Sự kiện Du lịch

Nhật ký ảnh: Lễ tổng kết chương trình Mùa hè vô tận, giới thiệu chương trình Sắc Thu vàng 2007

Nhật ký ảnh: Lễ tổng kết chương trình Mùa hè vô tận, giới thiệu chương trình Sắc Thu vàng 2007

<p align="justify">Ng&agrave;y 14/9/2007, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động của những ng&agrave;y th&aacute;ng 9, đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch đ&atilde; tập trung về với c&ocirc;ng ty Du lịch Vietravel để c&ugrave;ng chia vui trong lễ tổng kết chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i&nbsp;M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận&nbsp;v&agrave; giới thiệu một sự kiện du lịch mới: Sắc thu v&agrave;ng 2007</p>
   17/09/2007 09:42
Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo, giới thiệu Hội chợ du lịch quốc tế lần III (ITE 2007)

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo, giới thiệu Hội chợ du lịch quốc tế lần III (ITE 2007)

<div align="justify">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave;m việc khẩn trương v&agrave; đầy cởi mở, Sở Du lịch th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, thay mặt BTC vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o nội dung của Hội chợ du lịch quốc tế lần III, năm 2007 với nhiều n&eacute;t mới v&agrave; độc đ&aacute;o. Hứa hẹn cho một h&igrave;nh ảnh mới của du lịch Việt Nam trước bạn b&egrave; quốc tế.</div>
   17/09/2007 08:50
Hãy cùng www.travel.com.vn bình chọn vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới và nhận lấy cơ hội đi tour Hạ Long giảm giá từ Vietravel

Hãy cùng www.travel.com.vn bình chọn vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên của thế giới và nhận lấy cơ hội đi tour Hạ Long giảm giá từ Vietravel

<div align="justify">&nbsp;&ldquo;H&atilde;y b&igrave;nh chọn Vịnh Hạ Long l&agrave; di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của thế giới&rdquo;, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; biểu ngữ lu&ocirc;n xuất hiện tr&ecirc;n b&aacute;o giấy cũng như b&aacute;o điện tử trong thời gian gần đ&acirc;y. Đ&acirc;y l&agrave; một chương tr&igrave;nh do tổ chức New Open World đề xuất, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh n&agrave;y, bạn b&egrave; quốc tế sẽ biết đến đất nước cũng như con người Việt Nam nhiều hơn v&agrave; đ&acirc;y sẽ l&agrave; một cơ hội để quảng b&aacute; ng&agrave;nh du lịch trong nước đến với Thế Giới. L&agrave; người Việt Nam, khi một danh lam thắng cảnh của đất nước được b&igrave;nh chọn l&agrave; kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của thế giới th&igrave; đ&oacute; l&agrave; niềm tự h&agrave;o rất lớn. Do đ&oacute; ch&uacute;ng h&atilde;y c&ugrave;ng nhau b&igrave;nh chọn cho sự kiện n&agrave;y để Việt Nam c&oacute; th&ecirc;m một danh lam thắng cảnh được đưa v&agrave;o danh s&aacute;ch của những kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n Thế Giới.</div>
   11/09/2007 16:55
Vietravel: Tổng kết chương trình Mùa hè vô tận, giới thiệu "Sắc Thu vàng" năm 2007

Vietravel: Tổng kết chương trình Mùa hè vô tận, giới thiệu "Sắc Thu vàng" năm 2007

<div align="justify">Sau 3 th&aacute;ng triển khai (5/6 &ndash; 5/9/2007), chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i &ldquo;<strong>M&ugrave;a h&egrave; v&ocirc; tận</strong>&rdquo; năm 2007 của <strong>c&ocirc;ng ty du lịch Vietravel</strong> đ&atilde; kết th&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. Kh&ocirc;ng chỉ gia tăng đ&aacute;ng kể về lượng du kh&aacute;ch, doanh thu đ&atilde; tăng khoảng 35% so với c&ugrave;ng kỳ.</div>
   10/09/2007 10:02
Cùng Vietravel bầu chọn cho Kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long

