Non Nước Việt Nam

Phú Quý - đảo "vàng" giữa biển xanh

Phú Quý - đảo "vàng" giữa biển xanh

<div align="justify">Từ bờ biển th&agrave;nh phố Phan Thiết, B&igrave;nh Thuận, theo hướng đ&ocirc;ng - đ&ocirc;ng nam, vượt qua hơn 56 hải l&yacute;, ch&uacute;ng ta sẽ bắt gặp một h&ograve;n đảo nằm giữa biển trời m&ecirc;nh m&ocirc;ng với h&igrave;nh th&ugrave; kỳ th&uacute;.</div>
   19/03/2008 08:56
Du lịch trong rừng U Minh Hạ

Du lịch trong rừng U Minh Hạ

<div align="justify">Vườn quốc gia U Minh Hạ rộng hơn 8.200 ha. Đ&acirc;y l&agrave; khu vườn quốc gia thứ hai của tỉnh C&agrave; Mau.</div>
   19/03/2008 08:54
Cực tây, những điều chưa biết

Cực tây, những điều chưa biết

<div align="justify">L&acirc;u nay, muốn đặt ch&acirc;n tới khu vực ng&atilde; ba bi&ecirc;n giới thuộc x&atilde; S&iacute;n Thầu, huyện Mường Nh&eacute; (Điện Bi&ecirc;n), nơi từng được v&iacute; &ldquo;một con g&agrave; g&aacute;y ba nước đều nghe&rdquo;, người ta bắt buộc phải sử dụng m&ocirc;t&ocirc; hoặc bằng &ldquo;đ&ocirc;i ch&acirc;n kh&ocirc;ng mỏi&rdquo; suốt thời gian s&aacute;u ng&agrave;y trời.</div>
   19/03/2008 08:53
Độc đáo chợ đá quý Lục Yên

Độc đáo chợ đá quý Lục Yên

<div align="justify">Nếu trong tour du lịch tới Y&ecirc;n B&aacute;i, bạn d&agrave;nh thời gian khoảng nửa ng&agrave;y tới chợ đ&aacute; qu&yacute; Lục Y&ecirc;n th&igrave; chuyến đi của bạn sẽ thật ho&agrave;n hảo. Bởi lẽ, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; v&ugrave;ng mỏ đ&aacute; qu&yacute;, đất Lục Y&ecirc;n c&ograve;n c&oacute; nghề l&agrave;m tranh đ&aacute; qu&yacute; với 40 cơ sở lớn, chưa kể số hộ sản xuất nhỏ lẻ.</div>
   19/03/2008 08:47
Những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam

Những nhà thờ đẹp nhất Việt Nam

<div align="justify">Đi suốt chiều d&agrave;i đất nước, du kh&aacute;ch sẽ bắt gặp rất nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nh&agrave; thờ cổ k&iacute;nh v&agrave; đẹp nhất Việt Nam. Đặc biệt, trong đ&ecirc;m gi&aacute;ng sinh huyền thoại, những ng&ocirc;i th&aacute;nh đường ấy lại rực rỡ với h&agrave;ng trăm b&oacute;ng đ&egrave;n đủ sắc m&agrave;u, cờ hoa lộng lẫy t&ocirc; điểm tr&ecirc;n c&aacute;c th&aacute;p chu&ocirc;ng để đ&oacute;n ch&agrave;o một m&ugrave;a gi&aacute;ng sinh an l&agrave;nh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</div>
   04/02/2008 16:05
Núi Kỳ Lân: Một danh thắng độc đáo của Ninh Bình

