Sự kiện Du lịch

Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển loại hình Du lịch nông nghiệp tương xứng với tiềm năng

Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển loại hình Du lịch nông nghiệp tương xứng với tiềm năng

<div align="justify">Du lịch n&ocirc;ng nghiệp, một loại h&igrave;nh du lịch phổ biến tr&ecirc;n thế giới. Nhiều nước đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng với lọai h&igrave;nh n&agrave;y nhưng ở nước ta - một nước n&ocirc;ng nghiệp, c&oacute; đầy đủ tiềm năng để x&acirc;y dựng, đưa v&agrave;o khai th&aacute;c nhưng đến nay vẫn chưa c&oacute; những bước ph&aacute;t triển tương xứng&hellip;</div>
   16/10/2008 10:29
Di sản thế giới và các mối đe dọa

Di sản thế giới và các mối đe dọa

<div align="justify">Tại Hội nghị lần thứ 32 tổ chức tại Quebec, Canada, Ủy ban di sản thế giới đ&atilde; dựa v&agrave;o b&aacute;o c&aacute;o định kỳ v&agrave; phương thức theo d&otilde;i tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n cầu để đưa ra dung mạo những nguy cơ đang đe dọa đến sự nguy&ecirc;n vẹn của c&aacute;c địa danh đ&atilde; được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; di sản thế giới.</div>
   15/10/2008 10:00
Khai mạc lễ hội dinh Thầy Thím

Khai mạc lễ hội dinh Thầy Thím

<div align="justify">Tối 12 th&aacute;ng 10, lễ hội dinh Thầy Th&iacute;m khai mạc tại x&atilde; T&acirc;n Tiến, thị x&atilde; La Gi, B&igrave;nh Thuận. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những lễ hội văn h&oacute;a t&iacute;n ngưỡng d&acirc;n gian lớn của B&igrave;nh Thuận, được tổ chức hằng năm v&agrave;o giữa th&aacute;ng 8 &acirc;m lịch, k&eacute;o d&agrave;i ba ng&agrave;y để tưởng nhớ vị tiền hiền l&agrave; thầy Th&iacute;m.</div>
   13/10/2008 10:16
Tổ chức Chương trình quảng bá du lịch đến khách Nhật và Hàn Quốc

Tổ chức Chương trình quảng bá du lịch đến khách Nhật và Hàn Quốc

<div align="justify">Ng&agrave;y 3/10 vừa qua Ng&agrave;nh du lịch v&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh Fam trip (tour l&agrave;m quen) tại Nha Trang cho khoảng 100 kh&aacute;ch mời l&agrave; đại diện c&aacute;c h&atilde;ng lữ h&agrave;nh, đại l&yacute; du lịch, b&aacute;o ch&iacute; của Nhật Bản v&agrave; H&agrave;n Quốc .</div>
   09/10/2008 08:47
Vịnh Hạ Long vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 77 kỳ quan thế giới

Vịnh Hạ Long vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng 77 kỳ quan thế giới

<div align="justify">Hơn 1 tuần đứng ở vị tr&iacute; thứ 3, đến bảng cập nhật mới nhất ng&agrave;y 29/9, trong bảng xếp hạng 77 kỳ quan được bầu chọn nhiều nhất tr&ecirc;n trang web www.new7wonders.com vịnh Hạ Long đ&atilde; vươn l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 2.</div>
   03/10/2008 10:10
Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

<div align="justify">Ng&agrave;y hội Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch v&ugrave;ng đồng b&agrave;o Khmer Nam Bộ lần thứ IV sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 5 - 8/12/2008 tại Cần Thơ. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những sự kiện ch&iacute;nh của Năm du lịch quốc gia 2008. </div>
   02/10/2008 09:28
Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát thị trường Campuchia

Hiệp hội Du lịch Việt Nam khảo sát thị trường Campuchia

<div align="justify">Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đ&atilde; tổ chức đo&agrave;n doanh nghiệp hội vi&ecirc;n đi tham quan, khảo s&aacute;t thị trường Campuchia từ ng&agrave;y 27 đến 31/8/2008. </div>
   30/09/2008 09:53
Tưng bừng lễ hội Katê 2008 tại Bình Thuận