Cùng Vietravel bầu chọn cho Kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long

<p align="justify">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c như Angkor Wat, đảo Phục Sinh, Tượng nữ thần tự do c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng ai kh&ocirc;ng từng biết đến v&igrave; c&aacute;c yếu tố lịch sử, văn ho&aacute; v&agrave; sự nổi tiếng, thế nhưng tất cả đều lần lượt rơi lại ph&iacute;a sau trong kết quả b&igrave;nh chọn 7 kỳ quan mới của thế giới. Tất cả ho&agrave;n to&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o số phiếu bầu chọn của bạn.</p> <div align="justify"> </div>
   04/09/2007 17:02
Vietravel với tour Caravan Road Show 2007

Vietravel với tour Caravan Road Show 2007

<div align="justify">Sau khi trung t&acirc;m Caravan Vietravel được th&agrave;nh lập, cộng với nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng trước đ&oacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh tổ chức nhiều sự kiện caravan th&agrave;nh c&ocirc;ng, Vietravel đ&atilde; vinh dự được chọn l&agrave; nh&agrave; tổ chức chương tr&igrave;nh tour Caravan Roadshow Việt Trung 2007 diễn ra từ ng&agrave;y 22/10 đến ng&agrave;y 31/10/2007 cho những đo&agrave;n đại biểu của c&aacute;c bộ, ban ng&agrave;nh, v&agrave; doanh nghiệp Việt Nam đến Nam Ninh - Trung Quốc tham dự hội chợ Trung Quốc &ndash; Asean lần thứ IV nhằm quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh Việt Nam đến với bạn b&egrave; c&aacute;c nước tr&ecirc;n thế giới. Chương tr&igrave;nh tour Caravan được thiết kế cho hai đo&agrave;n theo hai cung đường qua c&aacute;c địa danh kh&aacute;c nhau k&egrave;m theo những sự kiện diễn ra tr&ecirc;n đường đi từ Việt Nam sang Trung Quốc v&agrave; họp mặt nhau tại điểm đến sau c&ugrave;ng l&agrave; Nam Ninh, hứa hẹn sẽ để lại một dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n cho những th&agrave;nh vi&ecirc;n tham dự.</div>
   28/08/2007 14:20
Tạp chí Ẩm thực – hướng tiếp cận mới của ngành du lịch Việt Nam

Tạp chí Ẩm thực – hướng tiếp cận mới của ngành du lịch Việt Nam

<p align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-style: normal">Ng&agrave;y 21/8/2007, chương tr&igrave;nh giới thiệu tạp ch&iacute; Thế giới Ẩm thực đ&atilde; ch&iacute;nh thức diễn ra tại nh&agrave; h&agrave;ng B&uacute;n ta &ndash; 136 Nam Kỳ Khởi Nghĩa quận I, đến dự buổi ra mắt c&oacute; khoảng hơn 100 quan kh&aacute;ch, ph&oacute;ng vi&ecirc;n v&agrave; những kh&aacute;ch mời đặc biệt.<o:p></o:p></span></p>
   22/08/2007 10:23
Cơ hội du lịch Hồng Kông – Ma Cau miễn phí khi tham dự cuộc thi “Anh Đẹp Du Lịch” trên www.travel.com.vn cùng Vietravel

Cơ hội du lịch Hồng Kông – Ma Cau miễn phí khi tham dự cuộc thi “Anh Đẹp Du Lịch” trên www.travel.com.vn cùng Vietravel

