Tin Tức Du Lịch

“Tiềm ẩn và toả sáng”: Triển lãm ảnh du lịch Việt Nam-Hàn Quốc

“Tiềm ẩn và toả sáng”: Triển lãm ảnh du lịch Việt Nam-Hàn Quốc

<p align="justify">35 t&aacute;c phẩm nhiếp ảnh của 30 nghệ sỹ Việt Nam v&agrave; H&agrave;n Quốc sẽ tham gia trong triển l&atilde;m ảnh du lịch diễn ra từ ng&agrave;y 29/06 đến ng&agrave;y&nbsp;14/07/2007 tại ph&ograve;ng triển l&atilde;m của Trung t&acirc;m Văn ho&aacute; H&agrave;n Quốc tại Việt Nam, số 49 Nguyễn Du. </p>
   27/06/2007 09:58
Đà Nẵng: Hơn 5000 lượt khách tham gia Liên hoan Gặp gỡ Bà Nà 2007

Đà Nẵng: Hơn 5000 lượt khách tham gia Liên hoan Gặp gỡ Bà Nà 2007

<p align="justify">Li&ecirc;n hoan Du&nbsp; lịch Gặp gỡ B&agrave; N&agrave; 2007 đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại ng&agrave;y 25/6 với khoảng hơn 5000 lượt&nbsp; kh&aacute;ch đến tham gia, trong đ&oacute; khoảng 85% l&agrave; kh&aacute;ch nội địa, c&ograve;n lại l&agrave; kh&aacute;ch nước&nbsp; ngo&agrave;i &ndash; Ban tổ chức Li&ecirc;n hoan cho biết chiều 25/6. </p>
   27/06/2007 09:56
Năm 2016, Việt Nam nằm trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

Năm 2016, Việt Nam nằm trong 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới

<p align="justify">Trong bản b&aacute;o c&aacute;o vừa c&ocirc;ng bố &ldquo;C&aacute;c cơ hội của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp du lịch Việt Nam (2007 - 2009)&rdquo;, H&atilde;ng nghi&ecirc;n cứu c&ocirc;ng nghiệp to&agrave;n cầu RNCOS dự b&aacute;o Việt Nam sẽ lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới v&agrave;o năm 2016. </p>
   27/06/2007 09:53
Trà Vinh: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

Trà Vinh: Tưng bừng lễ hội Nghinh Ông

<p align="justify">Gần 20.000 người d&acirc;n địa phương v&agrave; c&aacute;c tỉnh ĐBSCL về tham dự lễ hội Nghinh &Ocirc;ng (hay c&ograve;n gọi l&agrave; &ldquo;c&uacute;ng biển&rdquo;) lần thứ 88 diễn ra trong 3 ng&agrave;y 10, 11 v&agrave; 12 th&aacute;ng 5 &acirc;m lịch tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang , tỉnh Tr&agrave; Vinh. </p>
   27/06/2007 09:51
Sắp diễn ra Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam

Sắp diễn ra Tuần văn hoá Campuchia tại Việt Nam

<p align="justify">Tuần văn ho&aacute; Camphuchia tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; hai tỉnh B&igrave;nh Dương, S&oacute;c Trăng từ ng&agrave;y 25 đến 30/6.</p>
   25/06/2007 09:46
Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN

Quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh truyền hình CNN

Ng&agrave;y 21/6, Văn ph&ograve;ng Ch&iacute;nh phủ đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng văn gửi Tổng cục Du lịch th&ocirc;ng b&aacute;o &yacute; kiến của Ph&oacute; Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh H&ugrave;ng về việc đồng &yacute; thu&ecirc; k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh CNN thực hiện quảng b&aacute; du lịch Việt Nam.
   25/06/2007 09:42
Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

<div align="justify">Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; đưa b&atilde;i tắm biển đ&ecirc;m đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam v&agrave;o phục vụ du kh&aacute;ch v&agrave; khai trương tour chinh phục n&uacute;i Sơn Tr&agrave; bằng xe Jeep. B&atilde;i tắm n&agrave;y đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động trong dịp diễn ra Li&ecirc;n hoan du lịch &ldquo;Đ&agrave; Nẵng&nbsp;- Biển gọi 2007&rdquo; được khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 15/6 vừa qua. </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   21/06/2007 16:00
GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

