Ẩm Thực - Khám Phá

Cơm “Vợ yêu” Aisai Bento và tuyệt phẩm đầu xuân “Osechi”

Cơm “Vợ yêu” Aisai Bento và tuyệt phẩm đầu xuân “Osechi”

<p align="justify">Người ta thường n&oacute;i: &ldquo;Ăn cơm T&agrave;u - Ở nh&agrave; T&acirc;y &ndash; Lấy vợ Nhật&rdquo; như những lựa chọn tối ưu nhất m&agrave; ai cũng muốn c&oacute; được. Nhưng n&oacute;i đến m&oacute;n ăn Nhật Bản, sự hấp dẫn của m&agrave;u sắc, vị tươi ngon của m&oacute;n ăn cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần nổi tiếng, nhất l&agrave; khi n&oacute;i về những m&oacute;n ăn Tết.&nbsp;</p> <div align="justify"> </div>
   21/01/2009 12:02
Ômai ngon cho ngày Tết

Ômai ngon cho ngày Tết

<div align="justify">Khi đi mua sắm chuẩn bị cho những ng&agrave;y tết dường như chẳng b&agrave; nội trợ n&agrave;o qu&ecirc;n th&ecirc;m v&agrave;o giỏ h&agrave;ng của m&igrave;nh những hộp &ocirc;mai thật ngon v&agrave; đẹp mắt để tiếp kh&aacute;ch.</div>
   20/01/2009 10:47
Gia vị cỗ Tết

Gia vị cỗ Tết

<div align="justify">M&oacute;n ăn tr&igrave;nh b&agrave;y d&ugrave; đẹp v&agrave; bắt mắt đến đ&acirc;u, nhưng nếu thiếu gia vị th&igrave; cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; m&oacute;n ăn ngon đ&uacute;ng nghĩa nữa.</div>
   19/01/2009 11:44
Mâm cỗ cúng ngày Táo quân

Mâm cỗ cúng ngày Táo quân

<div align="justify">C&uacute;ng &ocirc;ng T&aacute;o phải đặt trong bếp, khi c&uacute;ng phải bật bếp l&ecirc;n cho ch&aacute;y rực, m&acirc;m cỗ đề huề, cả nh&agrave; quanh năm no ấm. C&oacute; người th&igrave; vừa đặt một m&acirc;m c&uacute;ng trong bếp v&agrave; th&ecirc;m một m&acirc;m kh&aacute;c c&uacute;ng tr&ecirc;n b&agrave;n thờ.</div>
   16/01/2009 10:28
Mâm cơm ngày Tết Nam bộ

Mâm cơm ngày Tết Nam bộ

<div align="justify">Tết Nam bộ được tưới v&agrave;ng trong nắng. Người d&acirc;n miệt vườn vốn lam lũ quanh năm. Họ chất ph&aacute;c như c&acirc;y l&uacute;a, ngay thẳng như ngọn tầm v&ocirc;ng. Ra ruộng họ chỉ cần nắm muối ớt, sau buổi l&agrave;m bắt con c&aacute; l&oacute;c dưới ruộng nướng v&agrave;ng trong rơm, vừa ăn vừa nhấm nh&aacute;p những đọt rau dừa, rau đắng b&ecirc;n bờ ruộng. Họ &iacute;t th&iacute;ch chế biến cầu kỳ. Th&oacute;i quen thường ng&agrave;y như thế nhưng trong m&acirc;m cơm ng&agrave;y Tết, người Nam bộ lại chăm ch&uacute;t với tất cả sự th&agrave;nh k&iacute;nh với tổ ti&ecirc;n, &ocirc;ng b&agrave;.</div>
   15/01/2009 15:44
Giò - mỹ vị ngày xuân

Giò - mỹ vị ngày xuân

<div align="justify">Tr&ecirc;n m&acirc;m cỗ Tết xưa, c&ugrave;ng với những m&oacute;n cổ truyền như b&aacute;nh chưng, thịt g&agrave;, nem&hellip;m&oacute;n gi&ograve; được xếp v&agrave;o h&agrave;ng một trong những m&oacute;n &ldquo;mỹ vị&rdquo;. Ng&agrave;y nay, khi m&oacute;n gi&ograve; gần như trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn thường ng&agrave;y v&agrave; khi đ&atilde; c&oacute; nhiều m&oacute;n ăn đa dạng, hấp dẫn tr&ecirc;n m&acirc;m cỗ ng&agrave;y xu&acirc;n, những khoanh gi&ograve; ngon vẫn l&agrave; m&oacute;n ăn kh&ocirc;ng thể thiếu.</div>
   15/01/2009 10:27
Đẹp mắt ngon miệng

