Sự kiện Du lịch

Tháng 12: Khai mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc 2008

Tháng 12: Khai mạc Ngày hội Văn hoá - Thể thao và Du lịch vùng Đông Bắc 2008

<div align="justify">Sau thời gian ho&atilde;n do mưa lũ, vừa qua, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ng&agrave;y hội Văn ho&aacute; - Thể thao v&agrave; Du lịch v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Bắc 2008 đ&atilde; ấn định Ng&agrave;y hội sẽ được tiến h&agrave;nh trong thời gian từ ng&agrave;y 12 đến 14/12.</div>
   27/11/2008 10:45
Thành phố Hội An ký hợp tác với thành phố Kiama, Australia

Thành phố Hội An ký hợp tác với thành phố Kiama, Australia

<div align="justify">S&aacute;ng 25-11, tại th&agrave;nh phố Hội An, UBND TP Hội An đ&atilde; long trọng tổ chức lễ k&yacute; kết thỏa thuận hợp t&aacute;c&nbsp;tr&ecirc;n 8 lĩnh vực: Văn h&oacute;a thể thao, gi&aacute;o dục đ&agrave;o tạo, đầu tư, thương mại, du lịch, qui hoạch đ&ocirc; thị, giải quyết việc l&agrave;m, c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin giữa th&agrave;nh phố Hội An v&agrave; Hội đồng TP Kiama- Australia.</div>
   26/11/2008 10:57
Du lịch VN cần tạo ưu thế từ sản phẩm

Du lịch VN cần tạo ưu thế từ sản phẩm

<div align="justify">Việt Nam c&oacute; chi ph&iacute; tour tương đối thấp nhưng c&aacute;c nước l&acirc;n cận như Th&aacute;i Lan, Campuchia cũng c&oacute; mức gi&aacute; tương tự thậm ch&iacute; thấp hơn. Do đ&oacute;, chất lượng sản phẩm mới l&agrave; ưu thế cạnh tranh của kế hoạch tiếp thị cho du lịch Việt Nam.</div>
   25/11/2008 09:17
Phát triển du lịch mạo hiểm ở Việt Nam: Cần một "cú hích"

Phát triển du lịch mạo hiểm ở Việt Nam: Cần một "cú hích"

<div align="justify">Du lịch mạo hiểm l&agrave; loại h&igrave;nh đang thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m của kh&aacute;ch du lịch, đặc biệt l&agrave; du kh&aacute;ch quốc tế bởi sự hấp dẫn, độc đ&aacute;o, đầy l&ocirc;i cuốn. Những năm gần đ&acirc;y, để thỏa m&atilde;n nhu cầu kh&aacute;m ph&aacute; của m&igrave;nh, du kh&aacute;ch ở c&aacute;c quốc gia tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; đặt ch&acirc;n tới tận v&ugrave;ng nam cực lạnh gi&aacute;, du lịch vũ trụ&hellip; Tuy nhi&ecirc;n, du lịch mạo hiểm ở Việt Nam, d&ugrave; c&oacute; tiềm năng lớn nhưng vẫn c&ograve;n thiếu chuy&ecirc;n nghiệp, thiếu kinh nghiệm, chưa tạo được sức bật.</div>
   24/11/2008 10:44
Tàu biển quốc tế đầu tiên khai thác du lịch biển nội địa Việt Nam thăm Hạ Long

Tàu biển quốc tế đầu tiên khai thác du lịch biển nội địa Việt Nam thăm Hạ Long

<div align="justify">Ng&agrave;y 19/11/2008, t&agrave;u biển quốc tế ti&ecirc;u&nbsp;chuẩn&nbsp;4 sao quốc tịch Panama: Jupiter Cruise (h&atilde;ng t&agrave;u biển quốc tế V-ship)&nbsp;đến tham quan v&agrave; khảo s&aacute;t c&aacute;c thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n t&agrave;u Jupiter Cruise thăm Hạ Long trong &nbsp;chương&nbsp; tr&igrave;nh mở rộng c&aacute;c&nbsp;tour du lịch tham quan&nbsp;thắng cảnh của Việt Nam như: Đ&agrave; Nẵng, Nha Trang, TP.HCM, Vũng T&agrave;u, C&ocirc;n Đảo, Ph&uacute; Quốc.</div>
   21/11/2008 10:30
Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh duyên hải miền Trung lĩnh vực VH,TT&DL

