Văn Hóa Phong Tục

Nguồn gốc các phong tục Giáng Sinh

Nguồn gốc các phong tục Giáng Sinh

Là một trong những lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất của các nước phương Tây, lễ Giáng Sinh là dịp mọi người trao nhau những món quà, những lời chúc tốt đẹp và đón chào một năm mới hạnh phúc. Nhân mùa Giáng Sinh, mời bạn hãy tìm hiểu một một số phong tục độc đáo trong ngày lễ trọng đại này nhé!
   05/12/2008 10:47
Lễ mừng Giáng sinh ở các nước

Lễ mừng Giáng sinh ở các nước

<p align="justify"><span>Gi&aacute;ng sinh (c&ograve;n gọi l&agrave; Noel) l&agrave; thời gian vui vẻ, tr&agrave;n ngập cảm x&uacute;c. Những b&agrave;i th&aacute;nh ca, c&aacute;c bữa tiệc v&agrave; việc trao nhau qu&agrave; tặng c&ugrave;ng những lời ch&uacute;c tốt đẹp l&agrave; những g&igrave; sẽ diễn ra trong lễ hội n&agrave;y. Mừng Gi&aacute;ng sinh l&agrave; điểm chung ở tất cả mọi nơi tr&ecirc;n thế giới song c&aacute;ch thức như thế n&agrave;o lại l&agrave; điều kh&aacute;c nhau ho&agrave;n to&agrave;n. Người ch&acirc;u Mỹ mừng Noel một kiểu, người ch&acirc;u &Acirc;u, &Aacute;, Phi lại c&oacute; những kiểu kh&aacute;c...</span></p>
   01/12/2008 13:47
 Lễ tạ ơn tại Bắc Mỹ

Lễ tạ ơn tại Bắc Mỹ

<p align="justify">V&agrave;o ng&agrave;y thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong th&aacute;ng 11, người d&acirc;n Mỹ sẽ bắt đầu kỷ niệm ng&agrave;y Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) theo truyền thống.&nbsp;Nhắc đến ng&agrave;y n&agrave;y, người Mỹ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; d&acirc;n Bắc Mỹ n&oacute;i chung kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nghĩ đến G&agrave; t&acirc;y v&agrave; B&aacute;nh b&iacute; đỏ - hai m&oacute;n truyền thống tr&ecirc;n b&agrave;n tiệc tối mỗi gia đ&igrave;nh.</p> <div align="justify"> </div>
   19/11/2008 11:11
Hướng tới Ngày hội VH,TT&DL Khmer Nam Bộ 2008: Cửu Long Giang tưng bừng lễ Ook Om Bok

Hướng tới Ngày hội VH,TT&DL Khmer Nam Bộ 2008: Cửu Long Giang tưng bừng lễ Ook Om Bok

<div align="justify">Lễ hội Ook Om Bok linh thi&ecirc;ng v&agrave; n&aacute;o nhiệt sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Ook Om Bok (lễ c&uacute;ng Trăng) l&agrave; một trong ba lễ hội lớn v&agrave; quan trọng của người Khmer Nam Bộ, c&ugrave;ng với c&aacute;c lễ Chol-Chnam-Thmay (lễ v&agrave;o năm mới), Dolta (cầu ph&uacute;c v&agrave; tưởng nhớ c&ocirc;ng lao &ocirc;ng b&agrave;, tổ ti&ecirc;n... Năm nay lễ Ook Oom Bok sẽ tưng bừng hơn khi b&agrave; con Khmer ở T&acirc;y Nam Bộ chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n Ng&agrave;y hội VH,TT&amp;DL Khmer Nam Bộ sẽ được tổ chức trọng thể tại TP Cần Thơ từ ng&agrave;y 5 &ndash; 8.12.2008.</div>
   11/11/2008 09:21
Áo bà ba - Nét xưa nhìn lại

