Tin Tức Du Lịch

Lễ Hội Giáng Sinh Miền Nhiệt Đới Tại SINGAPORE

Lễ Hội Giáng Sinh Miền Nhiệt Đới Tại SINGAPORE

<font face="Arial">Từ ng&agrave;y 11/11/2006 đến ng&agrave;y 2/1/2007, Lễ hội thường ni&ecirc;n &ldquo;Gi&aacute;ng sinh miền nhiệt đới&rdquo; sẽ được tổ chức tại Singapore. Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 23 Hội hoa đăng Gi&aacute;ng sinh được tổ chức ở đảo quốc n&agrave;y. </font>
   08/03/2007 17:37
Những Ngày Việt Nam Ở Nước Ngòai

Những Ngày Việt Nam Ở Nước Ngòai

<font face="Arial">Ng&agrave;y 6-11 vừa qua, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đ&atilde; đồng &yacute; việc tổ chức &ldquo;Những ng&agrave;y Việt Nam ở nước ngo&agrave;i&rdquo; diễn ra h&agrave;ng năm. Theo kế hoạch, chương tr&igrave;nh n&agrave;y sẽ tổ chức tối đa ở 2-3 nước mỗi năm. </font>
   08/03/2007 17:35
Kể Từ Năm 2007 Sẽ Có “NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI”

Kể Từ Năm 2007 Sẽ Có “NGÀY DU LỊCH THẾ GIỚI”

<font face="Arial">Theo Fiona Jeffery - Gi&aacute;m đốc World Travel Market (WTM), kể từ năm 2007 ng&agrave;nh du lịch thế giới sẽ c&oacute; một ng&agrave;y ri&ecirc;ng h&agrave;ng năm. </font>
   08/03/2007 17:35
Việt Nam Tham Gia Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế Luân Đôn 2006

Việt Nam Tham Gia Hội Chợ Du Lịch Quốc Tế Luân Đôn 2006

<font face="Arial">Ng&agrave;y 06/11/2006, Hội chợ Du lịch quốc tế &quot;World Trade Market 2006 (WTM), một trong những hội chợ du lịch lớn nhất thế giới được tổ chức h&agrave;ng năm, đ&atilde; khai mạc tại Trung t&acirc;m triển l&atilde;m Excel, Lu&acirc;n Đ&ocirc;n, với sự tham gia của c&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch đến từ 202 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ. </font>
   08/03/2007 17:34
Thái Nguyên:Thêm 2 Di Tích Được Xếp Hạng Cấp Quốc Gia

Thái Nguyên:Thêm 2 Di Tích Được Xếp Hạng Cấp Quốc Gia

<font face="Arial">Bộ trưởng Bộ Văn h&oacute;a - Th&ocirc;ng tin vừa k&yacute; quyết định xếp hạng di t&iacute;ch quốc gia đối với 2 di t&iacute;ch của tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; Khu di t&iacute;ch lịch sử Đồi Khau T&yacute; thuộc x&oacute;m Bản Quy&ecirc;n, x&atilde; Điềm Mặc. Đ&acirc;y l&agrave; nơi B&aacute;c Hồ đ&atilde; từng ở, l&agrave;m việc khi chuyển từ H&agrave; Nội l&ecirc;n An to&agrave;n khu (ATK) Định H&oacute;a - Chiến khu Việt Bắc (20/5/1947) v&agrave; điểm di t&iacute;ch thứ hai l&agrave; nơi th&agrave;nh lập Ủy ban H&ograve;a b&igrave;nh Việt Nam tại x&oacute;m Ro&ograve;ng Khoa (x&atilde; Điềm Mặc). </font>
   08/03/2007 17:33
Khôi Phục Tuyến Đường Sắt THÁP CHÀM - ĐÀ LẠT

Khôi Phục Tuyến Đường Sắt THÁP CHÀM - ĐÀ LẠT

<font face="Arial">Theo kế hoạch của tỉnh Ninh Thuận v&agrave; L&acirc;m Đồng tr&igrave;nh l&ecirc;n Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, từ năm 2007 &ndash; 2015 sẽ kh&ocirc;i phục lại tuyến đường sắt từ Th&aacute;p Ch&agrave;m đến Đ&agrave; Lạt. </font>
   08/03/2007 17:32
ĐÀ NẴNG: Khai Trương Khu Phố Mua Sắm

ĐÀ NẴNG: Khai Trương Khu Phố Mua Sắm

<font face="Arial">UBND th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng vừa thống nhất đề xuất của Sở Thương mại về đề &aacute;n 'Tổ chức mua sắm phục vụ du lịch&rdquo;. </font>
   08/03/2007 17:31
Quãng Ngãi Đầu Tư Cho Tuyến Du Lịch Đặng Thùy Trâm

Quãng Ngãi Đầu Tư Cho Tuyến Du Lịch Đặng Thùy Trâm

<font face="Arial">Ng&agrave;y 07/11, Sở Thương mại &ndash; Du lịch Qu&atilde;ng Ng&atilde;i cho biết, Tổng cục Du lịch đ&atilde; đầu tư 13,5 tỉ đồng để mở rộng v&agrave; trải nhựa tuyến đường d&agrave;i 6,5 km nối quốc lộ 1A với hồ chứa nước Liệt Sơn &ndash; nơi khởi đầu cho tour du lịch Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m. </font>
   08/03/2007 17:15
Quảng Bá Lễ Hội Tết Đinh Hợi 2007