Hội thảo Xúc tiến đầu tư vào các tỉnh duyên hải miền Trung lĩnh vực VH,TT&DL

<div align="justify">Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch sẽ tổ chức hội thảo &quot;X&uacute;c tiến đầu tư v&agrave;o c&aacute;c tỉnh duy&ecirc;n hải miền Trung lĩnh vực văn h&oacute;a, thể thao v&agrave; du lịch&quot; tại th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o ng&agrave;y 28.11.</div>
   20/11/2008 10:10
Phú Thọ với vai trò trưởng nhóm "Du lịch về cội nguồn 2009"

Phú Thọ với vai trò trưởng nhóm "Du lịch về cội nguồn 2009"

<div align="justify">Ph&uacute; Thọ, L&agrave;o Cai v&agrave; Y&ecirc;n B&aacute;i l&agrave; những điểm đến quan trọng trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Du lịch về cội nguồn&rdquo; được tổ chức h&agrave;ng năm. Kh&aacute;c với mọi năm, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; trưởng nh&oacute;m của năm 2009, Ph&uacute; Thọ đang t&iacute;ch cực chuẩn bị cho kế hoạch năm tới.</div>
   19/11/2008 10:17
Quảng bá văn hoá Ba Lan tại Việt Nam: Khai mạc Đêm Triển lãm ảnh Cracow và Buổi trình diễn Piano nhạc Chopin

Quảng bá văn hoá Ba Lan tại Việt Nam: Khai mạc Đêm Triển lãm ảnh Cracow và Buổi trình diễn Piano nhạc Chopin

<div align="justify">Tối 15.11.2008, Đ&ecirc;m Triển l&atilde;m ảnh Cracow v&agrave; Buổi tr&igrave;nh diễn Piano nhạc Chopin sẽ được khai mạc tại Nh&agrave; h&aacute;t lớn H&agrave; Nội &ndash; H&agrave; Nội, Nh&acirc;n dịp Kỷ niệm 90 năm ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh nước Cộng h&ograve;a Ba Lan. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động quảng b&aacute; văn h&oacute;a gi&uacute;p cho người xem hiểu về đất nước Ba Lan, cũng như những nhạc phẩm nổi tiếng của nghệ sỹ Piano vĩ đại Chopin, do Đại sứ qu&aacute;n Ba Lan tại H&agrave; Nội tổ chức.</div>
   14/11/2008 10:01
Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 2009

Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu 2009

<div align="justify">Trong c&aacute;c ng&agrave;y từ 26/1 - 4/2/2009 (tức mồng 1 đến 10 Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Kỷ Sửu), tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng t&agrave;u sẽ tổ chức Ng&agrave;y hội Văn h&oacute;a - Du lịch B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u 2009. Ng&agrave;y hội Văn h&oacute;a &ndash; Du lịch B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u 2009 sẽ lấy văn h&oacute;a, du lịch, đời sống l&agrave;m nội dung ch&iacute;nh v&agrave; c&oacute; sự kết nối với yếu tố truyền thống lịch sử. </div>
   11/11/2008 09:14
Hội nghị "Đảm bảo chất lượng phát triển nguồn nhân lực du lịch": Đào tạo nhân lực du lịch chất lượng - Không thể đột phá!

Hội nghị "Đảm bảo chất lượng phát triển nguồn nhân lực du lịch": Đào tạo nhân lực du lịch chất lượng - Không thể đột phá!

