Tin Tức Du Lịch

Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

Đà Nẵng khai trương bãi tắm đêm đầu tiên ở Việt Nam

<div align="justify">Đ&agrave; Nẵng đ&atilde; đưa b&atilde;i tắm biển đ&ecirc;m đầu ti&ecirc;n ở Việt Nam v&agrave;o phục vụ du kh&aacute;ch v&agrave; khai trương tour chinh phục n&uacute;i Sơn Tr&agrave; bằng xe Jeep. B&atilde;i tắm n&agrave;y đ&atilde; đi v&agrave;o hoạt động trong dịp diễn ra Li&ecirc;n hoan du lịch &ldquo;Đ&agrave; Nẵng&nbsp;- Biển gọi 2007&rdquo; được khai mạc v&agrave;o ng&agrave;y 15/6 vừa qua. </div> <div align="justify">&nbsp;</div>
   21/06/2007 16:00
GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

GẶP GỠ BÀ NÀ 2007

<div align="justify">(ĐCSVN) &ndash; L&agrave; t&ecirc;n gọi của chương tr&igrave;nh li&ecirc;n hoan du lịch 2007 được tổ chức tại khu du lịch B&agrave; N&agrave;, Đ&agrave; Nẵng. Chương tr&igrave;nh dự kiến được diễn ra trong 3 ng&agrave;y, bắt đầu từ 23/6 với nhiều hoạt động vui chơi, giải tr&iacute; hấp dẫn. </div>
   20/06/2007 16:27
Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

Gần 1,3 triệu khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh

<p align="justify">Trong 6 th&aacute;ng đầu năm nay, lượng kh&aacute;ch quốc tế đến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt gần 1,3 triệu lượt người, tăng 11,3% so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.</p> <p align="justify">&nbsp;</p>
   20/06/2007 16:22
Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

<p align="justify">Tờ &quot;The Wall Street Journal&rdquo; ng&agrave;y 4-6 c&oacute; b&agrave;i viết cho biết c&aacute;c nh&agrave; đầu tư từ Mỹ, Canada, Singapore v&agrave; Dubai đang đổ dồn tới Việt Nam để x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nghỉ ngơi sang trọng. Rất nhiều trong số c&aacute;c resort n&agrave;y nằm dọc theo bờ biển miền trung, hoặc gần Mỹ Kh&ecirc; hay Non Nước, nơi c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng chạy d&agrave;i v&agrave;i chục km.<br /> </p>
   20/06/2007 16:01
Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT thăm chính thức Hoa Kỳ

<div align="justify">Từ ng&agrave;y 18 - 23.6, chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết v&agrave; Phu nh&acirc;n sẽ thăm ch&iacute;nh thức Hoa Kỳ theo lời mời của tổng thống George. W.Bush v&agrave; Phu nh&acirc;n.</div>
   14/06/2007 17:15
Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

Việt Nam tham gia lễ hội dân gian tại Mỹ

<div align="justify">TT (H&agrave; Nội) - Ng&agrave;y 12-6, Bộ VH-TT tổ chức họp b&aacute;o giới thiệu về việc Việt Nam sẽ tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mekong - d&ograve;ng s&ocirc;ng kết nối c&aacute;c nền văn h&oacute;a&rdquo; tại Lễ hội đời sống d&acirc;n gian do Viện Smithsonian (thủ đ&ocirc; Washington, Mỹ) tổ chức từ ng&agrave;y 27-6 đến 8-7. </div>
   13/06/2007 15:40
Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

Nét văn hóa độc đáo trong hành trình di sản tại Quảng Nam lần III - 2007: Lễ hội diễu hành xe cổ toàn quốc

