Tin Tức Du Lịch

RỐI NƯỚC VIỆT NAM TẠI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

RỐI NƯỚC VIỆT NAM TẠI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Từ ng&agrave;y 2 &ndash; 8/4/2206, Đo&agrave;n nghệ thuật m&uacute;a rối nước Việt Nam sẽ đến tr&igrave;nh diễn tại Trung t&acirc;m xiếc m&ugrave;a Đ&ocirc;ng ở quận 11 &ndash; Paris. Đ&acirc;y l&agrave; chuyến lưu diễn theo lời mời của Ph&aacute;p trong Li&ecirc;n hoan nghệ thuật thế giới năm 2006. </font>
   08/03/2007 14:56
VIỆT NAM XẾP HẠNG 6 TRÊN TOP 10 CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

VIỆT NAM XẾP HẠNG 6 TRÊN TOP 10 CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

<font face="Arial">Theo kết quả nghi&ecirc;n cứu của Hội đồng du lịch v&agrave; lữ h&agrave;nh thế giới (WTTC) phối hợp với Oxford Economic Forecasting (OEF), Việt Nam được xếp hạng 6 trong Top 10 c&aacute;c nước ph&aacute;t triển du lịch v&agrave; lữ h&agrave;nh tốt nhất trong thời gian từ 2007 đến 2016.</font>
   08/03/2007 14:55
ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

<font face="Arial">Cuộc đua dự kiến sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 1 &ndash; 10/9/2006 tại Đ&agrave; Nẵng, với gần 20 thuyền buồm đến từ nhiều nước theo một hải tr&igrave;nh đua ngắn (vịnh Đ&agrave; Nẵng - khu du lịch Furama Resort) v&agrave; hải tr&igrave;nh d&agrave;i (Mỹ Kh&ecirc; - C&ugrave; lao Ch&agrave;m, Mỹ Kh&ecirc; - Bắc Hải V&acirc;n).</font>
   08/03/2007 14:54
THAM QUAN ĐÀ NẴNG BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG

THAM QUAN ĐÀ NẴNG BẰNG MÁY BAY TRỰC THĂNG

<font face="Arial">Li&ecirc;n tiếp trong hai ng&agrave;y 31-3 v&agrave; 1-4-2006, tại s&acirc;n bay Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; tổ chức chuyến tham quan bằng trực thăng đầu ti&ecirc;n cho khoảng 200 du kh&aacute;ch l&agrave; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin h&agrave;ng đầu của Tập đo&agrave;n c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin Autodesk của Mỹ.</font>
   08/03/2007 14:53
KHAI HỘI LÀNG CÁ CÁT BÀ

KHAI HỘI LÀNG CÁ CÁT BÀ

<font face="Arial">Tối 31-3 vừa qua, tại đảo C&aacute;t B&agrave;, huyện C&aacute;t Hải, tỉnh Hải Ph&ograve;ng đ&atilde; tổ chức lễ khai trương họat động du lịch C&aacute;t B&agrave; 2006. </font>
   08/03/2007 14:51
MỸ SƠN MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN BAN ĐÊM

MỸ SƠN MỞ CỬA ĐÓN KHÁCH THAM QUAN BAN ĐÊM

<font face="Arial">Theo th&ocirc;ng tin từ Sở Du lịch Quảng Nam, ng&agrave;y 11-3 tới, lần đầu ti&ecirc;n di sản văn h&oacute;a thế giới Mỹ Sơn sẽ ch&iacute;nh thức mở cửa đ&oacute;n kh&aacute;ch tham quan v&agrave;o ban đ&ecirc;m.</font>
   08/03/2007 14:41
MỞ TUYẾN CAO TỐC CẦN THƠ - PHNOM PENH

MỞ TUYẾN CAO TỐC CẦN THƠ - PHNOM PENH

<font face="Arial">Theo &Ocirc;ng H&agrave; Trọng Điệp, ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty t&agrave;u kh&aacute;ch v&agrave; du lịch Vinasin - Cần Thơ, v&agrave;o đầu th&aacute;ng ba c&ocirc;ng ty n&agrave;y sẽ mở tuyến t&agrave;u du lịch cao tốc 120 ghế từ Cần Thơ sang Phnom Phenh (Vương quốc Campuchia) v&agrave; ngược lại.</font>
   08/03/2007 14:40
LIÊN HOAN ẨM THỰC VÀ PHỐ NGHỀ, LÀNG NGHỀ TẠI HÀ NỘI