<div align="justify">Qua hơn 6 th&aacute;ng được triển khai, trang web: <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> đ&atilde; từng bước khẳng định vị thế l&agrave; một trang web h&agrave;ng đầu trong việc cung cấp th&ocirc;ng tin v&agrave; đặt tour du lich trực tuyến tại Việt Nam được nhiều người truy cập nhiều nhất. Trong định hướng nhằm quảng b&aacute; cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh du lịch hấp dẫn tr&ecirc;n đất nước Việt Nam cũng như tạo cầu nối để du kh&aacute;ch khắp nơi c&oacute; thể giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm du lịch với nhau, từ ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 8 năm 2007 đến ng&agrave;y 05 th&aacute;ng 11 năm 2007, c&ocirc;ng ty Vietravel ch&iacute;nh thức ph&aacute;t động cuộc thi &ldquo;Ảnh đẹp du lịch&rdquo; d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch v&agrave; độc giả tr&ecirc;n trang web: <a href="http://www.travel.com.vn/">www.travel.com.vn</a> .</div>
   10/08/2007 11:59
Festival Ninh Thuận 2007: Tiềm Ẩn Những Sắc Màu

Festival Ninh Thuận 2007: Tiềm Ẩn Những Sắc Màu

<div align="justify">H&ograve;a v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; lễ hội cả nước, Festival Ninh Thuận năm 2007 với chủ đề: &ldquo;Ninh Thuận hội nhập, ph&aacute;t triển v&agrave; th&acirc;n thiện&rdquo; l&agrave; dấu ấn kh&aacute; th&uacute; vị đối với du kh&aacute;ch trong v&agrave; nước. Tuy l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n nhưng lễ hội đ&atilde; mang đến cho du kh&aacute;ch kh&aacute; nhiều điều mới mẽ v&agrave; độc đ&aacute;o.</div>
   07/08/2007 17:25
Báo Du lịch phát hành phiên bản mới

Báo Du lịch phát hành phiên bản mới

<p align="justify">Vừa qua, b&aacute;o Du lịch &ndash; cơ quan của Tổng cục Du lịch Việt Nam đ&atilde; tổ chức giới thiệu ra mắt phi&ecirc;n bản mới với nhiều n&eacute;t cải tiến. Ph&aacute;t biểu khai mạc &Ocirc;ng Nguyễn B&aacute; Cổn &ndash; Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Du lịch đ&atilde; vui mừng th&ocirc;ng b&aacute;o sự kiện n&agrave;y. </p>
   07/08/2007 11:49
Giới thiệu du lịch miền Trung tại Thái Lan

Giới thiệu du lịch miền Trung tại Thái Lan

<div align="justify">Chiều ng&agrave;y 30.7, dưới sự chủ tr&igrave; của Tổng cục Du lịch Việt Nam, l&atilde;nh đạo ng&agrave;nh du lịch c&aacute;c tỉnh Quảng Nam, Thừa Thi&ecirc;n-Huế v&agrave; TP Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tổ chức một chương tr&igrave;nh Roadshow tại kh&aacute;ch sạn Amari Watergate, thủ đ&ocirc; Bangkok, Th&aacute;i Lan, giới thiệu tiềm năng v&agrave; c&aacute;c hoạt động du lịch - văn h&oacute;a của ba địa phương.</div>
   03/08/2007 10:27
   Đà Nẵng: Tổ chức cuộc thi “ảnh Du lịch Đà Nẵng 2007” và “sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Đà Nẵng”

Đà Nẵng: Tổ chức cuộc thi “ảnh Du lịch Đà Nẵng 2007” và “sáng tác biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Đà Nẵng”

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">THỂ LỆ CUỘC THI &ldquo; S&Aacute;NG T&Aacute;C BIỂU TƯỢNG (LOGO) V&Agrave;</span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> <span>KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH Đ&Agrave; NẴNG &rdquo;</span></span></p> </span></span>
   25/07/2007 11:10
Quyến rũ văn hóa Chăm - ẩm thực - du lịch - đua xe trên cát

