1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền hình Italia

Quảng bá du lịch Việt Nam trên truyền hình Italia

<p align="justify">Ng&agrave;y 12/8/2007, đo&agrave;n l&agrave;m phim Donnavventura (Italia) đ&atilde; tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về lịch tr&igrave;nh của đo&agrave;n tại Việt Nam. Đo&agrave;n đ&atilde; đến cửa khẩu T&acirc;y Trang (tỉnh Điện Bi&ecirc;n) v&agrave;o ng&agrave;y 11/8/2007. </p>
   15/08/2007 13:43
An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

An Giang: 126 tỷ đồng xây dựng hệ thống cáp treo ở Núi Sam

<div align="justify">Theo UBND thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc&nbsp;&nbsp;(An Giang), địa phương n&agrave;y sẽ lập dự &aacute;n x&acirc;y dựng hệ thống c&aacute;p treo N&uacute;i Sam nhằm phục vụ kh&aacute;ch du lịch, r&uacute;t ngắn thời gian leo n&uacute;i nhưng cũng ngoạn mục v&agrave; l&yacute; th&uacute;.</div>
   15/08/2007 09:16
Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

Sẵn sàng đón 20.000 du khách đến Festival Ninh Thuận 2007

<div align="justify">Festival Ninh Thuận 2007 sẽ diễn ra từ 15-21/8/2007 tại TP. Phan Rang- Th&aacute;p Ch&agrave;m. Đ&acirc;y l&agrave; lễ hội văn ho&aacute; du lịch lần đầu được tổ chức với quy m&ocirc; lớn nhất từ trước đến nay ở Ninh Thuận n&ecirc;n h&agrave;ng trăm nghệ sĩ c&ugrave;ng người d&acirc;n địa phương sẽ phục dựng v&agrave; thể hiện nhiều lễ hội truyền thống, sản phẩm truyền thống.</div>
   15/08/2007 09:10
Những ngày Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An

Những ngày Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify">Những ng&agrave;y văn h&oacute;a Việt Nam - Nhật Bản diễn ra tại Hội An trong hai ngày 11 v&agrave; 12/8/2007 do UBND Hội An, Cơ quan Hợp t&aacute;c Quốc tế Nhật bản (JICA) và Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Nguồn nh&acirc;n lực Việt Nam &ndash; Nhật Bản (VJCC) ph&ocirc;́i hợp tổ chức.</p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   13/08/2007 10:08
Hà Nội: Lễ hội bia đầu tiên tại Việt Nam

Hà Nội: Lễ hội bia đầu tiên tại Việt Nam

<span class="general_text"><span class="article_text"> <div align="justify">Lễ hội Bia Việt Nam 2007 diễn ra trong v&ograve;ng 3 ng&agrave;y, từ ng&agrave;y 10/8/2007 đến ng&agrave;y 12/8/2007 tại Trung t&acirc;m Triển l&atilde;m Giảng V&otilde;, H&agrave; Nội. <span class="general_text"><span class="article_text">Hiệp hội Bia - Rượu v&agrave; Nước giải kh&aacute;t cho biết, đ&acirc;y l&agrave; festival bia đầu ti&ecirc;n được tổ chức tại Việt Nam, nhằm mục đ&iacute;ch quảng b&aacute; v&agrave; t&ocirc;n vinh c&aacute;c thương hiệu bia nổi tiếng trong nước v&agrave; thế giới.</span></span></div> <div align="justify">&nbsp;</div> </span></span>
   13/08/2007 10:01
7 tháng, hơn 2,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

7 tháng, hơn 2,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Theo số liệu thống k&ecirc;, 7 th&aacute;ng đầu năm, Việt Nam thu h&uacute;t được 2,46 triệu lượt kh&aacute;ch quốc tế, tăng 16,2% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Trong đ&oacute;, gần 80% l&agrave; kh&aacute;ch đến bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng, tăng 26,4%.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:07
Lâm Ðồng: Thành phố Ðà Lạt và Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản) hội thảo phát triển du lịch, giáo dục và rau hoa

Lâm Ðồng: Thành phố Ðà Lạt và Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản) hội thảo phát triển du lịch, giáo dục và rau hoa

