Tin Tức Du Lịch

NHA TRANG CHUẨN BỊ NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐÓN TOUR HÈ 2006

NHA TRANG CHUẨN BỊ NHIỀU HOẠT ĐỘNG ĐÓN TOUR HÈ 2006

<font face="Arial">Theo dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra tại khu du lịch H&ograve;n Ngọc Việt (Vinpearl) - Nha Trang v&agrave;o cuối th&aacute;ng 8/2006.</font>
   08/03/2007 15:50
TUYÊN QUANG CÓ THÊM MỘT ĐIỂM THAM QUAN MỚI

TUYÊN QUANG CÓ THÊM MỘT ĐIỂM THAM QUAN MỚI

<font face="Arial">Theo kế hoạch dự kiến, v&agrave;o khoảng th&aacute;ng 8/2006 tỉnh Tuy&ecirc;n Quang sẽ tổ chức Tuần lễ Văn h&oacute;a - Du lịch T&acirc;n Tr&agrave;o, </font>
   08/03/2007 15:49
FESTIVAL VIỆT NAM Ở ITALIA

FESTIVAL VIỆT NAM Ở ITALIA

<font face="Arial">Từ 16/6 đến 16/7, tại Thủ đ&ocirc; Roma, Italia sẽ diễn ra th&aacute;ng Festival văn ho&aacute; Việt Nam với chủ đề &quot;Rồng v&agrave; Bướm&quot;. Festival bao gồm c&aacute;c nội dung: </font>
   08/03/2007 15:38
QUẢNG BÁ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ VÀ NHẬT BẢN

QUẢNG BÁ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ VÀ NHẬT BẢN

<font face="Arial">Ng&agrave;y 11/5/2006 vừa qua, Đại sứ qu&aacute;n Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với kh&aacute;ch sạn Taj Mahan (tại thủ đ&ocirc; New Dehli ) đ&atilde; tổ chức Lễ hội ẩm thực Việt Nam. </font>
   08/03/2007 15:37
MỞ ĐƯỜNG BAY TRỰC TIẾP TỪ BRUNEI ĐẾN VIỆT NAM

MỞ ĐƯỜNG BAY TRỰC TIẾP TỪ BRUNEI ĐẾN VIỆT NAM

<font face="Arial">V&agrave;o ng&agrave;y 11/5/2006, h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Ho&agrave;ng Gia Brunei (RBA) đ&atilde; ch&iacute;nh thức mở chuyến bay đầu ti&ecirc;n mang m&atilde; hiệu Airbus 320 tới TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</font>
   08/03/2007 15:36
ĐÀ NẴNG: KHAI MẠC PHÒNG TRƯNG BÀY DI SẢN CHĂM

ĐÀ NẴNG: KHAI MẠC PHÒNG TRƯNG BÀY DI SẢN CHĂM

<font face="Arial">Ng&agrave;y 24/5 vừa qua, tại Bảo t&agrave;ng Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; diễn ra lễ khai mạc ph&ograve;ng trưng b&agrave;y di sản Chăm.</font>
   08/03/2007 15:35
HỘI AN: TỔ CHỨC HỘI THI THẢ DIỀU NGHỆ THUẬT

HỘI AN: TỔ CHỨC HỘI THI THẢ DIỀU NGHỆ THUẬT

<font face="Arial">Trong hai ng&agrave;y 13 v&agrave; 14/6, tại b&atilde;i biển Cửa Đại - Quảng Nam, ban tổ chức Năm du lịch quốc gia Quảng Nam tại Hội An kết hợp với khu nghỉ m&aacute;t Victoria tổ chức &ldquo;Hội thi thả diều nghệ thuật&rdquo;.</font>
   08/03/2007 15:34
VIỆT NAM ĐÓN 1, 3 TRIỆU KHÁCH QUỐC TẾ TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

VIỆT NAM ĐÓN 1, 3 TRIỆU KHÁCH QUỐC TẾ TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2006

<font face="Arial">Bốn th&aacute;ng đầu năm nay, cả nước đ&atilde; đ&oacute;n khoảng 1,3 triệu lượt kh&aacute;ch du lịch quốc tế, trong đ&oacute; chủ yếu l&agrave; kh&aacute;ch H&agrave;n Quốc, Nhật Bản, Ph&aacute;p, Th&aacute;i Lan, Malaixia.</font>
   08/03/2007 15:22
HÀNG NGÀN KHÁCH ĐẾN VỚI LỄ HỘI VN TẠI OSAKA

