Văn Hóa Phong Tục

Tục tảo mộ trong tâm thức người Việt

Tục tảo mộ trong tâm thức người Việt

<div align="justify">H&agrave;ng năm, cứ v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 24, 25 th&aacute;ng Chạp l&agrave; nhiều gia đ&igrave;nh người Việt đi tảo mộ. Người ta đi thăm viếng, vun lại những nấm mồ, ph&aacute;t cỏ dại, chặt c&acirc;y cối quanh mộ, sửa sang, tu bổ mộ phần những người qu&aacute; cố trong gia đ&igrave;nh, v&agrave; cả những phần mộ của c&aacute;c vị tổ ti&ecirc;n nhiều đời trước đ&oacute;.</div>
   19/01/2009 11:32
Tục cúng ông táo

Tục cúng ông táo

<div align="justify">T&aacute;o Qu&acirc;n trong t&iacute;n ngưỡng d&acirc;n gian Việt Nam c&oacute; nguồn gốc từ ba vị thần Thổ C&ocirc;ng, Thổ Địa, Thổ Kỳ của L&atilde;o gi&aacute;o Trung Quốc nhưng được Việt h&oacute;a th&agrave;nh huyền t&iacute;ch &quot;2 &ocirc;ng 1 b&agrave;&quot; - vị thần Đất, vị thần Nh&agrave;, vị thần Bếp n&uacute;c. Tuy vậy người d&acirc;n vẫn quen gọi chung l&agrave; T&aacute;o Qu&acirc;n hoặc &Ocirc;ng T&aacute;o do kết quả của thuyết tam vị nhất thể (thuyết Ba ng&ocirc;i) kh&aacute; phổ biến trong c&aacute;c t&iacute;n ngưỡng, t&ocirc;n gi&aacute;o. Bếp l&agrave; bản nguy&ecirc;n của nh&agrave; khi người nguy&ecirc;n thủy c&oacute; lửa v&agrave; đều dựa tr&ecirc;n nền m&oacute;ng l&agrave; đất.</div>
   16/01/2009 13:48
Sự tích lì xì

Sự tích lì xì

<div align="justify">Tặng tiền mừng tuổi v&agrave;o dịp đầu năm, hay những dịp lễ, l&agrave; một phong tục phổ biến ở c&aacute;c nước Đ&ocirc;ng &Aacute;. Phong tục n&agrave;y vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất l&acirc;u v&agrave;o dịp Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, gọi l&agrave; l&igrave; x&igrave;.</div>
   16/01/2009 10:43
Ngày xuân đi xin chữ

Ngày xuân đi xin chữ

<div align="justify">Mấy năm nay, cứ đến gần Tết l&agrave; &ocirc;ng bạn t&ocirc;i lại b&agrave;y h&agrave;ng ra tr&ecirc;n lề đường trước cửa một ng&acirc;n h&agrave;ng để viết chữ thư ph&aacute;p. Năm đầu ti&ecirc;n, ổng đặt b&agrave;n b&ecirc;n h&ocirc;ng nh&agrave; bảo t&agrave;ng, ở một g&oacute;c hơi khuất n&ecirc;n kh&aacute;ch đến đặt chữ l&egrave;o t&egrave;o, nhiều h&ocirc;m chỉ ngồi ng&aacute;p gi&oacute; v&agrave; c&agrave; ph&ecirc;, t&aacute;n gẫu với bạn b&egrave;.</div>
   15/01/2009 10:01
Tết âm lịch của người Hàn Quốc

Tết âm lịch của người Hàn Quốc

<div align="justify"> H&agrave;n Quốc ng&agrave;y nay &nbsp;l&agrave; &nbsp;nước c&ocirc;ng nghiệp ph&aacute;t triển mạnh, đứng thứ 11 tr&ecirc;n thế giới v&agrave; đ&atilde; c&oacute; những ảnh hưởng hiện đại ho&aacute; phương T&acirc;y trong đời sống văn h&oacute;a, song cho đến nay quốc gia n&agrave;y vẫn lưu giữ được nhiều n&eacute;t đẹp &Aacute;&nbsp; Đ&ocirc;ng ri&ecirc;ng c&oacute; của d&acirc;n tộc H&agrave;n. Một trong những n&eacute;t đẹp đặc sắc đ&oacute; l&agrave; văn ho&aacute; Tết, đặc biệt l&agrave; văn h&oacute;a Tết &acirc;m lịch cổ truyền.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br /> <span></span></div>
   14/01/2009 15:15
Thiếu nữ Nhật rạng rỡ tuổi 20

