Non Nước Việt Nam

Đến Búng Bình Thiên chiêm ngưỡng cảnh sông nước hữu tình

Đến Búng Bình Thiên chiêm ngưỡng cảnh sông nước hữu tình

<div align="justify">An Giang c&oacute; nhiều m&ocirc; h&igrave;nh du lịch độc đ&aacute;o như du lịch cộng đồng-nghỉ qua đ&ecirc;m; du lịch l&agrave;ng nghề; du lịch leo n&uacute;i; tham quan-mua sắm nơi bi&ecirc;n giới. Hiện nay, c&oacute; một điểm đến thật hấp dẫn v&agrave; kh&aacute; mới lạ cho những ai th&iacute;ch chi&ecirc;m ngưỡng cảnh s&ocirc;ng nước hữu t&igrave;nh; thưởng thức những m&oacute;n ăn d&acirc;n d&atilde; tuyệt vời; nghe những b&agrave;i ca vọng cổ m&ugrave;i mẫn đến ng&acirc;y ngất c&otilde;i l&ograve;ng, đ&oacute; l&agrave;: B&uacute;ng B&igrave;nh Thi&ecirc;n, một điểm đến hấp dẫn cho du kh&aacute;ch.</div>
   01/10/2007 08:26
Tây Bắc hùng vĩ

Tây Bắc hùng vĩ

<p align="justify">T&acirc;y Bắc, nơi c&aacute;ch xa đồng bằng v&agrave; th&agrave;nh phố, nơi c&oacute; những con đường vắt qua d&ograve;ng s&ocirc;ng chảy xiết, v&ograve;ng v&egrave;o uốn lượn b&ecirc;n sườn n&uacute;i, tr&agrave;n ngập nắng v&agrave; gi&oacute; thượng ng&agrave;n. </p>
   01/10/2007 08:23
Tham quan Chùa Ông bên dòng sông Đồng Nai

Tham quan Chùa Ông bên dòng sông Đồng Nai

<div align="justify">Ch&ugrave;a &Ocirc;ng c&ograve;n được gọi l&agrave; Thất Phủ cổ miếu, một ng&ocirc;i ch&ugrave;a được xem l&agrave; xưa nhất ở Nam bộ. Ch&ugrave;a tọa lạc tr&ecirc;n một sở đất rộng thuộc x&atilde; Hiệp H&ograve;a, TP. Bi&ecirc;n H&ograve;a, tỉnh Đồng Nai.</div>
   01/10/2007 08:21
Thắng cảnh Đền ông - Động bà chúa thượng ở Thanh Hóa

Thắng cảnh Đền ông - Động bà chúa thượng ở Thanh Hóa

<p align="justify">Thắng cảnh Đền &Ocirc;ng - Động b&agrave; ch&uacute;a thượng thuộc thị trấn Quan H&oacute;a v&agrave; x&atilde; Hồi Xu&acirc;n, huyện Quan H&oacute;a (Thanh H&oacute;a). Đền &Ocirc;ng ở ngay ngọn n&uacute;i gần hội trường lớn của huyện Quan Ho&aacute;, b&ecirc;n bờ tả s&ocirc;ng M&atilde;; c&ograve;n Động b&agrave; nằm ở đối diện, nhưng ph&iacute;a bờ hữu s&ocirc;ng M&atilde;, thuộc địa b&agrave;n x&atilde; Hồi Xu&acirc;n. Khu thắng cảnh n&agrave;y đ&atilde; v&agrave; đang thu h&uacute;t nhiều du kh&aacute;ch đến t&igrave;m hiểu, tham quan. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   01/10/2007 08:18
Thắng cảnh Hà Tiên