Quyến rũ văn hóa Chăm - ẩm thực - du lịch - đua xe trên cát

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Arial">Festival tỉnh Ninh Thuận 2007 chủ đề <span style="FONT-FAMILY: Arial">Ninh Thuận tiềm ẩn những sắc m&agrave;u</span> diễn ra từ 15-21/8 mang nhiều n&eacute;t ri&ecirc;ng xuất ph&aacute;t từ văn h&oacute;a đặc trưng của v&ugrave;ng miền: Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a Raglai, <span style="FONT-FAMILY: Arial">Văn h&oacute;a Chăm- quyến rũ một sắc m&agrave;u</span>, Đua xe m&ocirc;t&ocirc; địa h&igrave;nh c&aacute;t, Văn h&oacute;a ẩm thực giới thiệu nhiều m&oacute;n ngon, Hội thi cừu đẹp&hellip;</span></p>
   24/07/2007 09:09
NHỮNG CỔ ĐỘNG ĐỘNG VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA VIETRAVEL ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN THÁI LAN

NHỮNG CỔ ĐỘNG ĐỘNG VIÊN ĐẦU TIÊN CỦA VIETRAVEL ĐÃ LÊN ĐƯỜNG ĐẾN THÁI LAN

<div align="justify">Tuy trận tứ kết giữa Việt Nam v&agrave; Iraq đến 20 giờ 20, ng&agrave;y 21/7/2007 mới diễn ra, nhưng ngay từ s&aacute;ng ng&agrave;y 20/7/2007, c&aacute;c cổ động vi&ecirc;n Vietravel đ&atilde; n&ocirc; nức l&ecirc;n đường với đầy đủ dụng cụ cổ động. N&agrave;o l&agrave; bandroll, cờ, trống, t&ugrave; v&agrave;&hellip; trong m&agrave;u &aacute;o đỏ truyền thống. Đo&agrave;n cổ động vi&ecirc;n đầu ti&ecirc;n đ&atilde; tập trung tại s&acirc;n bay Nội B&agrave;i v&agrave; cất c&aacute;nh v&agrave;o l&uacute;c 10g30 ph&uacute;t. </div>
   20/07/2007 12:21
Theo chân đoàn làm phim "Ký sự sông Amazon"

Theo chân đoàn làm phim "Ký sự sông Amazon"

<div align="justify">T&iacute;nh từ ng&agrave;y khởi h&agrave;nh 19/06/ 2007 cho đến ng&agrave;y 20/ 07/ 2007, đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; đ&atilde; trải qua gần 32 ng&agrave;y đ&ecirc;m của h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; đ&atilde; gửi đến kh&aacute;n giả truyền h&igrave;nh hơn 12 ph&oacute;ng sự với những cảnh quay thật hấp dẫn về 2 quốc gia l&agrave; Brazil v&agrave; Venezuela. Người du lịch Vietravel sẽ gửi đến du kh&aacute;ch đ&ocirc;i n&eacute;t những th&ocirc;ng tin về chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh th&uacute; vị n&agrave;y.</div>
   19/07/2007 10:09
Du lịch thông minh - Trào lưu du lịch mới

Du lịch thông minh - Trào lưu du lịch mới

<p align="justify">Traveling Smart l&agrave; thuật ngữ tiếng Anh được d&ugrave;ng nhiều trong thời gian gần đ&acirc;y để n&oacute;i về một tr&agrave;o lưu du lịch mới, tr&agrave;o lưu du lịch th&ocirc;ng minh, kh&aacute;c với những tour du lịch truyền thống trong đ&oacute; người ta ch&uacute; trọng đến lợi &iacute;ch của du kh&aacute;ch nhưng lại c&oacute; mức chi ph&iacute; thấp v&agrave; an to&agrave;n. Một số đặc th&ugrave; ch&iacute;nh của tr&agrave;o lưu n&agrave;y c&oacute; thể t&oacute;m tắt như sau.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   16/07/2007 17:20
Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007 sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

