Ẩm Thực - Khám Phá

Cà phê Sài Gòn

Cà phê Sài Gòn

<div align="justify">Nếu bạn l&agrave; kh&aacute;ch phương xa, h&atilde;y thử l&agrave;m cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh trong ng&agrave;y mới với một người S&agrave;i G&ograve;n. Nhiều người chọn qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc; l&agrave; nơi &quot;sống&quot; của m&igrave;nh v&igrave; ở đ&oacute;, họ c&oacute; thể gặp gỡ rất nhiều người...</div>
   24/02/2009 10:39
BBQ nướng thịt ngoài trời

BBQ nướng thịt ngoài trời

<div align="justify">Bắt đầu từ giữa th&aacute;ng năm, khi m&agrave; c&aacute;c trường học đ&atilde; rục rịch cho học sinh nghỉ v&agrave; nhất l&agrave; khi nhiều nơi ở Mỹ đ&atilde; thật sự chia tay với băng tuyết, với c&aacute;c trận mưa xu&acirc;n hay c&aacute;c cơn gi&oacute; buốt, m&ugrave;a h&egrave; với c&aacute;c tia nắng v&agrave;ng rực rỡ vừa đến l&agrave; mọi người đều h&aacute;o hức rủ nhau &ldquo;BBQ cuối tuần n&agrave;y nha&rdquo;!</div>
   23/02/2009 10:41
Cá hô đất

Cá hô đất

<div align="justify">C&aacute; h&ocirc; đất l&agrave; lo&agrave;i c&aacute; nước ngọt sinh sống ở Biển Hồ, tuy hiện nay những con c&aacute; nặng từ 170 - 180kg hầu như đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n b&oacute;ng d&aacute;ng nhưng &ldquo;hậu duệ&rdquo; của ch&uacute;ng với trọng lượng khi&ecirc;m tốn hơn th&igrave; vẫn rất được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng ưa chuộng.</div>
   20/02/2009 10:51
Pizza ngon ra sao?

Pizza ngon ra sao?

<div align="justify">Một đầu bếp Ph&aacute;p từng n&oacute;i rằng ẩm thực ngon nhất ra đời từ sự đơn giản: &ldquo;Nếu nguy&ecirc;n liệu tự th&acirc;n đ&atilde; ngon, phải để cho n&oacute; thể hiện như thế chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n th&ecirc;m g&igrave; v&agrave;o v&agrave; l&agrave;m thay đổi t&iacute;nh chất&rdquo;. Với pizza, loại b&aacute;nh nướng to&agrave;n cầu h&oacute;a n&agrave;y kh&ocirc;ng đơn giản như c&aacute;i t&ecirc;n gọi của n&oacute;.</div>
   20/02/2009 10:46
Dừa nước thốt nốt

Dừa nước thốt nốt

<div align="justify">Nhiều người ăn dừa nước, thốt nốt m&agrave; chẳng biết h&igrave;nh dạng quả n&oacute; thế n&agrave;o, đến khi kh&aacute;m ph&aacute; ra, lại ngỡ ng&agrave;ng. V&igrave; gọi l&agrave; dừa nhưng chẳng giống dừa, kh&ocirc;ng gọi l&agrave; dừa th&igrave; nh&igrave;n lại giống dừa hơn! </div>
   19/02/2009 11:53
Làng mì gánh Quảng Nam

Làng mì gánh Quảng Nam

<div align="justify">Nếu như h&agrave;ng chục l&agrave;ng nghề truyền thống Quảng Nam đang vất vả trong cuộc tồn sinh th&igrave; l&agrave;ng b&aacute;nh tr&aacute;ng Ph&uacute; Tri&ecirc;m (Điện B&agrave;n) vẫn tồn tại suốt mấy trăm năm. L&agrave;ng đ&atilde; đưa m&igrave; Quảng v&agrave;o danh mục đặc sản của một v&ugrave;ng miền, bởi đ&atilde; biết giữ lại hương vị nguy&ecirc;n thủy của m&oacute;n m&igrave; Quảng xưa m&agrave; hiện nay kh&ocirc;ng thể t&igrave;m thấy ở bất cứ nơi đ&acirc;u kh&aacute;c...</div>
   18/02/2009 11:20
Canh bún xưa và nay

Canh bún xưa và nay

<div align="justify">Canh b&uacute;n thời nay đa phần l&agrave; những qu&aacute;n cố định, c&oacute; khi ở một đầu hẻm, một g&oacute;c phố, chỉ phục vụ kh&aacute;ch địa phương. C&oacute; l&uacute;c lại l&agrave; những ng&ocirc;i qu&aacute;n khang trang quy m&ocirc;, tiếng tăm nổi như cồn khiến kh&aacute;ch thập phương đều t&igrave;m đến.</div>
   16/02/2009 14:57
Tương Nam Đàn ấm tình xứ Nghệ

