Tin Tức Du Lịch

Quảng Bình: Khách du lịch quốc tế tăng 80% so với cùng kỳ

Quảng Bình: Khách du lịch quốc tế tăng 80% so với cùng kỳ

<p align="justify">Từ đầu năm đến nay, hoạt động quảng b&aacute; v&agrave; x&uacute;c tiến du lịch ở tỉnh Quảng B&igrave;nh tiếp tục được đẩy mạnh v&agrave; c&oacute; nhiều chuyển biến t&iacute;ch cực. </p>
   19/07/2007 19:26
Báo Bỉ: Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách

Báo Bỉ: Việt Nam là điểm đến an toàn của du khách

<p align="justify">Tờ &quot;DeMorgen&quot;, một trong hai tờ b&aacute;o lớn nhất ph&aacute;t h&agrave;nh ở v&ugrave;ng Phơlamăng của Bỉ, số ra mới đ&acirc;y đăng b&agrave;i ca ngợi Việt Nam l&agrave; một trong ba điểm đến an to&agrave;n nhất đối với kh&aacute;ch du lịch, c&ugrave;ng với Cốtxta Rica v&agrave; Ailen.</p>
   19/07/2007 12:17
667.162 lượt khách du lịch đến Huế trong 7 tháng đầu năm

667.162 lượt khách du lịch đến Huế trong 7 tháng đầu năm

<p align="justify">Lượng kh&aacute;ch đến Huế th&aacute;ng 7 dự ước 107.500 lượt kh&aacute;ch, tăng 8,6% so với th&aacute;ng 6 v&agrave; tăng 10,5% so với c&ugrave;ng kỳ. Trong đ&oacute;, kh&aacute;ch quốc tế 37.000 lượt kh&aacute;ch so c&ugrave;ng kỳ tăng 38,1%; kh&aacute;ch trong nước 70.500 lượt kh&aacute;ch bằng 100% so với c&ugrave;ng kỳ. </p>
   19/07/2007 12:14
Vietravel thành lập Trung tâm du lịch Caravan

Vietravel thành lập Trung tâm du lịch Caravan

<p align="justify">Theo sự ph&aacute;t triển của thị trường &ocirc;t&ocirc; Việt Nam, một nhu cầu mới đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh: du lịch bằng ch&iacute;nh chiếc xe do m&igrave;nh tự l&aacute;i, rong ruổi khắp c&aacute;c quốc gia trong khu vực. Du lịch caravan ở Việt Nam chưa nhiều, một năm tổ chức v&agrave;i đo&agrave;n, nhưng đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng kh&aacute;ch cao cấp, m&ecirc; kh&aacute;m ph&aacute;, v&agrave; th&iacute;ch du lịch tự do. </p> <p style="MARGIN: 2.25pt 0cm; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: windowtext; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   19/07/2007 10:37
Du khách Thái Lan đến Huế tăng đột biến

Du khách Thái Lan đến Huế tăng đột biến

<p align="justify">Hoạt động du lịch của tỉnh Thừa Thi&ecirc;n Huế trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay s&ocirc;i động ngay từ đầu năm, lượng kh&aacute;ch quốc tế li&ecirc;n tục tăng nhờ mở rộng loại h&igrave;nh du lịch canavan, du lịch t&agrave;u biển qua cảng Ch&acirc;n M&acirc;y. </p>
   19/07/2007 10:28
Đà Nẵng: Thêm một khách sạn cao cấp cao cấp đi vào hoạt động

Đà Nẵng: Thêm một khách sạn cao cấp cao cấp đi vào hoạt động

<p align="justify">C&ocirc;ng ty cổ phần Ho&agrave;ng Anh Gia Lai vừa đưa kh&aacute;ch sạn (KS) Ho&agrave;ng Anh Gia Lai Plaza (đường Nguyễn Văn Linh, TP Đ&agrave; Nẵng) v&agrave;o hoạt động.&nbsp;KS cao 23 tầng n&agrave;y được đầu tư 200 tỉ đồng, x&acirc;y dựng theo ti&ecirc;u chuẩn KS cao cấp với 188 ph&ograve;ng nghỉ đầy đủ tiện nghi, nh&agrave; h&agrave;ng, ph&ograve;ng tr&agrave;, hồ bơi ngo&agrave;i trời, ph&ograve;ng họp... </p>
   16/07/2007 16:57
Hà Nội sẽ xây cảng du lịch Bát Tràng

