Tin Tức Du Lịch

DU LỊCH HÀN QUỐC HẤP DẪN DU KHÁCH NHỜ… PHIM

DU LỊCH HÀN QUỐC HẤP DẪN DU KHÁCH NHỜ… PHIM

<font face="Arial">Theo &ocirc;ng Cho Sung Woock - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Vụ tiếp thị v&agrave; ph&aacute;t triển du lịch H&agrave;n Quốc, Tổng cục du lịch nước n&agrave;y đang c&oacute; kế hoạch hợp t&aacute;c với cục điện ảnh để quảng b&aacute; điện ảnh khắp thế giới.</font>
   08/03/2007 11:22
ĐIÊU KHẮC CHĂM TẠI BẢO TÀNG GUIMET (PARIS)

ĐIÊU KHẮC CHĂM TẠI BẢO TÀNG GUIMET (PARIS)

<font face="Arial">Lần đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới, triển l&atilde;m &ldquo;Kho t&agrave;ng nghệ thuật Việt Nam đi&ecirc;u khắc Chăm thế kỷ V &ndash; XV&rdquo; được trưng b&agrave;y quy m&ocirc;, b&agrave;i bản tại Guimet &ndash; bảo t&agrave;ng h&agrave;ng đầu thế giới về nghệ thuật ch&acirc;u &Aacute;.</font>
   08/03/2007 11:19
ĐI CHỢ TRỜI Ở ROMA

ĐI CHỢ TRỜI Ở ROMA

<font face="Arial">Khu chợ d&agrave;i 2km, l&agrave; một khu trung t&acirc;m thương mại khổng lồ, t&ecirc;n l&agrave; Porta Portese nằm ở Roma &ndash; thủ đ&ocirc; của Italia họp mỗi tuần một phi&ecirc;n.</font>
   08/03/2007 11:18
MAUI – HÒN ĐẢO TUYỆT VỜI NHẤT HÀNH TINH

MAUI – HÒN ĐẢO TUYỆT VỜI NHẤT HÀNH TINH

<font face="Arial">L&agrave; một h&ograve;n đảo thuộc Hawaii, ở về ph&iacute;a đ&ocirc;ng nam Oahu, Maui được bạn đọc thường ni&ecirc;n tạp ch&iacute; du lịch &ldquo;Cond&eacute; Nast Traveler&rdquo; b&igrave;nh chọn l&agrave; &ldquo;H&ograve;n đảo tuyệt vời nhất h&agrave;nh tinh&rdquo;.</font>
   08/03/2007 11:12
KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY NHẬT THỰC TẠI  BÌNH THUẬN

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY NHẬT THỰC TẠI BÌNH THUẬN

<font face="Arial">Theo UBND tỉnh B&igrave;nh Thuận, lễ hội n&agrave;y sẽ k&eacute;o d&agrave;i trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y (từ 22/10 &ndash; 24/10) với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn h&oacute;a ri&ecirc;ng của B&igrave;nh Thuận như: t&aacute;i hiện lễ hội Kat&ecirc; của người Chăm, lễ hội Nghinh &Ocirc;ng Quan Th&aacute;nh của người Hoa, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của người Chăm như thi dệt thổ cẩm, chế t&aacute;c gốm, l&agrave;m b&aacute;nh gừng&hellip; </font>
   08/03/2007 11:05
DU NGOẠN BẰNG CANÔ PHAO TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

DU NGOẠN BẰNG CANÔ PHAO TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

<font face="Arial">Vừa được du nhập v&agrave;o Việt Nam nhưng h&igrave;nh thức du ngoạn bằng can&ocirc; k&eacute;o phao tại khu du lịch Biển Đ&ocirc;ng (số 08, Th&ugrave;y V&acirc;n, TP. Vũng T&agrave;u) đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh một trong những m&ocirc;n thể thao biển hấp dẫn, đem lại cho người chơi sự mới lạ, th&uacute; vị, sảng kho&aacute;i. </font>
   08/03/2007 09:43
DU LỊCH BẰNG VESPA CỔ TẠI HUẾ

DU LỊCH BẰNG VESPA CỔ TẠI HUẾ

<p><font face="Arial"><font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; một loại h&igrave;nh du lịch mới v&agrave; độc đ&aacute;o đ&atilde; được doanh nghiệp tư nh&acirc;n Bắc Hưng Quang (số 5, H&ugrave;ng Vương, TP. Huế) giới thiệu. Kh&aacute;ch du lịch sẽ được ngao du về c&aacute;c l&agrave;ng qu&ecirc; bằng những chiếc Vespa đời cổ ch&iacute;nh hiệu -&nbsp; loại xe đang rất được c&aacute;c tay chơi &ldquo;đồ cổ&rdquo; ở c&aacute;c th&agrave;nh phố lớn ưa chuộng. Đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh du lịch lần đầu ti&ecirc;n c&oacute; mặt tại Huế. </font></font></p>
   08/03/2007 09:40
THÊM 22 ĐỊA DANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN DSTN VÀ DSVH THẾ GIỚI

THÊM 22 ĐỊA DANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN DSTN VÀ DSVH THẾ GIỚI

<font face="Arial">Những địa danh mới được UNESCO c&ocirc;ng nhận l&agrave; Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, trong đ&oacute; c&oacute; 9 Di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v&agrave; 13 Di sản văn h&oacute;a</font>
   08/03/2007 09:38
DU LỊCH KHÔNG GIAN TẠI NHẬT

DU LỊCH KHÔNG GIAN TẠI NHẬT

<font face="Arial">Thị trường du lịch tại Nhật vừa xuất hiện một sản phẩm kh&aacute; độc đ&aacute;o: Tour du lịch 1 tuần sống tr&ecirc;n trạm kh&ocirc;ng gian quốc tế ISS v&agrave; đi l&ecirc;n đ&oacute; bằng t&agrave;u con thoi Soyuz của Nga. Dự kiến thực hiện v&agrave;o th&aacute;ng 10 năm nay, tour du lịch đặc biệt n&agrave;y thu h&uacute;t kh&aacute; nhiều sự quan t&acirc;m mặc d&ugrave; &ldquo;nơi ở&rdquo; sẽ rất thiếu tiện nghi, thức ăn kh&ocirc;ng ngon v&agrave; gi&aacute; tiền th&igrave; kh&aacute; đắt đỏ: 2,2 tỷ yen cho 1 du kh&aacute;ch.</font>
   08/03/2007 09:36
FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT DIỄN RA VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 12

FESTIVAL HOA ĐÀ LẠT DIỄN RA VÀO TRUNG TUẦN THÁNG 12

<font face="Arial">Năm nay, Festival hoa Đ&agrave; Lạt sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 12/12 đến 18/12 tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt với sự tham gia của c&aacute;c nghệ nh&acirc;n trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i như H&agrave; Lan, Bỉ, Bungari, Trung Quốc, Singapore&hellip;</font>
   08/03/2007 09:33