Văn Hóa Phong Tục

 Lễ tạ ơn tại Bắc Mỹ

Lễ tạ ơn tại Bắc Mỹ

<p align="justify">V&agrave;o ng&agrave;y thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong th&aacute;ng 11, người d&acirc;n Mỹ sẽ bắt đầu kỷ niệm ng&agrave;y Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) theo truyền thống.&nbsp;Nhắc đến ng&agrave;y n&agrave;y, người Mỹ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; d&acirc;n Bắc Mỹ n&oacute;i chung kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nghĩ đến G&agrave; t&acirc;y v&agrave; B&aacute;nh b&iacute; đỏ - hai m&oacute;n truyền thống tr&ecirc;n b&agrave;n tiệc tối mỗi gia đ&igrave;nh.</p> <div align="justify"> </div>
   19/11/2008 11:11
Hướng tới Ngày hội VH,TT&DL Khmer Nam Bộ 2008: Cửu Long Giang tưng bừng lễ Ook Om Bok

Hướng tới Ngày hội VH,TT&DL Khmer Nam Bộ 2008: Cửu Long Giang tưng bừng lễ Ook Om Bok

<div align="justify">Lễ hội Ook Om Bok linh thi&ecirc;ng v&agrave; n&aacute;o nhiệt sẽ diễn ra tại nhiều tỉnh đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Ook Om Bok (lễ c&uacute;ng Trăng) l&agrave; một trong ba lễ hội lớn v&agrave; quan trọng của người Khmer Nam Bộ, c&ugrave;ng với c&aacute;c lễ Chol-Chnam-Thmay (lễ v&agrave;o năm mới), Dolta (cầu ph&uacute;c v&agrave; tưởng nhớ c&ocirc;ng lao &ocirc;ng b&agrave;, tổ ti&ecirc;n... Năm nay lễ Ook Oom Bok sẽ tưng bừng hơn khi b&agrave; con Khmer ở T&acirc;y Nam Bộ chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n Ng&agrave;y hội VH,TT&amp;DL Khmer Nam Bộ sẽ được tổ chức trọng thể tại TP Cần Thơ từ ng&agrave;y 5 &ndash; 8.12.2008.</div>
   11/11/2008 09:21
Áo bà ba - Nét xưa nhìn lại

Áo bà ba - Nét xưa nhìn lại

<div align="justify"><br /> Kh&ocirc;ng biết tự bao giờ nhắc đến &aacute;o b&agrave; ba người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp thuần hậu, mộc mạc, dịu d&agrave;ng của người phụ nữ Nam Bộ.</div>
   03/11/2008 11:54
Lễ hội Hallowen

Lễ hội Hallowen

<p align="justify">Halloween l&agrave; một lễ hội truyền thống được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 31/10 h&agrave;ng năm chủ yếu l&agrave; ở Bắc Mỹ v&agrave; ch&acirc;u &Acirc;u&hellip;</p> <div align="justify"> </div>
   27/10/2008 13:46
Ném còn

Ném còn

<div align="justify">Với người Việt cổ xưa, tr&ograve; chơi n&agrave;y thường d&agrave;nh cho giới nữ, con nh&agrave; qu&yacute; ph&aacute;i, xưa kia l&agrave; c&aacute;c mỵ nương, con g&aacute;i Lạc hầu, Lạc tướng. Đối với c&aacute;c d&acirc;n tộc Mường, T&agrave;y, H&rsquo;m&ocirc;ng, Th&aacute;i... n&eacute;m c&ograve;n l&agrave; tr&ograve; t&iacute;n ngưỡng hấp dẫn nhất của trai g&aacute;i trong dịp hội xu&acirc;n.</div>
   22/10/2008 14:13
Khăn Piêu Thái

Khăn Piêu Thái

<div align="justify">Mỗi d&acirc;n tộc tr&ecirc;n thế giới đều mang sắc th&aacute;i văn h&oacute;a độc đ&aacute;o của m&igrave;nh qua trang phục. C&ugrave;ng với ng&ocirc;n ngữ, trang phục l&agrave; dấu hiệu th&ocirc;ng tin quan trọng thứ hai để ch&uacute;ng ta dễ nhận biết tộc người n&agrave;y v&agrave; tộc người kh&aacute;c mỗi khi dịp tiếp x&uacute;c. Người Th&aacute;i cư tr&uacute; ở nhiều nơi tr&ecirc;n đất nước ta nhưng tập trung đ&ocirc;ng nhất l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Bắc, Sơn La, Lai Ch&acirc;u...</div>
   13/10/2008 11:17
Lễ hội đua bò dân tộc Khơ - Me