Hà Nội sẽ xây cảng du lịch Bát Tràng

<p align="justify">Sở Du lịch đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn tr&igrave;nh UBND th&agrave;nh phố chấp thuận giao Sở l&agrave;m chủ đầu tư dự &aacute;n Cảng du lịch B&aacute;t Tr&agrave;ng, thuộc huyện Gia L&acirc;m.</p>
   16/07/2007 16:55
Chương trình khuyến mãi giảm từ 30 - 90% giá tour Phú Quốc hè 2007

Chương trình khuyến mãi giảm từ 30 - 90% giá tour Phú Quốc hè 2007

<p align="justify">Du kh&aacute;ch sẽ được giảm gi&aacute; 200.000đ khi đăng k&yacute; tham gia tour Ph&uacute; Quốc h&egrave; 2007&nbsp; do C&ocirc;ng ty Vietravel tổ chức từ ng&agrave;y 1/8 đến ng&agrave;y 15/8/2007.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   16/07/2007 16:52
Bà Rịa- Vũng Tàu: Đa dạng các cơ sở lưu trú du lịch

Bà Rịa- Vũng Tàu: Đa dạng các cơ sở lưu trú du lịch

<div align="justify">Theo th&ocirc;ng tin của Sở Du lịch, hiện nay c&aacute;c cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh đ&atilde; tương đối hiện đại. B&ecirc;n cạnh hệ thống hạ tầng v&agrave; giao th&ocirc;ng đi lại thuận lợi để ph&aacute;t triển c&aacute;c khu vực du lịch trọng điểm, nhiều khu du lịch chất lượng cao đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t huy hiệu quả, l&agrave;m tăng doanh thu v&agrave; lượng kh&aacute;ch. </div>
   13/07/2007 09:43
Bình Thuận tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2007

Bình Thuận tổ chức Lễ hội cầu ngư năm 2007

<p align="justify">Nhằm t&ocirc;n vinh văn h&oacute;a d&acirc;n gian miền biển cũng như tạo th&ecirc;m sản phẩm du lịch độc đ&aacute;o, th&agrave;nh phố Phan Thiết vừa th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh Lễ hội cầu ngư năm 2007. Lễ hội với những nghi thức lễ trang nghi&ecirc;m v&agrave; mang đậm bản sắc truyền thống&hellip; </p>
   12/07/2007 14:34
Hội An: Tổ chức các trò chơi dân gian nhiều ngày trong tuần

Hội An: Tổ chức các trò chơi dân gian nhiều ngày trong tuần

<p align="justify">Từ th&aacute;ng 7/2007, c&aacute;c hoạt động tr&ograve; chơi d&acirc;n gian ch&iacute;nh thức được đưa v&agrave;o thực hiện trong kh&ocirc;ng gian của &ldquo;Phố d&agrave;nh cho người đi bộ v&agrave; xe th&ocirc; sơ&rdquo;, tại khu phố cổ Hội An.</p>
   12/07/2007 14:30
Phát hiện cầu đá thời nhà Lê tại Cao Bằng

Phát hiện cầu đá thời nhà Lê tại Cao Bằng

<p align="justify"><strong><span style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">Đo&agrave;n c&aacute;n bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam v&agrave; Bảo t&agrave;ng tổng hợp tỉnh Cao Bằng đ&atilde; ph&aacute;t hiện một c&acirc;y cầu đ&aacute; cổ c&oacute; kiến tr&uacute;c từ thời nh&agrave; L&ecirc; tại th&ocirc;n Cốc Kho&aacute;c, thị trấn H&ugrave;ng Quốc, huyện Tr&agrave; Lĩnh.</span></strong><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   12/07/2007 14:24
6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Ðắk Lắk

6 tỷ đồng bảo tồn văn hóa cồng chiêng ở Ðắk Lắk

<span class="article_text"><font face="Arial" size="2"> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Sở Văn h&oacute;a-Th&ocirc;ng tin tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh đang triển khai đề &aacute;n bảo tồn, ph&aacute;t huy di sản văn ho&aacute; cồng chi&ecirc;ng Đắk Lắk giai đoạn 2007-2010, với tổng kinh ph&iacute; 6 tỷ đồng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"></span></p> </font></span>
   12/07/2007 14:20
Sẽ khôi phục 10 vở diễn cổ về Thăng Long - Hà Nội

Sẽ khôi phục 10 vở diễn cổ về Thăng Long - Hà Nội

<p align="justify">Đề &aacute;n ph&aacute;t động Cuộc s&aacute;ng t&aacute;c c&aacute;c t&aacute;c phẩm nghệ thuật đỉnh cao phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Đ&ocirc;ng Đ&ocirc;-H&agrave; Nội của Cục nghệ thuật biểu diễn vừa tr&igrave;nh Bộ Văn h&oacute;a-Th&ocirc;ng tin, sẽ c&oacute; 10 vở diễn cổ ti&ecirc;u biểu về Thăng Long-H&agrave; Nội được kh&ocirc;i phục.<span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial"></span></p>
   12/07/2007 14:14
Hơn 776 triệu USD đầu tư vào ngành Du lịch