<div align="justify">(ĐCSVN) &ndash; L&agrave; t&ecirc;n gọi của chương tr&igrave;nh li&ecirc;n hoan du lịch 2007 được tổ chức tại khu du lịch B&agrave; N&agrave;, Đ&agrave; Nẵng. Chương tr&igrave;nh dự kiến được diễn ra trong 3 ng&agrave;y, bắt đầu từ 23/6 với nhiều hoạt động vui chơi, giải tr&iacute; hấp dẫn. </div>
   20/06/2007 16:27
Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

<p align="justify">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt gần 1,3 triệu lượt người, tăng 11,3% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p align="justify">&nbsp;</p>
   20/06/2007 16:22
Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

<p align="justify">Tờ &quot;The Wall Street Journal&rdquo; ng&agrave;y 4-6 c&oacute; b&agrave;i viết cho biết c&aacute;c nh&agrave; đầu tư từ Mỹ, Canada, Singapore v&agrave; Dubai đang đổ dồn tới Việt Nam để x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nghỉ ngơi sang trọng. Rất nhiều trong số c&aacute;c resort n&agrave;y nằm dọc theo bờ biển miền trung, hoặc gần Mỹ Kh&ecirc; hay Non Nước, nơi c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng chạy d&agrave;i v&agrave;i chục km.<br /> </p>
   20/06/2007 16:01
Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 18 - 23.6, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết v&agrave; Phu nh&acirc;n sẽ thăm ch&iacute;nh thức Hoa Kỳ theo lời mời của tổng thống George. W.Bush v&agrave; Phu nh&acirc;n.</div>
   14/06/2007 17:15
Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

<div align="justify">TT (H&agrave; Nội) - Ng&agrave;y 12-6, Bộ VH-TT tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về việc Việt Nam sẽ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mekong - d&ograve;ng s&ocirc;ng kết nối c&aacute;c nền văn h&oacute;a&rdquo; tại Lễ hội đời sống d&acirc;n gian do Viện Smithsonian (thủ đ&ocirc; Washington, Mỹ) tổ chức từ ng&agrave;y 27-6 đến 8-7. </div>
   13/06/2007 15:40
Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

<div align="justify">Cuộc diễu h&agrave;nh độc đ&aacute;o d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u xe cổ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc sẽ được tổ chức suốt hai ng&agrave;y hai đ&ecirc;m 27 - 28.6.2007 tại Trung t&acirc;m văn h&oacute;a - di sản thế giới Hội An - Mỹ Sơn (Quảng Nam). Đ&acirc;y l&agrave; cuộc &quot;họp mặt&quot; hiếm c&oacute; của những chiếc xe đạp, xe gắn m&aacute;y &quot;vang b&oacute;ng một thời&quot;. C&ocirc;ng ch&uacute;ng c&oacute; thể trực tiếp tham gia cuộc b&igrave;nh chọn &quot;hoa hậu xe cổ&quot; duy&ecirc;n d&aacute;ng nhất, ấn tượng nhất v&agrave; sẽ dự cuộc triển l&atilde;m trưng b&agrave;y một số xe cổ đ&atilde; từng bon bon &quot;tr&ecirc;n đường tiến h&oacute;a&quot; cũng như tiếp cận với c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến lịch sử xe cổ m&agrave; trước hết l&agrave; việc ph&aacute;t minh ra... b&aacute;nh xe! </div>
   12/06/2007 10:40
Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

<p align="justify">Ban tổ chức Festival biển Nha Trang 2007&nbsp;cho biết, sẽ c&oacute; 7 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại festival lần n&agrave;y, diễn ra từ ng&agrave;y 9 đến ng&agrave;y 15/6/2007. </p> <div align="justify"><span></span></div>
   11/06/2007 09:45
Khai mạc Festival biển 2007

