&agrave;o đ&ecirc;m hội Gala Night với sự tự tin chiến thắng v&agrave; chứng tỏ bản lĩnh của SứcTrẻ, Năng Động, S&aacute;ng Tạo v&agrave; Quyết Thắng.&nbsp; </div>
   09/10/2008 17:24
Ngày thứ 2 của đợt huấn luyện "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Khỏe và tăng tốc

Ngày thứ 2 của đợt huấn luyện "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Khỏe và tăng tốc

<div align="justify">Nếu&nbsp;trong&nbsp;đợt&nbsp;1, game &quot;Vượt s&oacute;ng x&acirc;y dựng thương hiệu&quot; của c&aacute;c đội&nbsp;l&agrave; một thử th&aacute;ch lớn khi lao m&igrave;nh ra biển với những con s&oacute;ng bạc đầu,&nbsp;th&igrave;&nbsp;đợt 2 lại trải&nbsp;qua&nbsp;một ng&agrave;y nắng&nbsp;đẹp v&agrave; gay gắt hơn. C&aacute;c đội đ&atilde; vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch cao độ của game &quot;Đồng l&ograve;ng bước tới&quot; , Kh&eacute;o co th&igrave;&nbsp;ấm&quot;, v&agrave; &quot;Vững tay ch&egrave;o&quot; với kh&iacute; thế mạnh mẽ v&agrave; fairplay hơn bao giờ hết.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
   07/10/2008 07:14
Đợt 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Lửa quyết thắng

Đợt 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel 2008" - Lửa quyết thắng

<div align="justify">Trong ng&agrave;y ra qu&acirc;n đợt tập huấn thứ 2, ban tổ chức đ&atilde; đ&oacute;n tiếp th&ecirc;m gần 200 c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n đến từ khắp c&aacute;c chi nh&aacute;nh trong cả nước tham gia. Nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt một, c&aacute;c đội tham gia lần n&agrave;y c&oacute; sự chuẩn bị chu đ&aacute;o hơn, v&agrave; đặc biệt l&agrave; ph&aacute;t huy được sức mạnh đ&ograve;an kết của tập thể c&aacute;c đội.</div>
   05/10/2008 22:56
Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

Bản lĩnh Vietravel - Đêm hội Gala Dinner

<div align="justify">Đ&uacute;ng 6g30, chương tr&igrave;nh Gala Dinner - Bản lĩnh Vietravel bắt đầu, c&aacute;c đội l&agrave;m n&oacute;ng bằng c&aacute;c hoạt động giao lưu. Dường như tất cả mọi người đều qu&ecirc;n đi những mệt mỏi, vất vả của những ng&agrave;y bận rộn với việc chuẩn bị. Vui - buồn đều được thể hiện trong đ&ecirc;m Gala để rồi: &quot;Trong cuộc chơi, tất cả c&aacute;c đội Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo v&agrave; Quyết thắng đều chiến thắng, nhưng tr&ecirc;n hết chiến thắng thuộc về Vietravel&quot;, như lời đội trưởng đội Năng động - Tạ Phan Đ&ocirc;ng Phương đ&atilde; ph&aacute;t biểu. &nbsp; &nbsp; &nbsp; </div>
   02/10/2008 13:43
"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

"Bản lĩnh Vietravel" 2008, vươn tới đỉnh cao chiến thắng

<div align="justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 30.11.2008, c&aacute;c đội: Sức trẻ, Năng động, S&aacute;ng tạo, Quyết thắng đ&atilde;&nbsp; tập trung tại Đồi c&aacute;t v&agrave;ng, chuẩn bị cho h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục đỉnh c&aacute;t v&agrave;ng &oacute;ng ả, của nắng v&agrave; gi&oacute;. Tr&ograve; chơi c&oacute; t&ecirc;n gọi &quot;Rạng rỡ b&igrave;nh minh&quot; đ&atilde; cuốn h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo mọi người c&ugrave;ng tham gia. Ngo&agrave;i&nbsp; nội dung thi t&agrave;i, đo&agrave;n c&ograve;n tham quan v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&ocirc; nhi&ecirc;n viện Phan Thiết như một nỗ lực v&agrave; cam kết của Vietravel trong việc tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, từ thiện.</div>
   30/09/2008 17:32
Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

Ngày thứ 2 của chương trình tập huấn "Bản lĩnh Vietravel" 2008

<div align="justify">H&agrave;ng lọat c&aacute;c cuộc tranh t&agrave;i giữa c&aacute;c đội đ&atilde; diễn ra thật s&ocirc;i động tại b&atilde;i biển Novotel. Sự kh&oacute; khăn thể hiện bằng độ kh&oacute; của những tr&ograve; chơi, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o những ph&uacute;t ch&oacute;t của đợt huấn luyện. Tuy nhi&ecirc;n, tất cả th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội bằng sự nỗ lực ri&ecirc;ng m&igrave;nh đ&atilde; vượt qua tất cả với tinh thần đồng đội, quyết t&acirc;m v&agrave; chiến thắng.</div>
   30/09/2008 16:10
Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