Lễ hội đua bò dân tộc Khơ - Me

<div align="justify">An Giang, mảnh đất c&oacute; nhiều di t&iacute;ch lịch sử, danh thắng v&agrave; lễ hội mang đậm n&eacute;t bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n gian, trong đ&oacute; c&oacute; lễ hội đua b&ograve; k&eacute;o bừa truyền thống l&agrave; n&eacute;t sinh hoạt văn ho&aacute;, m&ocirc;n thể thao độc đ&aacute;o v&agrave; đặc sắc của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc Khơ-me v&ugrave;ng Bảy N&uacute;i An Giang. </div>
   29/09/2008 15:36
Cờ người

Cờ người

<div align="justify">Cờ người l&agrave; t&ecirc;n gọi cuộc chơi cờ tướng, gồm 32 qu&acirc;n (như cỗ b&agrave;i tam c&uacute;c), mỗi phe 16 qu&acirc;n (trong mỗi phe c&oacute; một Tướng. Tướng nam gọi l&agrave; tướng &Ocirc;ng, trang phục đen hoặc xanh; tướng nữ c&ograve;n gọi l&agrave; tướng B&agrave;, trang phục đỏ).</div>
   22/09/2008 14:38
Chiếc vòng bạc

Chiếc vòng bạc

<p align="justify" style="margin: 7.2pt 2.85pt; text-indent: 24.15pt; line-height: 120%;"><br /> Thi&ecirc;n t&igrave;nh sử bi tr&aacute;ng Kham Panh kể rằng xứ Mường Kho&ograve;ng của người Th&aacute;i xa xưa do T&ugrave; trưởng Kham Panh đứng đầu l&agrave; một v&ugrave;ng đất gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; m&agrave;u mỡ. Con g&aacute;i ở đ&acirc;y đẹp như trăng rằm c&ograve;n con trai mạnh như hổ. L&agrave;ng bản sống như trong hội, như trong xứ sở thần ti&ecirc;n.</p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   15/09/2008 15:46
Tính tổng hợp và tính cộng đồng trong lối ăn của người Việt

Tính tổng hợp và tính cộng đồng trong lối ăn của người Việt

<div align="justify">T&iacute;nh tổng hợp trong lối ăn của người Việt trước hết thể hiện trong c&aacute;ch chế biến đồ ăn. Hầu hết c&aacute;c m&oacute;n ăn Việt Nam đều l&agrave; sản phẩm của sự pha chế tổng hợp: rau n&agrave;y với rau kh&aacute;c, rau với c&aacute;c loại gia vị, rau quả với c&aacute; t&ocirc;m,... c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t những c&acirc;u ca dao n&oacute;i l&ecirc;n c&aacute;ch thức phối hợp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu để c&oacute; một b&aacute;t canh ngon: &quot;Bồng bồng nấu với t&eacute;p kh&ocirc; - Dầu chết xuống mồ cũng dậy m&agrave; ăn&quot;; &quot;Rau cải nấu với c&aacute; r&ocirc; - Gừng thơm một l&aacute;t cho c&ocirc; lấy chồng&quot;; &quot;Rủ nhau xuống bể m&ograve; cua - Đem về nấu quả mơ chua tr&ecirc;n rừng...&quot;</div>
   08/09/2008 13:43
Sự tích bánh trung thu

Sự tích bánh trung thu

<p align="justify">Người Trung Hoa c&oacute; những m&oacute;n ăn lưu truyền trong d&acirc;n gian, v&agrave; c&oacute; những sử t&iacute;ch k&egrave;m theo n&oacute; chẳng hạn như b&aacute;nh Trung thu, b&aacute;nh chưng v&agrave;o ng&agrave;y tết Đoan Ngọ (loại b&aacute;nh chưng n&agrave;y g&oacute;i c&oacute; trứng trong đ&oacute; kh&aacute;c với b&aacute;nh chưng ng&agrave;y tết của VN ), bột v&ograve; vi&ecirc;n (giống như tr&ocirc;i nước của VN) v&agrave;o rằm th&aacute;ng gi&ecirc;ng&hellip;</p> <div align="justify"> </div>
   29/08/2008 11:56
Trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer

Trang phục truyền thống của phụ nữ Khmer

<div align="justify">Người Khmer c&oacute; kỹ thuật nhuộm truyền thống l&aacute;tkat v&agrave; ba-tik khiến vải v&oacute;c, tơ lụa b&oacute;ng m&agrave; m&agrave;u sắc kh&ocirc;ng phai. Phụ nữ thường mặc v&aacute;y, &aacute;o (tầm v&ocirc;ng chor-phum) dệt bằng tơ tằm sợi b&ocirc;ng, hay chỉ kim tuyến với c&aacute;c loại hoa văn kh&aacute;c nhau. Điểm nổi bật tr&ecirc;n trang phục truyền thống của người phụ nữa Khmer l&agrave; bao giờ cũng được đ&iacute;nh hạt cườm hay kim sa kết hợp với hoa văn tinh xảo...</div>
   25/08/2008 11:28
Tục bó vỏ ống cơm lam của dân tộc Thái

Tục bó vỏ ống cơm lam của dân tộc Thái

<div align="justify">Cơm lam l&agrave; một m&oacute;n ăn truyền thống của d&acirc;n tộc Th&aacute;i, T&agrave;y, N&ugrave;ng&hellip; Ng&agrave;y nay, ở một số tỉnh: Lai Ch&acirc;u, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn&hellip; cơm lam đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn hấp dẫn kh&aacute;ch tham quan, du lịch. Ai đ&atilde; từng thưởng thức cơm lam một lần, sẽ kh&ocirc;ng qu&ecirc;n vị thơm đậm, dẻo v&agrave; ngọt của n&oacute;. Đối với d&acirc;n tộc Th&aacute;i, cơm lam kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; m&oacute;n ăn truyền thống m&agrave; trong ống cơm lam c&ograve;n chứa đựng t&iacute;n ngưỡng, giải th&iacute;ch một hiện tượng của tự nhi&ecirc;n. </div>
   18/08/2008 10:37
Thừa Thiên Huế: Nô nức trẩy hội Điện Huệ Nam

Thừa Thiên Huế: Nô nức trẩy hội Điện Huệ Nam

<div align="justify">H&agrave;ng năm cứ đếm ng&agrave;y 8, 9 th&aacute;ng 7 AL, du kh&aacute;ch thập phương h&agrave;nh hương về l&agrave;ng Hải C&aacute;t, x&atilde; Hương Thọ, tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế để tham dự lễ hội Điện H&ograve;n Ch&eacute;n. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội d&acirc;n gian nhằm tưởng nhớ c&ocirc;ng đức Tam vị V&acirc;n Hương Th&aacute;nh Mẫu.</div>
   12/08/2008 10:24
Phong tục thi thả đèn trời

Phong tục thi thả đèn trời

<div align="justify">Thi thả đ&egrave;n trời được ghi ch&eacute;p từ năm 1900 trong 'Th&aacute;i B&igrave;nh phong vật ch&iacute;', ở x&atilde; Tr&igrave;nh Phố (nay thuộc x&atilde; An Ninh v&agrave; Phương C&ocirc;ng, huyện Tiền Hải). Lệ đặt ra l&agrave; l&agrave;m đ&egrave;n giấy bằng c&aacute;i sọt to, d&aacute;n giấy k&iacute;n xung quanh, chừa hở ph&iacute;a dưới c&ograve;n trong đặt b&aacute;t mỡ c&oacute; bấc để đốt. Khi thi, đốt đ&egrave;n tự bay l&ecirc;n cao, đ&egrave;n nh&agrave; n&agrave;o bay cao nhất m&agrave; kh&ocirc;ng bị ch&aacute;y thủng l&agrave; thắng cuộc. T&aacute;c giả cho rằng lệ thi đ&egrave;n n&agrave;y c&oacute; nguồn gốc từ ph&eacute;p treo đ&egrave;n của Khổng Minh đời Tam Quốc b&ecirc;n Trung Hoa.</div>
   04/08/2008 14:19
Phong tục của người Nhật

