Tin Tức Du Lịch

ĐÀ NẴNG: Khai Trương Khu Phố Mua Sắm

ĐÀ NẴNG: Khai Trương Khu Phố Mua Sắm

<font face="Arial">UBND th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng vừa thống nhất đề xuất của Sở Thương mại về đề &aacute;n 'Tổ chức mua sắm phục vụ du lịch&rdquo;. </font>
   08/03/2007 17:31
Quãng Ngãi Đầu Tư Cho Tuyến Du Lịch Đặng Thùy Trâm

Quãng Ngãi Đầu Tư Cho Tuyến Du Lịch Đặng Thùy Trâm

<font face="Arial">Ng&agrave;y 07/11, Sở Thương mại &ndash; Du lịch Qu&atilde;ng Ng&atilde;i cho biết, Tổng cục Du lịch đ&atilde; đầu tư 13,5 tỉ đồng để mở rộng v&agrave; trải nhựa tuyến đường d&agrave;i 6,5 km nối quốc lộ 1A với hồ chứa nước Liệt Sơn &ndash; nơi khởi đầu cho tour du lịch Đặng Th&ugrave;y Tr&acirc;m. </font>
   08/03/2007 17:15
Quảng Bá Lễ Hội Tết Đinh Hợi 2007

Quảng Bá Lễ Hội Tết Đinh Hợi 2007

<p align="justify"><font face="Arial">Hội hoa xu&acirc;n, đường hoa Nguyễn Huệ v&agrave; lễ hội b&aacute;nh T&eacute;t sẽ tiếp tục l&agrave; 3 sự kiện ch&iacute;nh của Lễ hội Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n Đinh Hợi - 2007. Đường hoa Nguyễn Huệ 2007 sẽ được thiết kế theo chủ đề &ldquo;Tr&ecirc;n đường hội nhập&rdquo;. </font></p>
   08/03/2007 16:53
Asean SẼ MIỄN VISA DU LỊCH CHO CÔNG DÂN TRONG KHỐI

Asean SẼ MIỄN VISA DU LỊCH CHO CÔNG DÂN TRONG KHỐI

<p align="justify"><font face="Arial">Ng&agrave;y 11-7, ngoại trưởng Malaysia &ndash; &Ocirc;ng Syed Hamid Albar cho biết, c&aacute;c nước ASEAN dự kiến sẽ k&yacute; một hiệp định khung ASEAN về miễn visa (FAVE) cho c&aacute;c c&ocirc;ng d&acirc;n trong khối. </font></p>
   08/03/2007 16:49
TP. HỒ CHÍ MINH KHAI TRƯƠNG “SÂN KHẤU DU LỊCH”

TP. HỒ CHÍ MINH KHAI TRƯƠNG “SÂN KHẤU DU LỊCH”

<font face="Arial">Với mục ti&ecirc;u g&oacute;p phần giao lưu, giới thiệu văn h&oacute;a Việt Nam đến với du kh&aacute;ch quốc tế, kể từ đ&ecirc;m 7/7/2006, nh&agrave; h&aacute;t Trần Hữu Trang đ&atilde; giới thiệu đến du kh&aacute;ch chương tr&igrave;nh &ldquo;S&acirc;n khấu du lịch&rdquo;.</font>
   08/03/2007 16:48
VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH NHẬT BẢN

VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH NHẬT BẢN

<font face="Arial">Dự kiến, v&agrave;o th&aacute;ng 9/2006 C&ocirc;ng ty lữ h&agrave;nh quốc tế HIS &ndash; một doanh nghiệp du lịch lớn của Nhật Bản sẽ ch&iacute;nh thức c&oacute; mặt tại Việt Nam. </font>
   08/03/2007 16:47
VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN CỦA ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

