Tin Tức Du Lịch

Về Quảng Nam theo hành trình di sản

Về Quảng Nam theo hành trình di sản

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Th&aacute;ng 6 n&agrave;y, lễ hội &ldquo;Quảng </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt"> - H&agrave;nh tr&igrave;nh di sản&rdquo; l&agrave; ti&ecirc;u điểm của du lịch Việt </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt">. Với chủ đề Hội ngộ di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương, lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn h&oacute;a - du lịch - thể thao với sự tham gia của c&aacute;c đo&agrave;n nghệ thuật di sản văn h&oacute;a thế giới Angkor, Xi&ecirc;m Riệp (Campuchia), Wat Phou, Champasak, Luangphrabang (L&agrave;o), c&ugrave;ng với đại diện c&aacute;c v&ugrave;ng, miền, khu vực trong to&agrave;n quốc. </span></div>
   06/06/2007 12:07
Hợp tác du lịch TP.HCM và Quảng Tây

Hợp tác du lịch TP.HCM và Quảng Tây

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #373737">Lễ k&yacute; kết hợp t&aacute;c x&uacute;c tiến du lịch giữa Cục du lịch khu tự trị d&acirc;n tộc Choang tỉnh Quảng T&acirc;y - Trung Quốc với Hiệp hội du lịch TP.HCM v&agrave; Đại diện H&agrave;ng kh&ocirc;ng Trung Quốc tại Việt Nam đ&atilde; diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 28-5-2007.</span></div>
   06/06/2007 12:02
Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"> <div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Tờ &quot;The Wall Street Journal&rdquo; ng&agrave;y 4/6 c&oacute; b&agrave;i viết cho biết c&aacute;c nh&agrave; đầu tư từ Mỹ, Canada, Singapore v&agrave; Dubai đang đổ dồn tới Việt Nam để x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nghỉ&nbsp;m&aacute;t sang trọng. Rất nhiều trong số c&aacute;c resort n&agrave;y nằm dọc theo bờ biển miền trung, hoặc gần Mỹ Kh&ecirc; hay Non Nước, nơi c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng chạy d&agrave;i v&agrave;i chục km.</span></div> </div>
   06/06/2007 11:52
Những điểm đến “nóng” nhất hè 2007

Những điểm đến “nóng” nhất hè 2007

<p align="justify"><font face="Arial"><strong>&ldquo;Thỏi nam ch&acirc;m&rdquo; Nha Trang</strong> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial">Đến Nha Trang b&acirc;y giờ bạn sẽ được giới thiệu tr&ecirc;n mười lịch tr&igrave;nh tour kh&aacute;m ph&aacute; du lịch biển. </font><font face="Arial">Điểm đến mới toanh l&agrave; vịnh Nha Phu với ba đảo: h&ograve;n Thị, h&ograve;n Lao v&agrave; đảo Hoa Lan. Nếu th&iacute;ch phi&ecirc;u lưu mạo hiểm c&oacute; thể chọn tour lặn biển ở h&ograve;n Mun (khu sinh th&aacute;i biển lớn nhất Nha Trang) để kh&aacute;m ph&aacute; thế giới thủy cung kỳ th&uacute;, thử cảm gi&aacute;c lặn dưới đ&aacute;y biển ở độ s&acirc;u tr&ecirc;n 20 m&eacute;t v&agrave; l&agrave;m quen với những sinh vật biển khổng lồ kỳ lạ. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
   06/06/2007 10:30
Máy bay siêu nhẹ của Ấn Độ đến Đà Nẵng

Máy bay siêu nhẹ của Ấn Độ đến Đà Nẵng

<div align="justify"><span class="indexstorytext">V&agrave;o l&uacute;c 13h20 trưa&nbsp;nay 5.6, m&aacute;y bay si&ecirc;u nhẹ CTSW Advance của kh&ocirc;ng qu&acirc;n Ấn Độ (Indian Air Force- IAF) do hai trung t&aacute; phi c&ocirc;ng Rahul Monga v&agrave; Anil Kumar điều khiển, từ Bangkok hạ c&aacute;nh xuống s&acirc;n bay quốc tế Đ&agrave; Nẵng. </span></div>
   06/06/2007 10:18
Châu Á có hai công trình trong Top 10 kỳ quan thế giới mới