Thiếu nữ Nhật rạng rỡ tuổi 20

<div align="justify">H&agrave;ng trăm ngh&igrave;n thiếu nữ Nhật trong những bộ kimono truyền thống nhiều m&agrave;u sắc đ&atilde; xuống phố h&ocirc;m qua để tham dự c&aacute;c hoạt động vui chơi giải tr&iacute; nh&acirc;n ng&agrave;y Lễ trưởng th&agrave;nh.</div>
   13/01/2009 10:21
Lễ hội mùa xuân: Nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa làng

Lễ hội mùa xuân: Nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa làng

<div align="justify">Trong đời sống cộng đồng l&agrave;ng x&atilde; Việt Nam, c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng một nơi n&agrave;o l&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; lễ hội (hội l&agrave;ng). Lễ hội l&agrave; h&igrave;nh ảnh thu nhỏ bộ mặt l&agrave;ng x&atilde; người Việt n&oacute;i chung v&agrave; từng l&agrave;ng, từng x&oacute;m n&oacute;i ri&ecirc;ng.</div>
   12/01/2009 10:54
Tết của người Nhật

Tết của người Nhật

<div align="justify">Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c nước ch&acirc;u &Aacute; kh&aacute;c, người Nhật tổ chức lễ hội mừng năm mới v&agrave;o dịp Tết Dương lịch với rất nhiều tập tục, nghi lễ độc đ&aacute;o v&agrave; kh&aacute; th&uacute; vị... </div>
   09/01/2009 14:24
Những phong tục ngày Tết

Những phong tục ngày Tết

<div align="justify">Ng&agrave;y Tết, d&acirc;n tộc ta c&oacute; nhiều phong tục hay như khai b&uacute;t, khai canh, h&aacute;i lộc, ch&uacute;c Tết, du xu&acirc;n, mừng thọ.... Từ gi&agrave; đến trẻ ai cũng biết, ng&agrave;y tết trong nh&agrave; &iacute;t nhất cũng phải c&oacute; c&agrave;nh hoa, b&aacute;nh chưng, chai rượu...</div>
   08/01/2009 14:26
Văn hoá đón Tết của Trung Quốc

Văn hoá đón Tết của Trung Quốc

<div align="justify">Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n l&agrave; ng&agrave;y lễ m&agrave; người d&acirc;n Trung Hoa coi trọng nhất, n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh một phần quan trọng kh&ocirc;ng thể thiếu trong phong tục tập qu&aacute;n của họ.</div>
   06/01/2009 14:02
Mâm ngũ quả ngày Tết

Mâm ngũ quả ngày Tết

<div align="justify">Tết, hầu như kh&ocirc;ng gia đ&igrave;nh n&agrave;o lại thiếu được m&acirc;m ngũ quả cũng như thiếu b&aacute;nh chưng xanh, dưa h&agrave;nh, c&agrave;nh hoa, đ&ocirc;i nến. N&oacute; l&agrave; sản vật qu&ecirc; hương quen thuộc, c&oacute; quanh năm hoặc mang tiếng n&oacute;i của m&ugrave;a n&agrave;y, v&ugrave;ng kh&aacute;c.</div>
   05/01/2009 11:38
Phong tục đón năm mới của dân tộc Tày

Phong tục đón năm mới của dân tộc Tày

<div align="justify">Khi những cơm mưa ph&ugrave;n lất phất bay, tiết trời se lạnh, những c&agrave;nh đ&agrave;o, c&agrave;nh mận nở hoa khoe sắc đấy l&agrave; l&uacute;c b&aacute;o hiệu một m&ugrave;a xu&acirc;n mới đang về. Tết đến xu&acirc;n về l&agrave; đồng b&agrave;o c&aacute;c d&acirc;n tộc v&ugrave;ng cao trong tỉnh lại n&ocirc; nức chuẩn bị đ&oacute;n một c&aacute;i Tết đầm ấm, vui vẻ.</div>
   02/01/2009 14:28
Nghi lễ đón giao thừa trên thế giới

Nghi lễ đón giao thừa trên thế giới

<div align="justify"><br /> Cho d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đi du lịch để đ&oacute;n năm mới theo kiểu t&acirc;y, bạn vẫn biết được người nước ngo&agrave;i đ&oacute;n năm mới v&agrave; giao thừa như thế n&agrave;o... <br /> </div>
   31/12/2008 15:20
Tết bốn phương

Tết bốn phương

<div align="justify">Ng&agrave;y cuối c&ugrave;ng của năm cũ qua đi. Đất trời, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, con người đều n&aacute;o nức ch&agrave;o đ&oacute;n 1 năm mới với những hy vọng mới. Đ&oacute; l&agrave; dịp lễ quan trọng nhất trong năm của c&aacute;c quốc gia, d&acirc;n tộc. V&agrave;, Tết tr&ecirc;n thế giới cũng mu&ocirc;n m&agrave;u mu&ocirc;n vẻ với những phong tục ri&ecirc;ng. Mỗi quốc gia cũng đều c&oacute; quan niệm, c&aacute;ch nghĩ ri&ecirc;ng về sự may mắn.</div>
   30/12/2008 14:49
Một số phong tục đón năm mới trên thế giới