<font face="Arial">Ng&agrave;y 2/7/2006, tại phi&ecirc;n họp kết th&uacute;c của Đại hội đồng c&aacute;c quốc gia th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ước bảo vệ di sản văn h&oacute;a phi vật thể với sự tham gia của 45 quốc gia, trong đ&oacute; đo&agrave;n Việt Nam do Đại sứ, trưởng ph&aacute;i đo&agrave;n Việt Nam - UNESCO Vũ Đức T&acirc;m dẫn đầu tham dự phi&ecirc;n họp.</font>
   08/03/2007 16:46
HỒNG KÔNG RỘN RÀNG LỄ HỘI MUA SẮM

HỒNG KÔNG RỘN RÀNG LỄ HỘI MUA SẮM

<p><font face="Arial">&ldquo;Hong Kong Shopping Festival&rdquo; l&agrave; chủ đề của lễ hội mua sắm diễn ra tại Hồng K&ocirc;ng từ ng&agrave;y 24/6 đến 31/8/2006. </font></p>
   08/03/2007 16:45
TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

TP HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÁNG BÁN HÀNG KHUYẾN MÃI LẦN 3

<font face="Arial">Theo tinh thần cuộc họp ng&agrave;y 21/6/2006 của Ph&oacute; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu T&iacute;n với c&aacute;c Sở ban - ng&agrave;nh th&agrave;nh phố, th&aacute;ng 9/2006 l&agrave; dịp thuận lợi để tổ chức th&aacute;ng b&aacute;n h&agrave;ng khuyến m&atilde;i lần 3. </font>
   08/03/2007 16:44
RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

RỪNG QUỐC GIA CÁT TIÊN SẼ TRỞ THÀNH DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI

<font face="Arial">Dự kiến đến th&aacute;ng 9/2006, Cục Di sản (Bộ Văn h&oacute;a &ndash; Th&ocirc;ng tin) sẽ tr&igrave;nh l&ecirc;n tổ chức UNESCO, đề nghị xem x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận rừng quốc gia C&aacute;t Ti&ecirc;n l&agrave; di sản thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới.</font>
   08/03/2007 16:43
CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG ĐOÀN TÀU HỎA DU LỊCH 5 SAO

<font face="Arial">Đ&acirc;y l&agrave; dự &aacute;n được k&yacute; kết giữa C&ocirc;ng ty vận tải h&agrave;nh kh&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH Quảng c&aacute;o Trường Sinh với chi ph&iacute; đầu tư ban đầu l&agrave; 16 tỷ đồng.</font>
   08/03/2007 16:14
NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

NGÀY VĂN HÓA DÂN TỘC HMÔNG TẠI SƠN LA

<font face="Arial">Nhằm t&ocirc;n vinh gi&aacute; trị văn h&oacute;a c&aacute;c tộc người, trong đ&oacute; c&oacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y văn ho&aacute; d&acirc;n tộc HM&ocirc;ng&rdquo; v&agrave;o th&aacute;ng 9/2006. </font>
   08/03/2007 16:13
NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

NHA TRANG SẼ CÓ THÊM MỘT KHU DU LỊCH MỚI

<font face="Arial">Theo dự kiến, khu du lịch Ph&uacute; Qu&yacute; sẽ được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n diện t&iacute;ch khoảng 71 ha tại khu lấn biển n&uacute;i Cầu đ&aacute; (đối diện đảo Tr&iacute; Nguy&ecirc;n), thuộc th&agrave;nh phố Nha Trang. </font>
   08/03/2007 16:12
CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

CHƯƠNG TRÌNH "NHỮNG NGÀY VIỆT NAM" TẠI ANH, HÀN QUỐC, BỈ & LUXEMBOURG

<font face="Arial">Theo c&ocirc;ng văn số 1261/VPCP-QHQT ng&agrave;y 09/03/2006 v&agrave; c&ocirc;ng văn số 768/TTg-QHQT ng&agrave;y 22/05/2006 của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ, Ph&ograve;ng Thương mại v&agrave; C&ocirc;ng nghiệp Việt Nam sẽ chủ tr&igrave;, phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Những ng&agrave;y Việt Nam&quot; tại Anh, H&agrave;n Quốc, Bỉ &amp; Luxembourg. </font>
   08/03/2007 15:56
TRƯNG BÀY 9.400 HIỆN VẬT VIỆT NAM TẠI PARIS