Đẹp mắt ngon miệng

<div align="justify">Ng&agrave;y Tết, hầu như nh&agrave; n&agrave;o cũng c&oacute; một số thực phẩm chế biến sẵn. Chỉ cần th&ecirc;m một t&iacute; thời gian v&agrave; sự kh&eacute;o l&eacute;o để tạo h&igrave;nh, vậy l&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; thể trang tr&iacute; th&agrave;nh những m&oacute;n ăn đ&oacute;n xu&acirc;n vừa đẹp, vừa ngon v&agrave; nhanh gọn.</div>
   14/01/2009 14:49
Cách chọn và sử dụng rượu cho bữa tiệc ngày Tết

Cách chọn và sử dụng rượu cho bữa tiệc ngày Tết

<div align="justify">Để c&oacute; một bữa tiệc ngon, bạn cần biết c&aacute;ch kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa đồ ăn v&agrave; thức uống, sau đ&acirc;y l&agrave; một v&agrave;i b&iacute; quyết nhỏ khi bạn chọn v&agrave; sử dụng rượu trong bữa tiệc.</div>
   13/01/2009 15:02
Món ăn ngày Tết của người Huế

Món ăn ngày Tết của người Huế

<div align="justify">Khoảng 27-28 Tết, mọi nh&agrave; đều lo g&oacute;i b&aacute;nh t&eacute;t, b&aacute;nh chưng v&agrave; c&aacute;c loại b&aacute;nh kh&aacute;c. B&aacute;nh chưng chỉ g&oacute;i độ v&agrave;i đ&ocirc;i để b&agrave;y l&ecirc;n b&agrave;n thờ cho đẹp, c&ograve;n phần lớn l&agrave; b&aacute;nh t&eacute;t được g&oacute;i bằng l&aacute; chuối hột với gạo, đỗ, thịt v&agrave; l&agrave;m th&agrave;nh từng đ&ograve;n như b&oacute; gi&ograve;. Khi ăn phải b&oacute;c l&aacute;, cắt th&agrave;nh từng khoanh rồi sắp l&ecirc;n đĩa.</div>
   12/01/2009 10:59
Bánh chưng ngày Tết

Bánh chưng ngày Tết

<div align="justify">D&acirc;n tộc n&agrave;o cũng c&oacute; thức ăn truyền thống. Song chưa thấy d&acirc;n tộc n&agrave;o c&oacute; một thức ăn vừa độc đ&aacute;o, vừa ngon l&agrave;nh, vừa bổ, vừa gắn liền với truyền thuyết d&acirc;n tộc l&acirc;u đời, lại vừa c&oacute; nhiều &yacute; nghĩa s&acirc;u xa về vũ trụ, nh&acirc;n sinh như b&aacute;nh chưng, b&aacute;nh dầy của Việt Nam. </div>
   08/01/2009 15:17
360 độ ẩm thực Sài Gòn

360 độ ẩm thực Sài Gòn

<div align="justify">Nhắc đến nơi n&agrave;y, người ta kh&ocirc;ng chỉ nghĩ đến những danh lam thắng cảnh hay nhịp sống s&ocirc;i động m&agrave; c&oacute; một th&uacute; vui kh&aacute;c cũng kh&ocirc;ng k&eacute;m phần hấp dẫn, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn độc đ&aacute;o rất hấp dẫn.</div>
   07/01/2009 13:57
Mứt quất

Mứt quất

<div align="justify">Nhấm một miếng mứt m&agrave;u v&agrave;ng cam &oacute;ng, dẻo qu&aacute;nh, vừa c&oacute; vị ngọt đậm, vừa hơi chua chua, vỏ cay ấm, chi&ecirc;u c&ugrave;ng cốc tr&agrave; xanh, thấy cả hương vị Tết tr&agrave;n về.</div>
   05/01/2009 13:29
Quà bánh trong ẩm thực Việt Nam

Quà bánh trong ẩm thực Việt Nam

<div align="justify">C&aacute;c m&oacute;n b&aacute;nh kẹo truyền thống của Việt Nam được chế biến chủ yếu bằng phương ph&aacute;p thủ c&ocirc;ng trong gia đ&igrave;nh, tuy kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh thức đẹp mắt, m&agrave;u sắc rực rỡ v&agrave; nổi bật như những loại b&aacute;nh kẹo thực hiện trong c&ocirc;ng nghiệp; nhưng c&oacute; hương vị đậm đ&agrave; đặc biệt của nguy&ecirc;n liệu thi&ecirc;n nhi&ecirc;n từ tr&aacute;i c&acirc;y, l&aacute;, hạt&hellip;</div>
   05/01/2009 11:22
Bàn tiệc mừng năm mới

