Non Nước Việt Nam

Về lại Lam Kinh

Về lại Lam Kinh

<div align="justify">Lam Kinh l&agrave; kinh đ&ocirc; tưởng niệm c&aacute;c triều vua của nh&agrave; Hậu L&ecirc;, ng&agrave;y xưa c&ograve;n được gọi l&agrave; T&acirc;y Kinh. Nằm c&aacute;ch th&agrave;nh phố Thanh H&oacute;a 52 km về ph&iacute;a T&acirc;y Bắc, Lam Kinh được x&acirc;y dựng ngay tr&ecirc;n đất Lam Sơn, nơi ph&aacute;t t&iacute;ch nh&agrave; Hậu L&ecirc;, thuộc x&atilde; Xu&acirc;n Lam, huyện Thọ Xu&acirc;n ng&agrave;y nay.</div>
   30/09/2008 13:59
Phố cổ giữa... núi đá tai mèo

Phố cổ giữa... núi đá tai mèo

<div align="justify">&Iacute;t ai biết giữa rừng đ&aacute; Đồng Văn, tỉnh H&agrave; Giang lại tồn tại một quần thể phố cổ - chợ cổ h&agrave;ng 100 năm tuổi. Với những n&eacute;t kiến tr&uacute;c cổ xưa, c&ograve;n được giữ nguy&ecirc;n vẹn, Phố cổ Đồng Văn l&agrave; niềm tự h&agrave;o của người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Nhưng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; thế, những nếp sống, sinh hoạt đời thường của c&aacute;c d&acirc;n tộc như Kinh, T&agrave;y, M&ocirc;ng, Hoa&hellip; cũng l&agrave; điểm kh&aacute;m ph&aacute; đầy ấn tượng.</div>
   29/09/2008 11:40
Thăm làng gốm cổ Thổ Hà

Thăm làng gốm cổ Thổ Hà

<p align="justify">Nằm b&ecirc;n bờ s&ocirc;ng Cầu, l&agrave;ng Thổ H&agrave; nổi danh với nghề l&agrave;m gốm từ thế kỷ XIV. Nơi đ&acirc;y từng l&agrave; một thương cảng tấp nập thuyền b&egrave; ngược xu&ocirc;i ra v&agrave;o bến s&ocirc;ng Như Nguyệt, mang đi những đồ gốm thổi hồn từ đất v&agrave; b&agrave;n tay nghệ nh&acirc;n l&agrave;ng.</p> <div align="justify"> </div>
   26/09/2008 11:56
Non nước Cô Tô

Non nước Cô Tô

<div align="justify">N&uacute;i C&ocirc; T&ocirc;, c&ograve;n gọi l&agrave; n&uacute;i T&ocirc;, c&oacute; t&ecirc;n chữ l&agrave; Phụng Ho&agrave;ng Sơn, bởi nh&igrave;n xa giống như con chim phượng ho&agrave;ng khổng lồ đang sải c&aacute;nh giữa đồng bằng m&ecirc;nh m&ocirc;ng.&nbsp;S&aacute;ch n&oacute;i rằng xa xưa, n&uacute;i T&ocirc; l&agrave; nơi tr&uacute; ngụ của lo&agrave;i chim phượng ho&agrave;ng.</div>
   25/09/2008 10:31
Những con thác ở Đăk Nông

Những con thác ở Đăk Nông

<p align="justify">Nếu ai đ&oacute; muốn đến Đăk N&ocirc;ng để ngắm vẻ h&ugrave;ng vĩ của những con th&aacute;c th&igrave; n&ecirc;n đi v&agrave;o m&ugrave;a n&agrave;y. Mưa thường rơi v&agrave;o buổi chiều, thời gian để đi du ngoạn ch&uacute;ng ta c&oacute; thể chủ động được.</p> <div align="justify"> </div>
   23/09/2008 11:54
Chùa Bổ Đà và bộ kinh Phật cổ