Áo bà ba - Nét xưa nhìn lại

<div align="justify"><br /> Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ nhắc đến &aacute;o b&agrave; ba người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp thuần hậu, mộc mạc, dịu d&agrave;ng của người phụ nữ Nam Bộ.</div>
   03/11/2008 11:54
Lễ hội Hallowen

Lễ hội Hallowen

<p align="justify">Halloween l&agrave; một lễ hội truyền thống được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 31/10 h&agrave;ng năm chủ yếu l&agrave; ở Bắc Mỹ v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u&hellip;</p> <div align="justify"> </div>
   27/10/2008 13:46
Ném còn

Ném còn

<div align="justify">Với người Việt cổ xưa, tr&ograve; chơi n&agrave;y thường d&agrave;nh cho giới nữ, con nh&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i, xưa kia l&agrave; c&aacute;c mỵ nương, con g&aacute;i Lạc hầu, Lạc tướng. Đối với c&aacute;c d&acirc;n tộc Mường, T&agrave;y, H&rsquo;m&ocirc;ng, Th&aacute;i... n&eacute;m c&ograve;n l&agrave; tr&ograve; t&iacute;n ngưỡng hấp dẫn nhất của trai g&aacute;i trong dịp hội xu&acirc;n.</div>
   22/10/2008 14:13
Khăn Piêu Thái

Khăn Piêu Thái

<div align="justify">Mỗi d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới đều mang sắc th&aacute;i văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của m&igrave;nh qua trang phục. C&ugrave;ng với ng&ocirc;n ngữ, trang phục l&agrave; dấu hiệu th&ocirc;ng tin quan trọng thứ hai để ch&uacute;ng ta dễ nhận biết tộc người n&agrave;y v&agrave; tộc người kh&aacute;c mỗi khi dịp tiếp x&uacute;c. Người Th&aacute;i cư tr&uacute; ở nhiều nơi tr&ecirc;n đất nước ta nhưng tập trung đ&ocirc;ng nhất l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc, Sơn La, Lai Ch&acirc;u...</div>
   13/10/2008 11:17
Lễ hội đua bò dân tộc Khơ - Me

Lễ hội đua bò dân tộc Khơ - Me

<div align="justify">An Giang, mảnh đất c&oacute; nhiều di t&iacute;ch lịch sử, danh thắng v&agrave; lễ hội mang đậm n&eacute;t bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n gian, trong đ&oacute; c&oacute; lễ hội đua b&ograve; k&eacute;o bừa truyền thống l&agrave; n&eacute;t sinh hoạt văn ho&aacute;, m&ocirc;n thể thao độc đ&aacute;o v&agrave; đặc sắc của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khơ-me v&ugrave;ng Bảy N&uacute;i An Giang. </div>
   29/09/2008 15:36
Cờ người

Cờ người

<div align="justify">Cờ người l&agrave; t&ecirc;n gọi cuộc chơi cờ tướng, gồm 32 qu&acirc;n (như cỗ b&agrave;i tam c&uacute;c), mỗi phe 16 qu&acirc;n (trong mỗi phe c&oacute; một Tướng. Tướng nam gọi l&agrave; tướng &Ocirc;ng, trang phục đen hoặc xanh; tướng nữ c&ograve;n gọi l&agrave; tướng B&agrave;, trang phục đỏ).</div>
   22/09/2008 14:38
Chiếc vòng bạc

Chiếc vòng bạc

<p align="justify" style="margin: 7.2pt 2.85pt; text-indent: 24.15pt; line-height: 120%;"><br /> Thi&ecirc;n t&igrave;nh sử bi tr&aacute;ng Kham Panh kể rằng xứ Mường Kho&ograve;ng của người Th&aacute;i xa xưa do T&ugrave; trưởng Kham Panh đứng đầu l&agrave; một v&ugrave;ng đất gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; m&agrave;u mỡ. Con g&aacute;i ở đ&acirc;y đẹp như trăng rằm c&ograve;n con trai mạnh như hổ. L&agrave;ng bản sống như trong hội, như trong xứ sở thần ti&ecirc;n.</p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   15/09/2008 15:46
Tính tổng hợp và tính cộng đồng trong lối ăn của người Việt

