Non Nước Việt Nam

Noel miền xứ đạo Bùi Chu

Noel miền xứ đạo Bùi Chu

<div align="justify">C&aacute;ch H&agrave; Nội 120km, miền xứ đạo B&ugrave;i Chu thuộc địa phận huyện Xu&acirc;n Trường đang rậm rịch chuẩn bị cho lễ Gi&aacute;ng Sinh với gần 100 nh&agrave; thờ lớn nhỏ tr&ecirc;n khắp v&ugrave;ng.</div>
   17/12/2008 11:09
Đinh Liệt - Phố khăn quàng cho mùa đông Hà Nội

Đinh Liệt - Phố khăn quàng cho mùa đông Hà Nội

<div align="justify">M&ugrave;a đ&ocirc;ng kho&aacute;c chiếc &aacute;o thướt tha dạo khắp phố phường th&agrave;nh phố, để thiếu nữ m&aacute; h&acirc;y h&acirc;y hồng, tho&aacute;ng nụ cười rạng ngời, điệu đ&agrave;ng với chiếc khăn qu&agrave;ng, xuống phố.</div>
   16/12/2008 09:47
Đi Phá Tam Giang đầu đông

Đi Phá Tam Giang đầu đông

<div align="justify">Mời bạn gh&eacute; thăm Ph&aacute; Tam Giang, đầm ph&aacute; nằm c&aacute;ch th&agrave;nh Huế 15km về ph&iacute;a Bắc, để kh&aacute;m ph&aacute; mảnh đất anh h&ugrave;ng v&agrave; thưởng thức hải sản ngon tuyệt tại đ&acirc;y.</div>
   12/12/2008 09:39
Suối Mơ

Suối Mơ

<div align="justify"><br /> Theo quốc lộ 14B, khoảng Km 46, rẽ tay phải v&agrave;o một c&aacute;nh rừng nguy&ecirc;n sinh thuộc th&ocirc;n An Định, x&atilde; Đại Đồng, Đại Lộc &ndash; Quảng Nam), l&agrave; đến khu du lịch sinh th&aacute;i Suối Mơ.</div>
   10/12/2008 10:56
Đà Lạt - chốn nghỉ dưỡng trữ tình

Đà Lạt - chốn nghỉ dưỡng trữ tình

<div align="justify">Vượt qua con đ&egrave;o Ngoạn Mục, c&aacute;i kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ bỗng &ugrave;a tới, nhảy m&uacute;a trong chuyến xe lắc lư đang n&oacute;ng bừng bừng v&igrave; trời đất Kh&aacute;nh H&ograve;a. Th&ocirc;ng vi v&uacute;t v&agrave; gi&oacute; h&aacute;t ca ch&agrave;o đ&oacute;n bạn đến với Đ&agrave; Lạt mộng mơ.</div>
   09/12/2008 10:32
Hang động kỳ ảo ở Sơn La

Hang động kỳ ảo ở Sơn La

<div align="justify">Nhũ đ&aacute; của c&aacute;c hang động chảy d&agrave;i từ tr&ecirc;n đỉnh hang rủ xuống, c&oacute; nhiều h&igrave;nh d&aacute;ng giống đồ vật ngo&agrave;i đời như những củ, quả, sản vật n&ocirc;ng nghiệp v&agrave; c&aacute;c con vật. Hệ thống hang động n&agrave;y mới được người d&acirc;n ph&aacute;t hiện đầu năm 2008 ở Sơn La.</div>
   08/12/2008 10:27
Chùm ảnh: Băng giá Mộc Châu

Chùm ảnh: Băng giá Mộc Châu

<div align="justify">Do ảnh hưởng đợt r&eacute;t đậm khu vực miền Bắc những ngay gần đ&acirc;y, v&ugrave;ng cao xuất hiện hiện tượng sương muối g&acirc;y ảnh hưởng xấu tới rau quả, c&acirc;y cối của người n&ocirc;ng d&acirc;n. V&ugrave;ng cao Mộc Ch&acirc;u cũng kh&ocirc;ng ngo&agrave;i tầm bị ảnh hưởng đ&oacute;.</div>
   04/12/2008 09:33
Khe Gà ẩn mình hoang sơ