Chùa Bổ Đà và bộ kinh Phật cổ

<div align="justify">&ldquo;Bốn bề phong cảnh lạ thay / Bồng Lai kia cũng thế n&agrave;y m&agrave; th&ocirc;i&rdquo; l&agrave; cảnh sắc ch&ugrave;a Quan &Acirc;m trong truyện thơ n&ocirc;m khuyết danh Quan &Acirc;m Thị K&iacute;nh m&agrave; theo t&iacute;ch xưa th&igrave; phong cảnh ở ch&ugrave;a Bổ Đ&agrave;, nằm tr&ecirc;n bờ Bắc s&ocirc;ng Cầu, th&ocirc;n Thượng L&aacute;t, x&atilde; Ti&ecirc;n Sơn, huyện Việt Y&ecirc;n, tỉnh Bắc Giang.</div>
   22/09/2008 11:08
Tìm về “đất ngàn cau”

Tìm về “đất ngàn cau”

<div align="justify">Huyện miền n&uacute;i Sơn T&acirc;y (Quảng Ng&atilde;i) từ l&acirc;u được mệnh danh l&agrave; &ldquo;đất ng&agrave;n cau&rdquo;. T&igrave;m đến nơi đ&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ để v&ograve;ng qua những cung đường đ&egrave;o dốc, ngắm nh&igrave;n d&ograve;ng s&ocirc;ng Đăc Prinh - một nh&aacute;nh của s&ocirc;ng Tr&agrave; Kh&uacute;c -&nbsp;lững lờ tr&ocirc;i qua những n&uacute;i đồi, m&agrave; du kh&aacute;ch c&ograve;n tha hồ ngắm nh&igrave;n rừng cau bạt ng&agrave;n, nhất l&agrave; trong tiết th&aacute;ng 8, th&aacute;ng 9,&nbsp;đ&ecirc;m trăng s&aacute;ng, bản l&agrave;ng, n&uacute;i đồi tr&agrave;n ngập hương cau...</div>
   19/09/2008 09:20
Ai ơi về với Khe Tân

Ai ơi về với Khe Tân

<div align="justify">Hồ chứa nước Khe T&acirc;n (Đại Lộc) ngo&agrave;i chức năng thủy n&ocirc;ng, cung cấp nước tưới cho ở bảy x&atilde; v&ugrave;ng B Đại Lộc c&ograve;n l&agrave; điểm du lịch sinh th&aacute;i l&yacute; tưởng. Nằm tr&ecirc;n độ cao 300 m so với mặt nước biển, hồ rộng 840 ha, dung t&iacute;ch 46 triệu m<sup>3</sup> nước.</div>
   17/09/2008 10:07
Krông Ana, huyền thoại dòng sông Mẹ

Krông Ana, huyền thoại dòng sông Mẹ

<div align="justify">Kr&ocirc;ng Ana, tiếng &Ecirc; Đ&ecirc; c&oacute; nghĩa l&agrave; s&ocirc;ng C&aacute;i, cũng c&oacute; thể hiểu đ&oacute; l&agrave; s&ocirc;ng Mẹ, s&ocirc;ng Con G&aacute;i. Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Kr&ocirc;ng Ana c&ograve;n c&oacute; Kr&ocirc;ng N&ocirc;, cũng được hiểu l&agrave; s&ocirc;ng Đực hay l&agrave; s&ocirc;ng Cha, s&ocirc;ng Con trai. Hai con s&ocirc;ng hợp lại th&agrave;nh d&ograve;ng s&ocirc;ng S&ecirc;r&ecirc;p&ocirc;k h&ugrave;ng vĩ, cuồn cuộn chảy tr&ecirc;n cao nguy&ecirc;n Đắc Lắc.</div>
   15/09/2008 11:18
Chùa Dâu đất Luy Lâu