LIÊN HOAN ẨM THỰC VÀ PHỐ NGHỀ, LÀNG NGHỀ TẠI HÀ NỘI

<font face="Arial">Li&ecirc;n hoan chuy&ecirc;n đề ẩm thực v&agrave; phố nghề, l&agrave;ng nghề H&agrave; Nội 2006 sẽ được tổ chức trong bốn ng&agrave;y (từ ng&agrave;y 30-3 đến 2-4) tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Thống Nhất, H&agrave; Nội.</font>
   08/03/2007 14:39
TUYẾN DU LỊCH MỚI “THEO DÒNG NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM”

TUYẾN DU LỊCH MỚI “THEO DÒNG NHẬT KÝ ĐẶNG THÙY TRÂM”

<font face="Arial">V&agrave;o ng&agrave;y 5/3/2006 vừa qua, tuyến du lịch Theo d&ograve;ng Nhật k&yacute; Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m đ&atilde; được khai trương.</font>
   08/03/2007 14:39
THIẾT LẬP LẠI TUYẾN DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

THIẾT LẬP LẠI TUYẾN DU LỊCH ĐƯỜNG BIỂN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

<font face="Arial">Theo T&acirc;n Hoa X&atilde;, tuyến du lịch h&agrave;ng hải từ Trung Quốc đến Việt Nam sẽ được thiết lập lại v&agrave;o ng&agrave;y 6/3/2006. Đ&acirc;y cũng sẽ l&agrave; tuyến du lịch đường biển duy nhất giữa hai nước trong thời gian sắp tới. </font>
   08/03/2007 14:38
VIỆT NAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI ĐỨC

VIỆT NAM DỰ HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI ĐỨC

<font face="Arial">Từ ng&agrave;y 8 đến 12/3, Tổng cục Du lịch c&ugrave;ng hơn 20 doanh nghiệp lữ h&agrave;nh quốc tế, kh&aacute;ch sạn sẽ tham dự Hội chợ Du lịch quốc tế ITB, tổ chức tại Berlin, CHLB Đức với sự tham gia của 180 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ tr&ecirc;n thế giới.</font>
   08/03/2007 14:36
LỄ HỘI HOA KEUKENHOLF 2006 TẠI CHÂU ÂU

LỄ HỘI HOA KEUKENHOLF 2006 TẠI CHÂU ÂU

<font face="Arial">Tại lễ hội hoa Keukenholf 2006, du kh&aacute;ch sẽngắmnh&igrave;nh&agrave;ng trăm chủng loại hoa tulip H&agrave; Lan nổi tiếng thế giới v&agrave; tận mắt chi&ecirc;m ngưỡng c&aacute;c t&aacute;c phẩm hoa đặc biệt của Ch&acirc;u &Acirc;u. </font>
   08/03/2007 14:35
PHÁT HIỆN ĐỀN THẦN MẶT TRỜI LỚN NHẤT Ở AI CẬP

PHÁT HIỆN ĐỀN THẦN MẶT TRỜI LỚN NHẤT Ở AI CẬP

<font face="Arial">C&aacute;c nh&agrave; khảo cổ Ai Cập đ&atilde; ph&aacute;t hiện một đền thờ thần Mặt trời thời Pharaoh dưới nền khu chợ trời X&uacute;c An Kham&iacute;t ở khu Đ&ocirc;ng thủ đ&ocirc; Cair&ocirc;. </font>
   08/03/2007 14:34
VIETNAM AIRLINES TĂNG THÊM CHUYẾN BAY TỚI CHLB ĐỨC

VIETNAM AIRLINES TĂNG THÊM CHUYẾN BAY TỚI CHLB ĐỨC

<font face="Arial">Do nhu cầu du lịch của kh&aacute;ch Ch&acirc;u &Acirc;u đến Việt Nam ng&agrave;y c&agrave;ng tăng, đặc biệt l&agrave; CHLB Đức, Vietnam Airlines đ&atilde; quyết định, kể từ ng&agrave;y 21/6 sẽ tăng th&ecirc;m một chuyến bay mỗi tuần từ TP Hồ Ch&iacute; Minh đi Frankfurt (CHLB Đức) v&agrave; ngược lại. </font>
   08/03/2007 14:33
TÂY NGUYÊN VÀO HỘI