Núi Kỳ Lân: Một danh thắng độc đáo của Ninh Bình

<div align="justify"> N&uacute;i kỳ L&acirc;n đứng cạnh quốc lộ 1A về ph&iacute;a T&acirc;y, c&aacute;ch thị x&atilde; Ninh B&igrave;nh theo hướng đi H&agrave; Nội 2km. Kỳ L&acirc;n l&agrave; một thế n&uacute;i tượng h&igrave;nh đầu con L&acirc;n nh&igrave;n về ph&iacute;a Bắc. N&uacute;i cao tr&ecirc;n 50m ph&iacute;a Bắc sườn n&uacute;i h&otilde;m v&agrave;o tạo th&agrave;nh một c&aacute;i h&agrave;m L&acirc;n. Xung quanh l&agrave; những v&aacute;ch n&uacute;i nhấp nh&ocirc;, c&acirc;y cối mọc xanh um như bờm v&agrave; r&acirc;u của con l&acirc;n.</div>
   04/02/2008 15:44
Ai qua miền Hà Tiên

Ai qua miền Hà Tiên

<div align="justify">S&oacute;ng biển r&igrave; r&agrave;o, l&agrave;ng ngư phủ mơ m&agrave;ng trong sương mai, từng g&oacute;c phố nhỏ y&ecirc;n b&igrave;nh, ngọn n&uacute;i xanh m&agrave;u thời gian, khu lăng mộ mang dấu ấn thời gian&hellip; tất cả đ&atilde; tạo n&ecirc;n cho H&agrave; Ti&ecirc;n, thị x&atilde; nhỏ b&eacute; nơi cuối trời Tổ quốc một n&eacute;t đẹp quyến rũ của chốn thần ti&ecirc;n.</div>
   04/02/2008 15:27
Quảng Ninh: Phát lộ dấu vết tháp Ngọa Vân- Yên Tử

Quảng Ninh: Phát lộ dấu vết tháp Ngọa Vân- Yên Tử

<div align="justify"> Vừa t&igrave;m th&ecirc;m được mấy ng&ocirc;i cổ th&aacute;p ph&iacute;a tr&ecirc;n ch&ugrave;a Hoa Y&ecirc;n, tr&ecirc;n th&aacute;p Thiền Định v&agrave; một ng&ocirc;i am cổ c&oacute; thể l&agrave; am Ngọa V&acirc;n nơi Thượng ho&agrave;ng Trần Nh&acirc;n T&ocirc;ng tịch diệt nhập niết b&agrave;n&hellip;</div>
   04/02/2008 15:05
Du thuyền trên vịnh Lan Hạ

Du thuyền trên vịnh Lan Hạ

<div align="justify">Kh&ocirc;ng c&oacute; những hang động kỳ vĩ hay những ngọn n&uacute;i nhiều h&igrave;nh th&ugrave; như vịnh Hạ Long, nhưng vịnh Lan Hạ (C&aacute;t B&agrave;) lại rất dạng về sinh học với nhiều lo&agrave;i c&acirc;y cỏ, chim mu&ocirc;ng tr&ecirc;n mỏm đ&aacute; c&ugrave;ng những b&atilde;i tắm hoang sơ, &iacute;t s&oacute;ng, nước trong xanh đến tận đ&aacute;y, lu&ocirc;n hấp dẫn du kh&aacute;ch. Đến vịnh Lan Hạ, bạn kh&ocirc;ng những tắm biển, c&acirc;u c&aacute; m&agrave; c&ograve;n được du thuyền thưởng ngoạn những g&igrave; đẹp nhất của biển đảo C&aacute;t B&agrave;.</div>
   17/01/2008 09:52
Động Đá Bạc(Hòa Bình) - Bí ẩn từ thiên nhiên

Động Đá Bạc(Hòa Bình) - Bí ẩn từ thiên nhiên

<div align="justify">Truyền thuyết kể rằng, trong một lần xuống hạ giới v&igrave; qu&aacute; mải m&ecirc; với cảnh sắc thi&ecirc;n nhi&ecirc;n nơi trần tục n&ecirc;n c&aacute;c n&agrave;ng ti&ecirc;n đ&atilde; bị lạc v&agrave;o động Đ&aacute; Bạc. Cảnh đẹp l&agrave;m c&aacute;c n&agrave;ng kh&ocirc;ng muốn về thượng giới. Ngọc Ho&agrave;ng hay tin nổi giận liền đ&oacute;ng cửa nh&agrave; trời kh&ocirc;ng cho c&aacute;c n&agrave;ng về trời. Họ ở lại đ&oacute;, năm n&agrave;y qua năm kh&aacute;c v&agrave; đ&atilde; ho&aacute; th&acirc;n v&agrave;o c&aacute;c v&aacute;ch n&uacute;i. Từ đ&oacute; động đ&aacute; Bạc c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; động Ti&ecirc;n.</div>
   14/12/2007 14:18
Bà Điểm- Mười tám thôn vườn trầu (TP. Hồ Chí Minh)

