1900 1839
Cước 1000đ/phút
EN

Tin Tức Du Lịch

Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

Du lịch Việt Nam tham gia hội chợ Du lịch sinh thái Mekong 2007

<span class="general_text"><span class="article_text"> <div align="justify">Nhằm quảng b&aacute; du lịch Việt Nam đồng thời ph&aacute;t triển c&aacute;c sản phẩm du lịch mới tại nước ta, từ 25-30/7, Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ tham gia Hội chợ Du lịch sinh th&aacute;i Mekong 2007 được tổ chức tại TP. Vi&ecirc;ng Chăn (L&agrave;o). </div> <div align="justify">&nbsp;</div> </span></span>
   25/07/2007 11:03
Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

Nâng cấp làng du lịch cổ phục vụ Năm du lịch quốc gia

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Du lịch Cần Thơ đang triển khai dự &aacute;n đầu tư 16,6 tỷ đồng để n&acirc;ng cấp l&agrave;ng du lịch cổ B&igrave;nh Thủy - Lộ V&ograve;ng Cung phục vụ Năm du lịch quốc gia.</span></span></span></p>
   25/07/2007 10:57
Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

Hội An: Làm mới sản phẩm du lịch "Phố dành cho người đi bộ và xe thô sơ”

<div align="justify">Từ th&aacute;ng 7 n&agrave;y, Hội An ch&iacute;nh thức đổi t&ecirc;n sản phẩm du lịch &quot;Phố kh&ocirc;ng c&oacute; tiếng động cơ xe m&aacute;y&quot; th&agrave;nh &quot;Phố d&agrave;nh cho người đi bộ v&agrave; xe th&ocirc; sơ&quot;. Việc đổi t&ecirc;n n&agrave;y nhằm khắc phục sự ngộ nhận của một bộ phận nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch trong việc sử dụng phương tiện xe đạp, xe m&aacute;y d&ugrave;ng b&igrave;nh điện ắc-quy để lưu th&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hưởng đến trật tự an to&agrave;n v&agrave; mỹ quan trong khu phố cổ.</div>
   25/07/2007 10:40
Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

Kon Tum dành 8 tỷ đồng khôi phục các làng nghề

<p align="justify">Tỉnh Kon Tum đ&atilde; quyết định d&agrave;nh hơn 8 tỷ đồng để thực hiện dự &aacute;n kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c l&agrave;ng nghề truyền thống của đồng b&agrave;o d&acirc;n tộc thiểu số tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p>
   24/07/2007 09:22
   Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

Bình Định tham gia Triển lãm quốc tế du lịch

<p align="justify"><span class="general_text"><span class="article_text"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">UBND tỉnh vừa đồng &yacute; giao Sở Du lịch tổ chức tham gia Triển l&atilde;m quốc tế du lịch- ITE HCMC năm 2007 tại TP Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 5 đến 7/10/2007 với chủ đề &ldquo;Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, 3 quốc gia 1 điểm đến, kh&aacute;m ph&aacute; n&eacute;t đẹp v&ograve;ng cung Đ&ocirc;ng Dương&rdquo;.</span></span></span></p>
   24/07/2007 08:51
Quảng Nam phát triển du lịch bền vững

Quảng Nam phát triển du lịch bền vững

<p align="justify">Tỉnh Quảng Nam đặt mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển du lịch bền vững, phấn đấu trở th&agrave;nh một trong những trung t&acirc;m du lịch của Việt Nam v&agrave; khu vực, tạo được thương hiệu du lịch Quảng Nam c&oacute; uy t&iacute;n tr&ecirc;n thị trường quốc tế.</p>
   23/07/2007 11:12
Phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ ở Thanh Hoá

Phát hiện hệ thống hang động nguyên sơ ở Thanh Hoá

<p align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">C&aacute;n bộ kiểm l&acirc;m thuộc Khu bảo tồn thi&ecirc;n nhi&ecirc;n P&ugrave; Hu (huyện Quan Ho&aacute;, Thanh Ho&aacute;) mới ph&aacute;t hiện một hệ thống hang động tại n&uacute;i Cồ Luồng rất đẹp.</span></p>
   23/07/2007 11:02
Mở tuyến du lịch đường biển Trung Quốc - vịnh Hạ Long