Thắng cảnh Hà Tiên

<div align="justify">H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; một thị x&atilde; bi&ecirc;n giới, tỉnh Ki&ecirc;n Giang, c&aacute;ch th&agrave;nh phố Rạch Gi&aacute; 90km đường bộ. H&agrave; Ti&ecirc;n l&agrave; nơi hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh, thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoang sơ đầy quyến rũ: c&oacute; hang s&acirc;u, động hiểm, nhiều đảo đ&aacute; tr&ecirc;n biển; c&oacute; s&ocirc;ng, hồ, ch&ugrave;a, lăng tẩm v&agrave; nhiều b&atilde;i tắm đẹp.</div>
   21/09/2007 14:39
Mùa vàng trên đất Sóc Trăng

Mùa vàng trên đất Sóc Trăng

<div align="justify">S&oacute;c Trăng - miền đất đậm dấu ấn lịch sử khai ph&aacute;, đo&agrave;n kết của người Kinh, người Kh&rsquo;mer, người Hoa &ndash; một cộng đồng cư d&acirc;n lu&ocirc;n h&ograve;a nhập qua mọi thời đại, nay đang chung sức l&agrave;m thay đổi bộ mặt kinh tế x&atilde; hội, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a độc đ&aacute;o. </div>
   21/09/2007 14:18
Phố cổ Hà Nội - Di sản văn hóa quốc gia

Phố cổ Hà Nội - Di sản văn hóa quốc gia

<div align="justify">Phố cổ l&agrave; một n&eacute;t đặc trưng của H&agrave; Nội. Năm 2004, &ldquo;Khu phố cổ H&agrave; Nội&rdquo; được xếp hạng l&agrave; di t&iacute;ch lịch sử cấp quốc gia. Đ&acirc;y l&agrave; một kh&ocirc;ng gian đ&ocirc; thị, gần giống h&igrave;nh thang c&acirc;n, c&oacute; diện t&iacute;ch khoảng 100ha (1.000.000 m2), nằm ở ph&iacute;a Đ&ocirc;ng Kinh đ&ocirc; Thăng Long xưa. </div>
   21/09/2007 14:03
Di tích đền Đô trên quê hương quan họ

Di tích đền Đô trên quê hương quan họ

<p align="justify"><font face="Arial">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những b&agrave;i ca quan họ mượt m&agrave;, đầm ấp, Bắc Ninh c&ograve;n l&agrave; nơi lưu giữ nhiều gi&aacute; trị văn h&oacute;a, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c mang dấu ấn lịch sử - văn h&oacute;a ti&ecirc;u biểu như đền Đ&ocirc;.</font></p>
   16/09/2007 10:56
Đảo đá” kỳ thú ở Bình Thuận

Đảo đá” kỳ thú ở Bình Thuận

<p align="justify">C&oacute; lẽ &iacute;t nơi n&agrave;o tr&ecirc;n đất nước Việt Nam lại c&oacute; những d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; kỳ th&uacute;, nhiều cung bậc như d&atilde;y n&uacute;i đ&aacute; Cao C&aacute;t ở huyện đảo Ph&uacute; Qu&iacute; (thuộc tỉnh B&igrave;nh Thuận). N&uacute;i Cao C&aacute;t cao khoảng 100m so với mực nước biển. </p> <div align="justify"><font face="arial, helvetica, sans-serif"></font>&nbsp;</div>
   16/09/2007 10:54
Khám phá khu Du lịch sinh thái Vân Long - Kênh Gà, Ninh Bình

Khám phá khu Du lịch sinh thái Vân Long - Kênh Gà, Ninh Bình

<p align="justify">Trời miền Bắc v&agrave;o thu đ&atilde; dịu m&aacute;t. Đ&acirc;y l&agrave; thời điểm l&yacute; tưởng để tham gia v&agrave;o c&aacute;c chuyến du lịch sinh th&aacute;i. Một trong những điểm du lịch mới được nhiều người biết đến l&agrave; khu du lịch V&acirc;n Long - K&ecirc;nh G&agrave;, nằm tr&ecirc;n địa phận 7 x&atilde; thuộc huyện Gia Viễn (Ninh B&igrave;nh), c&aacute;ch H&agrave; Nội khoảng 80km. </p>
   16/09/2007 10:52
Di tích Đền Đô trên quê hương Quan Họ

