Công bố thông tin

Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   07/01/2022 00:00

Thông báo thay đổi nhân sự

---

-  CBTT Thông báo thay đổi nhân sự: Xem tại đây

   05/01/2022 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3.2021: Xem tại đây

   31/12/2021 00:00

Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans

---

- Công bố thông tin Vietravel không còn là Công ty mẹ của Cdimex và Worldtrans: Xem tại đây

   29/12/2021 00:00

Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần

---

- Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần: Xem tại đây
- Trích Nghị quyết: Xem tại đây

   16/12/2021 00:00

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2021 và bán niên 2021

---

- Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2.2021 và bán niên 2021: Xem tại đây

   07/12/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

---

- Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Xem tại đây

   26/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   22/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ.

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và liên quan người nội bộ: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn

---

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines)

---

- CBTT Nghị quyết về việc góp thêm vốn vào Công ty TNHH Hàng Không Lữ Hành Việt Nam (Vietravel Airlines): Xem tại đây

   19/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   16/11/2021 00:00

Công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

---

​​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 1
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 2
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 3
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 4
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 5
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 6
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 7
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 8
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 9
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 10
​- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 11

   01/11/2021 00:00

Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính

---

- Công văn tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính: Xem tại đây

   28/10/2021 00:00

Công bố thông tin

.

CBTT Biên bản và Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   26/08/2021 09:16

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

.

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xem tại đây

   10/08/2021 09:14

​ Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

---

- CBTT Báo cáo quản trị: Xem tại đây
- Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng năm 2021: Xem tại đây

   29/07/2021 00:00

​Tạm hoãn công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.2021

---

- Công văn 259 - Tạm hoãn công bố thông tin: Xem tại đây

   27/07/2021 00:00

​Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan

---

- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ: Xem tại đây

   09/07/2021 00:00