<div align="justify">Ng&agrave;y 06/11/2008 vừa qua, Dự &aacute;n hỗ trợ nguồn nh&acirc;n lực du lịch đ&atilde; tổ chức Hội nghị &quot;Đảm bảo chất lượng ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực du lịch&quot; tại TP.HCM. Tại hội nghị, &ocirc;ng Nguyễn Mạnh Cường, Ph&oacute; Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch khẳng định, mục ti&ecirc;u của ng&agrave;nh l&agrave; đến năm 2010 sẽ đưa du lịch trở th&agrave;nh ng&agrave;nh kinh tế mũi nhọn. Tuy nhi&ecirc;n, hiện nay, lực lượng lao động qua đ&agrave;o tạo trong ng&agrave;nh chưa vượt qua con số 30%.</div>
   10/11/2008 10:16
Sóc Trăng: Khai mạc Tuần văn hoá Khmer - lễ hội Ooc-om-bock năm 2008

Sóc Trăng: Khai mạc Tuần văn hoá Khmer - lễ hội Ooc-om-bock năm 2008

<div align="justify">Ng&agrave;y 06.11.2008, tại S&oacute;c Trăng đ&atilde; diễn ra Tuần văn ho&aacute; Khmer - lễ hội Ooc-om-bock năm 2008. Chương tr&igrave;nh sẽ k&eacute;o d&agrave;i đến ng&agrave;y 12.11.2008.</div>
   07/11/2008 09:26
Cuộc Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới sẽ kéo dài thêm 1 năm

Cuộc Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới sẽ kéo dài thêm 1 năm

<div align="justify">Theo th&ocirc;ng tin từ trang web: http://www.new7wonders.com của Tổ chức NewOpenWold, thời gian cuộc bầu chọn 7 kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới sẽ được k&eacute;o d&agrave;i trong suốt năm 2010 v&agrave; đến hết năm 2011.</div>
   06/11/2008 09:46
Triển lãm “Không gian văn hóa Việt Nam” tại Bắc Kinh

Triển lãm “Không gian văn hóa Việt Nam” tại Bắc Kinh

<div align="justify">Triển l&atilde;m &quot;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Việt Nam&quot; do Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Việt Nam, Đại sứ qu&aacute;n Việt Nam tại Trung Quốc phối hợp với Bộ Văn h&oacute;a Trung Quốc đồng tổ chức, đ&atilde; khai mạc tại Thư viện Thủ đ&ocirc; Bắc Kinh (Trung Quốc) ng&agrave;y 31/10/2008.</div>
   04/11/2008 09:15
Bộ VH,TT&DL: Họp báo công bố nội dung chương trình Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc 2008

Bộ VH,TT&DL: Họp báo công bố nội dung chương trình Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc 2008

<div align="justify">Chiều 30/10, tại H&agrave; Nội, Bộ VH,TT&amp;DL đ&atilde; phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố nội dung chương tr&igrave;nh Ng&agrave;y hội văn ho&aacute; thể thao v&agrave; du lịch c&aacute;c d&acirc;n tộc v&ugrave;ng Đ&ocirc;ng Bắc lần thứ VI/2008.</div>
   03/11/2008 10:24
Trung Quốc: Thương mại hóa di sản văn hóa đến mức nào?

Trung Quốc: Thương mại hóa di sản văn hóa đến mức nào?

<div align="justify">Tại hội thảo mới đ&acirc;y, c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; cảnh b&aacute;o rằng, phong c&aacute;ch sống thay đổi ở mức ch&oacute;ng mặt trong hơn 2 thập kỷ qua ở Trung Quốc đang g&acirc;y hại cho nhiều di sản văn h&oacute;a v&agrave; c&aacute;c loại h&igrave;nh nghệ thuật d&acirc;n gian.</div>
   29/10/2008 11:01
Bộ VH,TT&DL: Tổ chức Họp báo về Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

Bộ VH,TT&DL: Tổ chức Họp báo về Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009

