Sự kiện Du lịch

ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” ĐÃ KHỞI HÀNH

ĐOÀN LÀM PHIM “KÝ SỰ SÔNG AMAZON” ĐÃ KHỞI HÀNH

<div align="justify">Ng&agrave;y 19/ 06/ 2007 đo&agrave;n l&agrave;m phim &ldquo;K&yacute; sự s&ocirc;ng Amazon&rdquo; của Đ&agrave;i truyền h&igrave;nh TP. HCM với sự hướng dẫn v&agrave; tổ chức lịch tr&igrave;nh của c&ocirc;ng ty Vietravel đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi h&agrave;nh. Theo thiết kế của Vietravel, đo&agrave;n l&agrave;m phim sẽ đi qua 5 quốc gia l&agrave;: Brazil, Venezuela, Columbia, Peru,&nbsp;Polivia thuộc lưu vực s&ocirc;ng Amazon v&agrave; thời gian của chuyến đi l&agrave; 67 ng&agrave;y. </div>
   20/06/2007 15:15
VIETRAVEL VỚI HÀNH TRÌNH KÝ SỰ ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

VIETRAVEL VỚI HÀNH TRÌNH KÝ SỰ ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

<div align="justify">S&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng v&agrave; đầy quyết t&acirc;m chiến thắng l&agrave; những điều ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm nhận được tr&ecirc;n từng khu&ocirc;n mặt của những tay l&aacute;i bước v&agrave;o chặng đượng chinh phục những thử th&aacute;ch tr&ecirc;n chặng đường d&agrave;i 550 km từ Đ&agrave; Nẵng - Savannakhet - Mukdahan.</div>
   18/06/2007 08:28
ĐÀ NẴNG NÓNG LÊN CÙNG ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

ĐÀ NẴNG NÓNG LÊN CÙNG ISUZU DIESEL CHALLENGE 2007

<div align="justify">Ngay từ mờ s&aacute;ng ng&agrave;y 14/06/2007, gần 40 xe D-Max v&agrave; Hi-Lander đ&atilde; tập kết tại kh&aacute;ch sạn Đ&agrave; Nẵng. Nhiều hoạt động chuẩn bị trước giờ xuất ph&aacute;t đ&atilde; được Ban Tổ chức tiến h&agrave;nh nhanh ch&oacute;ng.</div>
   14/06/2007 15:02
Festival nghề truyền thống Huế - 2007: Trưng diễn ba nghề thủ công tuyệt kỹ Việt Nam

Festival nghề truyền thống Huế - 2007: Trưng diễn ba nghề thủ công tuyệt kỹ Việt Nam

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 8-10.6, tại TP Huế, Festival nghề truyền thống lần thứ 2 - 2007, với chủ đề &quot;320 năm Ph&uacute; Xu&acirc;n Huế, nghề truyền thống - bản sắc v&agrave; ph&aacute;t triển&quot; sẽ diễn ra quy tụ hơn 200 nghệ nh&acirc;n, b&agrave;n tay v&agrave;ng của 3 nghề truyền thống: Đ&uacute;c đồng, chạm khắc v&agrave; kim ho&agrave;n từ c&aacute;c l&agrave;ng nghề nổi tiếng trong cả nước. C&ugrave;ng với những chương tr&igrave;nh nghệ thuật, thời trang, triển l&atilde;m, hội thảo v&agrave; lễ hội, Festival nghề truyền thống lần n&agrave;y mang đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng cuộc trưng diễn sinh động những ng&oacute;n nghề tuyệt kỹ, những kỹ thuật tinh tế, sắc sảo của 3 nghề truyền thống gi&agrave;u bản sắc văn h&oacute;a Việt Nam. </div>
   14/06/2007 13:58
LỄ HỘI TRÁI CÂY NAM BỘ NĂM 2007 – RỰC RỠ NHỮNG SẮC MÀU

LỄ HỘI TRÁI CÂY NAM BỘ NĂM 2007 – RỰC RỠ NHỮNG SẮC MÀU

<div align="justify">L&agrave; sự kiện văn h&oacute;a &ndash; du lịch v&agrave; lễ hội lớn mang t&iacute;nh thường ni&ecirc;n, Lễ hội Tr&aacute;i c&acirc;y Nam bộ đ&atilde; trở th&agrave;nh một nếp sinh hoạt hấp dẫn đối với người d&acirc;n phương Nam v&agrave;o mỗi độ h&egrave; về. Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm tr&aacute;i c&acirc;y v&agrave;o m&ugrave;a v&agrave; khoe hương sắc để đ&oacute;n kh&aacute;ch tham quan. </div>
   12/06/2007 14:27