Nhật Ký Vietravel

Vietravel ‘ s day - 2007

Vietravel ‘ s day - 2007

<div align="justify">Ng&agrave;y 20/12/2007, nh&acirc;n kỷ niệm 12 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel, đ&atilde; c&oacute; hơn một trăm c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m hội ho&agrave;nh tr&aacute;ng trong &acirc;m thanh v&agrave; những tiếng cười rộn r&atilde;. </div>
   12/02/2008 09:01
Vietravel: “Thương hiệu Việt yêu thích nhất” 3 năm liên tiếp của bạn đọc Sài Gòn Giải Phóng

Vietravel: “Thương hiệu Việt yêu thích nhất” 3 năm liên tiếp của bạn đọc Sài Gòn Giải Phóng

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 26/1/2008, tại kh&aacute;ch sạn New World b&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng phối hợp c&ugrave;ng Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; long trọng tổ chức lễ trao giải &ldquo;Thương hiệu Việt y&ecirc;u th&iacute;ch năm 2007&rdquo; cho 50 đơn vị kinh doanh lữ h&agrave;nh, kh&aacute;ch sạn,&hellip; được bạn đọc b&aacute;o b&igrave;nh chọn.</p>
   12/02/2008 07:58
Hội thao Vietravel 2007 – Tuổi trẻ, sức khoẻ và tự tin chiến thắng

Hội thao Vietravel 2007 – Tuổi trẻ, sức khoẻ và tự tin chiến thắng

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Hội thao Vietravel năm 2007 (Vietravel's Sport Gala 2007) diễn ra từ ng&agrave;y 05/01 - 14/01/2007 với 5 nội dung ch&iacute;nh như: Bowling, B&oacute;ng b&agrave;n, Bơi lội, Cầu l&ocirc;ng, v&agrave; Tennis. Hội thao năm nay đ&atilde; thu h&uacute;t đến hơn 100 vận động vi&ecirc;n tham gia với nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao. </p>
   04/02/2008 14:01
Vietravel giới thiệu tour Tết cho kiều bào nhân dịp xuân Mậu Tý

Vietravel giới thiệu tour Tết cho kiều bào nhân dịp xuân Mậu Tý

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 24/1/2008, chương tr&igrave;nh gặp gỡ th&acirc;n mật kiều b&agrave;o Việt Nam do Hội li&ecirc;n lạc người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i Tp. HCM đ&atilde; long trọng được tổ chức tại CLB Ph&uacute; Thọ. Trong dịp n&agrave;y, Vietravel cũng giới thiệu đến kiều b&agrave;o nhiều chương tr&igrave;nh tham quan đặc biệt, thu h&uacute;t được sự quan t&acirc;m v&agrave; ủng hộ của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch tham gia.</p>
   04/02/2008 11:51
Vietravel tổ chức lễ ký kết triển khai dự án Map Guide

Vietravel tổ chức lễ ký kết triển khai dự án Map Guide

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Ng&agrave;y 9/1/2008, Vietravel ch&iacute;nh thức triển khai dự &aacute;n Map Guide &ndash; Cẩm nang du lịch d&agrave;nh cho người Việt. Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n hợp t&aacute;c giữa c&ocirc;ng ty Vietravel v&agrave; c&ocirc;ng ty Golden Screen với hy vọng sẽ cung cấp cho độc giả l&agrave; người du lịch Việt Nam c&oacute; th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin cụ thể khi tham quan.</p>
   11/01/2008 14:07
Trang web www.travel.com.vn của Vietravel đạt hạng 3 - Website thương mại điện tử uy tín năm 2007 (Trustvn 2007)

Trang web www.travel.com.vn của Vietravel đạt hạng 3 - Website thương mại điện tử uy tín năm 2007 (Trustvn 2007)

<div align="justify"><strong>Trong điều kiện ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh mẽ của hệ thống thương mại điện tử, đặc biệt trong năm 2007, nhiều website thương mại c&oacute; uy t&iacute;n sử dụng h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n trực tuyến l&agrave;m phương tiện giao dịch ra đời đ&atilde; th&uacute;c đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng (B2C) ng&agrave;y một thuận tiện v&agrave; dễ d&agrave;ng hơn.</strong></div>
   07/01/2008 17:06
Vietravel: Đón đoàn khách đầu tiên trong năm mới 2008

Vietravel: Đón đoàn khách đầu tiên trong năm mới 2008

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Đ&uacute;ng 10 giờ s&aacute;ng ng&agrave;y 1/1/2008, chuyến bay số hiệu MH 750 đ&atilde; đưa đo&agrave;n đầu ti&ecirc;n gồm 26 du kh&aacute;ch từ Malaysia đến với th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong sự đ&oacute;n tiếp nồng hậu của to&agrave;n thể c&aacute;n bộ - nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty Vietravel - một trong những c&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh du lịch h&agrave;ng đầu tại Việt Nam. </p>
   02/01/2008 09:19
Vietravel: Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” qua mạng www.travel.com.vn