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">S&aacute;ng&nbsp;ng&agrave;y 06/8/2007, tại Đ&agrave; Lạt khai mạc hội thảo&nbsp; Du lịch, Gi&aacute;o dục v&agrave; Rau hoa giữa hai th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt (Việt Nam) v&agrave; Fuji Kawaguchiko (Nhật Bản). Đại diện của hai th&agrave;nh phố đ&atilde; giới thiệu kh&aacute;i qu&aacute;t chung về vị tr&iacute; địa l&yacute;, những tiềm năng ph&aacute;t triển tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực du lịch, gi&aacute;o dục v&agrave; canh t&aacute;c rau hoa.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:05
Thành lập phòng thông tin du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thành lập phòng thông tin du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch TP.Hồ Ch&iacute; Minh cho biết, được sự thống nhất của Cụm cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng miền Nam, Sở Du lịch sẽ th&agrave;nh lập ph&ograve;ng th&ocirc;ng tin du lịch Việt Nam tại nh&agrave; ga quốc tế mới s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất, dự kiến th&aacute;ng 9/2007 sẽ đưa v&agrave;o hoạt động.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   07/08/2007 11:03
Triển lãm về du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh

Triển lãm về du lịch Việt Nam - Lào - Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Với chủ đề &quot;Việt Nam-L&agrave;o-Campuchia, ba quốc gia một điểm đến&quot;, Triển l&atilde;m Quốc tế Du lịch Tp. Hồ Ch&iacute; Minh (ITE HCMC) sẽ diễn ra tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 5 đến 7/10/2007.</span></span></span></p>
   07/08/2007 11:01
Việt Nam hấp dẫn khách du lịch ASEAN

Việt Nam hấp dẫn khách du lịch ASEAN

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;Với mức tăng trưởng GDP cao ở ch&acirc;u &Aacute;, nền ch&iacute;nh trị ổn định v&agrave; uy t&iacute;n ng&agrave;y c&agrave;ng tăng tr&ecirc;n trường quốc tế, Việt Nam đang l&agrave; điểm đến du lịch hấp dẫn du kh&aacute;ch quốc tế, đặc biệt l&agrave; kh&aacute;ch du lịch đến từ c&aacute;c nước ASEAN.</span></span></span></p>
   07/08/2007 10:33
Bà Rịa-Vũng Tàu: Lần đầu tiên tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch

Bà Rịa-Vũng Tàu: Lần đầu tiên tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế về du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">S&aacute;ng ng&agrave;y 1/8/2007, Sở Ngoại vụ tỉnh <span>&nbsp;</span>B&agrave; Rịa-Vũng T&agrave;u họp b&aacute;o giới thiệu về &ldquo;Hội chợ triển l&atilde;m quốc tế về du lịch Vũng T&agrave;u năm 2007&rdquo; diễn ra từ ng&agrave;y 19 - 23/10/2007 tới tại Vũng T&agrave;u Paradise (số 1, Thuỳ V&acirc;n, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng T&agrave;u).</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:07
  TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,5 triệu du khách quốc tế

TP. Hồ Chí Minh đón gần 1,5 triệu du khách quốc tế

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span class="noidunggioithieu"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">Theo Sở Du lịch Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, 7 th&aacute;ng qua, th&agrave;nh phố đ&atilde; đ&oacute;n gần 1,5 triệu kh&aacute;ch&nbsp;quốc tế, tăng 11% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</span></span></span></span></p>
   03/08/2007 09:05
Làm sách du lịch chung cho ba nước Ðông Dương

Làm sách du lịch chung cho ba nước Ðông Dương

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Ba chuy&ecirc;n gia Guy Marris, Nick Ray v&agrave; Bernie Rosenbloom kết hợp với đại diện ba nước Việt Nam, L&agrave;o v&agrave; Campuchia thực hiện dự &aacute;n viết một&nbsp;quyển s&aacute;ch hướng dẫn về du lịch v&agrave; sẽ xuất bản v&agrave;o cuối năm 2007.</span></span></span></p>
   03/08/2007 09:01
Xây dựng Làng quần thể du lịch Ninh Bình

Xây dựng Làng quần thể du lịch Ninh Bình

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">C&ocirc;ng ty TNHH L&agrave;ng quần thể du lịch Ninh B&igrave;nh thuộc C&ocirc;ng ty Vietnam Hotel Projekt BV (H&agrave; Lan) vừa tổ chức khởi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng L&agrave;ng quần thể Du Lịch Ninh B&igrave;nh tại khu du lịch Tam Cốc-B&iacute;ch &ETH;ộng, x&atilde; Ninh Hải, huyện Hoa Lư (Ninh B&igrave;nh). </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:59
Hòa Bình: Khách du lịch tăng 79,5% so với cùng kỳ