Chùa Dâu đất Luy Lâu

<div align="justify">V&ugrave;ng đất cổ t&iacute;ch D&acirc;u - Luy L&acirc;u c&aacute;ch H&agrave; Nội chỉ hơn 20km về ph&iacute;a đ&ocirc;ng, mang trong l&ograve;ng bao c&acirc;u truyện cổ. &quot;D&ugrave; ai đi đ&acirc;u về đ&acirc;u/ Hễ tr&ocirc;ng thấy th&aacute;p ch&ugrave;a D&acirc;u th&igrave; về/ D&ugrave; ai bu&ocirc;n b&aacute;n trăm nghề/ Nhớ ng&agrave;y mồng t&aacute;m th&igrave; về hội D&acirc;u&quot;... Ai đ&atilde; một lần đi về Thuận Th&agrave;nh, Bắc Ninh, h&atilde;y một lần về thăm ch&ugrave;a D&acirc;u, ng&ocirc;i ch&ugrave;a cổ k&iacute;nh xưa nhất Việt Nam n&agrave;y.</div>
   12/09/2008 08:46
Xương rồng và Tháp Chàm

Xương rồng và Tháp Chàm

<div align="justify">Đi tr&ecirc;n quốc lộ 1A, hay đi tr&ecirc;n đường sắt Bắc Nam, người ta dễ d&agrave;ng nhận ra Ninh Thuận với những c&aacute;nh đồng kh&ocirc; hạn trải d&agrave;i v&agrave; những bụi xương rồng l&uacute;p x&uacute;p. Từ ga Th&aacute;p Ch&agrave;m, ga xe lửa của th&agrave;nh phố Phan Rang &ndash; Th&aacute;p Ch&agrave;m, c&oacute; thể nh&igrave;n thấy cụm th&aacute;p P&ocirc; Klong Garai ngạo nghễ đứng tr&ecirc;n đồi Trầu, trong nắng v&agrave; gi&oacute; khắc nghiệt. Cụm th&aacute;p Ho&agrave; Lai đứng kề s&aacute;t quốc lộ 1A, cũng trong c&ugrave;ng c&aacute;i nắng dằng dặc khiến đất trời bạc trắng</div>
   10/09/2008 09:37
Lăng Cô nhộn nhịp

Lăng Cô nhộn nhịp

<div align="justify">Mấy năm trước, nếu gh&eacute; qua Lăng C&ocirc;, c&oacute; thể du kh&aacute;ch chỉ nghĩ đến một tho&aacute;ng dừng ch&acirc;n để thưởng thức hương vị của một v&ugrave;ng qu&ecirc; biển hẻo l&aacute;nh, lạ lẫm, nằm kẹt ở giữa con đường thi&ecirc;n l&yacute; xa t&iacute;t hai đầu Bắc Nam.</div>
   08/09/2008 10:50
Ngắm hoàng hôn trên đảo Cát Bà

Ngắm hoàng hôn trên đảo Cát Bà

<div align="justify">Nằm c&aacute;ch th&agrave;nh phố Hải Ph&ograve;ng khoảng 30 km, h&ograve;n đảo xinh đẹp với kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, những con đường rộng th&ecirc;nh thang c&ograve;n l&agrave; nơi l&yacute; tưởng để mọi người tận hưởng khoảnh khắc mặt trời lặn tr&ecirc;n biển.</div>
   05/09/2008 10:08
Mênh mang “long mạch” Hà thành

Mênh mang “long mạch” Hà thành

<div align="justify">Người H&agrave; Nội xưa v&agrave; nay lu&ocirc;n tự h&agrave;o v&iacute; T&acirc;y hồ như &ldquo;long mạch&rdquo; lớn nhất của thủ đ&ocirc; bởi những gi&aacute; trị lịch sử, văn h&oacute;a m&agrave; hồ gắn liền với huyền thoại lập quốc. Ngh&igrave;n năm soi b&oacute;ng lịch sử, T&acirc;y hồ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nguồn cảm hứng thi họa v&ocirc; tận của c&aacute;c t&acirc;m hồn nghệ sĩ, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; bến bờ ẩn ch&iacute; lớn của biết bao anh h&ugrave;ng nước Việt chờ ng&agrave;y dựng nghiệp lớn&hellip;</div>
   03/09/2008 09:42
Đến Hòn Tằm khám phá đại dương hoang sơ