<div align="justify">Ng&agrave;y 24.10, tại Trung t&acirc;m Hội nghị Quốc tế, 11 L&ecirc; Hồng Phong, H&agrave; Nội, Ban tổ chức Diễn đ&agrave;n Du lịch Asean 2009 (ATF 2009) do Thứ trưởng Bộ VH,TT&amp;DL ki&ecirc;m Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Trần Chiến Thắng chủ tr&igrave; đ&atilde; tổ chức họp b&aacute;o, th&ocirc;ng b&aacute;o những chương tr&igrave;nh hoạt động trong khu&ocirc;n khổ của Diễn đ&agrave;n sẽ được diễn ra từ ng&agrave;y 05 &ndash; 12.01.2009 tới tại H&agrave; Nội.</div>
   28/10/2008 13:26
UNESCO tiếp nhận hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

UNESCO tiếp nhận hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

<div align="justify">Mới đ&acirc;y, Ủy ban Quốc gia chương tr&igrave;nh con người v&agrave; sinh quyển (MAB) Việt Nam th&ocirc;ng b&aacute;o: hồ sơ đề cử khu dự trữ sinh quyển C&ugrave; Lao Ch&agrave;m - Hội An do Việt Nam lập v&agrave; đệ tr&igrave;nh đ&atilde; được UNESCO tiếp nhận v&agrave; sẽ được đưa v&agrave;o x&eacute;t duyệt trong năm nay.</div>
   27/10/2008 10:15
Cố đô Hoa Lư: Hướng đến danh mục Di sản Thế giới – Còn nhiều việc phải làm

Cố đô Hoa Lư: Hướng đến danh mục Di sản Thế giới – Còn nhiều việc phải làm

<div align="justify">Hội thảo về Gi&aacute; trị di sản văn h&oacute;a Cố đ&ocirc; Hoa Lư v&agrave; Khu du lịch sinh th&aacute;i Tr&agrave;ng An vừa được Bộ VH,TT &amp; DL - UBND tỉnh Ninh B&igrave;nh v&agrave; Hội Di sản Văn h&oacute;a Việt Nam tổ chức đ&atilde; n&ecirc;u vấn đề lập hồ sơ đề nghị UNESCO ghi nhận hai địa danh n&agrave;y v&agrave;o danh mục Di sản thế giới.</div>
   24/10/2008 10:11
Miễn 200$ phí ghi danh khi đăng ký nhập học tại buổi phỏng vấn với đại diện trường CAN (Thuộc Trường đại học La Trobe – chi nhánh Sydney)

Miễn 200$ phí ghi danh khi đăng ký nhập học tại buổi phỏng vấn với đại diện trường CAN (Thuộc Trường đại học La Trobe – chi nhánh Sydney)

<p align="justify">Trường Đại học La Trobe l&agrave; một trong 10 trường đại học danh tiếng về chất lượng giảng dạy v&agrave; ứng dụng h&agrave;ng đầu của &Uacute;c. Trường c&oacute; sự li&ecirc;n kết của hơn 260 trường đại học tr&ecirc;n thế giới với 28.000 sinh vi&ecirc;n theo học đến từ hơn 80 nước tr&ecirc;n thế giới. Trong đ&oacute;, Trường Australian Campus Network (ACN) &ndash; thuộc chi nh&aacute;nh của Trường Đại học La Trobe, tọa lạc tại trung t&acirc;m thương mại th&agrave;nh phố Sydney l&agrave; nơi đ&agrave;o tạo v&agrave; giảng dạy đạt ti&ecirc;u chuẩn chất lượng cao. </p> <div align="justify"> </div>
   22/10/2008 11:01
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hướng tới việc UNESCO công nhận lần thứ 2 theo tiêu chí đa dạng sinh học

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hướng tới việc UNESCO công nhận lần thứ 2 theo tiêu chí đa dạng sinh học

<div align="justify">Mới đ&acirc;y, Hội đồng Di sản văn ho&aacute; quốc gia vừa thống nhất đề nghị Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho ph&eacute;p Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch k&yacute; tr&igrave;nh hồ sơ gửi UNESCO c&ocirc;ng nhận Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ B&agrave;ng l&agrave; Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Thế giới lần thứ 2 về ti&ecirc;u ch&iacute; đa dạng sinh học.</div>
   20/10/2008 14:37