HÀNG NGÀN KHÁCH ĐẾN VỚI LỄ HỘI VN TẠI OSAKA

<font face="Arial">S&aacute;ng 2-5, trong khu&ocirc;n khổ triển l&atilde;m thương mại v&agrave; du lịch Intex Festa tại th&agrave;nh phố Osaka (Nhật Bản), Đại sứ qu&aacute;n v&agrave; Thương vụ VN tại Nhật c&ugrave;ng Vietnam Airlines đ&atilde; khai trương Lễ hội VN. </font>
   08/03/2007 15:20
GIỚI THIỆU ĐÀN VÀ KÈN ĐÁ PHÚ YÊN TẠI BỈ VÀ HÀN QUỐC

GIỚI THIỆU ĐÀN VÀ KÈN ĐÁ PHÚ YÊN TẠI BỈ VÀ HÀN QUỐC

<font face="Arial">&Ocirc;ng Nguyễn Ngọc Quang, Ph&oacute; gi&aacute;m đốc Sở Văn h&oacute;a th&ocirc;ng tin Ph&uacute; Y&ecirc;n cho biết đại diện Vương quốc Bỉ tại Việt Nam vừa c&oacute; c&ocirc;ng văn mời tỉnh Ph&uacute; Y&ecirc;n mang bộ đ&agrave;n đ&aacute;, k&egrave;n đ&aacute; - hai loại nhạc cụ độc đ&aacute;o của tỉnh n&agrave;y - sang tham gia cuộc triển l&atilde;m c&aacute;c hiện vật bằng đ&aacute; qu&iacute; hiếm tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới tại Bảo t&agrave;ng Quốc gia Bỉ.</font>
   08/03/2007 15:18
FESTIVAL VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI RÔMA

FESTIVAL VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI RÔMA

<font face="Arial">Từ 16/6 đến 16/7, tại Roma (Italia), sẽ diễn ra Festival Văn h&oacute;a Việt Nam nhằm giới thiệu đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng Italia một bức tranh to&agrave;n cảnh về văn h&oacute;a Việt Nam với những n&eacute;t truyền thống v&agrave; hiện đại.</font>
   08/03/2007 15:17
KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU DU LỊCH TUYẾN SÀI GÒN - PHAN THIẾT

KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU DU LỊCH TUYẾN SÀI GÒN - PHAN THIẾT

<font face="Arial">C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch Đường sắt S&agrave;i G&ograve;n thuộc Tổng C&ocirc;ng ty Đường sắt Việt Nam đ&atilde; ch&iacute;nh thức đưa v&agrave;o hoạt động đo&agrave;n t&agrave;u du lịch chất lượng cao tuyến S&agrave;i G&ograve;n - Phan Thiết.</font>
   08/03/2007 15:15
QUẢNG TRỊ XÚC TIẾN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “HOÀI NIỆM VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀ ĐỒNG ĐỘI”

QUẢNG TRỊ XÚC TIẾN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH “HOÀI NIỆM VỀ CHIẾN TRƯỜNG XƯA VÀ ĐỒNG ĐỘI”

<font face="Arial">Ng&agrave;y 29/4/2006 tại khu di t&iacute;ch Th&agrave;nh Cổ Quảng Trị, Sở Thương mại v&agrave; Du lịch phối hợp với Ban quản l&yacute; Di t&iacute;ch danh thắng tỉnh tổ chức lễ khai trương chương tr&igrave;nh du lịch Quảng Trị &ldquo;Ho&agrave;i niệm về chiến trường xưa v&agrave; đồng đội&rdquo;,</font>
   08/03/2007 15:15
BÌNH ĐỊNH XÂY DỰNG NHIỀU HẠNG MỤC PHỤC VỤ FESTIVAL TÂY SƠN 2007

BÌNH ĐỊNH XÂY DỰNG NHIỀU HẠNG MỤC PHỤC VỤ FESTIVAL TÂY SƠN 2007

<font face="Arial">Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh B&igrave;nh Định vừa c&oacute; chủ trương cho x&acirc;y dựng một số hạng mục tại khu vực Bảo t&agrave;ng Quang Trung nhằm chuẩn bị cho Festival T&acirc;y Sơn - B&igrave;nh Định 2007.</font>
   08/03/2007 15:13
LẶN BIỂN SĂN CÁ MẬP TẠI QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