Khe Gà ẩn mình hoang sơ

<div align="justify"><br /> Mũi điện Khe G&agrave; (x&atilde; T&acirc;n Th&agrave;nh, huyện H&agrave;m Thuận Nam) c&aacute;ch Phan Thiết gần 30km về hướng t&acirc;y nam. Ở đ&acirc;y nổi tiếng v&igrave; c&oacute; ngọn hải đăng cao nhất nước.<br /> </div>
   03/12/2008 10:32
Thăm làng quê dọc sông Hồng

Thăm làng quê dọc sông Hồng

<div align="justify">Ng&agrave;y cuối tuần kh&ocirc;ng kịp xếp lịch đi chơi xa, bạn c&oacute; thể chọn một tour du lịch qua những l&agrave;ng qu&ecirc; gần trung t&acirc;m H&agrave; Nội. Vừa c&oacute; thể ngắm cảnh &ecirc;m đềm của những m&aacute;i đ&igrave;nh, ruộng hoa cải v&agrave;ng rực rỡ, bạn v&agrave; người th&acirc;n c&ograve;n c&oacute; thể thưởng thức m&oacute;n b&aacute;nh cuốn Ph&uacute; Thị, mua dăm ba chiếc b&aacute;nh đa, nụ vối về l&agrave;m qu&agrave; cho người ở nh&agrave;.</div>
   02/12/2008 09:44
Những sắc màu rẻo cao

Những sắc màu rẻo cao

<div align="justify"><br /> Nồi thắng cố s&ocirc;i lục bục, v&agrave;i ch&uacute; lợn cắp n&aacute;ch, những sản vật phục vụ cuộc sống v&agrave; những b&oacute;ng &aacute;o xanh &aacute;o hồng, tất cả tạo n&ecirc;n phi&ecirc;n chợ Bắc H&agrave; rực rỡ sắc m&agrave;u.</div>
   01/12/2008 11:37
Thăm Yên Tử - Danh sơn đất Việt

Thăm Yên Tử - Danh sơn đất Việt

<div align="justify">Nằm trong c&aacute;nh cung n&uacute;i rừng tr&ugrave;ng điệp của khu Đ&ocirc;ng Bắc, đỉnh n&uacute;i Y&ecirc;n Tử từ l&acirc;u đ&atilde; nổi tiếng với ch&ugrave;a Đồng được đặt ở độ cao 1.068 m so với mặt nước biển. Khu di t&iacute;ch danh thắng nơi đ&acirc;y bao gồm cả một hệ thống ch&ugrave;a, am, th&aacute;p v&agrave; rừng c&acirc;y cổ thụ ho&agrave; quyện với cảnh vật thi&ecirc;n nhi&ecirc;n.</div>
   28/11/2008 11:08
Khám phá hồ Truồi

Khám phá hồ Truồi

<div align="justify"><br /> C&aacute;ch Huế chưa tới 30 c&acirc;y số. Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ c&aacute;i t&ecirc;n xứ Truồi đ&atilde; tồn tại c&ugrave;ng với địa danh xứ Huế để rồi ta c&oacute; n&uacute;i Truồi, s&ocirc;ng Truồi, l&agrave;ng Truồi, d&acirc;u Truồi, cả g&aacute;i Truồi nữa v&agrave; giờ đ&acirc;y c&oacute; th&ecirc;m hồ Truồi.</div>
   27/11/2008 11:10
Thăm làng nghề ở Thiên Đường Bảo Sơn

Thăm làng nghề ở Thiên Đường Bảo Sơn

<div align="justify"><br /> B&ecirc;n cạnh c&aacute;c khu vui chơi giải tr&iacute;, khu l&agrave;ng nghề tạo cho du kh&aacute;ch cảm gi&aacute;c th&uacute; vị khi được tận mắt xem những c&ocirc;ng đoạn sản xuất gốm, dệt lụa tơ tằm, th&ecirc;u tay...</div>
   26/11/2008 11:25
Xuôi thuyền trên bến Thung Nai