<div align="justify">Cuộc diễu h&agrave;nh độc đ&aacute;o d&agrave;nh cho những người y&ecirc;u xe cổ tr&ecirc;n to&agrave;n quốc sẽ được tổ chức suốt hai ng&agrave;y hai đ&ecirc;m 27 - 28.6.2007 tại Trung t&acirc;m văn h&oacute;a - di sản thế giới Hội An - Mỹ Sơn (Quảng Nam). Đ&acirc;y l&agrave; cuộc &quot;họp mặt&quot; hiếm c&oacute; của những chiếc xe đạp, xe gắn m&aacute;y &quot;vang b&oacute;ng một thời&quot;. C&ocirc;ng ch&uacute;ng c&oacute; thể trực tiếp tham gia cuộc b&igrave;nh chọn &quot;hoa hậu xe cổ&quot; duy&ecirc;n d&aacute;ng nhất, ấn tượng nhất v&agrave; sẽ dự cuộc triển l&atilde;m trưng b&agrave;y một số xe cổ đ&atilde; từng bon bon &quot;tr&ecirc;n đường tiến h&oacute;a&quot; cũng như tiếp cận với c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến lịch sử xe cổ m&agrave; trước hết l&agrave; việc ph&aacute;t minh ra... b&aacute;nh xe! </div>
   12/06/2007 10:40
Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

Sẽ có 7 kỷ lục quốc gia được lập tại Festival biển Nha Trang

<p align="justify">Ban tổ chức Festival biển Nha Trang 2007&nbsp;cho biết, sẽ c&oacute; 7 kỷ lục quốc gia được thiết lập tại festival lần n&agrave;y, diễn ra từ ng&agrave;y 9 đến ng&agrave;y 15/6/2007. </p> <div align="justify"><span></span></div>
   11/06/2007 09:45
Khai mạc Festival biển 2007

Khai mạc Festival biển 2007

<p align="justify"><font face="Arial">TT (Nha Trang) - Tối qua 9-6, tại quảng trường 2-4 th&agrave;nh phố Nha Trang (Kh&aacute;nh H&ograve;a), h&agrave;ng ng&agrave;n người d&acirc;n v&agrave; du kh&aacute;ch đ&atilde; tham dự lễ khai mạc Festival biển 2007 &ldquo;Nha Trang điểm hẹn&rdquo;. </font><font face="Arial">Chương tr&igrave;nh khai mạc Festival biển 2007 c&oacute; chủ đề &ldquo;S&oacute;ng&rdquo;, với sự tham gia diễn xuất của tr&ecirc;n 500 nghệ sĩ, ca sĩ v&agrave; diễn vi&ecirc;n (được truyền h&igrave;nh trực tiếp tr&ecirc;n VTV3) đ&atilde; thể hiện được th&ocirc;ng điệp &ldquo;văn minh, th&acirc;n thiện&rdquo; m&agrave; tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a muốn chuyển tải đến du kh&aacute;ch gần xa. </font></p> <p><font face="Arial"></font></p>
   11/06/2007 09:06
Gói cây nem dài nhất chào mừng Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn”

Gói cây nem dài nhất chào mừng Festival Biển “Nha Trang - Điểm hẹn”

<div align="justify">Ch&agrave;o mừng Festival Biển &ldquo;Nha Trang &ndash; Điểm hẹn&rdquo;, ng&agrave;y 6/6/2007, tại trường&nbsp; Cao đẳng Văn h&oacute;a Nghệ thuật v&agrave; Du lịch Nha Trang, hơn 20 người l&agrave;m nem đến từ huyện Ninh H&ograve;a c&ugrave;ng sinh vi&ecirc;n khoa Du lịch của trường bắt tay v&agrave;o l&agrave;m c&acirc;y nem d&agrave;i nhất Việt Nam. Đ&acirc;y l&agrave; 1 trong 8 kỷ lục Việt Nam được đăng k&yacute; tại Festival biển Nha Trang lần n&agrave;y.</div>
   07/06/2007 13:46
An Giang: Khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc

An Giang: Khai mạc lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam Châu Đốc

<p align="justify">Chiều ng&agrave;y 6/6/2007 (nhằm ng&agrave;y 21 th&aacute;ng 4 &acirc;m lịch), tại khu du lịch n&uacute;i Sam, thị x&atilde; Ch&acirc;u Đốc, Ban Tổ chức lễ hội đ&atilde; long trọng khai mạc Lễ hội V&iacute;a B&agrave; Ch&uacute;a Xứ n&uacute;i Sam năm 2007</p>
   07/06/2007 13:44
Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản thiêng liêng” tại Hà Nội

