Tin Tức Du Lịch

LÀM SẠCH BÃI BIỂN BẰNG XE CÀO RÁC

LÀM SẠCH BÃI BIỂN BẰNG XE CÀO RÁC

<font face="Arial">Nhằm l&agrave;m sạch b&atilde;i biển v&agrave; thu h&uacute;t th&ecirc;m nhiều du kh&aacute;ch đến du lịch, ngay những ng&agrave;y đầu xu&acirc;n tại b&atilde;i biển Cửa L&ograve; (Nghệ An) v&agrave; Vũng T&agrave;u đ&atilde; đưa v&agrave;o sử dụng xe c&agrave;o r&aacute;c b&atilde;i biển để thu lượm những vỏ cua, ghẹ, ốc v&agrave; bao ny l&ocirc;ng nằm ngổn ngang bằng một thiết bị gắn ở đầu m&aacute;y k&eacute;o.</font>
   08/03/2007 14:22
DU LỊCH HỘI AN NĂM 2006

DU LỊCH HỘI AN NĂM 2006

<font face="Arial">Nhằm quảng b&aacute; s&acirc;u rộng cho năm du lịch quốc gia, lễ c&ocirc;ng bố &ldquo;Năm du lịch quốc gia 2006 &ndash; Quảng Nam một điểm đến hai di sản thế giới&rdquo; đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o dịp tết Nguy&ecirc;n Ti&ecirc;u (11/2) v&agrave; được truyền h&igrave;nh trực tiếp tại ba điểm Hội An &ndash; Mỹ Sơn &ndash; Chu Lai. </font>
   08/03/2007 14:21
SẼ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN TOÀN QUỐC BẰNG WEBSITE

SẼ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN TOÀN QUỐC BẰNG WEBSITE

<font face="Arial">Tổng cục Du lịch (TCDL) hiện nay đang x&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin tự động quản l&yacute; hướng dẫn vi&ecirc;n (HDV) tr&ecirc;n to&agrave;n quốc qua mạng Internet. Website n&agrave;y sẽ cập nhật c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin thường xuy&ecirc;n về mỗi HDV như cấp mới, cấp lại thẻ, nơi đang l&agrave;m việc&hellip; </font>
   08/03/2007 14:20
LỄ HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP LONDON

LỄ HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP LONDON

<font face="Arial">Hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuần lễ văn h&oacute;a&rdquo; do Đo&agrave;n sinh vi&ecirc;n Đại học tổng hợp London khởi xướng, chi hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Đại học Tổng hợp London (UCL) sẽ tổ chức lễ hội văn h&oacute;a Việt Nam đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều ng&agrave;y 22/2/2006 tại s&acirc;n trường của UCL. </font>
   08/03/2007 14:19
MỸ CHỈNH SỬA CẤP THỊ THỰC ĐỂ THU HÚT THÊM DU KHÁCH

MỸ CHỈNH SỬA CẤP THỊ THỰC ĐỂ THU HÚT THÊM DU KHÁCH

<font face="Arial">Đứng trước t&igrave;nh h&igrave;nh số du kh&aacute;ch giảm khoảng 10 triệu người trong giai đoạn 2000 &ndash; 2003, cũng như số sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i ni&ecirc;n kh&oacute;a 2003-2004 bị giảm trong v&ograve;ng 3 thập ni&ecirc;n n&agrave;y, ch&iacute;nh quyền Mỹ vừa th&ocirc;ng b&aacute;o kế hoạch cấp thị thực nhập cảnh qua đường điện tử, kể cả thực hiện phỏng vấn từ xa qua truyền h&igrave;nh video, dự kiến thử nghiệm từ cuối năm nay.</font>
   08/03/2007 14:18
KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KHÁCH SẠN QUỐC TẾ 3 SAO TẠI BẾN TRE

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG KHÁCH SẠN QUỐC TẾ 3 SAO TẠI BẾN TRE

<font face="Arial">Vừa qua, kh&aacute;ch sạn H&agrave;m Lu&ocirc;ng đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế 3 sao đầu ti&ecirc;n tại tỉnh Bến Tre đ&atilde; được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave;o ng&agrave;y 16/1/2006.</font>
   08/03/2007 14:17
PHÁT HIỆN BỘ TRANG PHỤC ĐỘC ĐÁO Ở QUẢNG TRỊ