Khai mạc Festival biển 2007

<p align="justify"><font face="Arial">TT (Nha Trang) - Tối qua 9-6, tại quảng trường 2-4 th&agrave;nh phố Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a), h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch đ&atilde; tham dự lễ khai mạc Festival biển 2007 &ldquo;Nha Trang điểm hẹn&rdquo;. </font><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khai mạc Festival biển 2007 c&oacute; chủ đề &ldquo;S&oacute;ng&rdquo;, với sự tham gia diễn xuất của tr&ecirc;n 500 nghệ sĩ, ca sĩ v&agrave; diễn vi&ecirc;n (được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n VTV3) đ&atilde; thể hiện được th&ocirc;ng điệp &ldquo;văn minh, th&acirc;n thiện&rdquo; m&agrave; tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a muốn chuyển tải đến du kh&aacute;ch gần xa. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   11/06/2007 09:06
Gói cây nem dài nhất chào mừng Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn”

Gói cây nem dài nhất chào mừng Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn”

<div align="justify">Ch&agrave;o mừng Festival Biển &ldquo;Nha Trang &ndash; Điểm hẹn&rdquo;, ng&agrave;y 6/6/2007, tại trường&nbsp; Cao đẳng Văn h&oacute;a Nghệ thuật v&agrave; Du lịch Nha Trang, hơn 20 người l&agrave;m nem đến từ huyện Ninh H&ograve;a c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n khoa Du lịch của trường bắt tay v&agrave;o l&agrave;m c&acirc;y nem d&agrave;i nhất Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; 1 trong 8 kỷ lục Việt Nam được đăng k&yacute; tại Festival biển Nha Trang lần n&agrave;y.</div>
   07/06/2007 13:46
An Giang: Khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc

An Giang: Khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc

<p align="justify">Chiều ng&agrave;y 6/6/2007 (nhằm ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 4 &acirc;m lịch), tại khu du lịch n&uacute;i Sam, thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc, Ban Tổ chức lễ hội đ&atilde; long trọng khai mạc Lễ hội V&iacute;a B&agrave; Ch&uacute;a Xứ n&uacute;i Sam năm 2007</p>
   07/06/2007 13:44
Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản thiêng liêng” tại Hà Nội

Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản thiêng liêng” tại Hà Nội

<p align="justify"><font face="Arial">Triển l&atilde;m ảnh &ldquo;Di sản thi&ecirc;ng li&ecirc;ng&rdquo; bao gồm 60 bản in c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Edward S. Curtis, nghệ sỹ nhiếp ảnh đồng thời l&agrave; nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu d&acirc;n tộc học nổi tiếng người Mỹ sẽ được Thư viện Quốc gia Việt Nam v&agrave; Đại sứ qu&aacute;n Hoa Kỳ tại H&agrave; Nội phối hợp tổ chức tại H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 4-16/06/2007. </font></p>
   06/06/2007 12:18
Đêm xích lô đầy ấn tượng

Đêm xích lô đầy ấn tượng

<p align="justify">S&aacute;ng qua 03/6, lễ hội x&iacute;ch l&ocirc; ba miền (H&agrave; Nội - Huế - S&agrave;i G&ograve;n) tại Huế đ&atilde; diễn ra cuộc diễu h&agrave;nh ho&agrave;nh tr&aacute;ng.</p>
   06/06/2007 12:14
Về Quảng Nam theo hành trình di sản

Về Quảng Nam theo hành trình di sản

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Th&aacute;ng 6 n&agrave;y, lễ hội &ldquo;Quảng </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt"> - H&agrave;nh tr&igrave;nh di sản&rdquo; l&agrave; ti&ecirc;u điểm của du lịch Việt </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt">. Với chủ đề Hội ngộ di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương, lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn h&oacute;a - du lịch - thể thao với sự tham gia của c&aacute;c đo&agrave;n nghệ thuật di sản văn h&oacute;a thế giới Angkor, Xi&ecirc;m Riệp (Campuchia), Wat Phou, Champasak, Luangphrabang (L&agrave;o), c&ugrave;ng với đại diện c&aacute;c v&ugrave;ng, miền, khu vực trong to&agrave;n quốc. </span></div>
   06/06/2007 12:07