Mở tuyến du lịch đường biển Trung Quốc - vịnh Hạ Long

<p align="justify">Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, chuyến t&agrave;u thử nghiệm khởi h&agrave;nh từ Bắc Hải (Quảng T&acirc;y, Trung Quốc) của H&atilde;ng t&agrave;u biển Morning Shine Bắc Hải chở theo 415 kh&aacute;ch đ&atilde; đến Hạ Long s&aacute;ng 20/7. </p>
   23/07/2007 10:22
Triển khai tuần Lễ phát động môi trường Du lịch tại Thị Xã Sầm Sơn

Triển khai tuần Lễ phát động môi trường Du lịch tại Thị Xã Sầm Sơn

<p align="justify">Nhằm n&acirc;ng cao nhận thức về bảo vệ m&ocirc;i trường n&oacute;i chung v&agrave; m&ocirc;i trường du lịch Sầm Sơn n&oacute;i ri&ecirc;ng. Ng&agrave;y 18-20/7/2007, Tổng Cục Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Thanh Ho&aacute; tổ chức triển khai tuần Lễ ph&aacute;t động m&ocirc;i trường Du lịch tại Thị X&atilde; Sầm Sơn.</p>
   23/07/2007 10:17
Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức thăm dò ý kiến du khách

Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức thăm dò ý kiến du khách

<p align="justify">Để hoạch định c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển Du lịch trong những năm đến, Sở Du lịch th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng tổ chức thăm d&ograve; &yacute; kiến kh&aacute;ch du lịch về sản phẩm, c&aacute;c dịch vụ du lịch, m&ocirc;i trường du lịch&hellip; của Đ&agrave; Nẵng.</p>
   22/07/2007 07:52
Vietravel hân hạnh tài trợ toàn bộ chi phí khách sạn cho các thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài

Vietravel hân hạnh tài trợ toàn bộ chi phí khách sạn cho các thành viên đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài

<div align="justify">Nhằm khuyến kh&iacute;ch v&agrave; cổ vũ tinh thần đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Iraq, Vietravel sẽ t&agrave;i trợ to&agrave;n bộ chi ph&iacute; kh&aacute;ch sạn ti&ecirc;u chuẩn 4 sao trong thời gian 5 ng&agrave;y cho mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển b&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam khi đi du lịch nước ngo&agrave;i (nếu gi&agrave;nh được chiến thắng trước đội tuyển Iraq trong trận đấu l&uacute;c 20 giờ 20 ng&agrave;y 21/7/2007). </div>
   20/07/2007 17:02
Ðầu tư phát triển du lịch ở Kiên Giang

Ðầu tư phát triển du lịch ở Kiên Giang

<p align="justify">C&ugrave;ng với Đề &aacute;n ph&aacute;t triển tổng thể đảo Ph&uacute; Quốc đ&atilde; được Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt, tỉnh Ki&ecirc;n Giang đang tập trung đưa du lịch sẽ trở th&agrave;nh ng&agrave;nh kinh tế chủ đạo của tỉnh. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></span></strong>&nbsp;</p>
   19/07/2007 19:47
Quảng Bình: Khách du lịch quốc tế tăng 80% so với cùng kỳ

Quảng Bình: Khách du lịch quốc tế tăng 80% so với cùng kỳ

<p align="justify">Từ đầu năm đến nay, hoạt động quảng b&aacute; v&agrave; x&uacute;c tiến du lịch ở tỉnh Quảng B&igrave;nh tiếp tục được đẩy mạnh v&agrave; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. </p>
   19/07/2007 19:26
Báo Bỉ: Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách

Báo Bỉ: Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách

<p align="justify">Tờ &quot;DeMorgen&quot;, một trong hai tờ b&aacute;o lớn nhất ph&aacute;t h&agrave;nh ở v&ugrave;ng Phơlamăng của Bỉ, số ra mới đ&acirc;y đăng b&agrave;i ca ngợi Việt Nam l&agrave; một trong ba điểm đến an to&agrave;n nhất đối với kh&aacute;ch du lịch, c&ugrave;ng với Cốtxta Rica v&agrave; Ailen.</p>
   19/07/2007 12:17
667.162 lượt khách du lịch đến Huế trong 7 tháng đầu năm