Vietravel: Công bố kết quả cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch” qua mạng www.travel.com.vn

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Sau 3 th&aacute;ng triển khai (5/8 - 5/11/2007), cuộc thi &ldquo;Ảnh đẹp du lịch&rdquo; qua mạng www.travel.com.vn do c&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 1000 t&aacute;c giả dự thi, với hơn 3.000 t&aacute;c phẩm của nhiều thể loại. Cuộc thi đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp với 3 t&aacute;c phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn.</p>
   27/12/2007 15:38
Vietravel: Chúc mừng những khách hàng may mắn của chương trình khuyến mãi Sắc thu vàng

Vietravel: Chúc mừng những khách hàng may mắn của chương trình khuyến mãi Sắc thu vàng

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra trong thời gian gần 3 th&aacute;ng (20/9/2007 &ndash; 31/11/2007), chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i Sắc Thu v&agrave;ng đ&atilde; t&igrave;m được những kh&aacute;ch h&agrave;ng may mắn nhất, với phần thưởng l&agrave; những chuyến du lịch miễn ph&iacute; đầy hấp dẫn.</p>
   26/12/2007 09:04
Tưng bừng ngày hội Vietravel’s day 2007

Tưng bừng ngày hội Vietravel’s day 2007

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Ng&agrave;y 20/12/2007, nh&acirc;n kỷ niệm 12 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty Vietravel, đ&atilde; c&oacute; hơn một trăm c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n tham gia v&agrave;o đ&ecirc;m hội ho&agrave;nh tr&aacute;ng trong &acirc;m thanh v&agrave; những tiếng cười rộn r&atilde;. </p>
   21/12/2007 16:07
Vietravel tham gia tổ chức chương trình quảng bá và ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Tp. Hồ Chí Minh và Phnom Penh

Vietravel tham gia tổ chức chương trình quảng bá và ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Tp. Hồ Chí Minh và Phnom Penh

<p align="justify" style="text-align: justify;" class="MsoNormal">Diễn ra từ ng&agrave;y 3- 6/12/2007, lễ k&yacute; kết thoả thuận hợp t&aacute;c du lịch giữa hai Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Phnom Penh l&agrave; một dấu ấn quan trọng trong việc đẩy nhanh tốc độ ph&aacute;t triển du lịch của hai quốc gia.</p>
   20/12/2007 11:15
Chi nhánh Vietravel Lào Cai tham gia Hội chợ Việt - Trung 2007

Chi nhánh Vietravel Lào Cai tham gia Hội chợ Việt - Trung 2007

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 30/11 &ndash; 05/12/2007 tại Khu kinh tế cửa khẩu &ndash; tỉnh L&agrave;o Cai, Hội chợ thương mại Quốc tế Việt &ndash; Trung đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra. Được tổ chức đ&uacute;ng v&agrave;o dịp kỷ niệm 100 năm th&agrave;nh lập của tỉnh L&agrave;o Cai (1907-2007), hội chợ l&agrave; cơ hội để th&uacute;c đẩy mối quan hệ kinh tế, thương mại - đầu tư, du lịch giữa hai nước Việt Nam v&agrave; Trung Quốc.</div>
   20/12/2007 10:33
Sôi động cùng hội thi Hướng dẫn viên giỏi Vietravel năm 2007

Sôi động cùng hội thi Hướng dẫn viên giỏi Vietravel năm 2007

<p align="justify" class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y 24 &ndash; 25/11/2007, cuộc thi Hướng dẫn vi&ecirc;n giỏi Vietravel đ&atilde; thu h&uacute;t được sự tham gia của h&agrave;ng trăm hướng dẫn vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng. Kh&ocirc;ng kh&iacute; cuộc thi c&agrave;ng l&uacute;c c&agrave;ng s&ocirc;i nổi qua c&aacute;c v&ograve;ng thi.</p>
   26/11/2007 16:27
Vietravel tổ chức tập huấn hướng dẫn viên tại các tỉnh miền tây Nam bộ

Vietravel tổ chức tập huấn hướng dẫn viên tại các tỉnh miền tây Nam bộ

<div align="justify">Diễn ra từ ng&agrave;y 15 &ndash; 18/11/2007, chương tr&igrave;nh tập huấn hướng dẫn vi&ecirc;n tại c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y Nam bộ của c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel l&agrave; một trong những kế hoạch thường ni&ecirc;n nhằm n&acirc;ng cao chất lượng phục vụ du kh&aacute;ch ng&agrave;y một tốt hơn.</div>
   22/11/2007 16:59
Vietravel tổ chức đón tiếp ban đại lễ  Phật đản liên hiệp quốc lần thứ 5