TÂY NGUYÊN VÀO HỘI

<font face="Arial">Triển l&atilde;m T&acirc;y Nguy&ecirc;n đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 16 &ndash; 20/3/2006 tại Pleiku với nhiều hoạt động đặc sắc. Những hiện vật về T&acirc;y Nguy&ecirc;n được lưu giữ tại Bảo t&agrave;ng C&aacute;ch mạng Việt Nam cũng sẽ được trưng b&agrave;y trong dịp n&agrave;y. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; nhiều hiện vật gắn với hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; Mỹ của đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc T&acirc;y Nguy&ecirc;n.</font>
   08/03/2007 14:29
LÀM SẠCH BÃI BIỂN BẰNG XE CÀO RÁC

LÀM SẠCH BÃI BIỂN BẰNG XE CÀO RÁC

<font face="Arial">Nhằm l&agrave;m sạch b&atilde;i biển v&agrave; thu h&uacute;t th&ecirc;m nhiều du kh&aacute;ch đến du lịch, ngay những ng&agrave;y đầu xu&acirc;n tại b&atilde;i biển Cửa L&ograve; (Nghệ An) v&agrave; Vũng T&agrave;u đ&atilde; đưa v&agrave;o sử dụng xe c&agrave;o r&aacute;c b&atilde;i biển để thu lượm những vỏ cua, ghẹ, ốc v&agrave; bao ny l&ocirc;ng nằm ngổn ngang bằng một thiết bị gắn ở đầu m&aacute;y k&eacute;o.</font>
   08/03/2007 14:22
DU LỊCH HỘI AN NĂM 2006

DU LỊCH HỘI AN NĂM 2006

<font face="Arial">Nhằm quảng b&aacute; s&acirc;u rộng cho năm du lịch quốc gia, lễ c&ocirc;ng bố &ldquo;Năm du lịch quốc gia 2006 &ndash; Quảng Nam một điểm đến hai di sản thế giới&rdquo; đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o dịp tết Nguy&ecirc;n Ti&ecirc;u (11/2) v&agrave; được truyền h&igrave;nh trực tiếp tại ba điểm Hội An &ndash; Mỹ Sơn &ndash; Chu Lai. </font>
   08/03/2007 14:21
SẼ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN TOÀN QUỐC BẰNG WEBSITE

SẼ QUẢN LÝ HƯỚNG DẪN VIÊN TOÀN QUỐC BẰNG WEBSITE

<font face="Arial">Tổng cục Du lịch (TCDL) hiện nay đang x&acirc;y dựng hệ thống th&ocirc;ng tin tự động quản l&yacute; hướng dẫn vi&ecirc;n (HDV) tr&ecirc;n to&agrave;n quốc qua mạng Internet. Website n&agrave;y sẽ cập nhật c&ocirc;ng khai th&ocirc;ng tin thường xuy&ecirc;n về mỗi HDV như cấp mới, cấp lại thẻ, nơi đang l&agrave;m việc&hellip; </font>
   08/03/2007 14:20
LỄ HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP LONDON

LỄ HỘI VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỌC TỔNG HỢP LONDON

<font face="Arial">Hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuần lễ văn h&oacute;a&rdquo; do Đo&agrave;n sinh vi&ecirc;n Đại học tổng hợp London khởi xướng, chi hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam tại Đại học Tổng hợp London (UCL) sẽ tổ chức lễ hội văn h&oacute;a Việt Nam đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều ng&agrave;y 22/2/2006 tại s&acirc;n trường của UCL. </font>
   08/03/2007 14:19
MỸ CHỈNH SỬA CẤP THỊ THỰC ĐỂ THU HÚT THÊM DU KHÁCH

MỸ CHỈNH SỬA CẤP THỊ THỰC ĐỂ THU HÚT THÊM DU KHÁCH

<font face="Arial">Đứng trước t&igrave;nh h&igrave;nh số du kh&aacute;ch giảm khoảng 10 triệu người trong giai đoạn 2000 &ndash; 2003, cũng như số sinh vi&ecirc;n nước ngo&agrave;i ni&ecirc;n kh&oacute;a 2003-2004 bị giảm trong v&ograve;ng 3 thập ni&ecirc;n n&agrave;y, ch&iacute;nh quyền Mỹ vừa th&ocirc;ng b&aacute;o kế hoạch cấp thị thực nhập cảnh qua đường điện tử, kể cả thực hiện phỏng vấn từ xa qua truyền h&igrave;nh video, dự kiến thử nghiệm từ cuối năm nay.</font>
   08/03/2007 14:18