Khai mạc triển lãm ảnh “Di sản thiêng liêng” tại Hà Nội

<p align="justify"><font face="Arial">Triển l&atilde;m ảnh &ldquo;Di sản thi&ecirc;ng li&ecirc;ng&rdquo; bao gồm 60 bản in c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Edward S. Curtis, nghệ sỹ nhiếp ảnh đồng thời l&agrave; nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu d&acirc;n tộc học nổi tiếng người Mỹ sẽ được Thư viện Quốc gia Việt Nam v&agrave; Đại sứ qu&aacute;n Hoa Kỳ tại H&agrave; Nội phối hợp tổ chức tại H&agrave; Nội từ ng&agrave;y 4-16/06/2007. </font></p>
   06/06/2007 12:18
Đêm xích lô đầy ấn tượng

Đêm xích lô đầy ấn tượng

<p align="justify">S&aacute;ng qua 03/6, lễ hội x&iacute;ch l&ocirc; ba miền (H&agrave; Nội - Huế - S&agrave;i G&ograve;n) tại Huế đ&atilde; diễn ra cuộc diễu h&agrave;nh ho&agrave;nh tr&aacute;ng.</p>
   06/06/2007 12:14
Về Quảng Nam theo hành trình di sản

Về Quảng Nam theo hành trình di sản

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 11pt">Th&aacute;ng 6 n&agrave;y, lễ hội &ldquo;Quảng </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt"> - H&agrave;nh tr&igrave;nh di sản&rdquo; l&agrave; ti&ecirc;u điểm của du lịch Việt </span><span style="FONT-SIZE: 11pt">Nam</span><span style="FONT-SIZE: 11pt">. Với chủ đề Hội ngộ di sản văn h&oacute;a Đ&ocirc;ng Dương, lễ hội quy tụ nhiều hoạt động văn h&oacute;a - du lịch - thể thao với sự tham gia của c&aacute;c đo&agrave;n nghệ thuật di sản văn h&oacute;a thế giới Angkor, Xi&ecirc;m Riệp (Campuchia), Wat Phou, Champasak, Luangphrabang (L&agrave;o), c&ugrave;ng với đại diện c&aacute;c v&ugrave;ng, miền, khu vực trong to&agrave;n quốc. </span></div>
   06/06/2007 12:07
Hợp tác du lịch TP.HCM và Quảng Tây

Hợp tác du lịch TP.HCM và Quảng Tây

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"><span style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: #373737">Lễ k&yacute; kết hợp t&aacute;c x&uacute;c tiến du lịch giữa Cục du lịch khu tự trị d&acirc;n tộc Choang tỉnh Quảng T&acirc;y - Trung Quốc với Hiệp hội du lịch TP.HCM v&agrave; Đại diện H&agrave;ng kh&ocirc;ng Trung Quốc tại Việt Nam đ&atilde; diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 28-5-2007.</span></div>
   06/06/2007 12:02
Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

Việt Nam là điểm du lịch hấp dẫn sánh ngang Bali và Phuket

<div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt" align="justify"> <div style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 12pt">Tờ &quot;The Wall Street Journal&rdquo; ng&agrave;y 4/6 c&oacute; b&agrave;i viết cho biết c&aacute;c nh&agrave; đầu tư từ Mỹ, Canada, Singapore v&agrave; Dubai đang đổ dồn tới Việt Nam để x&acirc;y dựng c&aacute;c khu nghỉ&nbsp;m&aacute;t sang trọng. Rất nhiều trong số c&aacute;c resort n&agrave;y nằm dọc theo bờ biển miền trung, hoặc gần Mỹ Kh&ecirc; hay Non Nước, nơi c&oacute; b&atilde;i c&aacute;t trắng chạy d&agrave;i v&agrave;i chục km.</span></div> </div>
   06/06/2007 11:52
Những điểm đến “nóng” nhất hè 2007