Quảng Bá Lễ Hội Tết Đinh Hợi 2007

<p align="justify"><font face="Arial">Hội hoa xu&acirc;n, đường hoa Nguyễn Huệ v&agrave; lễ hội b&aacute;nh T&eacute;t sẽ tiếp tục l&agrave; 3 sự kiện ch&iacute;nh của Lễ hội Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Hợi - 2007. Đường hoa Nguyễn Huệ 2007 sẽ được thiết kế theo chủ đề &ldquo;Tr&ecirc;n đường hội nhập&rdquo;. </font></p>
   08/03/2007 16:53
Asean SẼ MIỄN VISA DU LỊCH CHO CÔNG DÂN TRONG KHỐI

Asean SẼ MIỄN VISA DU LỊCH CHO CÔNG DÂN TRONG KHỐI

<p align="justify"><font face="Arial">Ng&agrave;y 11-7, ngoại trưởng Malaysia &ndash; &Ocirc;ng Syed Hamid Albar cho biết, c&aacute;c nước ASEAN dự kiến sẽ k&yacute; một hiệp định khung ASEAN về miễn visa (FAVE) cho c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trong khối. </font></p>
   08/03/2007 16:49
TP. HỒ CHÍ MINH KHAI TRƯƠNG “SÂN KHẤU DU LỊCH”

TP. HỒ CHÍ MINH KHAI TRƯƠNG “SÂN KHẤU DU LỊCH”

<font face="Arial">Với mục ti&ecirc;u g&oacute;p phần giao lưu, giới thiệu văn h&oacute;a Việt Nam đến với du kh&aacute;ch quốc tế, kể từ đ&ecirc;m 7/7/2006, nh&agrave; h&aacute;t Trần Hữu Trang đ&atilde; giới thiệu đến du kh&aacute;ch chương tr&igrave;nh &ldquo;S&acirc;n khấu du lịch&rdquo;.</font>
   08/03/2007 16:48
VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH NHẬT BẢN

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH NHẬT BẢN

<font face="Arial">Dự kiến, v&agrave;o th&aacute;ng 9/2006 C&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh quốc tế HIS &ndash; một doanh nghiệp du lịch lớn của Nhật Bản sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; mặt tại Việt Nam. </font>
   08/03/2007 16:47
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

<font face="Arial">Ng&agrave;y 2/7/2006, tại phi&ecirc;n họp kết th&uacute;c của Đại hội đồng c&aacute;c quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ước bảo vệ di sản văn h&oacute;a phi vật thể với sự tham gia của 45 quốc gia, trong đ&oacute; đo&agrave;n Việt Nam do Đại sứ, trưởng ph&aacute;i đo&agrave;n Việt Nam - UNESCO Vũ Đức T&acirc;m dẫn đầu tham dự phi&ecirc;n họp.</font>
   08/03/2007 16:46
HỒNG KÔNG RỘN RÀNG LỄ HỘI MUA SẮM

HỒNG KÔNG RỘN RÀNG LỄ HỘI MUA SẮM

<p><font face="Arial">&ldquo;Hong Kong Shopping Festival&rdquo; l&agrave; chủ đề của lễ hội mua sắm diễn ra tại Hồng K&ocirc;ng từ ng&agrave;y 24/6 đến 31/8/2006. </font></p>
   08/03/2007 16:45
TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

<font face="Arial">Theo tinh thần cuộc họp ng&agrave;y 21/6/2006 của Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu T&iacute;n với c&aacute;c Sở ban - ng&agrave;nh th&agrave;nh phố, th&aacute;ng 9/2006 l&agrave; dịp thuận lợi để tổ chức th&aacute;ng b&aacute;n h&agrave;ng khuyến m&atilde;i lần 3. </font>
   08/03/2007 16:44
RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

<font face="Arial">Dự kiến đến th&aacute;ng 9/2006, Cục Di sản (Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin) sẽ tr&igrave;nh l&ecirc;n tổ chức UNESCO, đề nghị xem x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận rừng quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n l&agrave; di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới.</font>
   08/03/2007 16:43
CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n được k&yacute; kết giữa C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Quảng c&aacute;o Trường Sinh với chi ph&iacute; đầu tư ban đầu l&agrave; 16 tỷ đồng.</font>
   08/03/2007 16:14
NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

<font face="Arial">Nhằm t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị văn h&oacute;a c&aacute;c tộc người, trong đ&oacute; c&oacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y văn ho&aacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 9/2006. </font>
   08/03/2007 16:13
NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

<font face="Arial">Theo dự kiến, khu du lịch Ph&uacute; Qu&yacute; sẽ được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch khoảng 71 ha tại khu lấn biển n&uacute;i Cầu đ&aacute; (đối diện đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n), thuộc th&agrave;nh phố Nha Trang. </font>
   08/03/2007 16:12
CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

<font face="Arial">Theo c&ocirc;ng văn số 1261/VPCP-QHQT ng&agrave;y 09/03/2006 v&agrave; c&ocirc;ng văn số 768/TTg-QHQT ng&agrave;y 22/05/2006 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam sẽ chủ tr&igrave;, phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Những ng&agrave;y Việt Nam&quot; tại Anh, H&agrave;n Quốc, Bỉ &amp; Luxembourg. </font>
   08/03/2007 15:56