LẶN BIỂN SĂN CÁ MẬP TẠI QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

<font face="Arial">Vừa qua, c&ocirc;ng ty TNHH TM - DV Hải Thanh đ&atilde; kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave; đưa v&agrave;o hoạt động khu tham quan Thủy cung Đại Dương tại số 491 Nguyễn Thị Thập, phường T&acirc;n Quy, quận 7. </font>
   08/03/2007 15:12
HƯỚNG ĐẾN FESTIVAL HUẾ 2006

HƯỚNG ĐẾN FESTIVAL HUẾ 2006

<font face="Arial">Festival Huế lần thứ tư với chủ đề &ldquo;700 năm Thuận Ho&aacute; - Ph&uacute; Xu&acirc;n - Thừa Thi&ecirc;n Huế - Di sản văn ho&aacute; với hội nhập v&agrave; ph&aacute;t triển&rdquo; sẽ diễn ra trong 9 ng&agrave;y đ&ecirc;m từ ng&agrave;y 3 đến 11/6/2006 với nhiều hoạt động quy m&ocirc; v&agrave; mang đậm n&eacute;t văn h&oacute;a.` </font>
   08/03/2007 15:12
GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - NHẬT BẢN

GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM - NHẬT BẢN

<font face="Arial">Chương tr&igrave;nh giao lưu n&agrave;y sẽ diễn ra từ 5 đến 7-8-2006, theo bi&ecirc;n bản ghi nhớ thực hiện chương tr&igrave;nh &quot;Những ng&agrave;y giao lưu văn h&oacute;a VN - Nhật Bản lần thứ IV&quot; vừa được k&yacute; kết giữa UBND Thị x&atilde; Hội An, Trung t&acirc;m hợp t&aacute;c nguồn nh&acirc;n lực VN - Nhật Bản (VJCC), Cơ quan hợp t&aacute;c quốc tế Nhật Bản (JICA ) v&agrave; Trường Đại Học Nữ Chi&ecirc;u H&ograve;a Nhật Bản.</font>
   08/03/2007 15:01
THÍ ĐIỂM TUYẾN BAY MA CAO - HẢI PHÒNG

THÍ ĐIỂM TUYẾN BAY MA CAO - HẢI PHÒNG

<font face="Arial">Ph&oacute; thủ tướng Vũ Khoan vừa k&yacute; c&ocirc;ng văn 151/TTg-CN cho ph&eacute;p thực hiện c&aacute;c chuyến bay th&iacute; điểm chở kh&aacute;ch từ Ma Cao tới s&acirc;n bay C&aacute;t Bi (Hải Ph&ograve;ng) v&agrave;o ba ng&agrave;y 20-4, 28-4 v&agrave; 1-5-2006. </font>
   08/03/2007 14:59
TRUNG QUỐC XÂY DỰNG CÔNG VIÊN VÀNG

TRUNG QUỐC XÂY DỰNG CÔNG VIÊN VÀNG

<font face="Arial">Ng&agrave;y 18/3 vừa qua, c&ocirc;ng tr&igrave;nh văn h&oacute;a về kim loại v&agrave;ng được khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng ở th&agrave;nh phố Dư Sơn thuộc tỉnh Sơn Đ&ocirc;ng, một địa danh nổi tiếng về trữ lượng v&agrave;ng dồi d&agrave;o tại Trung Quốc. </font>
   08/03/2007 14:58
RỐI NƯỚC VIỆT NAM TẠI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

RỐI NƯỚC VIỆT NAM TẠI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Từ ng&agrave;y 2 &ndash; 8/4/2206, Đo&agrave;n nghệ thuật m&uacute;a rối nước Việt Nam sẽ đến tr&igrave;nh diễn tại Trung t&acirc;m xiếc m&ugrave;a Đ&ocirc;ng ở quận 11 &ndash; Paris. Đ&acirc;y l&agrave; chuyến lưu diễn theo lời mời của Ph&aacute;p trong Li&ecirc;n hoan nghệ thuật thế giới năm 2006. </font>
   08/03/2007 14:56