PHÁT HIỆN BỘ TRANG PHỤC ĐỘC ĐÁO Ở QUẢNG TRỊ

<font face="Arial">Bộ trang phục gồm 7 chiếc &aacute;o được l&agrave;m từ vỏ c&acirc;y pi (loại c&acirc;y th&acirc;n mộc thẳng đứng, vỏ d&agrave;y, c&oacute; mủ m&agrave;u trắng đục, rất độc) c&oacute; ni&ecirc;n đại h&agrave;ng trăm năm vừa được tỉnh Quảng Trị ph&aacute;t hiện v&agrave; sưu tầm được.</font>
   08/03/2007 14:16
FESTIVAL BIỂN LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VŨNG TÀU

FESTIVAL BIỂN LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VŨNG TÀU

<font face="Arial">Với chủ đề &ldquo;Ấn tượng &ndash; Th&acirc;n thiện&rdquo;, Festival Biển tỉnh B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u năm 2006 dự kiến sẽ được tổ chức trong 5 ng&agrave;y (11/4 &ndash; 15/4/2006). Chương tr&igrave;nh sẽ được tổ chức l&agrave;m ba đợt với hoạt động ch&iacute;nh diễn ra trước Festival bắt đầu từ ng&agrave;y 15/2/2006 như: </font>
   08/03/2007 14:16
DỰ ÁN NÂNG CẤP NGŨ HÀNH SƠN Ở ĐÀ NẴNG

DỰ ÁN NÂNG CẤP NGŨ HÀNH SƠN Ở ĐÀ NẴNG

<font face="Arial">Khu danh thắng Ngũ H&agrave;nh Sơn đang được th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng đầu tư n&acirc;ng cấp trở th&agrave;nh một trong những sản phẩm chủ lực với c&aacute;c hạng mục: ...</font>
   08/03/2007 13:58
BỨC TƯỢNG LỚN NHẤT CHÂU ÂU SẮP ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

BỨC TƯỢNG LỚN NHẤT CHÂU ÂU SẮP ĐƯỢC KHÁNH THÀNH

<font face="Arial">Theo Th&ocirc;ng Tấn X&atilde; Việt Nam tại Nga cho biết, bức tượng cao 9m v&agrave; được coi l&agrave; lớn nhất ở Ch&acirc;u Au được ho&agrave;n tất tại B&ocirc;ng&ocirc;r&ocirc;txcơ thuộc tỉnh R&ocirc;xtốp (Nga) sẽ được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y 26/12 tới. </font>
   08/03/2007 13:57
LỄ HỘI PHONG NHA – KẺ BÀNG

LỄ HỘI PHONG NHA – KẺ BÀNG

<font face="Arial">Theo Ủy Ban Nh&acirc;n D&acirc;n&nbsp; tỉnh Quảng B&igrave;nh, lễ hội mang nhiều đặc t&iacute;nh ri&ecirc;ng của v&ugrave;ng đất Phong Nha &ndash; Kẻ B&agrave;ng như chợ qu&ecirc;, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a của c&aacute;c đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số trong v&ugrave;ng di sản, giao lưu văn ho&aacute;, văn nghệ, giải tr&iacute;&hellip; </font>
   08/03/2007 13:56
KHAI TRƯƠNG THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG Ở THÁI LAN

KHAI TRƯƠNG THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG Ở THÁI LAN

<font face="Arial">V&agrave;o ng&agrave;y 9/12 vừa qua, với sự c&oacute; mặt của c&ocirc;ng ch&uacute;a Th&aacute;i Lan Maha Chakri Sirindhorn, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang t&ecirc;n Thế giới đại dương Siam đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai trương tại Bangkok.</font>
   08/03/2007 13:56
THÊM MỘT SÂN GOLF MỚI ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

THÊM MỘT SÂN GOLF MỚI ĐƯỢC KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

<font face="Arial">Để đ&aacute;p ứng nhu cầu chơi golf của du kh&aacute;ch, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ch quốc tế, ngo&agrave;i s&acirc;n golf Ng&ocirc;i sao ch&iacute; Linh ở Hải Dương, vừa qua, C&ocirc;ng ty cổ phần v&agrave; ph&aacute;t triển đ&ocirc; thị Vĩnh Ph&uacute;c đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng lễ khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng CLB thể thao ngo&agrave;i trời &ndash; s&acirc;n golf Đầm Vạc (Vĩnh Y&ecirc;n).</font>
   08/03/2007 13:54
HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ - CƠ HỘI CHO NHIỀU NGƯỜI

HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ - CƠ HỘI CHO NHIỀU NGƯỜI

<font face="Arial">Cho đến thời điểm n&agrave;y đ&atilde; c&oacute; hơn 20 h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế c&oacute; mặt tại Việt Nam, nhưng h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ l&agrave; một thị trường c&ograve;n bị bỏ trống v&agrave; &iacute;t được ai quan t&acirc;m. Nắm bắt được nhu cầu đi lại ng&agrave;y c&agrave;ng tăng với gi&aacute; v&eacute; vừa phải, c&aacute;c h&atilde;ng nước ngo&agrave;i đang tranh thủ cơ hội để tiếp cận thị trường đến thời điểm 2008.</font>
   08/03/2007 13:53
CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG VỚI CUỘC THI ẢNH DÀNH CHO DU KHÁCH

CƠ HỘI TRÚNG THƯỞNG VỚI CUỘC THI ẢNH DÀNH CHO DU KHÁCH

<font face="Arial">Lần đầu ti&ecirc;n cuộc thi ảnh mang t&ecirc;n Uniquely2Me (độc đ&aacute;o vơ&iacute; t&ocirc;i) d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch tới Singapore v&agrave; người d&acirc;n địa phương được Tổng cục Du lịch Singapore (STB) tổ chức.</font>
   08/03/2007 13:51
ĐI TOUR CÀ PHÊ

ĐI TOUR CÀ PHÊ

<font face="Arial">Được xem l&agrave; thủ phủ của c&agrave; ph&ecirc; Việt Nam, Đăk Lăk c&oacute; 165.000 ha trồng c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; sản phẩm được xuất khẩu đến 67 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ.</font>
   08/03/2007 13:50
HOAN NGHÊNH KIỀU BÀO VỀ QUÊ ĂN TẾT

HOAN NGHÊNH KIỀU BÀO VỀ QUÊ ĂN TẾT

<font face="Arial">Theo &ocirc;ng Nguyễn Chơn Trung &ndash; Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngo&agrave;i - cho biết &ldquo;Tết d&acirc;n tộc l&agrave; cơ hội lơn nhất trong năm để chăm s&oacute;c kiều b&agrave;o, v&igrave; thế chương tr&igrave;nh đ&oacute;n Tết B&iacute;nh Tuất năm nay sẽ phong ph&uacute;, hấp dẫn, vui hơn v&agrave; c&agrave;ng được ph&aacute;t huy hơn&nbsp; năm ngo&aacute;i&rdquo;.</font>
   08/03/2007 12:16
VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 24H

VÒNG QUANH THẾ GIỚI TRONG 24H

<font face="Arial">Để thực hiện ước mơ n&agrave;y, xin vui l&ograve;ng cứ đến c&ocirc;ng vi&ecirc;n Aiinsworld ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi (H&agrave;n Quốc). C&ocirc;ng vi&ecirc;n nay nằm ngay b&ecirc;n trong khu Li&ecirc;n hợp Văn h&oacute;a v&agrave; Điện ảnh Bucheon với tr&ecirc;n 109 m&ocirc; h&igrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c nổi tiếng thế giới thu nhỏ.</font>
   08/03/2007 12:15
LÀM DU LỊCH NÔNG TRẠI

LÀM DU LỊCH NÔNG TRẠI

<font face="Arial">Mệt mỏi cuộc sống đ&ocirc; thị với nhiều ồn &agrave;o v&agrave; x&ocirc; bồ, ng&agrave;y nay người d&acirc;n Mỹ lại th&iacute;ch trải qua những ng&agrave;y cuối tuần ở n&ocirc;ng th&ocirc;n. Ch&iacute;nh điều n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho n&ocirc;ng d&acirc;n Mỹ kh&ocirc;ng chỉ giỏi về sản xuất n&ocirc;ng nghiệp m&agrave; c&ograve;n kinh doanh du lịch c&oacute; hời ngay ch&iacute;nh tr&ecirc;n trang trại của m&igrave;nh.</font>
   08/03/2007 12:12
CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

CHIÊM NGƯỠNG THÁC NIAGARA HÙNG VĨ

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một trong hai d&ograve;ng th&aacute;c lớn nhất thế giới (sau th&aacute;c Victoria ở Ch&acirc;u Phi) với chiều cao khoảng 50m. Do ở giữa th&aacute;c c&oacute; đảo nhỏ n&ecirc;n chia cắt th&aacute;c th&agrave;nh hai phần: một b&ecirc;n được gọi l&agrave; th&aacute;c M&oacute;ng Ngựa v&agrave; một b&ecirc;n t&ecirc;n l&agrave; th&aacute;c American Falls (do nằm ph&iacute;a Mỹ).</font>
   08/03/2007 12:04