Vietravel tổ chức đón tiếp ban đại lễ Phật đản liên hiệp quốc lần thứ 5

<div align="justify">Ng&agrave;y 8/11/2007, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản Li&ecirc;n Hiệp Quốc đến TP.HCM để bắt đầu Hội nghị tr&ugrave; bị lần thứ nhất tại hội trường Học viện Phật gi&aacute;o Việt Nam (716 Nguyễn Kiệm, quận Ph&uacute; Nhuận) b&agrave;n về nội dung hoạt động của Đại lễ Phật đản Quốc tế (Vesak LHQ). Tại hội nghị tr&ugrave; bị n&agrave;y, C&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel h&acirc;n hạnh được tổ chức đ&oacute;n tiếp, sắp xếp phương tiện đưa rước v&agrave; đưa đo&agrave;n về nghỉ tại Sherwood Apartment.</div>
   12/11/2007 08:11
Vietravel với Ngày hội gia đình Sony

Vietravel với Ngày hội gia đình Sony

<p align="justify">Ng&agrave;y 4/11/2007, tại khu du lịch trang trại Vườn Xo&agrave;i, khoảng 1.250 c&aacute;n bộ, nh&acirc;n vi&ecirc;n của c&ocirc;ng ty Sony Việt Nam đ&atilde; c&ugrave;ng cty Vietravel trải qua một kỳ nghỉ Thu đầy ấn tượng v&agrave; h&agrave;o hứng trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y hội Gia đ&igrave;nh Sony&rdquo; với chủ đề Sắc m&agrave;u.</p>
   08/11/2007 09:54
Đợt tập huấn Vietravel - We are the one đợt 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp trên xứ sở chùa vàng Thái Lan

Đợt tập huấn Vietravel - We are the one đợt 2 đã kết thúc thành công tốt đẹp trên xứ sở chùa vàng Thái Lan

<div align="justify">Nối tiếp th&agrave;nh c&ocirc;ng của đợt tập huấn lần I mang t&ecirc;n gọi Vietravel - We are the one, đợt 2 của đợt tập huấn diễn ra từ ng&agrave;y 24 &ndash; 28/10/2007 l&agrave; cơ hội qu&yacute; b&aacute;u để tất cả c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong đại gia đ&igrave;nh Vietravel từ bắc ch&iacute; nam c&ugrave;ng vui, c&ugrave;ng chia sẻ những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u tr&ecirc;n đất nước bạn Th&aacute;i Lan trong t&igrave;nh cảm nồng ấm v&agrave; khăng kh&iacute;t.</div>
   30/10/2007 08:40
Nhật ký ảnh: Hội thi Karaoke, nhân ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố

Nhật ký ảnh: Hội thi Karaoke, nhân ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố

<p align="justify">Sau v&ograve;ng thi sơ khảo, v&ograve;ng chung kết Hội thi Karaoke kỷ niệm 25 năm ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Nhạc sĩ Trần Xu&acirc;n Tiến đ&atilde; thay mặt Ban Gi&aacute;m Khảo c&ocirc;ng bố kết quả cuộc thi v&agrave; ch&uacute;c mừng tất cả c&aacute;c đội tham gia.<br /> </p>
   22/10/2007 15:21
Vietravel tham gia Hội thi Karaoke tiếng hát thanh niên khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải

Vietravel tham gia Hội thi Karaoke tiếng hát thanh niên khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải

<div align="justify">Diễn ra trong 2 ng&agrave;y (13 - 14/10/2007) tại Tổng c&ocirc;ng ty c&ocirc;ng nghiệp t&agrave;u thủy S&agrave;i G&ograve;n (Vina Shin), v&ograve;ng sơ khảo Hội thi tiếng h&aacute;t Thanh ni&ecirc;n khối cơ sở Bộ Giao th&ocirc;ng Vận tải đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi.</div>
   15/10/2007 16:59
Ấn tượng Bangkok: Gala Night Vietravel – We are the one

Ấn tượng Bangkok: Gala Night Vietravel – We are the one

<div align="justify">Sau những ng&agrave;y tận hưởng &aacute;nh nắng v&agrave;ng của v&ugrave;ng biển Pattaya, th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&aacute;c đội Xu&acirc;n, Hạ, Thu, Đ&ocirc;ng lại bắt đầu một chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh mới, kh&aacute;m ph&aacute; vẻ đẹp của th&agrave;nh phố thi&ecirc;n thần &ndash; Bangkok, nơi sẽ diễn ra chương tr&igrave;nh Gala Night đầy ấn tượng</div>
   25/09/2007 15:58