Xuôi thuyền trên bến Thung Nai

<div align="justify"><br /> Một ng&agrave;y rưỡi để đi chơi đến một nơi n&agrave;o đ&oacute; quả l&agrave; kh&oacute; chọn. Thời gian th&igrave; ngắn m&agrave; lại muốn nghỉ ngơi. H&atilde;y thử đến với Thung Nai, ngắm cảnh sắc đ&ecirc;m lung linh giữa s&ocirc;ng Đ&agrave; lộng gi&oacute;.</div>
   25/11/2008 09:45
Bàu Sen - chốn thần tiên giữa những triền cát

Bàu Sen - chốn thần tiên giữa những triền cát

<div align="justify"> <div align="justify">Nằm giữa những triền c&aacute;t trắng mịn m&agrave;ng, B&agrave;u Sen sẽ khiến bạn bất ngờ khi leo m&atilde;i l&ecirc;n những triền c&aacute;t cao, bắt gặp một biển hồ rộng m&ecirc;nh m&ocirc;ng lấp l&aacute;nh &aacute;nh bạc dưới mặt trời rực rỡ, những c&aacute;nh sen hồng thấp tho&aacute;ng sau những chiếc l&aacute; xanh tạo một khung cảnh l&atilde;ng mạn tuyệt đẹp.</div> <br /> </div>
   24/11/2008 11:05
Kỳ thú rừng tràm Trà Sư

Kỳ thú rừng tràm Trà Sư

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> Dạo quanh một v&ograve;ng trong thế giới nước Tr&agrave; Sư, bạn sẽ kh&aacute;m ph&aacute; rất nhiều lo&agrave;i động thực vật kỳ lạ m&agrave; trước đ&acirc;y bạn chỉ được thấy tr&ecirc;n s&aacute;ch b&aacute;o.</span></span></span></div>
   21/11/2008 10:44
Mộc Châu những mùa hoa

Mộc Châu những mùa hoa

<div align="justify"><br /> Gh&eacute;&nbsp;Mộc Ch&acirc;u dịp cuối thu, bạn sẽ thấy những thảo nguy&ecirc;n hoa dập dờn mỗi bước ch&acirc;n&nbsp;qua, lưu lại tr&ecirc;n m&aacute;i t&oacute;c v&agrave; bồng bềnh tr&ocirc;i theo&nbsp;&aacute;ng m&acirc;y chiều.</div>
   20/11/2008 11:32
Đường sông Cái Nha Trang

Đường sông Cái Nha Trang

<div align="justify">Con đường s&ocirc;ng C&aacute;i b&acirc;y giờ đầy t&iacute;nh l&atilde;ng mạn v&agrave; thấm đẫm chất qu&ecirc;. Kh&aacute;c với c&aacute;c tour du lịch tr&ecirc;n s&ocirc;ng ở s&ocirc;ng Hương hoặc c&aacute;c tỉnh miền Nam, con đường s&ocirc;ng C&aacute;i mang vẻ ri&ecirc;ng, đưa kh&aacute;ch đến những nơi ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c biệt.</div>
   19/11/2008 10:23
Thăm làng tranh Đông Hồ

Thăm làng tranh Đông Hồ

<div align="justify">N&oacute;i đến những gi&aacute; trị nghệ thuật truyền thống của Việt Nam kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhớ tới tranh d&acirc;n gian Đ&ocirc;ng Hồ. B&agrave;i n&agrave;y xin được giới thiệu một điểm đến hấp dẫn: l&agrave;ng tranh Đ&ocirc;ng Hồ nay thuộc th&ocirc;n Đ&ocirc;ng Kh&ecirc;, x&atilde; Song Hồ, huyện Thuận Th&agrave;nh, tỉnh Bắc Ninh để c&ugrave;ng kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp đặc trưng của một l&agrave;ng nghề Việt Nam.</div>
   17/11/2008 11:05
Du lịch đồng quê dưới chân núi Tản

Du lịch đồng quê dưới chân núi Tản

<div align="justify"><br /> Đ&oacute; l&agrave; &yacute; tưởng v&agrave; mong muốn của tiến sĩ Ng&ocirc; Kiều Oanh (Viện Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Việt Nam), một phụ nữ từng c&oacute; nhiều năm nghi&ecirc;n cứu về tiềm năng của rừng n&uacute;i Ba V&igrave; v&agrave; cũng l&agrave; người g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của v&ugrave;ng du lịch n&agrave;y.</div>
   12/11/2008 08:31