Tương Nam Đàn ấm tình xứ Nghệ

<div align="justify">Nếu nước mắm l&agrave; n&eacute;t đặc sắc v&agrave; l&agrave; niềm tự h&agrave;o trong văn h&oacute;a ẩm thực Việt Nam th&igrave; tương cũng chiếm vị tr&iacute; quan trọng trong đời sống sinh hoạt ăn uống của người Việt.</div>
   13/02/2009 11:20
Rau của biển

Rau của biển

<div align="justify">Từ m&oacute;n r&ecirc;u đ&aacute; lừng danh xứ Mường đến những lo&agrave;i rong phổ biến ở miền Trung, c&aacute;c m&oacute;n ăn từ rong r&ecirc;u trong ẩm thực Việt tuy kh&ocirc;ng phong ph&uacute; như m&oacute;n Nhật, nhưng cũng v&ocirc; c&ugrave;ng đa dạng.</div>
   12/02/2009 10:21
Cà cuống một thời

Cà cuống một thời

<div align="justify">C&aacute;ch đ&acirc;y nửa thế kỷ, &ocirc;ng Minh l&agrave; cầu thủ chạy c&aacute;nh tr&aacute;i qu&aacute;i nhất tr&ecirc;n s&acirc;n cỏ H&agrave; Nội, chỉ bảo &ldquo;hết nước hết c&aacute;i&rdquo; cho t&ocirc;i biết thế n&agrave;o l&agrave; b&oacute;ng đ&aacute;. Nhưng t&ocirc;i lại chơi th&acirc;n thiết với H. con &ocirc;ng v&agrave; thường đưa hắn l&ecirc;n thăm chị t&ocirc;i để c&ugrave;ng được thưởng thức những m&oacute;n gia truyền c&oacute; từ thời b&agrave; nội t&ocirc;i.</div>
   11/02/2009 11:17
Khoai lang nướng - Món quà quê giữa phố

Khoai lang nướng - Món quà quê giữa phố

<div align="justify">S&agrave;i G&ograve;n một chiều se se lạnh&hellip;b&ecirc;n bếp than hồng rực lửa, chi b&aacute;n h&agrave;ng nhanh tay phe phẩy quạt, m&ugrave;i thơm ngọt ng&agrave;o, d&acirc;n d&atilde; m&agrave;&nbsp; ấm nồng n&iacute;u k&eacute;o biết bao người dừng lại thưởng thức&hellip;. khoai lang nướng.</div>
   10/02/2009 15:05
Độc đáo cháo Ấu Tẩu Hà Giang

Độc đáo cháo Ấu Tẩu Hà Giang

<div align="justify">H&agrave; Giang - v&ugrave;ng bi&ecirc;n giới cực bắc của Tổ Quốc được biết đến với nhiều loại dược liệu qu&yacute;. Trong đ&oacute; củ ấu tẩu kh&ocirc;ng chỉ d&ugrave;ng l&agrave;m vị thuốc m&agrave; c&ograve;n được người d&acirc;n nơi đ&acirc;y chế biến th&agrave;nh một m&oacute;n ăn độc đ&aacute;o: ch&aacute;o ấu tẩu.</div>
   09/02/2009 16:26
Cá rô đồng

Cá rô đồng

<div align="justify">Nh&agrave; văn Sơn Nam khi c&ograve;n sinh tiền đ&atilde; từng thố lộ rằng, m&ugrave;a nước nổi về Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long phải ăn c&aacute; r&ocirc; kho tộ mới đ&atilde;. Người nghe th&uacute; nhận đ&atilde; ăn c&aacute; r&ocirc; kho tộ kh&ocirc;ng biết bao nhi&ecirc;u lần, nhưng nghe Sơn Nam n&oacute;i về con c&aacute; r&ocirc; kho tộ mới thấy &ocirc;ng ph&aacute;t hiện độc đ&aacute;o về m&oacute;n ăn tưởng đơn giản n&agrave;y:</div>
   06/02/2009 14:14
Ăn sushi đúng cách

Ăn sushi đúng cách

<div align="justify">Cũng như cơm Việt Nam, sushi l&agrave; m&oacute;n người Nhật d&ugrave;ng để ăn cho chắc bụng. Nhưng thưởng thức đ&uacute;ng c&aacute;ch mới cảm nhận hết m&ugrave;i vị, hương thơm của m&oacute;n n&agrave;y. Sushi l&agrave; một trong những m&oacute;n kh&ocirc;ng bao giờ thiếu trong c&aacute;c bữa ăn của người Nhật. Đặc biệt, những ng&agrave;y lễ truyền thống, sushi xuất hiện tr&ecirc;n b&agrave;n tiệc với đủ m&agrave;u sắc, m&ugrave;i vị.</div>
   05/02/2009 10:14
Về Phú Yên ăn bánh hỏi, cháo lòng