667.162 lượt khách du lịch đến Huế trong 7 tháng đầu năm

<p align="justify">Lượng kh&aacute;ch đến Huế th&aacute;ng 7 dự ước 107.500 lượt kh&aacute;ch, tăng 8,6% so với th&aacute;ng 6 v&agrave; tăng 10,5% so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế 37.000 lượt kh&aacute;ch so c&ugrave;ng kỳ tăng 38,1%; kh&aacute;ch trong nước 70.500 lượt kh&aacute;ch bằng 100% so với c&ugrave;ng kỳ. </p>
   19/07/2007 12:14
Vietravel thành lập Trung tâm du lịch Caravan

Vietravel thành lập Trung tâm du lịch Caravan

<p align="justify">Theo sự ph&aacute;t triển của thị trường &ocirc;t&ocirc; Việt Nam, một nhu cầu mới đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh: du lịch bằng ch&iacute;nh chiếc xe do m&igrave;nh tự l&aacute;i, rong ruổi khắp c&aacute;c quốc gia trong khu vực. Du lịch caravan ở Việt Nam chưa nhiều, một năm tổ chức v&agrave;i đo&agrave;n, nhưng đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng kh&aacute;ch cao cấp, m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute;, v&agrave; th&iacute;ch du lịch tự do. </p> <p style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   19/07/2007 10:37
Du khách Thái Lan đến Huế tăng đột biến

Du khách Thái Lan đến Huế tăng đột biến

<p align="justify">Hoạt động du lịch của tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay s&ocirc;i động ngay từ đầu năm, lượng kh&aacute;ch quốc tế li&ecirc;n tục tăng nhờ mở rộng loại h&igrave;nh du lịch canavan, du lịch t&agrave;u biển qua cảng Ch&acirc;n M&acirc;y. </p>
   19/07/2007 10:28
Đà Nẵng: Thêm một khách sạn cao cấp cao cấp đi vào hoạt động

Đà Nẵng: Thêm một khách sạn cao cấp cao cấp đi vào hoạt động

<p align="justify">C&ocirc;ng ty cổ phần Ho&agrave;ng Anh Gia Lai vừa đưa kh&aacute;ch sạn (KS) Ho&agrave;ng Anh Gia Lai Plaza (đường Nguyễn Văn Linh, TP Đ&agrave; Nẵng) v&agrave;o hoạt động.&nbsp;KS cao 23 tầng n&agrave;y được đầu tư 200 tỉ đồng, x&acirc;y dựng theo ti&ecirc;u chuẩn KS cao cấp với 188 ph&ograve;ng nghỉ đầy đủ tiện nghi, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng tr&agrave;, hồ bơi ngo&agrave;i trời, ph&ograve;ng họp... </p>
   16/07/2007 16:57
Hà Nội sẽ xây cảng du lịch Bát Tràng

Hà Nội sẽ xây cảng du lịch Bát Tràng

<p align="justify">Sở Du lịch đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn tr&igrave;nh UBND th&agrave;nh phố chấp thuận giao Sở l&agrave;m chủ đầu tư dự &aacute;n Cảng du lịch B&aacute;t Tr&agrave;ng, thuộc huyện Gia L&acirc;m.</p>
   16/07/2007 16:55
Chương trình khuyến mãi giảm từ 30 - 90% giá tour Phú Quốc hè 2007

Chương trình khuyến mãi giảm từ 30 - 90% giá tour Phú Quốc hè 2007

<p align="justify">Du kh&aacute;ch sẽ được giảm gi&aacute; 200.000đ khi đăng k&yacute; tham gia tour Ph&uacute; Quốc h&egrave; 2007&nbsp; do C&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ ng&agrave;y 1/8 đến ng&agrave;y 15/8/2007.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   16/07/2007 16:52