Bàn tiệc mừng năm mới

<div align="justify">Tại M&ocirc;ng Cổ, hầu hết c&aacute;c m&oacute;n ăn cho ng&agrave;y Tết đều chế biến từ sữa. Người M&ocirc;ng Cổ c&ograve;n c&oacute; tục uống tr&agrave; đầu năm. Giờ giao thừa, người ta pha tr&agrave; r&oacute;t ra ch&eacute;n thứ nhất đem ra s&acirc;n trước nh&agrave; vẩy khắp bốn phương, đến ch&eacute;n thứ hai d&agrave;nh cho chủ nh&agrave; v&agrave; sau đ&oacute; đến mọi th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh. </div>
   02/01/2009 14:33
Tiệc Tết của người Bắc Mỹ

Tiệc Tết của người Bắc Mỹ

<div align="justify">Người Bắc Mỹ khi mời kh&aacute;ch rất coi trọng t&igrave;nh cảm. C&ograve;n kh&aacute;ch th&igrave; c&oacute; thể mang theo b&aacute;nh m&igrave; m&agrave; m&igrave;nh tự l&agrave;m để l&agrave;m qu&agrave;, hay một ch&uacute;t hoa quả tươi ngon do ch&iacute;nh m&igrave;nh trồng.</div>
   31/12/2008 13:13
Ẩm thực ngày Tết của một số quốc gia trên thế giới

Ẩm thực ngày Tết của một số quốc gia trên thế giới

<div align="justify">Cũng như ở Việt Nam, tại một số nước tr&ecirc;n thế giới người d&acirc;n rất ch&uacute; trọng tới văn h&oacute;a ẩm thực ng&agrave;y Tết. Ăn Tết l&agrave;m sao cho an to&agrave;n, đủ chất dinh dưỡng v&agrave; hơn nữa, thức ăn c&ograve;n mang đến cho họ nhiều hy vọng th&agrave;nh c&ocirc;ng trong năm mới.</div>
   30/12/2008 11:25
Quà rong giữa chợ

Quà rong giữa chợ

<div align="justify">D&ugrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n phổ biến như c&aacute;ch đ&acirc;y chục năm, nhưng những h&agrave;ng b&aacute;nh cam v&agrave; đặc biệt l&agrave; b&aacute;nh cam mật, b&aacute;nh v&ograve;ng với lớp mạch nha ngọt lừ v&agrave;ng &oacute;ng b&ecirc;n tr&ecirc;n vẫn c&ograve;n l&agrave; m&oacute;n qu&agrave; rong c&oacute; thể gặp nhiều trong c&aacute;c chợ v&agrave; tr&ecirc;n đường phố.</div>
   29/12/2008 10:40
Đón Noel trên quê hương Mozart

Đón Noel trên quê hương Mozart

<div align="justify">Salzbourg, nơi thi&ecirc;n t&agrave;i &acirc;m nhạc Mozart ch&agrave;o đời c&aacute;ch nay hơn 250 năm (1756). Kh&ocirc;ng phải đến những sự kiện quan trọng (như lễ kỷ niệm ng&agrave;y sinh của Mozart) th&igrave; d&acirc;n ch&uacute;ng nơi đ&acirc;y mới long trọng tổ chức gi&aacute;ng sinh m&agrave; từ bao thế kỷ qua họ vẫn d&agrave;nh nhiều thời gian để tận hưởng lễ hội n&agrave;y.</div>
   23/12/2008 13:41
Ẩm thực truyền thống các nước ngày Noel

Ẩm thực truyền thống các nước ngày Noel

<div align="justify">Gi&aacute;ng sinh đ&atilde; về rộn r&agrave;ng từ ngo&agrave;i phố đến trong nh&agrave;, những b&agrave;n tiệc với những m&oacute;n ăn đầy hấp dẫn đang chờ đ&oacute;n tất cả mọi người. H&atilde;y c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; sự kh&aacute;c biệt trong c&aacute;c m&oacute;n ăn m&ugrave;a Noel tr&ecirc;n khắp thế giới.</div>
   22/12/2008 11:43
Thế giới ăn mừng Giáng sinh ra sao?

Thế giới ăn mừng Giáng sinh ra sao?

<div align="justify">Người Na Uy c&oacute; c&aacute;ch thể hiện kh&aacute; độc đ&aacute;o trong đ&ecirc;m Gi&aacute;ng sinh. Trước khi ăn mừng Noel, họ đặt một đĩa s&uacute;p ngo&agrave;i cửa để mời &ocirc;ng gi&agrave; Noel tới thăm gia đ&igrave;nh. Sau đ&oacute;, mọi người tề tựu đầy đủ xung quanh c&acirc;y th&ocirc;ng. Chu&ocirc;ng đồng hồ điểm 12 h đ&ecirc;m, họ bắt đầu ca h&aacute;t v&agrave; ch&uacute;c nhau những lời vui vẻ nhất.</div>
   17/12/2008 11:27