Hơn 776 triệu USD đầu tư vào ngành Du lịch

<p align="justify">Theo Tổng cục Du lịch, 6 th&aacute;ng qua, cả nước đ&atilde; c&oacute; 17 dự &aacute;n đầu tư trực tiếp từ nước ngo&agrave;i v&agrave;o lĩnh vực du lịch được cấp ph&eacute;p, với tổng vốn đăng k&yacute; hơn 776 triệu USD.<span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> </span></p>
   11/07/2007 08:30
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2007 của ngành du lịch Việt Nam

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2007 của ngành du lịch Việt Nam

<p align="justify">Trong th&aacute;ng 6 đầu năm 2007, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam đạt 2.117.466 lượt kh&aacute;ch, tăng 14,7% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước v&agrave; đạt khoảng 50% kế hoạch năm. Kh&aacute;ch du lịch nội địa ước đạt 9 triệu lượt. </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">&nbsp;</span></p>
   11/07/2007 08:28
Sẽ có Tour caravan phục vụ đại biểu và doanh nhân tham gia tuần lễ EWEC

Sẽ có Tour caravan phục vụ đại biểu và doanh nhân tham gia tuần lễ EWEC

<p align="justify">Trong khu&ocirc;n khổ Tuần lễ H&agrave;nh lang Kinh tế Đ&ocirc;ng T&acirc;y (EWEC) sẽ được tổ chức từ ng&agrave;y 27/8 đến 01/9 tại Đ&agrave; Nẵng, UBND Đ&agrave; Nẵng sẽ phối hợp với c&aacute;c địa phương&nbsp; bạn tổ chức tour caravan dọc ph&iacute;a đ&ocirc;ng tuyến h&agrave;nh lang n&agrave;y. Lộ tr&igrave;nh của tour&nbsp; xuất ph&aacute;t từ Đ&agrave; Nẵng &ndash; Ti&ecirc;n Sa - Hội An - Chu Lai - Dung Quất - Đ&agrave; Nẵng - Huế -&nbsp; Quảng Trị - Savanakhet &ndash;Mukdahan &ndash; Lao Bảo - Đ&agrave; Nẵng. </p>
   09/07/2007 08:04
Du lịch Tp.Hồ Chí Minh: Sẽ có thêm 6000 phòng cao cấp

Du lịch Tp.Hồ Chí Minh: Sẽ có thêm 6000 phòng cao cấp

<p align="justify">Du lịch Tp.Hồ Ch&iacute; Minh đang ph&aacute;t triển rất mạnh. Tuy nhi&ecirc;n, t&igrave;nh trạng thiếu c&aacute;c ph&ograve;ng cao cấp vẫn l&agrave; một vấn đề lớn. V&igrave; vậy, Du lịch th&agrave;nh phố đang phấn đấu v&agrave;o năm 2010 sẽ c&oacute; th&ecirc;m 6.000 ph&ograve;ng cao cấp phục vụ cho nhu cầu ph&aacute;t triển. </p> <div align="justify">&nbsp;</div>
   09/07/2007 08:02
Thừa Thiên Huế: Tiếp và làm việc với Ðoàn Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

Thừa Thiên Huế: Tiếp và làm việc với Ðoàn Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia

<p align="justify">Chiều ng&agrave;y 30/6/2007, tại Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Th&uacute;y H&ograve;a &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo Sở Du lịch, Văn h&oacute;a Th&ocirc;ng tin v&agrave; Trung t&acirc;m Bảo tồn di t&iacute;ch cố đ&ocirc; Huế đ&atilde; tiếp v&agrave; l&agrave;m việc với Đo&agrave;n Thứ trưởng Bộ Du lịch CHDCND L&agrave;o v&agrave; Vương quốc Campuchia. </p>
   09/07/2007 08:00
Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2007sẽ diễn ra trong các ngày 22 đến 25/11

<p align="justify">Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n 2007 trong thời gan 22 &ndash; 25/11.&nbsp;Festival Văn h&oacute;a cồng chi&ecirc;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n lần n&agrave;y sẽ rất h&ograve;anh tr&aacute;ng, mang tầm khu vực sẽ được tổ chức tại trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Bu&ocirc;n Ma Thuột v&agrave; x&atilde; Kr&ocirc;ng Ana huyện Bu&ocirc;n Đ&ocirc;n</p>
   09/07/2007 07:58