Công bố thông tin

Công văn hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của UB Chứng khoán Nhà Nước

Ngày 2/12/2014 UBCKNN đã nhận được tài liệu bổ sung hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo Công văn số 893/CV-VT ngày 1/12/2014 của Vietravel.

Xin xem Công văn bản gốc tại đây

   22/12/2014 16:08

Thông tin tóm tắt về công ty đại chúng Vietravel

Thông tin tóm tắt về Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300465937 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/ 09/2010 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 21/01/2014)

Xin xem văn bản gốc tại đây

   21/01/2014 16:32