Những điểm đến “nóng” nhất hè 2007

<p align="justify"><font face="Arial"><strong>&ldquo;Thỏi nam ch&acirc;m&rdquo; Nha Trang</strong> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial">Đến Nha Trang b&acirc;y giờ bạn sẽ được giới thiệu tr&ecirc;n mười lịch tr&igrave;nh tour kh&aacute;m ph&aacute; du lịch biển. </font><font face="Arial">Điểm đến mới toanh l&agrave; vịnh Nha Phu với ba đảo: h&ograve;n Thị, h&ograve;n Lao v&agrave; đảo Hoa Lan. Nếu th&iacute;ch phi&ecirc;u lưu mạo hiểm c&oacute; thể chọn tour lặn biển ở h&ograve;n Mun (khu sinh th&aacute;i biển lớn nhất Nha Trang) để kh&aacute;m ph&aacute; thế giới thủy cung kỳ th&uacute;, thử cảm gi&aacute;c lặn dưới đ&aacute;y biển ở độ s&acirc;u tr&ecirc;n 20 m&eacute;t v&agrave; l&agrave;m quen với những sinh vật biển khổng lồ kỳ lạ. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
   06/06/2007 10:30
Máy bay siêu nhẹ của Ấn Độ đến Đà Nẵng

Máy bay siêu nhẹ của Ấn Độ đến Đà Nẵng

<div align="justify"><span class="indexstorytext">V&agrave;o l&uacute;c 13h20 trưa&nbsp;nay 5.6, m&aacute;y bay si&ecirc;u nhẹ CTSW Advance của kh&ocirc;ng qu&acirc;n Ấn Độ (Indian Air Force- IAF) do hai trung t&aacute; phi c&ocirc;ng Rahul Monga v&agrave; Anil Kumar điều khiển, từ Bangkok hạ c&aacute;nh xuống s&acirc;n bay quốc tế Đ&agrave; Nẵng. </span></div>
   06/06/2007 10:18
Châu Á có hai công trình trong Top 10 kỳ quan thế giới mới

Châu Á có hai công trình trong Top 10 kỳ quan thế giới mới

<p class="pTitle" align="justify">Vạn L&yacute; Trường Th&agrave;nh của Trung Quốc v&agrave; đền thờ Taj Mahal của Ấn Độ đ&atilde; lọt v&agrave;o danh s&aacute;ch chung kết. Cuộc b&igrave;nh chọn dựa v&agrave;o số phiếu bầu&nbsp;được tiến h&agrave;nh qua mạng theo sự ph&aacute;t&nbsp;động của&nbsp;nh&agrave; l&agrave;m phim m&ecirc; phi&ecirc;u lưu của Thụy Sĩ, Bernard Weber. Theo ban tổ chức, hơn 45 triệu người tr&ecirc;n thế giới đ&atilde; tham gia b&igrave;nh chọn bảy kỳ quan thế giới mới trong danh s&aacute;ch 21 c&ocirc;ng tr&igrave;nh v&agrave;o v&ograve;ng chung kết trong v&ograve;ng một. Top 10 để chọn ra bảy kỳ quan thế giới mới. </p>
   01/06/2007 09:01
Nhộn nhịp du lịch hè

Nhộn nhịp du lịch hè

<p class="pTitle" align="justify">Xu&ocirc;i ra v&ugrave;ng biển hoặc l&agrave;m một chuyến xuất ngoại l&agrave; xu hướng đi du lịch h&egrave; được nhiều người chọn lựa... C&aacute;c c&ocirc;ng ty du lịch dự đo&aacute;n năm nay Nha Trang sẽ thu h&uacute;t nhiều kh&aacute;ch hơn so với c&aacute;c địa điểm c&oacute; biển kh&aacute;c v&igrave; ch&iacute;nh quyền tỉnh đ&atilde; chọn thời điểm tổ chức festival đ&uacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a cao điểm trong du lịch. </p>
   31/05/2007 09:24