Bà Điểm- Mười tám thôn vườn trầu (TP. Hồ Chí Minh)

<div align="justify">Mười t&aacute;m Th&ocirc;n vườn trầu thuộc địa phận huyện H&oacute;c M&ocirc;n, ngoại vi th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố chưa đầy 10 km. Từ xa xưa, d&acirc;n v&ugrave;ng n&agrave;y đ&atilde; nổi tiếng l&agrave; khẳng kh&aacute;i, trọng nghĩa khinh t&agrave;i, gi&agrave;u l&ograve;ng tương th&acirc;n tương &aacute;i. Vua t&ocirc;i nh&agrave; Nguyễn cũng phải mặc nhi&ecirc;n chấp nhận lẽ thời của những người d&acirc;n &quot;cứng đầu cứng cổ&quot; ở nơi đ&acirc;y.</div>
   14/12/2007 13:45
Hồ Khởn - điểm du lịch sinh thái ở Hàm Yên (Tuyên Quang)

Hồ Khởn - điểm du lịch sinh thái ở Hàm Yên (Tuyên Quang)

<div align="justify"> Hồ Khởn (hay Hồ Khửn) rộng hơn 60 ha, nằm ở ph&iacute;a t&acirc;y bắc x&atilde; Th&aacute;i Sơn, tiếp gi&aacute;p thị trấn T&acirc;n Y&ecirc;n (H&agrave;m Y&ecirc;n). Theo tiếng T&agrave;y, &ldquo;khửn&rdquo; nghĩa l&agrave; bước l&ecirc;n, đi l&ecirc;n (khửn lườn: mời v&agrave;o nh&agrave;). Th&aacute;ng 12/2006, sau kỳ họp của HĐND huyện H&agrave;m Y&ecirc;n, hồ ch&iacute;nh thức đổi t&ecirc;n th&agrave;nh hồ Th&aacute;i Sơn.</div>
   14/12/2007 13:41
Phật Tích Tòng Lâm (Đồng Nai): chùa trắng giữa rừng tòng

Phật Tích Tòng Lâm (Đồng Nai): chùa trắng giữa rừng tòng

<div align="justify"> Một trong những thắng cảnh ở huyện Long Th&agrave;nh, tỉnh Đồng Nai l&agrave; Phật T&iacute;ch T&ograve;ng L&acirc;m. Đ&acirc;y l&agrave; quần thể kiến tr&uacute;c cụm ch&ugrave;a c&oacute; những n&eacute;t văn h&oacute;a đặc sắc. Trong kh&ocirc;ng gian tr&agrave;n đầy b&oacute;ng r&acirc;m của c&aacute;c c&acirc;y cổ thụ, du kh&aacute;ch cảm thấy l&ograve;ng m&igrave;nh thanh thản lạ thường. Điều để lại ấn tượng cho du kh&aacute;ch l&agrave; d&ograve;ng suối thi&ecirc;n nhi&ecirc;n trong vắt chảy ngang qua ch&ugrave;a. Cũng từ đ&oacute; m&agrave; trước kia h&ograve;a thượng tổ sư nảy sinh &yacute; định x&acirc;y dựng th&agrave;nh một đại gi&agrave; lam như ng&agrave;y nay. Nước suối m&aacute;t lạnh c&oacute; thể hạ nhiệt ngọn lửa trần tục mỗi khi kh&aacute;ch thập phương d&ugrave;ng đến. Do vậy, kh&ocirc;ng ngẫu nhi&ecirc;n con suối được mang t&ecirc;n suối &quot;giải tho&aacute;t&quot;. <br /> </div>
   14/12/2007 13:39
Đền Đại Cại (Yên Bái)- một di tích lịch sử độc đáo