Một số phong tục đón năm mới trên thế giới

<div align="justify">V&agrave;o l&uacute;c giao thừa, d&acirc;n c&aacute;c bang miền nam nước Mỹ cố gắng ăn thật nhiều củ cải v&agrave; đậu mắt đen, bởi mỗi củ cải sẽ gi&uacute;p họ kiếm được hẳn 1.000 đ&ocirc;la, c&ograve;n mỗi hạt đậu tương ứng với 100 cent cho năm mới! Nhưng theo c&aacute;c cụ gi&agrave;, phải xơi &iacute;t nhất 365 hạt th&igrave; ước muốn n&agrave;y mới ứng nghiệm.</div>
   29/12/2008 10:57
Những cây thông đón Giáng Sinh trên toàn thế giới

Những cây thông đón Giáng Sinh trên toàn thế giới

<div align="justify"><span><span id="tab_ctl06_lblNews_InitCont"><span><br /> C&acirc;y th&ocirc;ng đ&atilde; trở th&agrave;nh biểu tượng cho ng&agrave;y lễ quan trọng n&agrave;y của những người theo đạo Thi&ecirc;n Ch&uacute;a tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Hầu hết c&aacute;c gia đ&igrave;nh đều trang ho&agrave;ng đ&oacute;n Gi&aacute;ng Sinh với c&acirc;y th&ocirc;ng đẹp mắt nhất.</span></span></span></div>
   25/12/2008 14:12
Hoàn cảnh ra đời của bài hát "Silent night" nổi tiếng

Hoàn cảnh ra đời của bài hát "Silent night" nổi tiếng

<div align="justify">Silent night đ&atilde; được dịch th&agrave;nh h&agrave;ng trăm thứ tiếng v&agrave; đ&atilde; được cất l&ecirc;n h&agrave;ng triệu triệu lần v&agrave;o những dịp cuối năm, vang vọng&nbsp; từ những ng&ocirc;i nh&agrave; thờ nhỏ b&eacute; ở Andes cho đến những th&aacute;nh đường ho&agrave;nh tr&aacute;ng ở&nbsp; Antwerp hay La M&atilde;. &Iacute;t ai biết được &ldquo;Silent Night&rdquo; l&ocirc;i cuốn bao người c&oacute; một nguồn gốc kỳ lạ...</div>
   22/12/2008 13:18
Phong tục tặng quà Giáng Sinh

Phong tục tặng quà Giáng Sinh

<div align="justify">Tặng qu&agrave; l&agrave; một trong những phong tục tuyệt vời nhất trong ng&agrave;y Gi&aacute;ng sinh. C&aacute;c m&oacute;n qu&agrave; xinh xắn ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thể hiện t&igrave;nh y&ecirc;u của m&igrave;nh đối với gia đ&igrave;nh v&agrave; b&egrave; bạn. &ETH;ối với một số người qu&agrave; Gi&aacute;ng sinh c&ograve;n mang một &yacute; nghĩa t&ocirc;n gi&aacute;o s&acirc;u đậm. Những m&oacute;n qu&agrave; gi&uacute;p cho mọi người nhớ lại ng&agrave;y sinh của Ch&uacute;a, l&agrave; qu&agrave; tặng của Ch&uacute;a cho lo&agrave;i người.</div>
   18/12/2008 09:13
Sự ra đời của thiệp Giáng Sinh

Sự ra đời của thiệp Giáng Sinh

<p align="justify"><span>H&agrave;ng năm, khi tiết trời m&ugrave;a đ&ocirc;ng se se lạnh về tr&ecirc;n từng nh&agrave;nh c&acirc;y ngọn cỏ, phố phường n&aacute;o nức trang ho&agrave;ng đ&oacute;n chờ lễ Noel cũng l&agrave; l&uacute;c mọi người h&acirc;n hoan trao nhau tấm thiệp ch&uacute;c mừng Gi&aacute;ng Sinh như lời cầu ch&uacute;c tốt l&agrave;nh, hạnh ph&uacute;c&hellip;</span></p>
   15/12/2008 09:51
Giáng Sinh muôn nơi

Giáng Sinh muôn nơi

<div align="justify">Tại Venezuela, v&agrave;o ng&agrave;y 16 th&aacute;ng 12 c&aacute;c gia đ&igrave;nh thường đem ra b&agrave;y biện trang tr&iacute; nh&agrave; cửa với những h&igrave;nh tượng, tranh ảnh mi&ecirc;u tả cảnh Ch&uacute;a Gi&aacute;ng Sinh. <br /> </div>
   10/12/2008 11:51