Di tích Đền Đô trên quê hương Quan Họ

<div align="justify">Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với những b&agrave;i ca quan họ mượt m&agrave;, đầm ấp, Bắc Ninh c&ograve;n l&agrave; nơi lưu giữ nhiều gi&aacute; trị văn h&oacute;a, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kiến tr&uacute;c mang dấu ấn lịch sử - văn h&oacute;a ti&ecirc;u biểu như đền Đ&ocirc;.</div>
   10/09/2007 09:59
Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

<p align="justify">Khu du lịch sinh th&aacute;i V&agrave;m S&aacute;t nằm trong khu rừng ngập mặn Cần Giờ l&agrave; nơi dừng ch&acirc;n, nghỉ ngơi, thư gi&atilde;n cho du kh&aacute;ch. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n được coi&nbsp; l&agrave; l&aacute; phổi xanh của TP Hồ Ch&iacute; Minh. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   09/09/2007 13:22
Đà Lạt - Thành phố hoa

Đà Lạt - Thành phố hoa

<div align="justify">Nếu ở Việt&nbsp;Nam c&oacute; một v&ugrave;ng đất n&agrave;o đ&oacute; được coi l&agrave; xu&acirc;n bốn m&ugrave;a th&igrave; chắc chắn nơi đ&oacute; phải l&agrave; Đ&agrave; Lạt &ndash; một th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n xinh đẹp v&agrave; mộng mơ. Kh&aacute;ch đến Đ&agrave; Lạt kh&ocirc;ng chỉ được thưởng hoa m&agrave; c&ograve;n được nghe vi v&uacute;t th&ocirc;ng reo với gi&oacute; ng&agrave;n, với lăn tăn s&oacute;ng nước mặt hồ. </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   06/09/2007 13:30
Về Bến Tre thăm đền nữ tướng

Về Bến Tre thăm đền nữ tướng

<p align="justify">Đến Bến Tre, đi theo con đường v&agrave;o c&ugrave; lao Bảo v&agrave;o x&atilde; Lương H&ograve;a thuộc huyện Giồng Tr&ocirc;m rồi qua chợ Mỹ Lồng nổi tiếng trong c&acirc;u ca v&ugrave;ng đất n&agrave;y &ldquo;B&aacute;nh tr&aacute;ng Mỹ Lồng, b&aacute;nh phồng Sơn Đốc&rdquo;, du kh&aacute;ch sẽ kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng gh&eacute; thăm đền b&agrave; Nguyễn Thị Định, vị nữ tướng duy nhất trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ của nh&acirc;n d&acirc;n ta .</p>
   04/09/2007 10:10
Đền và Đức thánh làng Lệ Mật: Điểm dừng chân của du khách khi đến Hà Nội

Đền và Đức thánh làng Lệ Mật: Điểm dừng chân của du khách khi đến Hà Nội

<p align="justify">L&agrave;ng cổ Lệ Mật nằm ở ph&iacute;a đ&ocirc;ng H&agrave; Nội, vốn nổi tiếng với nghề bắt rắn. Nơi đ&acirc;y c&ograve;n lưu lại những truyền thuyết về chiến c&ocirc;ng của Đức th&aacute;nh Lệ Mật - người đ&atilde; gi&uacute;p vua chiến thắng thuỷ qu&aacute;i v&agrave; lập &quot;Thập Tam trại&quot; của nh&agrave; vua tại đất kinh kỳ. Khi ng&agrave;i ho&aacute; đ&atilde; được vua ban &quot;thượng đẳng ph&uacute;c thần&quot; v&agrave; bốn m&ugrave;a thờ c&uacute;ng.<br /> </p>
   04/09/2007 10:04
Phố cổ trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)

Phố cổ trên cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang)