Đến Hòn Tằm khám phá đại dương hoang sơ

<div align="justify">Khoảng 10 ph&uacute;t đi ca n&ocirc; ra đảo, ấn tượng đầu ti&ecirc;n của du kh&aacute;ch l&agrave; thảm rừng nhiệt đới xanh mướt mắt, nơi tr&uacute; ẩn của h&agrave;ng ngh&igrave;n lo&agrave;i chim biển. Những b&atilde;i tắm thoai thoải ẩn m&igrave;nh giữa m&agrave;u xanh m&aacute;t của c&acirc;y cối, m&agrave;u xanh của nước biển trong l&agrave;nh.</div>
   01/09/2008 11:23
Côn Đảo - hòn đảo ngọc

Côn Đảo - hòn đảo ngọc

<div align="justify">C&ocirc;n Đảo thuộc tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u, nơi từng được gọi l&agrave; &quot;địa ngục trần gian&quot; giam cầm những chiến sĩ c&aacute;ch mạng Việt Nam, nay đang được đầu tư x&acirc;y dựng trở th&agrave;nh v&ugrave;ng đảo gi&agrave;u c&oacute;, hấp dẫn bởi thế mạnh kinh tế biển v&agrave; du lịch, khu vực bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n qu&yacute; gi&aacute;.</div>
   29/08/2008 10:54
Lên chơi Hòn Kẽm, Đá Dừng

Lên chơi Hòn Kẽm, Đá Dừng

<div align="justify">&quot;Ng&oacute; l&ecirc;n H&ograve;n Kẽm đ&aacute; dừng. Thương cha, nhớ mẹ qu&aacute; chừng bậu ơi&quot;. Với người Quảng Nam, c&acirc;u ca&nbsp;đ&atilde; c&oacute; từ rất l&acirc;u v&agrave;&nbsp;ai cũng thuộc nằm l&ograve;ng,&nbsp;như một sợi d&acirc;y t&igrave;nh cảm nối liền miền đất t&acirc;y Quế Sơn với biết bao người con qu&ecirc; hương xa xứ.</div>
   27/08/2008 08:21
Giấc mơ trưa ở Vườn Xoài

Giấc mơ trưa ở Vườn Xoài

Muốn tận hưởng một ng&agrave;y sống an nh&agrave;n, thảnh thơi giữa kh&ocirc;ng kh&iacute; miền qu&ecirc; trong l&agrave;nh cũng kh&ocirc;ng mấy kh&oacute; khăn, nh&oacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i l&ecirc;n đường v&agrave;o một ng&agrave;y h&egrave;, thẳng tiến về hướng trang trại Vườn Xo&agrave;i (Long Th&agrave;nh, Đồng Nai).
   25/08/2008 09:52
Làng cổ mang hồn phố

Làng cổ mang hồn phố

<p align="justify">Cự Đ&agrave; nằm c&aacute;ch trung t&acirc;m thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội chừng hơn 20km, l&agrave; một ng&ocirc;i l&agrave;ng c&ograve;n giữ được kh&aacute; nguy&ecirc;n vẹn nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c cổ, nhất l&agrave; gần 100 ng&ocirc;i nh&agrave; với tuổi đời tr&ecirc;n dưới trăm năm... Trong đ&oacute; c&oacute; h&agrave;ng chục nh&agrave; biệt thự kiến tr&uacute;c Ph&aacute;p hồi đầu thế kỷ. Tuy nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng c&oacute; phương &aacute;n bảo tồn kịp thời, nguy cơ mất những ng&ocirc;i nh&agrave; cổ n&agrave;y l&agrave; rất lớn.</p> <div align="justify"> </div>
   22/08/2008 10:31
Trắng trong Mù Cang Chải

Trắng trong Mù Cang Chải

<div align="justify">C&oacute; nh&agrave; thơ đ&atilde; v&iacute; ruộng bậc thang ở M&ugrave; Cang Chải l&agrave; những bậc thang khổng lồ xếp chồng l&ecirc;n nhau cao m&atilde;i, cao m&atilde;i để bắc l&ecirc;n trời&hellip;</div>
   20/08/2008 10:10