Châu Á có hai công trình trong Top 10 kỳ quan thế giới mới

<p class="pTitle" align="justify">Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh của Trung Quốc v&agrave; đền thờ Taj Mahal của Ấn Độ đ&atilde; lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch chung kết. Cuộc b&igrave;nh chọn dựa v&agrave;o số phiếu bầu&nbsp;được tiến h&agrave;nh qua mạng theo sự ph&aacute;t&nbsp;động của&nbsp;nh&agrave; l&agrave;m phim m&ecirc; phi&ecirc;u lưu của Thụy Sĩ, Bernard Weber. Theo ban tổ chức, hơn 45 triệu người tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; tham gia b&igrave;nh chọn bảy kỳ quan thế giới mới trong danh s&aacute;ch 21 c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết trong v&ograve;ng một. Top 10 để chọn ra bảy kỳ quan thế giới mới. </p>
   01/06/2007 09:01
Nhộn nhịp du lịch hè

Nhộn nhịp du lịch hè

<p class="pTitle" align="justify">Xu&ocirc;i ra v&ugrave;ng biển hoặc l&agrave;m một chuyến xuất ngoại l&agrave; xu hướng đi du lịch h&egrave; được nhiều người chọn lựa... C&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch dự đo&aacute;n năm nay Nha Trang sẽ thu h&uacute;t nhiều kh&aacute;ch hơn so với c&aacute;c địa điểm c&oacute; biển kh&aacute;c v&igrave; ch&iacute;nh quyền tỉnh đ&atilde; chọn thời điểm tổ chức festival đ&uacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a cao điểm trong du lịch. </p>
   31/05/2007 09:24
Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines hợp tác xúc tiến du lịch

Tổng cục Du lịch và Vietnam Airlines hợp tác xúc tiến du lịch

<p align="justify"><span class="indexstorytext">Ng&agrave;y 28.5 tại H&agrave; Nội, Tổng cục Du lịch (TCDL) v&agrave; Tổng c&ocirc;ng ty H&agrave;ng kh&ocirc;ng Việt Nam (Vietnam Airlines) đ&atilde; k&yacute; Thỏa thuận về hợp t&aacute;c x&uacute;c tiến du lịch Việt Nam. </span></p>
   31/05/2007 09:03
Thêm một tour mới khám phá Trung Quốc

Thêm một tour mới khám phá Trung Quốc

<p align="justify"><span class="indexstorytext">Trung Quốc với c&aacute;c điểm đến Hạ M&ocirc;n - Tuyền Ch&acirc;u - Mỹ Ch&acirc;u - Ph&uacute;c Ch&acirc;u - V&otilde; Di Sơn l&agrave; một tour mới của Vietravel. </span><span class="indexstorytext" id="lbBody">Hạ M&ocirc;n l&agrave; một đặc khu kinh tế v&agrave; l&agrave; một cảng lớn của Trung Hoa xưa. Vẻ đẹp của Hạ M&ocirc;n l&agrave; sự kết hợp diệu kỳ giữa cảnh quan tự nhi&ecirc;n với nh&acirc;n tạo. Nơi đ&acirc;y c&oacute; ch&ugrave;a Nam Phổ Đ&agrave;, một ng&ocirc;i ch&ugrave;a Phật gi&aacute;o hơn 1.000 năm tuổi v&agrave; c&oacute; b&atilde;i biển đẹp bậc nhất Trung Quốc, c&oacute; đảo Cổ Lương từng được v&iacute; như &quot;H&ograve;n ngọc biển Đ&ocirc;ng&quot;, &quot;Khu vườn tr&ecirc;n biển&quot;. C&ocirc;ng vi&ecirc;n Th&uacute;c Trang với hai phần: Ẩn biển v&agrave; Phục n&uacute;i được x&acirc;y dựng ki&ecirc;n cố dựa tr&ecirc;n địa h&igrave;nh tự nhi&ecirc;n nơi đ&acirc;y cũng l&agrave; một điểm đến ấn tượng.</span></p>
   25/05/2007 08:44
Liên hoan du lịch "Đà Nẵng - Biển gọi 2007"

Liên hoan du lịch "Đà Nẵng - Biển gọi 2007"