<p align="justify">Đồng Văn thuộc tỉnh H&agrave; Giang, nằm ở v&ugrave;ng cao nguy&ecirc;n Đ&ocirc;ng Bắc nước ta. Đ&atilde; từ l&acirc;u, cao nguy&ecirc;n đ&aacute; Đồng Văn đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 điểm săn ảnh nổi tiếng của giới nhiếp ảnh.</p>
   04/09/2007 09:42
Lên đỉnh núi Thần

Lên đỉnh núi Thần

<div align="justify">Ở miền Đ&ocirc;ng Nam bộ c&oacute; n&uacute;i B&agrave; R&aacute; (thuộc huyện Phước Long, tỉnh B&igrave;nh Phước). Đồng b&agrave;o S&rsquo;Ti&ecirc;ng gọi ngọn n&uacute;i n&agrave;y với c&aacute;i t&ecirc;n đầy th&agrave;nh k&iacute;nh: &ldquo;Bơnom Brah&rdquo;, c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;ngọn n&uacute;i Thần&rdquo;</div>
   04/09/2007 09:39
Về Hưng Yên thăm đền Kim Đằng

Về Hưng Yên thăm đền Kim Đằng

<p align="justify">Đền Kim Đằng nằm ở trung t&acirc;m th&ocirc;n Kim Đằng, phường Lam Sơn, thị x&atilde; Hưng Y&ecirc;n, tỉnh Hưng Y&ecirc;n ng&agrave;y nay. Xưa kia, nơi đ&acirc;y l&agrave; trang Đằng Man, tổng An Tảo, phủ Kho&aacute;i Ch&acirc;u, trấn Sơn Nam thượng. Tương truyền, đền được x&acirc;y dựng tr&ecirc;n mảnh đất Đinh Điền chọn l&agrave;m đại bản doanh với thế &quot;Thanh Long, Bạch Hổ chầu về&quot;.</p>
   04/09/2007 09:36
Đà Lạt - Thành phố của thơ nhạc và hoa

Đà Lạt - Thành phố của thơ nhạc và hoa

<p align="justify">Bạn thực sự muốn t&igrave;m đến với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, những khoảng lặng l&atilde;ng mạn để thưởng thức &acirc;m nhạc v&agrave; thơ ca? Đ&agrave; Lạt mộng mơ sẽ l&agrave; điểm đến l&yacute; tưởng như thế. Kh&ocirc;ng chỉ nổi tiếng với hồ Xu&acirc;n Hương, ga xe lửa, nh&agrave; thờ Con G&agrave;, d&ograve;ng th&aacute;c Cam Ly&hellip; th&agrave;nh phố cao nguy&ecirc;n n&agrave;y c&ograve;n lưu ch&acirc;n kh&aacute;ch bởi m&ugrave;i hương v&agrave; vẻ đẹp của c&aacute;c lo&agrave;i hoa, bởi rừng th&ocirc;ng vi v&uacute;t m&agrave; ở đ&oacute; bạn c&oacute; thể kh&aacute;m vẻ vẻ đẹp kiến tr&uacute;c của những ng&ocirc;i biệt thự cổ từ những năm 20-30 của thế kỷ trước. </p>
   27/08/2007 09:31
Du ngoạn Vân Long - Kênh Gà (Ninh Bình)

Du ngoạn Vân Long - Kênh Gà (Ninh Bình)

<p align="justify">Ngồi tr&ecirc;n thuyền đi quanh V&acirc;n Long (tỉnh Ninh B&igrave;nh), du kh&aacute;ch thỏa sức ho&agrave; m&igrave;nh với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, m&acirc;y trời, ngắm lo&agrave;i voọc trắng lấp l&oacute; tr&ecirc;n những d&atilde;y đ&aacute; v&ocirc;i. Đ&acirc;y l&agrave; Khu bảo tồn ngập nước lớn nhất miền Bắc, vốn được mệnh danh l&agrave; &quot;Hạ Long tr&ecirc;n cạn&quot;. </p>
   27/08/2007 09:28