Vietravel tổ chức cho 315 khách hàng thuộc Công ty xi măng Lafarge (Pháp) tham quan Bangkok – Pattaya trong chương trình du lịch Team Building hấp dẫn

<p align="justify">Đ&atilde; khẳng định được thương hiệu v&agrave; thế mạnh của m&igrave;nh trong vai tr&ograve; nh&agrave; tổ chức Du lịch Mice chuy&ecirc;n nghiệp, c&ocirc;ng ty Vietravel &ndash; một trong những doanh nghiệp du lịch h&agrave;ng đầu Việt Nam lại tiếp tục được t&iacute;n nhiệm khi được lựa chọn để l&agrave; nh&agrave; tổ chức cho hơn 300 kh&aacute;ch h&agrave;ng của c&ocirc;ng ty xi măng Lafarge (Ph&aacute;p) đến tham quan xứ sở Ch&ugrave;a v&agrave;ng Th&aacute;i Lan v&agrave; tham dự chương tr&igrave;nh &ldquo;Hội trăng v&agrave;ng lần 2&rdquo; như một sự kiện lớn của Lafarge trong năm 2008. </p> <div align="justify"> </div>
   29/09/2008 10:58
Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Những hình ảnh đầu tiên của ngày khởi động chương trình tập huấn “Bản lĩnh Vietravel”

Như th&ocirc;ng tin ban đầu, chương tr&igrave;nh tập huấn sẽ đưa th&agrave;nh vi&ecirc;n c&aacute;c đội đi từ những b&iacute; mật bất ngờ n&agrave;y sang bất ngờ kh&aacute;c. Ngay từ l&uacute;c khởi đầu, kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, đ&atilde; được c&aacute;c đội ph&aacute;t huy cao độ v&agrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc c&aacute;c y&ecirc;u cầu của ban tổ chức đề ra.
   28/09/2008 23:08
Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

Chương trình tập huấn “BẢN LĨNH VIETRAVEL” – Hòa cùng nhịp đập chiến thắng

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đến hẹn lại l&ecirc;n, chương tr&igrave;nh tập huấn mang t&ecirc;n gọi &ldquo;Bản lĩnh Vietravel&rdquo; lại c&oacute; dịp b&ugrave;ng l&ecirc;n, khẳng định bản lĩnh của sức trẻ, năng động v&agrave; đo&agrave;n kết của tập thể c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n Vietravel.</p> <div align="justify"> <br /> </div>
   26/09/2008 08:44
Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

Lễ phát động chương trình khuyến mại "Sắc thu vàng 2008"

<div align="justify"> <!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Đ&atilde; bao giờ bạn nghĩ m&igrave;nh sẽ c&oacute; cơ hội đi du lịch m&agrave; kh&ocirc;ng phải mất bất kỳ chi ph&iacute; n&agrave;o kh&ocirc;ng? Điều đ&oacute; sẽ trở th&agrave;nh sự thật khi bạn đến với Vietravel v&agrave; c&ugrave;ng tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Sắc thu v&agrave;ng 2008&rdquo;, diễn ra từ ng&agrave;y 01/10 &ndash; 30/11/2008.</p> <div align="justify"> </div>
   19/09/2008 16:54
Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

Tổng kết chương trình khuyến mại “MÙA HÈ VÔ TẬN 2008”

<div align="justify"> <link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><!--[if !mso]> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--><span>Sau 3 th&aacute;ng triển khai chương tr&igrave;nh khuyến mại <strong>&ldquo;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận 2008&rdquo; (5/6 &ndash; 5/9/2008)</strong>, chương tr&igrave;nh đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp v&agrave;&nbsp; đạt mức doanh thu vượt hơn 20% so với c&ugrave;ng kỳ năm 2007.</span></div>
   17/09/2008 17:03
VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ  ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

VIETRAVEL THAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ ITE 2008 (12 – 14/9/2008)

<div align="justify"> <link href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1.MAN%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face { panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; font-size:13.0pt; mso-fareast-"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-style-parent:""; font-size:10.0pt;"Times New Roman";} </style> <![endif]--> </div> <p align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 12 &ndash; 14/9/2008, Hội chợ quốc tế Du lịch lần IV (ITE 2008) l&agrave; sự kiện du lịch lớn mang tầm khu vực, được tổ chức thường ni&ecirc;n. Hội chợ thu h&uacute;t khoảng 150 h&atilde;ng lữ h&agrave;nh quốc tế, 250 cơ quan du lịch đến từ 45 quốc gia v&agrave; 1.500 kh&aacute;ch thương mại từ 3 nước VN &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia. </p> <div align="justify"> <br /> </div>
   17/09/2008 16:49