Tính tổng hợp và tính cộng đồng trong lối ăn của người Việt

<div align="justify">T&iacute;nh tổng hợp trong lối ăn của người Việt trước hết thể hiện trong c&aacute;ch chế biến đồ ăn. Hầu hết c&aacute;c m&oacute;n ăn Việt Nam đều l&agrave; sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau n&agrave;y với rau kh&aacute;c, rau với c&aacute;c loại gia vị, rau quả với c&aacute; t&ocirc;m,... c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t những c&acirc;u ca dao n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute;ch thức phối hợp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu để c&oacute; một b&aacute;t canh ngon: &quot;Bồng bồng nấu với t&eacute;p kh&ocirc; - Dầu chết xuống mồ cũng dậy m&agrave; ăn&quot;; &quot;Rau cải nấu với c&aacute; r&ocirc; - Gừng thơm một l&aacute;t cho c&ocirc; lấy chồng&quot;; &quot;Rủ nhau xuống bể m&ograve; cua - Đem về nấu quả mơ chua tr&ecirc;n rừng...&quot;</div>
   08/09/2008 13:43
Sự tích bánh trung thu

Sự tích bánh trung thu

<p align="justify">Người Trung Hoa c&oacute; những m&oacute;n ăn lưu truyền trong d&acirc;n gian, v&agrave; c&oacute; những sử t&iacute;ch k&egrave;m theo n&oacute; chẳng hạn như b&aacute;nh Trung thu, b&aacute;nh chưng v&agrave;o ng&agrave;y tết Đoan Ngọ (loại b&aacute;nh chưng n&agrave;y g&oacute;i c&oacute; trứng trong đ&oacute; kh&aacute;c với b&aacute;nh chưng ng&agrave;y tết của VN ), bột v&ograve; vi&ecirc;n (giống như tr&ocirc;i nước của VN) v&agrave;o rằm th&aacute;ng gi&ecirc;ng&hellip;</p> <div align="justify"> </div>
   29/08/2008 11:56
Trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer

Trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer

<div align="justify">Người Khmer c&oacute; kỹ thuật nhuộm truyền thống l&aacute;tkat v&agrave; ba-tik khiến vải v&oacute;c, tơ lụa b&oacute;ng m&agrave; m&agrave;u sắc kh&ocirc;ng phai. Phụ nữ thường mặc v&aacute;y, &aacute;o (tầm v&ocirc;ng chor-phum) dệt bằng tơ tằm sợi b&ocirc;ng, hay chỉ kim tuyến với c&aacute;c loại hoa văn kh&aacute;c nhau. Điểm nổi bật tr&ecirc;n trang phục truyền thống của người phụ nữa Khmer l&agrave; bao giờ cũng được đ&iacute;nh hạt cườm hay kim sa kết hợp với hoa văn tinh xảo...</div>
   25/08/2008 11:28
Tục bó vỏ ống cơm lam của dân tộc Thái

Tục bó vỏ ống cơm lam của dân tộc Thái

<div align="justify">Cơm lam l&agrave; một m&oacute;n ăn truyền thống của d&acirc;n tộc Th&aacute;i, T&agrave;y, N&ugrave;ng&hellip; Ng&agrave;y nay, ở một số tỉnh: Lai Ch&acirc;u, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn&hellip; cơm lam đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn hấp dẫn kh&aacute;ch tham quan, du lịch. Ai đ&atilde; từng thưởng thức cơm lam một lần, sẽ kh&ocirc;ng qu&ecirc;n vị thơm đậm, dẻo v&agrave; ngọt của n&oacute;. Đối với d&acirc;n tộc Th&aacute;i, cơm lam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn truyền thống m&agrave; trong ống cơm lam c&ograve;n chứa đựng t&iacute;n ngưỡng, giải th&iacute;ch một hiện tượng của tự nhi&ecirc;n. </div>
   18/08/2008 10:37
Thừa Thiên Huế: Nô nức trẩy hội Điện Huệ Nam