Tưng bừng lễ hội Katê 2008 tại Bình Thuận

<div align="justify">S&aacute;ng 28/9, h&agrave;ng ngh&igrave;n đồng b&agrave;o Chăm ở B&igrave;nh Thuận đ&atilde; vui đ&oacute;n lễ hội Kat&ecirc; 2008. Từ s&aacute;ng sớm, đ&ocirc;ng đảo b&agrave; con đ&atilde; tụ tập về th&aacute;p PoSah Inư - Th&agrave;nh phố Phan Thiết, để thực hiện nghi lễ rước y phục nữ thần PoSah Inư, tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; v&ocirc; c&ugrave;ng n&aacute;o nhiệt.</div>
   29/09/2008 11:18
Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long trở lại vị trí thứ 3

Bầu chọn 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long trở lại vị trí thứ 3

<div align="justify">Với những cố gắng nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng của Ban vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long thời gian qua, ng&agrave;y 22/9, tr&ecirc;n trang web ch&iacute;nh thức của tổ chức New Open World (NOW) www.new7wonders.com, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đ&atilde; bứt ph&aacute; ngoạn mục v&agrave; trở lại vị tr&iacute; thứ 3 trong danh s&aacute;ch bầu chọn 77 danh thắng c&oacute; số phiếu cao nhất.</div>
   24/09/2008 09:56
UNESCO công nhận di sản văn hóa: Không chỉ là hình ảnh quốc gia

UNESCO công nhận di sản văn hóa: Không chỉ là hình ảnh quốc gia

<div align="justify">Ng&agrave;y 29-9 tới, hồ sơ đề nghị UNESCO đưa d&acirc;n ca Quan họ Bắc Ninh v&agrave;o danh mục Di sản phi vật thể đại diện của nh&acirc;n loại sẽ được gửi đến tổ chức n&agrave;y.</div>
   23/09/2008 09:54
Diễn đàn du lịch Á - Âu: Phát triển những mô hình mới

Diễn đàn du lịch Á - Âu: Phát triển những mô hình mới

<div align="justify">Với chủ đề &ldquo;Tăng cường quan hệ đối t&aacute;c &Aacute; - &Acirc;u cho ph&aacute;t triển du lịch bền vững&rdquo;, Diễn đ&agrave;n du lịch &Aacute; - &Acirc;u do Việt Nam lần đầu ti&ecirc;n đăng cai tổ chức trong hai ng&agrave;y 11 v&agrave; 12-9 đ&atilde; thu h&uacute;t sự c&oacute; mặt của đại diện 43 nước. Th&ocirc;ng qua những hoạt động của diễn đ&agrave;n, người l&agrave;m du lịch đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m những kh&aacute;i niệm mới trong sự thay đổi của m&ocirc; h&igrave;nh du lịch thế giới&hellip;</div>
   19/09/2008 08:32
Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào du lịch

Lâm Đồng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào du lịch

<div align="justify">Trong những năm gần đ&acirc;y, tỉnh L&acirc;m Đồng đang tập trung k&ecirc;u gọi đầu tư, đặc biệt l&agrave; đầu tư nước ngo&agrave;i nhằm khai th&aacute;c tiềm năng du lịch của địa phương.</div>
   18/09/2008 09:00
Phiên họp thứ bảy Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia

Phiên họp thứ bảy Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia

<div align="justify">Vừa qua, tại H&agrave; Nội, Hội đồng Di sản văn ho&aacute; quốc gia đ&atilde; tổ chức Phi&ecirc;n họp thứ bảy. Bộ trưởng Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Ho&agrave;ng Tuấn Anh đ&atilde; tham dự buổi khai mạc Phi&ecirc;n họp.</div> &nbsp; <div align="justify">&nbsp;</div>
   17/09/2008 09:57
Lần đầu tiên tổ chức Festival Dừa

Lần đầu tiên tổ chức Festival Dừa

<div align="justify">Nh&acirc;n kỷ niệm 49 năm ng&agrave;y Bến Tre Đồng Khởi (17/1/1960 - 17/1/2009), UBND tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức Festival Dừa lần thứ I; dự kiến khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 16/1/2009. </div>
   16/09/2008 10:12
Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam đang giảm sút

Tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam đang giảm sút

<div align="justify">Suy tho&aacute;i kinh tế to&agrave;n cầu đ&atilde; ảnh hưởng r&otilde; rệt đến ng&agrave;nh du lịch Việt Nam. Nếu trong năm th&aacute;ng đầu năm, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến nước ta tăng 16,6% th&igrave; trong ba th&aacute;ng 6, 7, 8 lại giảm đi 15% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i.</div>
   15/09/2008 11:01
Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh: "Du lịch là cầu nối tinh thần đoàn kết hợp tác Á - Âu!"

Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL Hoàng Tuấn Anh: "Du lịch là cầu nối tinh thần đoàn kết hợp tác Á - Âu!"

<div align="justify">Bộ trưởng Bộ VH, TT &amp; DL Ho&agrave;ng Tuấn Anh trả lời phỏng vấn B&aacute;o Du Lịch nh&acirc;n Diễn đ&agrave;n Du lịch &Aacute; - &Acirc;u (ASEM) lần đầu ti&ecirc;n tổ chức tại Việt Nam.</div>
   12/09/2008 08:18
Diễn đàn du lịch Á - Âu

Diễn đàn du lịch Á - Âu

<div align="justify">Trong hai ng&agrave;y 11 v&agrave; 12/9/2008, tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch phối hợp với UBND TP. Hồ Ch&iacute; Minh, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Diễn đ&agrave;n du lịch &Aacute; - &Acirc;u (ASEM) lần thứ 3 với chủ đề &ldquo;Tăng cường quan hệ đối t&aacute;c &Aacute; - &Acirc;u v&igrave; ph&aacute;t triển du lịch bền vững&rdquo;. </div>
   11/09/2008 09:20
Nhã nhạc sẽ vào danh sách đại diện văn hóa phi vật thể của UNESCO: Xây dựng trung tâm lưu trữ riêng về Nhã nhạc

Nhã nhạc sẽ vào danh sách đại diện văn hóa phi vật thể của UNESCO: Xây dựng trung tâm lưu trữ riêng về Nhã nhạc

<div align="justify">Cho đến thời điểm hiện tại, Dự &aacute;n Nh&atilde; nhạc giai đoạn 2005-2008 của Trung t&acirc;m Bảo tồn di t&iacute;ch Cố đ&ocirc; Huế (TTBTDTCĐ) đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một dự &aacute;n chuẩn về bảo tồn di sản văn h&oacute;a phi vật thể của UNESCO. Kiến tr&uacute;c sư Ph&ugrave;ng Phu, Gi&aacute;m đốc TTBTDTCĐ Huế cho biết.</div>
   10/09/2008 08:55
Hội chọi trâu Đồ Sơn

Hội chọi trâu Đồ Sơn

<div align="justify">S&aacute;ng 8/9 (9 th&aacute;ng 8 &Acirc;m lịch), h&agrave;ng ngh&igrave;n du kh&aacute;ch, người d&acirc;n đổ về s&acirc;n vận động Đồ Sơn (Hải Ph&ograve;ng) tham dự hội chọi tr&acirc;u thường ni&ecirc;n. VnExpress.net đ&atilde; ghi lại những trận chiến, pha đ&aacute;nh hấp dẫn tại lễ hội n&agrave;y.</div>
   09/09/2008 16:05
Quảng bá du lịch Việt Nam tại Nga

Quảng bá du lịch Việt Nam tại Nga

<div align="justify">(Cinet) - Nh&acirc;n &quot;Ng&agrave;y Văn h&oacute;a Việt Nam tại Nga&quot; v&agrave; triển khai Chương tr&igrave;nh H&agrave;nh động Quốc gia về Du lịch, trong 2 ng&agrave;y (16/9 v&agrave; 18/9), tại 2 th&agrave;nh phố của Nga l&agrave; Maxcova v&agrave; St. Petersburg, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tổ chức giới thiệu du lịch Việt Nam.</div>
   08/09/2008 08:57