Về Phú Yên ăn bánh hỏi, cháo lòng

<div align="justify">Tr&ecirc;n đường thi&ecirc;n l&yacute; Bắc Nam, nếu c&oacute; dịp bạn h&atilde;y dừng ch&acirc;n gh&eacute; qu&aacute;n H&ograve;a Đa (x&atilde; An Mỹ - Tuy An) để thưởng thức m&oacute;n b&aacute;nh hỏi ch&aacute;o l&ograve;ng &ndash; thứ đặc sản d&acirc;n d&atilde; nhưng đậm đ&agrave; &yacute; vị của v&ugrave;ng qu&ecirc; Ph&uacute; Y&ecirc;n. Qu&aacute;n H&ograve;a Đa được vợ chồng anh Quang v&agrave; chị Từ T&acirc;m mở c&aacute;ch đ&acirc;y hai năm nhưng đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh điểm dừng ch&acirc;n quen thuộc của c&aacute;nh l&aacute;i xe đường d&agrave;i.</div>
   04/02/2009 13:51
Chè hoa cau

Chè hoa cau

<div align="justify">Nếu v&iacute; m&acirc;m cỗ tết l&agrave; một bức họa lập thể nhiều m&agrave;u th&igrave; b&aacute;t ch&egrave; hoa cau l&agrave; một mảng m&agrave;u trong trẻo m&agrave; ở đ&oacute; những sắc m&agrave;u nguy&ecirc;n chất được đặt gần nhau chứ kh&ocirc;ng pha lẫn.</div>
   03/02/2009 11:26
Những điều cần chú ý bên bàn ăn của người Trung Quốc

Những điều cần chú ý bên bàn ăn của người Trung Quốc

<div align="justify">Mỗi m&oacute;n ăn được b&agrave;y biện tr&ecirc;n b&agrave;n ăn tuy rất hấp dẫn nhưng n&oacute; cũng c&oacute; những điểm nếu kh&ocirc;ng ch&uacute; &yacute; ch&uacute;ng sẽ biến ch&uacute;ng ta th&agrave;nh những người mất lịch sự.</div>
   02/02/2009 13:52
Phở cuốn Ngũ Xã

Phở cuốn Ngũ Xã

<div align="justify">Vốn l&agrave; một l&agrave;ng đ&uacute;c đồng nổi tiếng nằm ven hồ T&acirc;y, khung cảnh nơi đ&acirc;y thanh b&igrave;nh như th&ocirc;n qu&ecirc;, d&ugrave; nằm ngay trung t&acirc;m H&agrave; Nội. Dấu vết của l&agrave;ng nghề mai một dần thay v&agrave;o đ&oacute; một d&atilde;y phố ẩm thực với m&oacute;n độc: phở cuốn.</div>
   30/01/2009 11:46
Bếp lửa hồng và nồi bánh tét mừng xuân

Bếp lửa hồng và nồi bánh tét mừng xuân

<p align="justify">Kh&ocirc;ng kh&iacute; ng&agrave;y xu&acirc;n kh&ocirc;ng thể thiếu rượu, b&aacute;nh mứt, phong bao l&igrave; x&igrave; đỏ, c&acirc;y n&ecirc;u v&agrave; b&aacute;nh chưng xanh. Đối với cư d&acirc;n v&ugrave;ng đồng bằng Nam bộ, b&aacute;nh t&eacute;t lại l&agrave; m&oacute;n ăn kh&ocirc;ng thể thiếu tr&ecirc;n b&agrave;n thờ gia ti&ecirc;n như tấm l&ograve;ng th&agrave;nh k&iacute;nh của con ch&aacute;u sau một năm l&agrave;m lụng vất vả. Ngồi b&ecirc;n bếp lửa hồng, nghe hơi ấm giữa l&ograve;ng đ&ecirc;m se se chợt nghe bao k&yacute; ức t&igrave;m về.</p> <p align="justify"><br /> </p> <div align="justify"> </div>
   23/01/2009 11:22
Món ăn ngày Tết - không chỉ để... ăn

Món ăn ngày Tết - không chỉ để... ăn

<div align="justify">M&agrave;u đỏ rực rỡ của đĩa x&ocirc;i gấc, m&agrave;u v&agrave;ng ươm của đĩa thịt g&agrave;, b&aacute;t canh măng s&aacute;nh đậm, b&aacute;t canh b&oacute;ng đủ sắc&hellip; M&acirc;m cỗ Tết, từ bao đời nay vẫn l&agrave; sự hội tụ của kh&ocirc;ng chỉ hương, sắc m&agrave; c&ograve;n mang cả &yacute; nghĩa s&acirc;u xa của ước mong một cuộc sống&nbsp;đầy đủ v&agrave; vi&ecirc;n m&atilde;n trong năm mới...</div>
   22/01/2009 13:25