<p align="justify"><font face="Arial">Lễ hội Cầu ngư sẽ được t&aacute;i hiện b&ecirc;n bờ biển Mỹ Kh&ecirc; s&aacute;ng chủ nhật 7.6.2007. Li&ecirc;n hoan du lịch &ldquo;Đ&agrave; Nẵng - Biển gọi 2007&rdquo; sẽ diễn ra từ 15 - 19.6, kh&ocirc;ng gian k&eacute;o d&agrave;i từ b&atilde;i biển Xu&acirc;n Thiều đến b&atilde;i biển Non Nước dưới sự tư vấn, hỗ trợ của C&ocirc;ng ty CP Đầu tư C&ocirc;ng nghệ VTI. </font><font face="Arial">Hai Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam, Thừa Thi&ecirc;n - Huế tham gia phối hợp với nhiều thiết bị lặn biển ngắm san h&ocirc; v&agrave; h&agrave;ng trăm con diều từng biểu diễn tại Paris (Ph&aacute;p). Một loạt lễ hội được tổ chức trong suốt 4 ng&agrave;y gồm Lễ hội Cầu ngư, Lễ hội Ẩm thực biển, Lễ hội Bia.</font></p>
   24/05/2007 08:48
Khách du lịch Nhật tốt nhất

Khách du lịch Nhật tốt nhất

<p class="pTitle" align="justify">TTO - Kết quả cuộc thăm d&ograve; được tiến h&agrave;nh với&nbsp;15.000 chủ kh&aacute;ch sạn tr&ecirc;n khắp ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; đăng tr&ecirc;n web du lịch Expedia nhận x&eacute;t: những kh&aacute;ch du lịch tốt nhất thế giới l&agrave; người Nhật, tiếp đến l&agrave; Mỹ v&agrave; Thụy Sĩ. Kh&aacute;ch du lịch Nhật được đ&aacute;nh gi&aacute; cao v&igrave; rất lịch sự v&agrave; gọn g&agrave;ng trong khi kh&aacute;ch Thụy Sĩ được th&iacute;ch v&igrave; rất im lặng.</p>
   24/05/2007 08:46
Một khu di tích bị bỏ quên

Một khu di tích bị bỏ quên

<p class="pTitle" align="justify">TTO&nbsp;- Khu di t&iacute;ch lịch sử Nước Oa thuộc x&atilde; Tr&agrave; T&acirc;n, Bắc Tr&agrave; My,&nbsp;Quảng Nam l&agrave; một cụm căn cứ c&aacute;ch mạng chiến lược của c&aacute;c cơ quan khu uỷ, Bộ Tư lệnh qu&acirc;n khu V trong&nbsp;những năm 1960.</p>
   23/05/2007 10:09
Offroad - Chuyện kể những cung đường

Offroad - Chuyện kể những cung đường

<p class="pTitle" align="justify">&nbsp;&ldquo;L&ecirc;n n&uacute;i&rdquo; l&agrave; c&aacute;ch đi m&agrave; một bộ phận nhỏ c&aacute;c bạn trẻ ở H&agrave; Nội hiện nay lựa chọn để thỏa m&atilde;n sở th&iacute;ch đi du lịch mạo hiểm của m&igrave;nh. Với một chiếc xe gắn m&aacute;y (tốt nhất l&agrave; xe thuộc d&ograve;ng c&agrave;o c&agrave;o) v&agrave; l&ograve;ng đam m&ecirc; chinh phục những cung đường hiểm h&oacute;c, bạn c&oacute; thể tự tin để l&ecirc;n đường.</p>
   23/05/2007 10:01
Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN

<p align="justify"><font face="Arial">Vẻ đẹp của VN sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn th&ocirc;ng qua CNN. Trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; ng&agrave;y 20.5, &ocirc;ng Phạm Hữu Minh - cục trưởng Cục X&uacute;c tiến du lịch (Tổng cục Du lịch VN) - cho biết: cơ quan n&agrave;y vừa tr&igrave;nh Ch&iacute;nh phủ đề &aacute;n quảng b&aacute; du lịch VN tr&ecirc;n k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh CNN.</font></p>
   22/05/2007 10:45
Phú Quốc chào hè 2007

Phú Quốc chào hè 2007

<p align="justify"><span class="indexstorytext">Du kh&aacute;ch sẽ được giảm gi&aacute; 200.000đ khi đăng k&yacute; tham gia tour &quot;Ph&uacute; Quốc ch&agrave;o h&egrave; 2007&quot; do C&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ 1.6 đến 10.6.2007.&nbsp; Du kh&aacute;ch sẽ tham quan nh&agrave; th&ugrave;ng l&agrave;m nước mắm, l&agrave;ng ch&agrave;i H&agrave;m Ninh, chợ Dương Đ&ocirc;ng, nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Quốc, rừng nguy&ecirc;n sinh Suối Tranh.</span></p>
   18/05/2007 09:04
Khám phá Ai Cập và sông Nil huyền bí