Thừa Thiên Huế: Nô nức trẩy hội Điện Huệ Nam

<div align="justify">H&agrave;ng năm cứ đếm ng&agrave;y 8, 9 th&aacute;ng 7 AL, du kh&aacute;ch thập phương h&agrave;nh hương về l&agrave;ng Hải C&aacute;t, x&atilde; Hương Thọ, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế để tham dự lễ hội Điện H&ograve;n Ch&eacute;n. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội d&acirc;n gian nhằm tưởng nhớ c&ocirc;ng đức Tam vị V&acirc;n Hương Th&aacute;nh Mẫu.</div>
   12/08/2008 10:24
Phong tục thi thả đèn trời

Phong tục thi thả đèn trời

<div align="justify">Thi thả đ&egrave;n trời được ghi ch&eacute;p từ năm 1900 trong 'Th&aacute;i B&igrave;nh phong vật ch&iacute;', ở x&atilde; Tr&igrave;nh Phố (nay thuộc x&atilde; An Ninh v&agrave; Phương C&ocirc;ng, huyện Tiền Hải). Lệ đặt ra l&agrave; l&agrave;m đ&egrave;n giấy bằng c&aacute;i sọt to, d&aacute;n giấy k&iacute;n xung quanh, chừa hở ph&iacute;a dưới c&ograve;n trong đặt b&aacute;t mỡ c&oacute; bấc để đốt. Khi thi, đốt đ&egrave;n tự bay l&ecirc;n cao, đ&egrave;n nh&agrave; n&agrave;o bay cao nhất m&agrave; kh&ocirc;ng bị ch&aacute;y thủng l&agrave; thắng cuộc. T&aacute;c giả cho rằng lệ thi đ&egrave;n n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc từ ph&eacute;p treo đ&egrave;n của Khổng Minh đời Tam Quốc b&ecirc;n Trung Hoa.</div>
   04/08/2008 14:19
Phong tục của người Nhật

Phong tục của người Nhật

<div align="justify">Khi giao tiếp, người Nhật lu&ocirc;n &yacute; thức rất r&otilde; vị tr&iacute; của m&igrave;nh. L&agrave; chủ nh&agrave;, sau những lời ch&agrave;o hỏi x&atilde; giao, họ thường chủ động đi v&agrave;o vấn đề b&agrave;n bạc trước. L&uacute;c c&acirc;u hỏi được đưa ra c&oacute; nghĩa l&agrave; c&ocirc;ng việc đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu.</div> <div align="justify"> </div>
   25/07/2008 13:43
Tục thờ cá voi của ngư dân Nam Bộ

Tục thờ cá voi của ngư dân Nam Bộ

<div align="justify">Hầu hết c&aacute;c l&agrave;ng ven biển ở Nam bộ đều c&oacute; tục thờ c&aacute; voi. Thậm ch&iacute; cả những v&ugrave;ng nằm s&acirc;u trong đất liền cũng c&oacute; lăng thờ c&aacute; voi. Điều đ&oacute; cho thấy c&aacute; voi đ&oacute;ng một vai tr&ograve; hết sức quan trọng trong đời sống t&acirc;m linh của cư d&acirc;n v&ugrave;ng biển Nam bộ.</div>
   07/07/2008 10:03
Lễ hội đình Trà Cổ - nét văn hóa độc đáo của người Việt

Lễ hội đình Trà Cổ - nét văn hóa độc đáo của người Việt

<p align="justify">Quảng Ninh được biết đến l&agrave; một trong những tỉnh c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Trong đ&oacute; c&oacute; khu du lịch Tr&agrave; Cổ với b&atilde;i biển trải d&agrave;i hơn 15 km được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những b&atilde;i biển đẹp nhất Việt Nam v&agrave; đ&igrave;nh Tr&agrave; Cổ &ndash; một ng&ocirc;i đ&igrave;nh kh&aacute; đồ sộ v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n mang dấu ấn Việt Nam.</p> <div align="justify"> </div>
   30/06/2008 14:20