Đền Đại Cại (Yên Bái)- một di tích lịch sử độc đáo

<div align="justify"> Quần thể di t&iacute;ch đền &ETH;ại Cại thuộc x&atilde; T&acirc;n Lĩnh, huyện Lục Y&ecirc;n, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Y&ecirc;n B&aacute;i khoảng 80km. Quần thể di t&iacute;ch lịch sử n&agrave;y bao gồm đ&igrave;nh Bến Lăn, ch&ugrave;a th&aacute;p đất nung Hắc Y, đền &ETH;ại Cại v&agrave; th&agrave;nh nh&agrave; Bầu bao bọc quanh b&atilde;i đua ngựa huấn luyện kỵ binh.</div>
   14/12/2007 13:37
Khu di tích Phủ Giầy (Nam Định)

Khu di tích Phủ Giầy (Nam Định)

<div align="justify">Từ th&agrave;nh phố Nam Định đi theo đường lộ 10 tới n&uacute;i G&ocirc;i, rẽ phải 3 km l&agrave; tới khu di t&iacute;ch Phủ Giầy. Phủ Giầy l&agrave; t&ecirc;n gọi chung cho c&aacute;c di t&iacute;ch thờ b&agrave; Ch&uacute;a Liễu Hạnh thuộc x&atilde; Kim Th&aacute;i, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đ&acirc;y l&agrave; quần thể di t&iacute;ch được x&acirc;y dựng trong một khu vực địa l&yacute; c&oacute; nhiều dấu vết văn ho&aacute; của cư d&acirc;n Việt xưa v&agrave; nay. C&aacute;ch đ&oacute; kh&ocirc;ng xa c&oacute; n&uacute;i L&ecirc;, n&uacute;i G&ocirc;i, với c&aacute;c hang động nơi cư tr&uacute; của Người tiền sử. Với những di vật văn ho&aacute; thời kỳ đồ đ&aacute;: R&igrave;u đ&aacute;, cuốc đ&aacute;... l&agrave; những dấu vết văn ho&aacute;, chứng tỏ sự xuất hiện kh&aacute; sớm của con người tr&ecirc;n mảnh đất n&agrave;y! Điều n&agrave;y, dễ d&agrave;ng giải th&iacute;ch cho việc bảo lưu những dấu vết văn ho&aacute; bản địa, những t&iacute;n ngưỡng d&acirc;n gian thuần Việt, Phủ Giầy l&agrave; một hiện tượng t&iacute;n ngưỡng d&acirc;n gian thuần Việt, tồn tại v&agrave; c&oacute; sức hấp dẫn kh&aacute;ch h&agrave;nh hương h&agrave;ng v&agrave;i ba thế kỷ nay.</div>
   23/11/2007 08:35
Về thăm miệt vườn Cồn Ốc – Bến Tre

Về thăm miệt vườn Cồn Ốc – Bến Tre

<div align="justify"> Cồn Ốc l&agrave; cồn nổi lớn nhất tr&ecirc;n s&ocirc;ng H&agrave;m Lu&ocirc;ng, thuộc x&atilde; Hưng Phong, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre, c&aacute;ch thị x&atilde; Bến Tre khoảng hơn 10km, c&oacute; diện t&iacute;ch tự nhi&ecirc;n 647ha. Ban đầu, nơi đ&acirc;y chỉ l&agrave; một cồn nhỏ v&agrave; thấp, c&oacute; nhiều ốc b&aacute;m v&agrave;o c&aacute;c lo&agrave;i c&acirc;y ngập nước tr&ecirc;n nền ph&ugrave; sa, v&igrave; vậy mới c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Cồn Ốc.</div>
   23/11/2007 08:32
Cửa biển Lộc An - Một di tích lịch sử của Vũng Tàu