Khám phá Ai Cập và sông Nil huyền bí

<p align="justify"><span class="indexstorytext">Thế giới thần linh v&agrave; c&aacute;c Pharaon huyền b&iacute;, c&aacute;c kim tự th&aacute;p được x&acirc;y dựng từ 2.500 năm trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n, d&ograve;ng s&ocirc;ng Nil m&agrave;u mỡ... ch&iacute;nh l&agrave; điểm thu h&uacute;t du kh&aacute;ch đến với tour tham quan Ai Cập của C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel.</span></p>
   11/05/2007 09:09
5 lý do khiến du khách quốc tế chọn Việt Nam

5 lý do khiến du khách quốc tế chọn Việt Nam

<p align="justify">Ng&agrave;y 3.5, Tổ chức Visa International Asia Pacific v&agrave; Hiệp hội du lịch khu vực ch&acirc;u &Aacute; - Th&aacute;i B&igrave;nh Dương đ&atilde; c&ocirc;ng bố &quot;Khảo s&aacute;t những dự định du lịch ch&acirc;u &Aacute; năm 2007&quot;. Theo đ&oacute;, trong số hơn 5.000 du kh&aacute;ch quốc tế từ 10 thị trường du lịch trọng điểm tr&ecirc;n thế giới được khảo s&aacute;t c&oacute; 31% số người được hỏi cho biết xem Việt Nam l&agrave; điểm đến trong v&ograve;ng 2 năm tới, tăng 7% so với khảo s&aacute;t năm 2006.</p>
   04/05/2007 18:04
"Phú Quốc chào hè 2007"

"Phú Quốc chào hè 2007"

Đ&oacute; l&agrave; tour mới của Vietravel (3 ng&agrave;y 2 đ&ecirc;m) d&agrave;nh cho du kh&aacute;ch trong m&ugrave;a h&egrave; năm nay. Du kh&aacute;ch sẽ tham quan nh&agrave; th&ugrave;ng l&agrave;m nước mắm, l&agrave;ng ch&agrave;i H&agrave;m Ninh, chợ Dương Đ&ocirc;ng, nh&agrave; t&ugrave; Ph&uacute; Quốc. Rừng nguy&ecirc;n sinh Suối Tranh với c&aacute;c hệ động thực vật cũng l&agrave; một điểm dừng ch&acirc;n kh&aacute;m ph&aacute; th&uacute; vị.
   04/05/2007 08:50
Du lịch nước Úc cùng Vietravel

Du lịch nước Úc cùng Vietravel

<span class="indexstorytext">Điểm đến đầu ti&ecirc;n trong tour &Uacute;c ch&acirc;u của C&ocirc;ng ty du lịch Vietravel l&agrave; th&agrave;nh phố Melbourne. Th&agrave;nh phố lớn thứ hai của nước &Uacute;c n&agrave;y được xem l&agrave; kho t&agrave;ng văn h&oacute;a với những kiến tr&uacute;c đồ sộ, h&agrave;i h&ograve;a giữa phong c&aacute;ch cổ điển v&agrave; hiện đại. Du kh&aacute;ch sẽ đến thăm Vườn thực vật Fitzroy, ăn tối với m&oacute;n t&ocirc;m h&ugrave;m nổi tiếng, xem chim c&aacute;nh cụt tại đảo Philip. Bạn sẽ được đi t&agrave;u cao tốc Burwood tới Belgrave - nơi c&oacute; những chiếc xe lửa chạy bằng hơi nước xuy&ecirc;n qua những c&aacute;nh rừng quốc gia nguy&ecirc;n sinh Dandenong.&nbsp; <br /> </span>
   02/05/2007 08:33
Vietravel giới thiệu đến du khách tour đi Trung Quốc (Bắc Kinh - Tô Châu - Thượng Hải - Hàng Châu - Quảng Châu) 8 ngày 7 đêm

Vietravel giới thiệu đến du khách tour đi Trung Quốc (Bắc Kinh - Tô Châu - Thượng Hải - Hàng Châu - Quảng Châu) 8 ngày 7 đêm

<span id="lbBody" class="indexstorytext"> <p>Du kh&aacute;ch sẽ được tham quan Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh d&agrave;i 6.300 km; Quảng trường lớn nhất thế giới Thi&ecirc;n An M&ocirc;n gắn với nhiều sự kiện lịch sử; Tử Cấm Th&agrave;nh, nổi tiếng tr&ecirc;n thế giới với h&agrave;ng trăm bộ phim n&oacute;i về 24 đời vua đ&atilde; định đ&ocirc; tại đ&acirc;y. </p> </span>
   24/04/2007 08:46