TRƯNG BÀY 9.400 HIỆN VẬT VIỆT NAM TẠI PARIS

<font face="Arial">Theo Đại sứ qu&aacute;n Ph&aacute;p tại Việt Nam, Bảo t&agrave;ng Quai Branly vừa qua đ&atilde; được khai trương v&agrave;o ng&agrave;y 20/6/2006 tại t&ograve;a nh&agrave; Quai Branly (Paris, quận 7). </font>
   08/03/2007 15:55
VIỆT NAM ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SOM 3

VIỆT NAM ĐĂNG CAI HỘI NGHỊ SOM 3

<font face="Arial">Trong khu&ocirc;n khổ của Hội nghị APEC 2006, hai hội nghị cấp cao SOM 1 diễn ra từ ng&agrave;y 20/2&ndash;2/3/2006 v&agrave; SOM 2 ng&agrave;y 30/5/2006 đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tốt đẹp. </font>
   08/03/2007 15:54
GIÁ CHUYẾN BAY ĐÀ NẴNG – SINGAPORE CHỈ CÒN 160 USD

GIÁ CHUYẾN BAY ĐÀ NẴNG – SINGAPORE CHỈ CÒN 160 USD

<font face="Arial">Theo th&ocirc;ng tin của h&atilde;ng Silk Air (Singapore) cho biết, gi&aacute; v&eacute; &aacute;p dụng đối với những h&agrave;nh kh&aacute;ch mua v&eacute; khứ hồi tr&ecirc;n chuyến bay Đ&agrave; Nẵng &ndash; Singapore sẽ chỉ c&ograve;n 160 USD. Chương tr&igrave;nh n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng từ th&aacute;ng 5 cho đến hết th&aacute;ng 8/2006.</font>
   08/03/2007 15:53
ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CUỘC ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC CUỘC ĐUA THUYỀN BUỒM QUỐC TẾ 2006

<font face="Arial">Nối tiếp những th&agrave;nh c&ocirc;ng trước đ&oacute;, năm nay cuộc đua thuyền buồm quốc tế Đ&agrave; Nẵng 2006 sẽ diễn ra từ cuối th&aacute;ng 8 v&agrave; kết th&uacute;c v&agrave;o ng&agrave;y Quốc kh&aacute;nh 2/9/2006. </font>
   08/03/2007 15:53
LẬP HỒ SƠ GHI DANH VỊNH LĂNG CÔ VÀO CLB NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

LẬP HỒ SƠ GHI DANH VỊNH LĂNG CÔ VÀO CLB NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI

<font face="Arial">Đại sứ, Trưởng Ph&aacute;i đo&agrave;n Thường trực Việt Nam - UNESCO đ&atilde; c&oacute; thư th&ocirc;ng b&aacute;o v&agrave; chuyển đề nghị của Tổng thư k&yacute; của Hiệp hội </font>
   08/03/2007 15:52
BÌNH ĐỊNH TIẾN HÀNH KHAI QUẬT LỚN Ở THÁP DƯƠNG LONG

BÌNH ĐỊNH TIẾN HÀNH KHAI QUẬT LỚN Ở THÁP DƯƠNG LONG

<font face="Arial">Nhằm t&igrave;m hiểu th&ecirc;m về kỹ thuật x&acirc;y dựng, vật liệu v&agrave; nghệ thuật trang tr&iacute; ở những th&aacute;p cổ Champa cũng như phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c tr&ugrave;ng tu c&aacute;c di t&iacute;ch Chăm, </font>
   08/03/2007 15:51