Cửa biển Lộc An - Một di tích lịch sử của Vũng Tàu

<div align="justify"> Đường đi đến Lộc An rất đẹp, theo quốc lộ 51B đến B&agrave; Rịa, rẽ v&agrave;o lối đi đến thị trấn Long Hải qua khu n&uacute;i Minh Đạm, nếu đ&uacute;ng dịp lễ Gi&aacute;ng Sinh v&agrave; năm mới du kh&aacute;ch sẽ được chứng kiến cảnh đẹp của rừng c&acirc;y Anh Đ&agrave;o bạt ng&agrave;n thi nhau đua sắc đủ m&agrave;u; trắng tinh, trắng xanh, hơi t&iacute;m v&agrave; hơi v&agrave;ng tr&agrave;n ra hai b&ecirc;n đường như vẫy gọi; như ch&agrave;o mời l&agrave;m cho du kh&aacute;ch qu&ecirc;n đi nỗi mệt mỏi đường xa, qua rừng Anh Đ&agrave;o hai b&ecirc;n đường l&agrave; rừng c&acirc;y chạy d&agrave;i tới cửa biển. Tại đ&acirc;y du kh&aacute;ch c&oacute; dịp đến thăm chợ c&aacute; của x&atilde;, chứng kiến từng đo&agrave;n ghe thuyền của ngư d&acirc;n ra v&agrave;o, neo đậu ở cửa biển, ghi lại những h&igrave;nh ảnh lao động cần c&ugrave; của ngư d&acirc;n.</div>
   23/11/2007 08:06
Cụm đảo Hòn Khoai- Những địa danh nổi tiếng của Cà Mau

Cụm đảo Hòn Khoai- Những địa danh nổi tiếng của Cà Mau

<div align="justify">Cụm đảo H&ograve;n khoai nằm c&aacute;ch đất liền mũi C&agrave; Mau 14 hải l&yacute; nh&igrave;n từ hướng Đ&ocirc;ng Nam, thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh C&agrave; Mau. Cụm đảo H&ograve;n Khoai được tạo th&agrave;nh bởi 5 h&ograve;n ch&iacute;nh nằm quần tụ th&agrave;nh cụm đảo đẹp như H&ograve;n Tượng, H&ograve;n Sao, H&ograve;n Đồi Mồi, H&ograve;n Kh&ocirc;, H&ograve;n Lớn..., trong đ&oacute; H&ograve;n Khoai (H&ograve;n Lớn) c&oacute; độ cao 318m so với mặt nước biển v&agrave; diện t&iacute;ch rộng 4km.</div>
   23/11/2007 08:03
Ngôi chùa có nhiều kỷ lục (TP.Phan Thiết)

Ngôi chùa có nhiều kỷ lục (TP.Phan Thiết)

<div align="justify"> Tọa lạc tại đường Trần Quang Khải (phường Hưng Long, TP.Phan Thiết), ch&ugrave;a Phật Quang được x&acirc;y dựng v&agrave;o khoảng những năm đầu của thế kỷ 18. Theo lịch sử, đ&acirc;y l&agrave; thời điểm những người Việt đầu ti&ecirc;n đến v&ugrave;ng đất Phan Thiết-B&igrave;nh Thuận n&ecirc;n ch&ugrave;a xem l&agrave; ng&ocirc;i ch&ugrave;a l&acirc;u đời nhất của th&agrave;nh phố biển Phan Thiết.</div>
   23/11/2007 07:59
Đèo Tam Điệp : Một di tích, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình

Đèo Tam Điệp : Một di tích, danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình

<div align="justify"> Đ&egrave;o Tam Điệp l&agrave; một tuyến ph&ograve;ng ngự rất lợi hại, mang vị tr&iacute; chiến lược quan trọng trong qu&acirc;n sự cũng như bức tường th&agrave;nh thi&ecirc;n nhi&ecirc;n &aacute;n ngữ cong đường thi&ecirc;n l&yacute; ra Bắc v&agrave;o Nam.</div>
   19/11/2007 08:06