Hòa Bình: Khách du lịch tăng 79,5% so với cùng kỳ

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">6 th&aacute;ng đầu năm 2007, tỉnh H&ograve;a B&igrave;nh đ&oacute;n 416.104 lượt kh&aacute;ch du lịch, tăng 79,5% so với c&ugrave;ng kỳ, đạt 86,7% kế hoạch. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế 25.017 lượt, tăng 23,6%; kh&aacute;ch nội địa 391.087 lượt, tăng 84,9%.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:57
Động Tiên Phú Lão (Hoà Bình): Thu hút 175.000 lượt khách tham quan

Động Tiên Phú Lão (Hoà Bình): Thu hút 175.000 lượt khách tham quan

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Khu di t&iacute;ch Lịch sử văn h&oacute;a khảo cổ học động Ti&ecirc;n Ph&uacute; L&atilde;o, huyện Lạc Thủy l&agrave; một hệ thống động Tam Bảo, đền Mẫu, động Ti&ecirc;n, Qu&aacute;n Tr&igrave;nh... đ&atilde; trở đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm du lịch văn h&oacute;a t&acirc;m linh ng&agrave;y c&agrave;ng thu đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch đến tham quan. </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></span>&nbsp;</p> </span></span>
   03/08/2007 08:56
Hợp tác du lịch Hà Nội và bốn tỉnh phía Bắc

Hợp tác du lịch Hà Nội và bốn tỉnh phía Bắc

<span class="general_text"><span class="article_text"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch H&agrave; Nội vừa k&yacute; bi&ecirc;n bản thỏa thuận hợp t&aacute;c du lịch li&ecirc;n v&ugrave;ng với c&aacute;c cơ quan quản l&yacute; du lịch c&aacute;c tỉnh: Vĩnh Ph&uacute;c, Ph&uacute; Thọ, Tuy&ecirc;n Quang v&agrave; H&agrave; Giang. </span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> </span></span>
   03/08/2007 08:53
Khu phố cổ Hội An, quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn được đề nghị công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

Khu phố cổ Hội An, quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn được đề nghị công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text">&Ocirc;ng Trần Minh Cả, Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam vừa y&ecirc;u cầu tỉnh lập hồ sơ khoa học về v&ugrave;ng hạ lưu s&ocirc;ng Thu Bồn, Di sản văn h&oacute;a thế giới Hội An v&agrave; khu bảo tồn biển C&ugrave; Lao Ch&agrave;m, để đệ tr&igrave;nh l&ecirc;n Ủy ban Văn h&oacute;a Khoa học v&agrave; Gi&aacute;o dục Li&ecirc;n Hợp Quốc (UNESCO) c&ocirc;ng nhận l&agrave; khu dự trữ sinh quyển thế giới (thay cho hồ sơ trước đ&acirc;y của Quảng Nam chỉ đề nghị c&ocirc;ng nhận ri&ecirc;ng C&ugrave; Lao Ch&agrave;m l&agrave; khu dự trữ sinh quyển thế giới).</span></span></p>
   03/08/2007 08:51
Cảng Hàng không Phú Bài được công nhận là cảng hàng không quốc tế

Cảng Hàng không Phú Bài được công nhận là cảng hàng không quốc tế

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ vừa c&oacute; C&ocirc;ng văn số 4184/VPCP-CN ng&agrave;y 27/7/2007 truyền đạt &yacute; kiến của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ về việc quyết định Cảng H&agrave;ng kh&ocirc;ng Ph&uacute; B&agrave;i l&agrave; cảng h&agrave;ng kh&ocirc;ng quốc tế.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:48
TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 10 di tích lịch sử và kiến trúc

TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 10 di tích lịch sử và kiến trúc

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;UBND TP.Hồ Ch&iacute; Minh vừa k&yacute; quyết định c&ocirc;ng nhận di t&iacute;ch lịch sử &ndash; văn h&oacute;a, danh lam thắng cảnh cấp TP cho 10 di t&iacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p>
   01/08/2007 09:46