Phong tục của người Nhật

<div align="justify">Khi giao tiếp, người Nhật lu&ocirc;n &yacute; thức rất r&otilde; vị tr&iacute; của m&igrave;nh. L&agrave; chủ nh&agrave;, sau những lời ch&agrave;o hỏi x&atilde; giao, họ thường chủ động đi v&agrave;o vấn đề b&agrave;n bạc trước. L&uacute;c c&acirc;u hỏi được đưa ra c&oacute; nghĩa l&agrave; c&ocirc;ng việc đ&atilde; ch&iacute;nh thức bắt đầu.</div> <div align="justify"> </div>
   25/07/2008 13:43
Tục thờ cá voi của ngư dân Nam Bộ

Tục thờ cá voi của ngư dân Nam Bộ

<div align="justify">Hầu hết c&aacute;c l&agrave;ng ven biển ở Nam bộ đều c&oacute; tục thờ c&aacute; voi. Thậm ch&iacute; cả những v&ugrave;ng nằm s&acirc;u trong đất liền cũng c&oacute; lăng thờ c&aacute; voi. Điều đ&oacute; cho thấy c&aacute; voi đ&oacute;ng một vai tr&ograve; hết sức quan trọng trong đời sống t&acirc;m linh của cư d&acirc;n v&ugrave;ng biển Nam bộ.</div>
   07/07/2008 10:03
Lễ hội đình Trà Cổ - nét văn hóa độc đáo của người Việt

Lễ hội đình Trà Cổ - nét văn hóa độc đáo của người Việt

<p align="justify">Quảng Ninh được biết đến l&agrave; một trong những tỉnh c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam. Trong đ&oacute; c&oacute; khu du lịch Tr&agrave; Cổ với b&atilde;i biển trải d&agrave;i hơn 15 km được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những b&atilde;i biển đẹp nhất Việt Nam v&agrave; đ&igrave;nh Tr&agrave; Cổ &ndash; một ng&ocirc;i đ&igrave;nh kh&aacute; đồ sộ v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n mang dấu ấn Việt Nam.</p> <div align="justify"> </div>
   30/06/2008 14:20
Nét đẹp phong tục & văn hóa của dân tộc Nùng

Nét đẹp phong tục & văn hóa của dân tộc Nùng

<div align="justify">Nguồn sống ch&iacute;nh của người N&ugrave;ng l&agrave; c&acirc;y l&uacute;a v&agrave; c&acirc;y ng&ocirc;. Họ kết hợp l&agrave;m ruộng nước ở c&aacute;c v&ugrave;ng khe dọc với trồng l&uacute;a cạn tr&ecirc;n c&aacute;c sườn đồi. Đồng b&agrave;o N&ugrave;ng c&ograve;n trồng nhiều c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp, c&acirc;y ăn quả l&acirc;u năm như qu&yacute;t, hồng... <br /> <br /> </div>
   23/06/2008 13:24
Phong tục đeo vòng vía của người Mông – một nét văn hóa đặc sắc

Phong tục đeo vòng vía của người Mông – một nét văn hóa đặc sắc

<p align="justify">Trẻ em cần được đeo v&ograve;ng v&iacute;a để khoẻ mạnh. Thầy c&uacute;ng sẽ đến nh&agrave; l&agrave;m thủ tục cho trẻ. Gia đ&igrave;nh chuẩn bị ba v&ograve;ng được l&agrave;m bằng tre rộng chừng 1 m&eacute;t rưỡi. V&ograve;ng thứ nhất để ở ngo&agrave;i cửa, v&ograve;ng thứ 2 để giữa nh&agrave;, v&ograve;ng thứ 3 để cạnh b&agrave;n thờ c&uacute;ng. Một tấm vải trắng d&agrave;i phủ k&iacute;n 3 v&ograve;ng từ ngo&agrave;i v&agrave;o s&aacute;t b&agrave;n thờ. M&acirc;m c&uacute;ng đặt ở b&ecirc;n phải. <br /> </p>
   16/06/2008 11:43