<div align="justify"><span>Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n 2007 trong thời gan 22 &ndash; 25/11.&nbsp;Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n lần n&agrave;y sẽ rất h&ograve;anh tr&aacute;ng, mang tầm khu vực sẽ được tổ chức tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; x&atilde; Kr&ocirc;ng Ana huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n.</span></div> <p align="justify"><br /> <br /> </p>
   09/07/2007 08:45
TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÀNG NGHỀ THANH CHIÊM

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI LÀNG NGHỀ THANH CHIÊM

<div align="justify">Ng&agrave;y 29-6, UBND huyện Điện B&agrave;n tỉnh Quảng Nam tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a l&agrave;ng nghề Thanh Chi&ecirc;m - t&aacute;i hiện v&agrave; giới thiệu lịch sử 405 năm dinh trấn Thanh Chi&ecirc;m - thu h&uacute;t h&agrave;ng ng&agrave;n du kh&aacute;ch trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia. </div>
   01/07/2007 14:07
“ĐÁM CƯỚI DƯỚI NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM” DO VIETRAVEL TỔ CHỨC ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG VÀ ĐẦY LÃNG MẠN.

“ĐÁM CƯỚI DƯỚI NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM” DO VIETRAVEL TỔ CHỨC ĐÃ DIỄN RA THÀNH CÔNG VÀ ĐẦY LÃNG MẠN.

<div align="justify">Trong xu hướng ng&agrave;y c&agrave;ng đa dạng h&oacute;a c&aacute;c loại h&igrave;nh dịch vụ du lịch cũng như thu h&uacute;t hơn nữa sự quan t&acirc;m của du kh&aacute;ch đến với những cảnh quang xinh đẹp, nổi tiếng tại Việt Nam, b&ecirc;n cạnh h&igrave;nh thức tour du lịch lặn biển kh&aacute;m ph&aacute; những cảnh vật tuyệt đẹp trong l&ograve;ng địa dương đ&atilde; được du kh&aacute;ch rất y&ecirc;u th&iacute;ch trong thời gian vừa qua, lần đầu ti&ecirc;n c&ocirc;ng ty Vietravel tiến h&agrave;nh tổ chức LỄ KẾT H&Ocirc;N DƯỚI L&Ograve;NG ĐẠI DƯƠNG cho những đ&ocirc;i t&igrave;nh nh&acirc;n muốn c&oacute; được những kỉ niệm thật ấn tượng về ng&agrave;y trọng đại của cuộc sống lứa đ&ocirc;i tại một trong số những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam &ndash; Nha Trang. Loại h&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới dưới nước&rdquo; l&agrave; một h&igrave;nh thức c&ograve;n kh&aacute; mới lạ nhưng đầy hấp dẫn đối với du kh&aacute;ch Việt Nam, được trải qua những giờ ph&uacute;t thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của lễ cưới trong một m&ocirc;i trường v&agrave; trạng th&aacute;i hết sức đặc biệt m&agrave; kh&ocirc;ng phải bất kỳ ai c&oacute; thể thực hiện, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; một yếu tố quan trọng m&agrave; Vietravel tin tưởng rằng đ&acirc;y sẽ l&agrave; một h&igrave;nh thức sản phẩm tour du lịch cuốn h&uacute;t du kh&aacute;ch trong thời gian sắp tới. </div>
   26/06/2007 10:53
LỄ HỘI "QUẢNG NAM - HÀNH TRÌNH DI SẢN 2007"

LỄ HỘI "QUẢNG NAM - HÀNH TRÌNH DI SẢN 2007"

<div align="justify">Đến v&agrave; cảm nhận vẻ đẹp di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương&quot;Lễ hội Quảng Nam - h&agrave;nh tr&igrave;nh di sản 2007&quot; với chủ đề &quot;Quảng Nam - Hội ngộ Di sản Văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương&quot; được Bộ Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin, Tổng cục Du lịch v&agrave; UBND tỉnh Quảng Nam đưa v&agrave;o hoạt động lễ hội hiện đại cấp quốc gia năm 2007, sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 26/6/2007 đến 30/6/2007. </div>
   21/06/2007 14:37